Skanska bygger Värmdövägen – en del av Nacka stad

Från Sickla bro till Nacka forum och närliggande områden

24 mars

Kommande händelser v 13

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Under Torsdagen denna vecka ställdes trafiken över på tillfällig väg mellan Nacka och Järla station. Nedan i bild är den västra påfarten från Sickla.

Gång och cykeltrafik går nu längs södra sidan.

Busshålplatser i Finntorp flyttade österut på Nya vägen.

För mer info : Trafiken leds om till Saltsjöbanans spårområde | Nacka kommun

e2

 

Skärmbild 2023-03-17 121713

 

Översikt till Blogg

Vid Sickla Bro har vi asfalterat stor del av blivande körbana denna vecka.

Under Fredagen 24/3 skjuts gång och cykeltrafik några meter söderut för förberedande arbeten inför asfaltering av gång och cykelbanan kommande vecka.

Busshållplats Sickla bro har sina sista turer från nuvarande läge den 26/3.

Från 27/3 körs trafik från de nya Busshållplatserna längre ned västerut på Värmdövägen.

Omläggning till tillfällig väg vid Sickla Bro natt mot Tisdag 4/4 vecka 14.

 

sb1 sb2 sb4

TA-plan Sickla Bro:

ta sickla bro

I Kyrkviken har fokus denna vecka legat på att koppla in sjöledningen i kammarbrunnen och vi är i skrivande stund äntligen färdiga. Nästa vecka fortsätter vi med att koppla in den 1000-ledning som kommer från Sicklasidan.

Avstängningen av det ena körfältet kommer att vara fortsatt avstängt även nästa vecka, tack för ert tålamod och förståelse.

kv1

kv2 kv3

TA-plan Kyrkviksparken:

Järlaleden E2 TA

På Värmdövägen etapp 2 har vi påbörjat avstädning av Värmdövägen inför fräsning av den gamla körbanans asfalt med start i början av veckan.

s2

Vid arbetsområdet intill Järla bro har vi precis startat schakt och läggning av VA och ska fortsätta mot väster där vägen nu har blivit omlagd.

Vi lägger dagvatten i dimension betong 1000, spill betong 400 samt vatten gjutjärn 400. Ju längre söderut vi kommer så blir det större dimensioner på samtliga ledningar.

Övergångsstället väster om Järla bro har skjutits något västerut. En förbättrad linjemålning sker kommande vecka.

jb2 jb1

TA-plan Finntorp mot Järla:

TA

 

ScN Planeringsunderlag info 2020

På Värmdövägen etapp 3, område 6 fortsatt finplanering i rondell samt mot Nacka Forum.

Inne på Nya gatan område 2 fortsatt finplanering mot BoTryggs fastighet.

sg

Trevlig helg,

Sara Axén

Arbetsledare

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)