Centrala Nacka

Närhet och naturbant

29 januari

Kommande v5

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Ännu mera snö och kyla!

Härligt om man ska ut och bygga snögubbar eller ut i skidspåret. Lite lurigare på bygget när allt täcks i snö. Vi är ändå preppade och jobbar på.

Här är kommande händelser v5:

ScN Planeringsunderlag info 2020

  • Uppe på Vikdalsvägen intill Nacka Forum område 3 kommer vi att fortsätta färdigställa den nya gång och cykelbanan. Etappen klar i Juni 2021.

4

 

  • I Vikdalsvägens södra ände kommer vi nästa vecka påbörja en schakt från Vikdalsvägen ner över Värmdövägen och rondellen mot Hörnvägen. Södra änden av område 3 samt område 6. Detta kommer att ske i etapper för att minimera påverkan av trafiken. Arbetet med schakten ner mot Hörnvägen beräknas klart inom en månad och arbetet kommer delvis att utföras nattetid för att minimera trafikpåverkan. Hela etappen klar i Juni 2021.

2

 

  • I område 1 utmed Värmdövägen har vi påbörjat en schakt för kommande eldragning.

 

  • VA-arbetet i Lillängskorsets norra ände, område 4 fortsätter. Nästa vecka fortsätter vi med läggning av vattenledning i segjärn och fortsätter schakta för VA-ledningar. Klart i Februari 2021.

1

 

 

 

Vänligen Sara Axén och Pär Enlove; Skanska.

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)