Skanska bygger Värmdövägen – en del av Nacka stad

Från Sickla bro till Nacka forum

Skanskas uppdrag

Nacka stad utvecklas till en tät och levande stadsdel med närhet till natur och hav. Mellan Sickla bro och Nacka Forum löper Värmdövägen som är en viktig del av infrastrukturen i byggandet av Nacka stad. I förtätningen av Nacka planeras och byggs bostäder, arbetsplatser, handel, kultur, stadsparker, skola, idrottsplatser med mera. Här planeras en överdäckning av motorvägen, en ny bussterminal och tunnelbanans nya stationer Sickla, Järla samt slutstation Nacka vid Nacka Forum.

Skanska har fått i uppdrag av Nacka kommun och Nacka Vatten & Avfall AB att bygga vägar, torgytor, vatten- och avloppsledningar längs Värmdövägen. Arbetet omfattar även stadsbyggnadsprojekten Nya gatan/Stadshusområdet, Järla stationsområde och Kyrkviksparken. Projektet pågår till slutet av 2024.

Entreprenadformen är totalentreprenad, vilket innebär att Skanskas uppdrag är att projektera och bygga projektet.

Kontakta oss gärna!

Via bloggen kan du återkoppla på aktuella händelser, informera oss om det inträffar något eller bara ställa frågor om vad vi gör. Med hjälp av er input, kan vi tillsammans jobba för att hitta bästa möjliga förutsättningar runt bygget.

Du kan också följa oss via Instagramkontot Skanska_Värmdövägen Nacka

 

 

Mer information finns på www.nacka.se/stad samt
Värmdövägen | Nacka kommun

Önskar du information om kommunens politiska beslut, planbestämmelser eller övergripande frågor kring kommunens strategier så hänvisar vi till www.Nacka.se