Nacka Stad

Nära och nyskapande

23 maj

v20-v22

avatar

Pär Enlove

2 Kommentarer

Full fart i projektet.

Vi på Skanska hade vår Safety week under v20, en vecka där vi fokuserar extra på säkerheten. Årets tema var “bättre tillsammans”. Det är 15:e året i rad som Safety week hålls.

I vårt projekt har vi haft ett antal aktiviteter kring säkerhet, ett informationspass för personalen om belastningsergonomi, HLR-utbildning, säkerhetsgenomgång gällande lastning och lossning på projektet samt en hel del projektbesök. Vi har både haft besök från andra Skanska-avdelningar och en klass från KTH.

Säkerhetsstopp 3

Vad händer i övrigt?:

– Nattetid måndag-torsdag under vecka 21 och 22 så lägger ett nytt elstråk över Värmdövägen. Denna arbete är förlagt ca 50m väster om rondellen Värmdövägen/Vikdalsvägen.

Detta påverkar primärt trafiken som passerar nattetid, men även gång- och cykelbanan mellan rondellen och detta arbete påverkas, då rör och kablar skall dras in i elstationen. Så ta de lugnt när ni passerar här, då förändringar kan ske från dag till dag.

– Omläggning av befintligt VA Vikdalsvägen utanför spont innanför GP-link. Detta kommer att påverka trafiken då vi stänger av ett körfält.

– Vi arbetar på Vikdalsbron i södergående riktning med en ny tillfällig busshållplats, som påverkar trafiken genom att vi stängt av ett körfält.

– Vi fortsätter med sprängning och urlastning av berg. Sprängningarna går fortsatt planenligt. Vi har haft en del problem med damm, men våra åtgärder med vattning och sopning har gett resultat.

– Rivningen av däckverkstaden blev klart nu onsdag v21.  Det blev en del sanering av asbest, som vi fann i väggarna. Det har gått bra och planenligt.

– Vi har ansökt om ett krosstillstånd, för att kunna ställa upp en kross och förädla berget på plats. För att slippa köra bort berget på lastbil och sedan köra tillbaka det i förädlad form. Då det är en väldigt central plats, med både passerande, boende, arbetsplatser och skolor i närområdet, så är vi väldigt noggranna med att ta fram ett arbetssätt som påverkar så lite som möjligt.

Det är svårt att uppnå alla krav som finns och vi kommer inte att krossa om vi inte uppnår en nivå som följer gällande krav och Nackas miljöenhets granskning. Det finns olika lösningar man kan ta till och en trolig lösning är att krossen kommer att placeras inuti ett tält och bakom containrar, på det sättet kan vi minimera spridningen av damm och buller till omgivningen. Skulle vi klara kraven och få tillstånd att krossa så kommer det att pågå som längst till årsskiftet 19/20. Vi kommer endast att krossa vårt eget berg från projektet och använda det i projektet.

Vänligen Pär Enlove och Kai-Henrik Striem

IMG_2013 2

IMG_2192

 

 

2 Kommentarer

 • Henrik Amcoff

  kl 9:45 f m den juni 5, 2019

  Vid den senaste omledningen vid Nacka Forum (vid el-huset) är det onödigt smalt då två betongblock petar rakt in i gång- och cykelbanan.

  Kan ni förbättra det?
  Räta upp eller ta bort / byt ut blocken så det blir full bredd.

  • Pär Enlove

   kl 7:16 f m den juni 7, 2019

   Tack för ditt kommentar.
   Jag har bett produktionen att åtgärda detta. De skulle ta det omgående.
   Trevlig helg!
   Vänligen Pär Enlove

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)