Centrala Nacka

Närhet och naturbant

4 mars

Uppdatering: Ny omledning trafik + händelser v 10

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Rondellen Värmdövägen/Vikdalsvägen, in- och utfart Hörnvägen

Från och med den 4 mars 2021 är in- och utfart till Hörnvägen till/från rondellen Värmdövägen/Vikdalsvägen avstängd under högst fem dagar. Gående, bil- och cykeltrafik leds om, följ orange skyltning. Avstängningen beror på att vi lägger ner ledningar för en förbättrad kapacitet i elnätet.

Vi har arbetat in i det sista med ett sätt att få detta att fungera så bra som möjligt och få så liten påverkan som möjligt. Därför ser vi stor fördel med att förlägga detta arbete under sportlovet så mycket som möjligt.

Denna omledning blev godkänd sent och därför kommer informationen sent.

Vänligen Pär Enlove

Se plan:

 

TA Hörnvägen

Biltrafik följ orange skyltning, se nedan plan:

 

omledning

 

Kommande händelser v 10:

ScN Planeringsunderlag info 2020

På Vikdalsvägen område 3 fortsätter vi på Måndag med sprängning och schakt för VA. Dagvatten, spillvatten och fjärrvärmeledningar.

vikd

 

På Värmdövägen intill Forumrondellen område 6 fortsätter schakt för elkablar. Detta arbete stänger in-/utfarten till Hörnvägen och pågår till och med fredag 11/3. (Se omledning av trafik på karta i inlägget här ovan)

hörnv

 

 

Arbetet med VA-ledningar, fjärrvärme och ny kanalisation i Lillängskorset i område 4 asfalterades klart idag och är nu klart. Trafiken ställs om för in- /utfart här igen natt till fredag 5/3.

asf

Start av nästa etapp på Värmdövägen, område 5. Del av den gamla parkeringen rivs i detta skede för fortsättning med schakt för ny gång och cykelbana samt VA och kanalisation.

varmdov

Översikt nästa etapp Värmdövägen:

översikt

 

Lillängskorset:

Skärmklipp

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)