Nacka Stad

Nära och nyskapande

Milstolpar

  • Etablering Skanska Maj 2018
  • Byggstart 1 juni 2018
  • Första sprängning; Nya gatan månadsskiftet v39; 2018
  • Sprängning klar Nya Gatan dec 2019
  • v42 Nedtagning/komplettering trädfällning, Nya gatan.
  • 22/10: Avstängning/flytt av gång- och cykelbanan norr om Värmdövägen till söder om Värmdövägen. Från busstorget vid Nacka Forum till Järla Skola. Gång- och cykeltunneln under Vikdalsvägen stängs också.
  • Start spontarbeten; Nya gatan v43; 2018
  • Projektet skall stå klar december 2024