Nacka Stad

Nära och nyskapande

20 augusti

Tillbaka efter semestern

avatar

Kai-Henrik Striem

Lämna en kommentar

Nu börjar fler och fler komma tillbaka till jobbet efter semestern, projektet stängde under vecka 30 men annars har det varit öppet.

  • Elkabeldragning har rullat på under sommaren,
  • Det nya provisoriska VA utanför sponten är nedlagt och är i drift.
  • Losshållningen har pågått enligt plan

Kommande moment på bygget:

  • Under kommande veckan påbörjas skarvningen och inkopplingen av elkablarna så schakten på södra sidan av GC-banan på Värmdövägen kan återfyllas.
  • VA-arbetena inne på lokalgatorna som byggs fortsätter
  • Losshållningen fortsätter.
  • Vi förbereder för vår planerade krossning, där ett tält skall monteras och förhoppningsvis startar vi krossningen inom de närmsta veckorna. Mer information kommer komma. Vi arbetar tillsammans med Nackas miljöenhet för att säkerställa att buller- och dammskyddsåtgärder är tillräckliga.

Vänligen Pär Enlove och Kai-Henrik Striem

IMG_1647

En bild på de nya elkablarna som är dragna längs med Nya gatan.

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)