Centrala Nacka

Närhet och naturbant

9 april

Kommande händelser v 15

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Hoppas att alla haft en fin påskhelg.

Vi rivstartade i Tisdags med start förläggning av stora fjärrvärmerör på Vikdalsvägen, område 3. Igår utfördes förberedande asfaltering för gång och cykelbana på Vikdasvägens södra ände. Nästa vecka fortsätter vi schakt och förläggning av fjärrvärmerör. Etappen klar i Juni 2021.

vik

ScN Planeringsunderlag info 2020

I område 6 på Värmdövägen nära Forumrondellen fortsätter arbeten med kabelschakt. Planeras klart början av v16. Etappen klar i Juni 2021 och rondellen i sin helhet September 2022.

rond

På Värmdövägen område 5 ovanför Lillängskorset förlägger vi tryckspillsledning och fortsätter med VA-schakten upp längs Värmdövägen. Etappen klar 22 april 2022.

vä

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)