Centrala Nacka

Närhet och naturbant

8 januari

Kommande v2

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Nu är helgerna över för denna gång, nytt år och nya möjligheter! Vi hoppas att alla fått njuta av ledighet och firande av olika slag.

Nu är vi på plats igen, tillsammans med vinter och kyla.

ScN Planeringsunderlag info 2020

Uppe på Södra Vikdalsvägen intill Nacka Forum område 3 kommer montage av trädlådor i betong och arbeten med dränering att fortsätta. Etappen klar i Juni 2021

v2 2

I Norra delen Vikdalsvägen i område 3, förlägger vi VA samt sätter sista trädlådan. Etappen klar i Juni 2021.

v1 1

VA-arbetet i Lillängskorsets norra ände, område 4 fortsätter. Kommande vecka schaktar vi för VA och avtäcker för bergsprängning. Etapp klart i Februari 2021.

Ta det försiktigt i vinterväglaget!

Vänligen Sara Axén och Pär Enlove

 

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)