Skanska bygger Värmdövägen – en del av Nacka stad

Från Sickla bro till Nacka forum

Tidplan

Värmdövägen etapp 1 – Sickla

 • Omledning av trafik, schakt och rivning av befintlig väg, ledningsarbeten, väguppbyggnad, stödmurar, trädgropar och ytskiktsarbeten – klart sommaren 2025

Sickla Bro

 • Redo för trafik våren 2024
 • Omledning av trafik, schakt för sänkning av tågspår, rivning av befintlig bro, uppbyggnad ny bro, stödmurar, ledningsarbeten
 • Väguppbyggnad, trädgropar och ytskiktsarbeten – klart 2025

Värmdövägen etapp 2 – Finntorp, Järla

 • Ledningsarbeten och omledning av trafiken – klart våren 2024
 • Hela etappen – klar december 2024
 • Omledning av trafik, ny tillfällig Värmdöväg, rivning av befintlig väg, ledningsarbeten, väguppbyggnad – klart Q2 2024
 • Väguppbyggnad, stödmurar, ledningsarbeten, trädgropar och ytskiktsarbeten – klart 2026

Kyrkviksparken

 • Förberedande arbeten, ledningsarbeten, trafikarbeten – klart Q2 2023
 • Byggnation av parken etapp 1; schakt för dagvattenledningar och brunnar – start Augusti 2023
 • Omledning av gång- och cykelbana samt trafik gjordes under oktober/november 2023
 • Byggnation av parken etapp 2 – tidsplan ej klar

Nya Gatan

ScN Nya gatan

Stadshuskvarteren

 • Utförande av finplanering (sten, plattor, asfalt och planteringar) runt fastigheterna pågår och färdigställs succesivt i samråd med exploatörerna och planerade inflyttar
 • Inflytt i kvarteren pågår
 • Överlämning successivt för inflytt i fastigheter i påbörjade kvarter

Elverkshusen

 • Överlämnat till exploatörer 2021
 • Utförande av finplanering (sten, plattor, asfalt och planteringar) pågår och görs i samråd med exploatörerna

Värmdövägen etapp 3 (Värmdövägen och Vikdalsvägen) – KLART

Vikdalsvägen

 • Rivning, ledningsschakt, trädgropar och väguppbyggnad Vikdalsvägen – KLART
 • Anpassning Vikdalsvägen mot rondell Värmdövägen, ledningar och trafik – KLART

Värmdövägen etapp 3

 • Ombyggnation korsningen Lillängsvägen, Järla skolväg, Värmdövägen – KLART
 • Rivning, ledningsschakt, trädgropar och väguppbyggnad södra Värmdövägen – KLART