Nacka Stad

Nära och nyskapande

20 september

Avstängning av körfält på Värmdövägen och vad händer v39

avatar

Pär Enlove

8 Kommentarer

Vi har kommit väldigt långt i losshållningen av berget och spränger primärt för blivande garagen i bottenvåningarna på bostäderna som skall byggas i de 4 kvarteren på Nya Gatan. Men det återstår också en rygg, en högdel av berg ned mot Värmdövägen. Denna skall vi nu börja ta ned.

Enligt våra rutiner och mätningar för bullerhantering från arbetsplatsen så behöver vi ha ett bullerskydd ned mot boende på Musikvägen. Den framtagna lösningen för avskärmning av buller i detta läge är containers i två våningar längs med arbetsområdet. Ni har säker sett de containers vi har upp mot stadshuset samt vid vår kross.

I samband med att vi tar ned den delen av bergsryggen som är närmast Värmdövägen så måste vi tillfälligt ta ett av körfälten på körbanan i anspråk för att få plats med containers, se bild.

IMG_2290 mindre

När bergsryggen är bortsprängd och urlastad, så kommer vi att ha kvar bullerskärmen, men flytta in den på området igen, så att vi kan öppna körfältet igen. Den beräknade tiden för denna avstängning är ca 8 veckor, men hinner vi klart innan så kommer naturligtvis även återställning ske tidigare .

Här är godkänd TA-plan så ni får se hur det kommer att se ut.

Í samband med denna trafikomläggning kommer vi också att öppna upp en ny byggutfart öster om denna avstängning, se TA-plan.

Trafikomläggningen planeras att utföras under v39.

TA_20180425_5070 Nya Gatan kompl utökn bullerskydd 1 20190910 rev 2

Reviderat övergångsställ, då grind ej fick plats på södra sidan.

Vad händer i övrigt i projektet under nästa vecka, v39?

– Vi har krossat berg ungefär en vecka redan och det fungerar enligt planerat. Bullermätningar görs kontinuerligt för att säkerställa att de dämpande åtgärderna fungerar. Inom kort hoppas vi kunna lägga upp lite mer material och information om hur det fungerar med krossen, samt hur det ser ut på plats med vår hantering av damm och buller.

– Spontning pågår, med svetsning och stagning.

– Borrnings och sprängningsarbetet fortsätter, där vi förhoppningsvis kan påbörja nedtagningen av bergsryggen.

– Uppsättning av vepor längst med bullerplanket utförs upp inom kort.

– Terrassering av gatorna mellan kvarteren.

– Sanering samt rasering av befintliga kablar som går igenom kv 7 och 1&2.

 

Vänligen Pär Enlove och Kai-Henrik Striem; Skanska

 

8 Kommentarer

 • Göran Tronelius

  kl 2:28 e m den september 23, 2019

  När ni spränger högst uppe på bergryggen gör två våningar av containers nere vid Värmdövägen inte någon nytta. Så idag 2019-09-23 kl 14:08 skrämde ni oss boende på Musikvägen riktigt ordentligt. Ni glömde dessutom att skicka ut SMS-varning.

  • Pär Enlove

   kl 5:47 f m den september 26, 2019

   Hej Göran.
   Nej, tyvärr kan vi inte bygga containerbarriärerna högre så nära vägen.
   Att SMS-varningen inte går ut till alla är något vi håller på att se över. Hör gärna av er om det händer igen.
   Vänligen Pär Enlove

 • Stefan Christiander

  kl 10:42 e m den september 23, 2019

  1) Det är en kilformad cykeldäcksbred springa mellan körplåtarna på cykelbanan, om man kör ner i den är det typ – jättedåligt
  2) kollar på ritningen för TA-planen och där ni skall sätta grindarna vid övergångsstället. Den ritningen stämmer inte överens med hur det ser ut nuförtiden på G/C. Det går inte att sätta en grind på den sidan, det finns inte plats för det.
  3) Det är fortfarande åtta (8) försämringar på G/C av trafiksäkerheten och framkomligheten för denna omledning, motsvarande siffra för motortrafiken är 0 (noll). Varför är det 8-0? Hur går det med att förbättra för G/C? och när slipper vi denna usla omledning?

  • Pär Enlove

   kl 6:01 f m den september 26, 2019

   Hej Stefan.
   1. Detta skall springa skall vi självklart åtgärda.
   2. Nej det stämmer, det fick inte plats, så TA-planen som nu ligger i inlägget är reviderad.
   3. Det är tråkigt när trafiken påverkas och framkomligheten försämras vid nybyggnation och underhåll. Men vi för kontinuerligt dialogen med Nacka kommuns Trafikenhet för att minimera denna påverkan. Vi försöker hela tiden hitta den säkraste lösningen för alla trafikslag och har inte för avsikt att påverkan skall vara så ojämn som du beskriver den.
   Tyvärr kommer nuvarande eller liknande omledningar vara normalt under de kommande åren när det skall byggas i stora delar av centrala Nacka och Sickla.
   Vi får försöka samsas om ytorna som finns tillgängliga.
   Vänligen /Pär Enlove

 • Göran Tronelius

  kl 12:39 e m den september 24, 2019

  Igår glömde ni att skicka ut SMS-varning. Idag kom det en varning kl 11:27 men ni glömde att spränga. Vad håller ni på med?

  • Pär Enlove

   kl 6:05 f m den september 26, 2019

   Tack Göran för din rapport!
   Inte ok att de inte kommer fram.
   Med vänlig hälsning
   Pär

 • Göran Tronelius

  kl 4:51 e m den september 24, 2019

  Om dagens SMS-varning utan sprängning var ett test för att utröna varför gårdagens varning uteblev, kanske meddelandet skulle ha sett lite annorlunda ut.
  För övrigt kan jag konstatera att ljuddämpningen av krossen verkar vara effektiv så länge bergkammen finns kvar. Det är sällan ljudet kan urskiljas från det övriga bullret från arbetsplatsen. När ni lyckats spränga bort kvarvarande bergrygg och börjar krossa den får vi svar på om containerbarrikaden gör någon nytta.
  Det är fascinerande att se hur skicklig lastbilskranen är att få containers på plats. Vi pensionärer har ju inte så mycket annat att göra än att följa arbetet på andra sidan Värmdövägen.

  • Pär Enlove

   kl 6:19 f m den september 26, 2019

   Hej igen Göran.
   Skönt att vår bullerdämpning fungerat hittills gällande krossen.
   Ja vi hoppas att containerbarriären både mot vägen och inne på området, samt bullerdämpade borriggar skall dämpa bullret. Vi mäter kontinuerligt bullret och samarbetar med Nackas Miljöenhet för att minimera bullret.
   Jo, vi har flertalet skickliga piloter på plats i våra maskiner, de får det att se enkelt ut. Kul att det är underhållande.
   Jag är tacksam för att få rapport från er utifrån, ni ser på vår arbetsplats med andra ögon och era kommentarer hjälper oss att bli bättre.
   Fortsätt gärna!
   Vänligen Pär Enlove

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)