Centrala Nacka

Närhet och naturbant

19 augusti

Kommande händelser v 34

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Under kommande vecka kommer det ske en avstängning av Lillängskorset område 4. Skanska har för avsikt att lägga ner fjärrvärmerör i Värmdövägen förbi infarten till Lillängen. Det betyder att Lillängsvägen måste stängas av ca 2v med preliminär start under kommande vecka.

Gång- och cykeltrafik kommer kunna passera som vanligt. Exakt vilken dag för omställning är inte bestämt, vi återkommer med dag under kommande vecka.

ScN Planeringsunderlag info 2020

ta

Inne på Nya Gatan område 2 fortsätter finplanering med plattläggning samt montering av trädlådor mot kvarter 1 & 2. (Svea Fastigheter) Etappen planeras klar i Augusti 2022.

2

3

På Värmdövägen område 5 fortsätter återfyll av fjärrvärmerör samt vidare schakt för fjärrvärme västerut på Värmdövägen. Etappen klar i December 2022.

Image4

Arbeten i Alphyddan fortsätter kommande vecka med schakt för fjärrvärme och VA. Etappen klar i Oktober 2022.

5

Grön markering = Skanskas arbetsområde i Alphyddan.

alphyddan

Trevlig helg.

Sara Axén, Arbetsledare

 

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)