Nacka Stad

Nära och nyskapande

12 februari

Vecka 7 Medför plusgrader

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Ena veckan är det 0,5 meter snö, sedan försvinner det mesta lika fort. Troligtvis en bra kombination av ihärdiga snöröjare och smältning. I vårt projekt så är det en fördel, då vi får mer plats och lättare för fordon att komma fram.

Vad händer den kommande veckan?

  • Vi fortsätter med rensning av berget som är på Granitvägen.
  • Fortsatt borrning av berget.
  • Sprängningsarbetet fortsätter enligt plan.
  • Lastbilstransporterna fortsätter, dels med berg och dels med jordschaktsmassor.
  • Fortsatt arbete med sponten, plåtarbeten och stag.
  • Vi har påbörjat monteringen av bullerplanket. Planket monteras på GP-linken längst Vikdalsvägen och Värmdövägen. Jobbet pågår Mån-Tors. kl. 10.00 –15.00. Fredagar 10.00 -13.00. En TMA-bil stänger i samband med jobbet av ett körfält.
  • Arbete med ett bullerplank mot 2:ans fritidsgård påbörjas under nästa vecka.
  • Cykelstället intill kommunhuset demonteras under nästa vecka.

Vänligen Pär Enlove

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)