Skanska bygger Värmdövägen – en del av Nacka stad

Från Sickla bro till Nacka forum

23 februari

Kommande händelser v 9

avatar

Elin Kastenholm

Lämna en kommentar

För mer regelbundna uppdateringar – följ vårt arbete på InstagramSkanska_Värmdövägen Nacka


Värmdövägen etapp 1 – Sickla

I morgon lördag jobbar vi mellan klockan 06:30-13:00 vid Sickla bro. Arbetet, som inte är bullrade, består av form- och armeringsarbeten.

Idag fredag har vi asfalterat och förberett inför en kommande trafikomläggning längs muren vid Alphyddan. Själva omdragningen av vägbanorna kommer att ske lite längre fram. Vi kämpar med det trånga utrymmet mellan Alphyddan och Sickla, men tråcklar oss fram och hittar lösningar. Här nedan trängs en asfaltbil med en hög brädor som prepareras inför att kommande murgjutning.

Nästa vecka gjuter vi den näst sista omgången av muren vid Alphyddan. Vi närmar oss med stormsteg en färdig mur. Men efter denna mur, som vi kallar mur 11, väntar ett antal andra på att skapas runt Sickla bro. Det ser vi fram emot!

Maskiner, yrkesarbetare, trafikanter, cyklister, gångare – alla samsas om en liten yta mellan Alphyddan och Sickla.

Värmdövägen etapp 2 – Finntorp & Järla

Idag fredag firade vi att avloppsrören, spillvattenrören och fjärrvärmerören är lagda och ihopkopplade längs Värmdövägen etapp 2 mellan Finntorp och Järla. Inom en mycket snar framtid är vi även klara med dagvattenrören. Vi jobbar nu med att återfylla marken runt rören och sätta trädlådor.

Nya gatan/Statshusområdet

Vi jobbar vidare med plattläggning runt Nya gatan. Ett fint lager med sand läggs som översta lager innan plattorna läggs.16 februari

Kommande händelser v 8

avatar

Elin Kastenholm

Lämna en kommentar

För mer regelbundna uppdateringar – följ vårt arbete på InstagramSkanska_Värmdövägen Nacka

Värmdövägen etapp 1 – Sickla

I morgon lördag jobbar vi mellan 06:30-13:00 vid Sickla bro. Arbetet är inte högljutt och består av form- och armeringsarbeten. Det kommer även att hängas upp några belysningsarmaturer under gångbron i morgon lördag, som inte heller förväntas bli högljutt.

I veckan har vi gjutit vidare både på Sickla bro och stödmuren vid Alphyddan. Muren vid Alphyddan har nu enbart två gjutningar kvar innan den är klar. Gårdagens gjutning var lite extra utmanande då muren svänger och sluttar. Att gjuta en sväng innebär lite extra arbete med formen och en sluttande gjutning kräver extra brinntid och efterarbete. Kika gärna in på Instagram och filmen för att se när vi gjuter.

I veckan har vi bland annat asfalterat och återställt utanför Direkten och börjat fylla på med grus som underlag i tunneln på Sickla bro.

Värmdövägen etapp 2 – Finntorp & Järla

Idag kopplade vi ihop sista delen av fjärrvärmeledningarna på etapp 2 mellan Finntorp och Järla. Snart är vi också klara med dricksvattenledningarna. Det är ett stort etappmål som är nått. Vi har på flera ställen längs sträckan börjat med finplanering där trädlådor och kantsten börjar läggas.

Nya gatan/Statshusområdet

I veckan har det varit fullt fokus på plattläggning runt Nya gatan. Gå gärna förbi och kika på med vilken precision som plattorna läggs.

9 februari

Kommande händelser v 7

avatar

Elin Kastenholm

Lämna en kommentar

För mer regelbundna uppdateringar – följ vårt arbete på InstagramSkanska_Värmdövägen Nacka

Värmdövägen etapp 1 – Sickla

I morgon lördag kommer vi att jobba mellan 06:30 – 10:00 vid Sickla bro. Vi jobbar med form- och armeringsarbeten kring bro och murar. Arbetet förväntas inte bli högljutt.

Nästa vecka kommer vi börja arbetet med att fylla upp marken i den nygjutna bron. Man fyller upp en bit i botten för att få bra motstånd när vi sen ska börja fylla på massor utanför bron.

Under nästa vecka kommer vi att asfaltera i området kring Direkten och sätta tillbaka planket. Där är nu omkopplingen av ledningarna klara och vi börja bli redo att lämna området.

Vi fortsätter att asfaltera vägen närmast Alphyddan för att så småningom kunna flytta trafiken närmare Alphyddan.

Värmdövägen etapp 2 – Finntorp & Järla

I veckan öppnade vi upp marken på Gamla Värmdövägen vid korsningen Värmdövägen, vid Finntorp. Man befarade att en gammal vattenläcka kunde ha underminerat marken och riskerade att skapa slukhål. Allt går inte att säga med säkerhet innan man har öppnat upp och tittat och när vi vi väl gjort det kunde vi konstatera att marken under såg fin ut.

På onsdag nästa vecka kommer vi att flytta nedfarten från Järla bro mot Nacka forum något. Därmed kommer vi åt ny mark för rörläggning. Asfaltering sker under tisdagen.

Nya gatan/Statshusområdet

Nu har vi återupptagit arbetat med trappen. Vi lägger småsten, sätter ramper och fixar till så att trappen blir enhetlig och snygg. Målet är att trappen ska öppnas 15 april. Det ser vi fram emot!

26 januari

Kommande händelser v 5

avatar

Elin Kastenholm

Lämna en kommentar

För mer regelbundna uppdateringar – följ vårt arbete på InstagramSkanska_Värmdövägen Nacka

Värmdövägen etapp 1 – Sickla

Den här veckan har vi bland annat jobbat med förberedande arbete inför en så kallad TA-omställning. TA står för trafikanordning. För att komma åt nya platser under vägen att lägga rör på behöver vi flytta om trafiken lite då och då. I början på nästa vecka lägger vi om trafiken något vid Sickla. Det kommer att synas men inte påverka framkomligheten. Vi trycker gång- och cykelbanan så nära Sickla köpkvarter vi kan och körbanorna så nära Alphyddan vi kan.

  • Natten till måndag kommer vi jobba med att ställa om trafiken. Arbetet förväntas inte blir mer högljutt än normalt trafikbuller.

Värmdövägen etapp 2 – Finntorp & Järla

I veckan öppnade vi upp stigen mot Nacka kyrka från Finntorpskorsningen. I nästa vecka kommer vi att montera belysning längs stigen.

I torsdags flyttade vi tillbaka busshållplats Järla station till sin originalplats. Vi kan nu jobba vidare med att lägga kablar under platsen där den tillfälliga busshållplatsen stod.

Fjärrvärmeledningarna är snart färdiglagada längs etapp 2 och vi har börjat med det som kallas finplanering. Vi anlägger trädlådor och senare kommer vi sätta kantsten och anlägga plattor. Finlanering har pågått under en längre tid utanför tandläkarhuset vid Järla, men vi jobbar nu med att sätta trädlådor och anlägga skelettjord vid Finntorpskorsningen. När man anlägger skelettjord så varvar man större stenar med fin jord. Jorden spolas mellan varje lager ner mellan stenarna för att säkra att träden har tillräckligt med jord när det väl är dags att plantera.

  • Vi kommer att utföra ett nattarbete längs Värmdövägen etapp 2 nästa vecka. Det förväntas inte bli högljutt.

Nya gatan/Statshusområdet

Under vecka 6 kommer vi återuppta arbetet med trappen igen. Några veckor längre fram i tiden är det dags att påbörja arbetet med torget som kallas Övre torget och ligger ovanför trappen. Nya gatan börjar med stormsteg närma sig sitt slutmål.

Kyrkviksparken

Vi arbetar vidare med återfyllning under nästa vecka.

19 januari

Kommande händelser v 4

avatar

Elin Kastenholm

Lämna en kommentar

Följ vårt arbete på InstagramSkanska_Värmdövägen Nacka

Värmdövägen etapp 1 – Sickla

Vi fortsätter att armera och förbereda för nya gjutningar av stödmuren längs Alphyddan. På sponten sätts armeringar upp, sen byggs själva formen upp i trä. Efter det är vi klara att gjuta.

Vi kämpar vidare med att få bort snö och tjäle och behöver mellan varven värma upp både mark och rör och annat som fryser fast.

Vid Alphyddan har vi asfalterat för att förbereda en liten omläggning av vägen under vecka 5. Bilister samt cyklister och gångare kommer inte att påverkas i någon direkt omfattning. Är du van att köra sträckan, kommer du märka att den dras om något, men det kommer inte att påverka framkomligheten.

Armering inför kommande murgjutning
Vi jobbar med att värma upp marken
Asfaltering inför kommande förskjutning av väg. Man får nästan en vårkänsla av bilden (tills man ser snön vid sidan om asfalteringen).
Alltid glada miner på bygget

Värmdövägen etapp 2 – Finntorp & Järla

Nästa vecka händer en del som påverkar både dig som bilist, cyklist och gångare runt Finntorp och Järla:

  • Natten till måndag kommer vi att stänga av gång- och cykelbana samt eventuellt ett körfält vid Finntorpskorsningen för att komma åt marken under. Det berör enbart en liten bit på Gamla Värmdövägen innan korsningen. Eventuellt kommer vi behöva jobba även natten till tisdag. Under dagtid är allt öppet igen. Kika in på Instagram för att få närmare uppdateringar.
  • På onsdag efter klockan 11 kommer vi att ta delar av gång- samt cykelstråken i anspråk mellan Järlaleden och Värmdövägen (mellan busshållplatserna Finntorp och Kyrkviken). Vi kommer att flytta runt en sugbil på platsen. Det går hela tiden att passera, men det blir lite mer trångt. Två vakter finns på plats för att hjälpa till vid passering.
  • Under nästa vecka planerar vi att öppna upp stigen från Finntorpskorsningen mot Nacka kyrka. Kika in på Instagram för närmare uppdateringar.
  • På torsdag kommer vi att flytta tillbaka busshållplats Järla station (södra sidan av Värmdövägen) till sin ursprungliga placering. Vi flyttar den sidledes en bit västerut närmare Järla bro. Fram till torsdag jobbar vi med att färdigställa runt busshållplatsen.
Mellan de två vakterna i bild, kommer vi att gräva upp marken, natten till måndag. Ett körfält är öppet under natten. Dagtid kommer passagen vara öppen som vanligt. Eventuellt fortsatta arbeten även natten till tisdag.
Under nästa vecka öppnar vi gångstigen till kyrkan som har varit uppgrävd en period.

Busshållplatsen öster om Järla bro (södra sidan Värmdövägen) färdigställs inför nästa vecka.

Nya gatan/Statshusområdet

Finplaneringen runt Nya gatan har varit riktigt utmanande i låga temperaturer. Arbetet går framåt men vi ser fram emot nästa veckas varmare temperaturer.

Kyrkviksparken

Under nästa vecka kommer vi jobba med återfyllning.

12 januari

Kommande händelser v 3

avatar

Elin Kastenholm

Lämna en kommentar

Följ vårt arbete på InstagramSkanska_Värmdövägen Nacka

Nu är projekt Södra centrala Nacka i full produktion igen. Snöbekämpning har varit en utmanande del i bygget den senaste tiden, annars har arbetet flutit på bra veckorna runt jul och nyår.

Värmdövägen etapp 1, Sickla

Vid Sickla bro har vi jobbat hela veckan med att vattenbila bort en betongmur för att få fram armeringen. Framöver ska den kvarvarande muren samt armeringen gjutas ihop med nya Sickla bro. Arbetet har varit mer högljutt än vanligt på bygget, vilket vi har gått ut med information om på Instagram. Arbetet beräknades fortgå under vecka 2 samt 3, men vi kunde glädjas åt att arbetet gick fortare och avslutades idag, fredag vecka 2.

Värmdövägen etapp 2, Finntorp & Järla

I veckan gjöts de sista delarna av dagvatten- och spilledningarna ihop. 900 meter långa huvudstråk från Finntorp till Järla bro är nu intakta och därmed har ett viktigt delmål uppnåtts. Nu pågår provningar för att stämma av så att allt ser bra ut.

Under nästa vecka och kommande veckor fokuserar vi på att lägga färskvatten- och fjärrvärmeledningar på samma sträcka.

Nya gatan/Statshusområdet
På Nya gatan jobbar vi vidare med finplanering som plattläggning och kabelbäddar. Vi jobbar i nära samarbete med exploatörerna av husen för att kunna tillgodose inflyttningstider.


19 december

Kommande händelser v 50-1

avatar

Elin Kastenholm

Lämna en kommentar

Följ vårt arbete på InstagramSkanska_Värmdövägen Nacka

Projektet Södra centrala Nacka går snart in i julledighet som så många andra arbetsplatser. På vissa platser längs Värmdövägen kommer vi fortsatt att jobba men i mindre tappning. Vi jobbar för fullt vecka 50. Under vecka 51 och 1 har vi produktion enligt nedan.

Värmdövägen etapp 1, Sickla

Vecka 52 & vecka 1 – Vi arbetar med att lägga rör längs Värmdövägen, förberedande arbete kring muren vid Alphyddan samt nedmontering av ställningar och form runt Sickla bro.

Värmdövägen etapp 2, Finntorp & Järla

Vecka 52 – Ett arbetslag jobbar med att lägga rör vid Järla bro.

Vecka 1 – Fortsatt rörläggning vid Järla bro. Rörläggning för fjärrvärme samt anläggning av trädgropar runt kyrkomuren vid Finntorp.

Kyrkviksparken

I Kyrkviksparken jobbar vi med förberedande arbete inför julledighet under vecka 51.

Under vecka 52 samt vecka 1 kommer vi inte att utföra några arbeten i Kyrkviksparken.

Nya gatan/Statshusområdet

Under vecka 52 samt vecka 1 kommer vi inte att utföra några arbeten runt Nya gatan/Statshusområdet.

8 december

Kommande händelser v 50

avatar

Elin Kastenholm

2 Kommentarer

Följ vårt arbete på InstagramSkanska_Värmdövägen Nacka

Sammanfattande för alla etapper är att vi har slitit hårt med fullskalig vinter samtidigt som vi gräver och lägger rör utan att gräva in tjäle. Men våra otroligt duktiga yrkesmedarbetare och team jobbar på effektivt med snöbekämpning och den fortsatta rörläggningen.

Värmdövägen Etapp 1, Sickla bro

Vid Sickla bro kommer vi att jobba i helgen, lördag den 8:e december mellan klockan 07:00-16:00 samt söndag mellan klockan 07:00-12:00. Vi kommer jobba med form- och armeringsarbeten som inte förväntas bli högljutt.

Armeringsjärn på Sickla bro som håller upp konstruktionen när de sen gjuts in i betong.

Värmdövägen etapp 2, Finntorp och Järla

Vi är nu klara med att lägga vatten- samt dagvattenrör runt Finntorp. Det återstår arbete med att lägga fjärrvärme, sätta trädlådor och göra en stor mängd ytjobb och finplanering. Men det är ett stort delmål att vatten och dagvattenledningar nu är klara!

Dagvattenrör vid Finntorp som mäts in så att det ligger helt rätt.

Kyrkviksparken

Nu är anläggningsgänget som jobbade med att påla ner spont i Kyrkviksparken klara och har lämnat området. Det betyder att det högljudda arbetet är färdigt för denna gång.

1 december

Kommande händelser v 49

avatar

Elin Kastenholm

Lämna en kommentar

Följ vårt arbete på InstagramSkanska_Värmdövägen Nacka

Kartan visar Skanskas arbetsområden, vägbanan samt gång- och cykelbanan längs Värmdövägen och vid Kyrkviksparken.

Etapp 1 Värmdövägen, Sickla bro

Sprängningarna är för tillfället klara kring Skanskas arbete vid Sickla och pausas nu fram till februari. De kommande veckorna lägger vi rör för vatten och avlopp.

De sprängningar som du kanske fortsätter att observera kommer troligen från CRTG som bygger tunnelbanan vid Sickla.

Etapp 2 Värmdövägen, Finntorp, Järla

I färdiglagada rör och ledningar mellan Finntorp och Järla håller vi nu på att filma och provtrycka. Vi gör rent alla ledningar och kör in med en radiostyrd bil med ljus, kamera och mätinstrument, som mäter att lutningen är rätt och filmar alla rören så att vi kan kontrollera att allt ser korrekt ut.

För att kunna ha pågående trafik samtidigt som vi bygger om vägen jobbar vi på flera sträckor samtidigt. Det innebär bland annat att vi lägger rör på flera platser samtidigt, som sen möts och kopplas ihop. I skarven mellan rören platsbygger och gjuter vi formar för att kunna sammanfoga rören. Idag, fredag, jobbar vi med att koppla ihop spillrören/avloppsrören. I nästa vecka kopplar vi ihop rören för dagvattnet. Hopkopplingen av rören sker precis öster om Finntorpskorsningen.

Kyrkviksparken

Pålningsarbetet i Kyrkviksparken som skulle ha varit klart denna vecka har stött på diverse hinder. Därför kommer vi behöva påla även på måndag. Sen ska det högljudda arbetet vara klart.

I nästa vecka kommer vi bland annat planka in sju träd för att skydda dem från arbetet som sker i parken.

Nya gatan, stadshuskvarteren

Förra veckan hade vi slutbesiktning av de färdiga områdena runt Nya gatan. Tre av fyra områden runt Nya gatan är nu slutbesiktigade och godkända (kvarter 1 och 2, kvarter 7 samt tre sidor av kvarter 3 och 4). Vi jobbar fortfarande på gator, torgytor och trappan runt kvarter 5 och 6. Att slutbesiktningen är godkänd innebär att vi nu lämnar över områdena till Nacka kommun som tar över drift och underhåll, som exempelvis snöröjning.

24 november

Kommande händelser v 48

avatar

Elin Kastenholm

1 Kommentar

Följ vårt arbete på InstagramSkanska_Värmdövägen Nacka

Etapp 1 Värmdövägen, Sickla bro

I torsdags gjöt vi den sista delen av bilbron. Nu har vi kvar att gjuta gång- och cykelbron. Följ gärna vårt arbete på Instagram för att få mer information om gjutningen

Etapp 2 Värmdövägen, Finntorp, Järla

I Finntorp och längs kyrkogården har vi jobbat från två håll med att lägga rör för fjärrvärme, vatten och avlopp. Nästa vecka hoppas vi på att kunna koppla ihop rören till ett långt sammanhållande system.

Vi har jobbat i tre nätter med påfarten från Värmdövägen till Järlaleden. Nattetid har påfarten stängts av. Bygget tar en paus under helgen, men kommer att fortsätta under ett par nätter i början på nästa vecka. Under dagtid läggs byggplåtar på för fortsatt framkomlighet.

Kyrkviksparken

I veckan har vi pålat spontrör för att kunna gräva ner brunnar i marken. Pålningsarbetet är mer högljutt än det vanliga arbetet och därför har vi satt upp två behållare med öronproppar på var sida om arbetet i Kyrkviksparken. En när du kommer från busshållplats Kyrkviken och går mot Sickla och en när du går från busshållplats Planiavägen mot Järla. Vi beräknas bli klara med pålningsarbetet under nästa vecka.
Välkommen att ta ett par öronproppar när du passerar!

Grumlingsskydd vid arbetsområdet har lagts ut i Kyrkviken.

Nya gatan, stadshuskvarteren

Plattläggningen utanför Kungsmontage längs Värmdövägen är nu klart. Arbetet beräknades ta åtta veckor, men våra fantastiska plattläggare gjorde arbetet på enastående tre veckor! Vilken eloge till plattläggarteamet.