Nacka Stad

Nära och nyskapande

18 januari

Inför v4

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Vintern är nu här på riktigt, men våra arbeten med berget fortsätter.Vi borrar, spränger och lastar ut i full takt, trots minusgrader och snö. Dock så påverkas våra transporter precis som vi alla utav halkan på vägen. Det är extra viktigt att ta det lugnt på vägarna och ha en extra tanke på att tunga fullastade lastbilar har betydligt längre stoppsträcka än vanliga personbilar i halt väglag.

Vi har planer på att komplettera linjemålning på både gång- och cykelbanor, samt i rondellen Värmdövägen/Vikdalsvägen. Dock så hindras vi av rådande väderlek. Detta innebär att vi skall försöka komplettera med tillfälliga linjer istället.

Vi skall också förbättra belysningen i rondellen Värmdövägen/Vikdalsvägen så snart vår belysningsmast kan komma på plats. Det är många som är i behov av kompletterande belysning i dessa mörka tider, därför är leveranstiderna extra långa tyvärr. Målet är att ha denna lösning på plats innan februari.

Vänligen Pär Enlove och Kai-Henrik Striem, Skanska

  IMG_2073

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)