Centrala Nacka

Närhet och naturbant

26 februari

Kommande händelser v 9

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Snart inne i Mars och nu känns det verkligen att vi går mot ljusare tider.

ScN Planeringsunderlag info 2020SKEDE 1 VI Skede 2 Vä Blogg rev 441_

På Vikdalsvägen intill Nacka Forum område 3 har vi börjat schakta för fjärrvärme, färskvatten och dagvatten. Vi schaktar även söderut nära forumrondellen för kanalisation under Värmdövägen. Omläggning av trafik kommer ske natt mot torsdag gång och cykelstråk längsmed Värmdövägens södra del kommer förskjutas någon meter norrut. Etappen klar i Juni 2021.

vv1

rond

VA-arbetet i Lillängskorsets norra ände område 4 är snart klart, nästa vecka fyller vi upp och asfalterar området. Det kommer ske en trafikomställning i slutet på veckan. Då öppnas område 4 upp igen och nya arbetsområdet blir norra körfältet av Värmdövägen från övergångsstället/lillängskorset och upp mot forumrondellen. In/utfart till Järla Östra skolväg blir då från korsningen igen.

värm

 

Såhär ser nästa skede ut för Värmdövägen då Järla östra skolväg mot förskolan återigen öppnas. (Klicka på bilden för större bild)

nästa  SKEDE

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)