Centrala Nacka

Närhet och naturbant

19 mars

Kommande händelser v 12

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Hagelstorm och vårtecken på bygget idag.

b

 

ScN Planeringsunderlag info 2020

Uppe på Vikdalsvägen område 3 fortsätter VA-arbetet nästa vecka. Fortsätter göra bädd och svetsa vatten och tryckspillsrör samt täcka av berg för sprängning. Etappen klar i Juni 2021.

vik2

Inom område 6, Hörnvägen/Värmdövägen fortsätter arbeten med bädd för elkablar. Helgen mot vecka 12 öppnar infart mot Hörnvägen igen. I början av vecka 12 kommer gång och cykelbana flyttas upp någon meter lokalt precis innan korsningen med Hörnvägen för sista delen på kabelförläggningen.

rond

 

På Värmdövägen område 5 fortsätter schakt och förläggning av kanalisation, samt fortsättning med schakt för VA. Etappen klar 22 april 2022.

värm2

värmöversikt

 

 

 

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)