Centrala Nacka

Närhet och naturbant

Milstolpar

Värmdövägen och  Vikdalsvägen

Delprojekttid Q3 2020 – Q4 2023

Skedesplaner WB1

Vikdalsvägen

 • Förberedande arbeten Start 2020-08-03
 • Skede 1; Rivning, ledningsschakt, trädgropar och väguppbyggnad östra Vikdalsvägen.  Start: 2020-09-14; Klart 2021-06-14
 • Skede 2; Rivning, ledningsschakt, trädgropar och väguppbyggnad västra Vikdalsvägen.  Start: 2021-06-14; Klart Q4 2021
 • Skede 3; Anpassning Vikdalsvägen mot rondell Värmdövägen, ledningar och trafik.  Start: Q4 2021; Klart: Q2 2022.

Värmdövägen

 • Förberedande arbeten Start 2020-08-03
 • Skede 4; Ombyggnation korsningen Lillängsvägen, Järla skolväg, Värmdövägen. Start: 2020-10-19; Klart: 2021-01-29
 • Skede 5; Rivning, ledningsschakt, trädgropar och väguppbyggnad norra Värmdövägen.  Start: 2021-02-01; Klart Q3 2022
 • Skede 6; Rivning, ledningsschakt, trädgropar och väguppbyggnad södra Värmdövägen.  Start: Q3 2022; Klart Q4 2023

Nya Gatan

ScN Nya gatan

Elverkshusen – Exploatering

 • Byggstart 1 Maj 2021
 • Stängning infartsparkering och omledning trafik infart till Järla skola.
 • Rivning, schakt, losshållning och ledningsarbeten maj till oktober 2021.
 • Trafikomläggning, asfaltering ny infart Järla skola v24.
 • Semesterstängt v28-v31, 2021
 • Överlämning till exploatörer oktober/november 2021
 • Finplanering startar i samråd mer exploatörerna och planeras gemensamt.

Stadshuskvarteren – Finplanering

 • Byggstart 31 maj 2021
 • Utförande av sten, plattor, asfalt, plantering och asfalt.
 • Semesterstängt v28-v31, 2021.
 • Överlämning successivt för inflytt i fastigheter i påbörjade kvarter.
 • Klart 22-05-04

Stadshuskvarteren – Exploatering

 • Etablering Skanska Maj 2018
 • Byggstart 1 juni 2018
 • Första sprängning; Nya gatan månadsskiftet v39; 2018
 • 22/10: Avstängning/flytt av gång- och cykelbanan norr om Värmdövägen till söder om Värmdövägen. Från busstorget vid Nacka Forum till Järla Skola. Gång- och cykeltunneln under Vikdalsvägen stängs också.
 • Start spontarbeten; Nya gatan v43; 2018
 • Rivning gamla däckverkstaden mar-maj 2019
 • Busshållplats “Nacka Forum, stadshuset” flyttas till Vikdalsbron v25; 2019
 • Krossning av berg på området Nya gatan september till december; 2019
 • Fortsättning spont hösten 2019
 • Sprängning klar Nya Gatan dec 2019 feb 2020 juni 2020 (pga. tilläggsbeställningar så har vi förlängt sprängningsarbetet.)
 • Exploatörer Nya gatan tillträde Q1 2020, Kvarter 1, 2, 3, 4 och 7 är överlämnade, dock så lämnas kvarter 5 och 6 vid ett senare tillfälle.
 • Betongarbeten, elstation och stödmu, aug 2020 – nov 2020.
 • Finplanering startar i samråd mer exploatörerna och planeras gemensamt.
 • Projektet skall stå klar december 2024

 

 

Milstolpar uppdateras kontinuerligt. Senast uppdaterat 2021-06-08 av Pär Enlove; Skanska