Centrala Nacka

Närhet och naturbant

14 januari

Kommande händelser v 3

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Vi är nu tillbaka i full styrka efter julledighet.

Kommande vecka fortsätter arbete i område 6 Forumrondellen med spräckning av berg, samt schakt för VA-läggning.  Etappen klar i April 2022.

ScN Planeringsunderlag info 2020

1

På Värmdövägen område 5 fortsätter arbete med uppbyggnad av trädlådor, sten och plattläggning samt va-läggning. Etappen klar i April 2022.

2

6

3

5

På Vikdalsvägen område 3, har vi tagit fram spont för kapning. Schaktar för skelettjordar till trädlådor. Etappen klar Mars 2022.

4

På Elverkstorget område 1 kommer vi nästa vecka påbörja återställning av den västra parkeringen mot förskolan. Se rödstreckat område där vi börjar arbete.

Vi börjar med att återställa den ursprungliga in-/utfarten. Sedan kommer vi fylla upp och återställa ytterligare några parkeringsrutor söderut på parkeringen där utfarten är i dagsläget.

 

Skärmklipp2

Trevlig helg.

/Sara Axén

 

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)