Centrala Nacka

Närhet och naturbant

Om projektet

Skanska i Centrala Nacka

Centrala Nacka är en del av Nacka stad – en långsiktigt hållbar stadsdel med bostäder, arbetsplatser, handel, kultur, stadspark, skola, idrottsplatser med mera. Här planeras en överdäckning av motorvägen, en ny bussterminal och tunnelbanans nya stationer Järla och slutstation Nacka vid Nacka Forum.

Skanska kommer att bygga vägar, torgytor, vatten- och avloppsledningar i centrala Nackas nya stadskvarter – Södra Centrala Nacka. Den så kallade samverkansentreprenaden omfattar bland annat stadsbyggnadsprojekten Nya gatan, Järla stationsområde, Birkaområdet och delar av Värmdövägen. Projektet pågår till slutet av 2024.

Beställare är Nacka kommun och Nacka Vatten & Avfall AB.

Entreprenadformen är totalentreprenad, vilket innebär att Skanskas uppdrag är att projektera och bygga projektet.

Mer information finns på www.nacka.se/stad

På denna sida kommer ni fortlöpande få information och uppdateringar gällande projektet. Det finns också en möjlighet att inkomma med kommentarer och direkt kontakta oss i projektet om ni har några frågor eller förslag, både gällande informationsinnehåll och utförande på bygget. Med hjälp av er input, kan vi anpassa t.ex. skyltning eller avstängning kring våra arbeten så att ni så smidigt som möjligt kan ta er fram som vanligt i detta område.

Syfte med denna blogg

På den här sidan vill vi informera om vad som händer bygget av Skanskas projekt i centrala Nacka. Vi vill också ge allmänheten en möjlighet att återkoppla på aktuella händelser, informera oss om det inträffar något eller bara ställa frågor om vad vi gör. Önskar man information gällande kommunens politiska beslut, planbestämmelser eller övergripande frågor kring kommunens strategier så hänvisar vi till www.Nacka.seProjektöversikt reviderad

Sidan: “Om projektet” uppdateras kontinuerligt. Uppdaterades senast 2020-08-25 av Pär Enlove; Skanska.