Skanska bygger Värmdövägen – en del av Nacka stad

Från Sickla bro till Nacka forum och närliggande områden

Tidplan

Översikt till Blogg

Sickla Bro

 • Redo för trafik våren 2024
 • Omledning av trafik, schakt för sänkning utav tågspår, rivning av befintlig bro, uppbyggnad ny bro, stödmurar, ledningsarbeten – klart våren 2024
 • Väguppbyggnad, trädgropar och ytskiktsarbeten – klart 2025

Värmdövägen etapp 1

 • Klart sommaren 2025
 • Omledning av trafik, schakt och rivning av befintlig väg, ledningsarbeten, väguppbyggnad, stödmurar, trädgropar och ytskiktsarbeten

Värmdövägen etapp 2

 • Ledningsarbeten och omledning av trafiken – klart våren 2024
 • Hela etappen – klar december 2024
 • Omledning av trafik, ny tillfällig Värmdöväg, rivning av befintlig väg, ledningsarbeten, väguppbyggnad – klart Q2 2024
 • Väguppbyggnad, stödmurar, ledningsarbeten, trädgropar och ytskiktsarbeten – klart 2026

Kyrkviksparken

 • Förberedande arbeten, ledningsarbeten, trafikarbeten – klart Q2 2023
 • Förberedande arbete inför omledning av trafik – KLART
 • Omledning av trafik planeras till december 2023
 • Byggnation av parken etapp 1; schakt för dagvattenledningar och brunnar start Augusti 2023

Värmdövägen etapp 3 (Värmdövägen och Vikdalsvägen)

Skedesplaner WB1

Vikdalsvägen

 • Rivning, ledningsschakt, trädgropar och väguppbyggnad Vikdalsvägen – KLART
 • Anpassning Vikdalsvägen mot rondell Värmdövägen, ledningar och trafik – KLART

Värmdövägen etapp 3

 • Ombyggnation korsningen Lillängsvägen, Järla skolväg, Värmdövägen – KLART
 • Rivning, ledningsschakt, trädgropar och väguppbyggnad södra Värmdövägen – klart 2023

Nya Gatan

ScN Nya gatan

Elverkshusen – Exploatering

 • Överlämnat till exploatörer 2021
 • Finplaneringen pågår och görs i samråd med exploatörerna

Stadshuskvarteren – Finplanering

 • Utförande av sten, plattor, asfalt, plantering och asfalt.
 • Överlämning successivt för inflytt i fastigheter i påbörjade kvarter.

Stadshuskvarteren – Exploatering

 • Inflytt i kvarteren pågår
 • Finplaneringen runt fastigheterna färdigställs succesivt i samband med inflytt (då färdigställandedatum skiljer sig åt)