Nacka Stad

Nära och nyskapande

10 december

Asfaltsarbete på gång- & cykelbanan tisdag och onsdag.

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Vi är ej nöjda med våran gång- och cyklebana som den är nu. Vi har fått en godkänd trafikanordningsplan för att göra en snabb insats för att förbättra asfalten.

Så 09:00-15:00 på tisdag 11/12 och onsdag 12/12 kommer vi göra arbeten på dagtid, för bästa resultat. Det är alltså, den omledda gång- och cykelbanan från Nacka Forum till Järla skola som skall åtgärdas.

Vi kommer att ha personal och trafikvakter ute för att hjälpa er att ta er förbi, så vi inte stör er som skall passera.

Anledningen till att vi kommer ut med denna information så sent är för att vi just nu har gynsamt väder och vi vill åtgärda detta så fort som möjligt.

Vänligen /Pär Enlove

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)