Skanska bygger Värmdövägen – en del av Nacka stad

Från Sickla bro till Nacka forum och närliggande områden

28 september

Kommande händelser v 40

avatar

Elin Kastenholm

Lämna en kommentar

Översikt till Blogg

Cyklister

 • Den här veckan gör vi en speciell vädjan till dig som cyklist! Det har skett en del olyckor längs de olika byggarbetsplatserna runt om i Nacka. Snälla tänk på din egen samt andras säkerhet när du färdas på cykel! Sakta ner, följ cykelvägarna och följ trafikreglerna när du passerar exempelvis trafikljus och övergångsställen. Flaggvakterna finns där av en anledning, de behöver stoppa trafiken mellan varven, för att på ett säkert sätt slussa in och ut byggtrafik. Vi jobbar kontinuerligt med åtgärder – hör väldigt gärna av dig om du har tips och idéer på förbättringar för dig som cyklist!

Värmdövägen etapp 1 / Sickla bro

 • Byggandet av Sickla bro rör sig framåt. Just nu bygger vi ställningar för fullt för att kunna gjuta väggar och tak till den tunnel som Saltsjöbanan kommer att passera igenom.
 • Mindre sprängningar kan förekomma längs Värmdövägen.
 • I veckan fick vi följa med bakom kulisserna på sprängteamet och filma deras arbete. En mycket spännande dag. Håll utkik framöver på filmen som kommer att visas i sociala medier; “Bakom kulisserna på Värmdövägen”.

Värmdövägen etapp 2 / Finntorp

 • I slutet av nästa vecka kommer vi att transportera en stor dagvattenbrunn till spontgropen vid Finntorpsbron. Den kommer att vara en viktig del av det gedigna system som ska rena dagvatten för vidare slussning ut i Kyrkviken. Brunnen är 3,80 meter hög så den behöver en specialtransport och genomtänkta färdvägar genom Nacka.
 • Natten till i morgon (fredag) kommer vi att jobba natt i närheten av Järla bro. Inget högljutt arbete genomförs.

Kyrkviksparken

 •  Som du kanske har observerat har vi nu kommer igång med arbetet igen vid Kyrkviksparken. Vi schaktar ur för den tillfälliga väg som kommer dras över Kyrkviksparken.
 • Planen är att leda om gång- och cykeltrafik genom Kyrkviksparken under vecka 41.
 • Trafiken planeras ledas om v 42 eller 43.

Nya gatan

 •  Arbetet fortsätter med att slutföra trappan och plattläggning runt om i området.

 

Slutligen vill jag återigen passa på att vädja till en ökad omtanke om varandra när ni vistas i eller passerar bygget!

40 16 40 11

För allas säkerhet, vänligen följ hastighetsbegränsningen och skyltningen längs Värmdövägen.

40 13 40 3

Våra flaggvakter och vakter ser till att både du och arbetarna kan passera och arbeta säkert längs arbetsplatsen.

40 10

Vid Sickla bro bygger vi upp ställningar för att kunna gjuta väggar och tak till tunneln som Saltsjöbanan ska passera igenom.

40 8 40 6

Det här är sprängaren Tindra. Vi fick följa med henne ut och dokumentera hur det går till när vi losshåller (spränger) berg. Inom kort kommer vår första film, i en serie av filmer; Bakom kulisserna på Värmdövägen. Där vi får följa med Tindra med flera.

22 september

Kommande händelser v 39

avatar

Elin Kastenholm

Lämna en kommentar

Översikt till Blogg

Värmdövägen etapp 1 / Sickla bro

 • Bygget av Sickla bro har satt igång med full fart. Just nu jobbar vi med att gjuta grundstommen (bild 1).
 • För att hålla tidsplanen med gjutandet kommer vi att jobba lördag 23:e september mellan 07-13. Vi kommer inte att utföra bullrande arbete.
 • Vecka 39 spränger vi regelbundet i närheten av Sickla bro för att kunna lägga nya ledningar längre ner i marken. Det kommer bli små sprängningar då vi befinner oss nära en elstation.

Värmdövägen etapp 2 / Finntorp

 • Nu är vi nästan klarar med att lösgöra berg från de gamla rötterna vid första vänstersvängen på väg upp mot Finntorp (bild 3).
 • Tidsplanen för när Finntorpsbron kommer att rivas samt byggas upp på nytt är ännu inte klart. Vi återkommer så snart som möjligt i frågan. Håll utkik i bloggen för mer information.

Kyrkviksparken

 • Vecka 39 tar vi upp arbetet igen vid Kyrkviksparken. Anledningen till att arbetet har varit vilande är på grund av att vi stötte på andra markförhållanden än vad som var beräknat. Det kan hända att markförhållandena inte är vad man har trott när man väl börjar gräva, och då behöver vi planera om och se till att vi bygger ändamålsenligt utifrån de nya förhållandena.

Nya gatan

 • Finplanering fortgår på de ställen vi har tillgång till. Vi koordinerar arbetet med många olika parter för att få plats att göra klart.
 • Snart har vi en ny fin trappa klar från Värmdövägen upp till Nya gatan.

 

39 2

Vid Sickla bro är gjutandet av bron i full gång. Vi jobbar lördag den 23:e september för att ligga i fas med tidsplanen, men arbetet är ganska tystlåtet och ligger dessutom nedbäddat mellan bergvägg och betongvägg.

39 4

Vid Finntorpsbron har vi under veckan installerat en riktigt stor brunn. Vi kallar den 2 rum och kök.

39 5

Det långsamma arbetet med att lösgöra berg från rötter till gamla fina träd vid Finntorpskorsningen är nästan klart. Här kan vi snart börja lägga ner ledningar.

39 3

Arbetet med Värmdövägen är långt mer komplext än att asfaltera en stadsgata. Vi har bland annat ett gediget system av rör (vatten och avlopp, fiber och fjärrvärme) som ska dimensioneras efter ett växande Nacka. Rören är inte bara många och tunga, de har också en väldigt massa anslutningspunkter längs Värmdövägen.

39 1

Vid nya gatan gör vi justerande ledningsarbeten i trottoaren.

15 september

Kommande händelser v 38

avatar

Elin Kastenholm

6 Kommentarer

 Översikt till Blogg

Vecka 38:

Värmdövägen etapp 1 / Sickla bro

 • Den högljudda borrningen är klar vid Alphyddan. Allt gick bra och fortare än man hade tänkt sig.
 • Problem med gatubelysning mellan etapp 1 och etapp 2 är felanmält och ska åtgärdas snarast möjligt.

Värmdövägen etapp 2 / Finntorp

 • I uppfarten till Finntorp, i den första kurvan, jobbar vi hårt med att lösgöra berg från gamla fina träd som har brett ut sina rötter. Med försiktighet jobbar vi oss fram bit för bit. En hel del högljudda borrningar har skett för att komma åt berget utan att skada rötterna. Arbete fortgår hela veckan.
 • En nyasfalterad och rakare sträcka har öppnats strax väster om Järla bro.

Kyrkviksparken

 • Kyrkviksparkens arbete står fortfarande på paus och man kommer eventuellt att sätta igång med fortsatta arbeten i slutet på veckan.

Nya gatan

 • Vi har nu gjutit klart hela underredet till den långa trappen som leder upp från Värmdövägen till Nya gatan. I nästa vecka börjar vi gjuta på trappstegen. Finplanering runt husen fortsätter hela veckan.

38 138 4 38 3 38 6

 

Bild 1. Den nyasfalterade och rakare sträckan vid Järla bro.

Bild 2. I byggvärlden pratar vi om, och bygger, många spontar. Den röda pilen pekar på en spont. Den finns till för att hålla till exempel jordmassor från att trilla ner. Vid Finntorpsbron bygger vi en dagvattenbrunn för att rena dagvatten. Kika gärna ner bredvid stänkskyddet från bron, det sker många spännande saker i byggandet av sponten.

Bild 3. Vi borrar med försiktighet och tålamod vid Finntorp för att inte förstöra de fina gamla träden.

Bild 4. Trappen upp mot nya gatan. Vecka 38 börjar vi gjuta trappsteg.

8 september

Kommande händelser v 37

avatar

Elin Kastenholm

5 Kommentarer

Veckan som gått:

 • Förskjutningen av korsningen mot Finntorp, 15 meter österut, utfördes enligt plan. Flaggvakter hjälper till att styra in- och utpasserande byggtrafik.
 • Den nya östgående körsträckan vid Järla bro utfördes även den enligt plan.
 • Borrning och sprängning har påbörjats nära Alphyddans bostadsområde.

Händer vecka 37:

 • Natten till måndag den 11:e september kommer körbanor, cykelbana samt gångbana dras mer söderut i en liten båge vid Sickla bro. Var observant på avsmalnande banor, sänkt hastighet och en mer krokig sträckning. Vänligen visa försiktighet för både yrkesarbetare och förbipasserande.
 • Hastigheten mellan Sickla bro och tunnelbanans arbetsområde i Sickla kommer att sänkas från 40 till 30.
 • Det kommer att vara lite högre ljudvolym kommande två veckor nära bostadsområdet Alphyddan. Borrning och sprängning pågår två veckor till.

 

Jag som har tagit över skrivandet av denna blogg heter Elin. Jag jobbar som kommunikatör i Skanskas och Nackas samverkansprojekt längs Värmdövägen. Har du synpunkter på vilken typ av information du vill ha på den här sidan så blir jag mer än glad om du hör av dig till mig: elin.kastenholm@skanska.se

Vara rädda om varandra när ni rör er längs bygget!  /Elin

Elin Skanska

1 september

Kommande händelser v 36

avatar

Elin Kastenholm

Lämna en kommentar

Veckan som gått:

 • Arbetet har fortlöpt enligt plan på samtliga områden runt Värmdövägen.
 • Sprängningar har pågått i närheten av Sickla bro under större delen av veckan.
 • Cykelbanan längs norra Värmdövägen vid Nya gatan har hänvisats över till södra cykelbanan.
 • Kyrkviksparken har tagit en kortare paus inför kommande arbeten med dagvattenhantering.

Händer vecka 36:

 • Viss form av helgarbete kan pågå längs Värmdövägen för att arbetet ska fortlöpa så smidigt som möjligt nästa vecka.
 • Sprängningar fortsätter klockan 10, 12 och 14 mellan Alphyddan och Sickla köpkvarter. Detta görs för att ledningar (VA, fjärrvärme, el) ska kunna dras längre ner under vägen.
 • Infarten mot Finntorp kommer att flyttas ca 10 meter österut. Om du åker från Sickla mot Nacka forum kommer infarten några meter längre fram. Korsningen flyttas natten mot onsdag. Var uppmärksam när du svänger in till Finntorp!
 • Natt mot onsdag kommer även ett nytt trafikflöde dras för östgående körfält strax innan Järla bro. Tydlig skyltning visar vart du ska åka. Var gärna extra uppmärksam innan Järla bro!

Infart finntorp 5 sept 2023

Korsningen upp mot Finntorp flyttades 10 meter österut natten till 6 september. Flaggvakter hjälper till att lotsa in byggtrafik. Vänligen visa hänsyn och försiktighet vid infarten.

24 augusti

Kommande händelser v 35

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Översikt till Blogg

Sickla Bro/Värmdövägen etapp 1

Sickla Bro klar våren 2024. Värmdövägen etapp 1 klar sommaren 2025.

Borrning/Sprängning denna vecka och nästkommande på Värmdövägen.

e1

e111e11

processed-60939AF2-9D0E-4A22-B113-D8F300E15E19-AE11A491-9E35-4244-AF9A-189A72800414

Önskar ni sms inför sprängning?

Skicka ett sms till 073-336 02 52

Så lägger vi till ert nummer.

 

Värmdövägen etapp 2

Klar med ledningsarbeten och omledning av trafiken våren  2024.

Hela etappen klar december 2024.

Fortsatta arbeten med spont vid Finntorpsbron.

Schakt och förläggning  VA på alla fronter.

processed-16ACEBC7-3AFE-4EC5-9711-C6FFD79D1B3C-D68788AF-D8D9-496F-8BAF-B434184ED275 processed-29A7F7B9-667F-40DC-8DA2-C71482BFE160-C10BA3F1-AB2C-4584-AAA7-AE374D539D22  processed-22976B56-B2FF-4C8F-A4FD-8F73EDF46DE7-81F1D4A7-E751-415D-92CD-B7043E9B9309

Stadshusområdet

Fortsatt plattläggning Stadshusgatan mot kommunhus och Nackabacken vid Botrygg.

Formbygge och gjutning vid  Trappa 5.

 

Värmdövägen etapp 3

Åtgärdar punkter från slutbesiktningen.

Noccon, Wallenstam & Kungsmontage (Husbyggarna) ny TA-plan.

Cykelbana hänvisas till andra sidan.

processed-04C50084-7D7F-4570-87BA-E72B53FE7909-0EC52AB9-5812-495E-8921-15F546C0976E

Kyrkviksparken etapp 1

Etapp 1 klar våren 2024.

Fortsatt uppbyggnad av tillfällig väg.

 

Trevlig helg önskar projektet.

/Sara Axén, Skanska

 

18 augusti

Kommande händelser v 33

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Översikt till Blogg

 

Sickla Bro/Värmdövägen etapp 1

Sickla Bro klar våren 2024. Värmdövägen etapp 1 klar sommaren 2025.

Arbeten är nu i full gång efter lite lugnare period under semestern.

Borrning inför kommande sprängning uppe mot Alphyddestigen, Värmdövägen, samt nere på gamla spårområdet.

Sprängning nästa vecka nere på gamla spåret.

 

Önskar ni sms inför sprängning?

Skicka ett sms till 073-336 02 52

Så lägger vi till ert nummer.

processed-5B8FE7CB-3332-4AE6-812A-181920216D64-4613B50E-9741-4EDC-984F-70F6B5D5FE95 processed-17CA40E9-9362-4776-9764-C2A153DC6F60-055EC28D-3C26-4019-8D99-7D063DCA798A

 

Värmdövägen etapp 2

Klar med ledningsarbeten och omledning av trafiken våren  2024.

Hela etappen är klar december 2024.

Full fart på samtliga VA schakter. Vi har också haft inkoppling färskvatten längst ner mot Sickla.

Grundläggning har denna vecka slagit klart spontrör för sponten intill Finntorpsbron där vi snart ska ner med en 1400-dagvattenbrunn.

20230815_075052 20230816_124007 20230817_100129 20230817_100137 20230817_100142 20230817_102818 20230817_152955

processed-740C1034-45A1-49B4-AE84-9742F36CA251-EA13B028-7D7F-4962-B49A-767B0559E4BAprocessed-B6ABE0CA-22AB-4264-8629-D4EAD51EB30D-1431F78A-20B1-49DE-AE21-1091B58A3EC0

Stadshusområdet

Plattläggning Stadshusgatan mot kommunhus och Nackabacken vid Botrygg.

Botrygg inflytt under v 34.

Vid Trappa 5 har vi gjutit tredje undergjutningen till trappen. Tisdag nästa vecka bygga ny form till undergjutning 1 och 2.

ng ng2 trappa5

Värmdövägen etapp 3

Noccon, Wallenstam & Kungsmontage (Husbyggarna) får ny TA-plan v 34.

Cykelbana hänvisas till andra sidan.

 

Kyrkviksparken etapp 1

Arbetet kommer att genomföras i flera etapper och första etappen beräknas vara klar våren 2024.

Förberedande arbeten är nu igång i Kyrkviksparken. Nästa vecka påbörjas grundläggningsarbeten.

Trafiken kommer senare att ledas upp lokalt över parken.

När ombyggnationen är slutförd kommer Kyrkviksparken att ha en ny dagvattendamm som kombineras med rekreationsytor. Medborgarna kommer att kunna vistas på dessa ytor, som kommer att vara utrustade med fasta bryggor. Området kommer också att få nya träd och växter.

kv

Trevlig helg önskar projektet.

/Sara Axén, Skanska

13 juli

Kommande händelser v 29

avatar

Sara Axén

2 Kommentarer

Översikt till Blogg

Sickla Bro/Värmdövägen etapp 1

Sickla Bro klar våren 2024. Värmdövägen etapp 1 klar sommaren 2025.

Under början av denna vecka borrade vi de sista pålarna för denna gång i sponten närmast Alphyddan.

Den mest bullrande maskinen på bygget har nu körts iväg och ljudnivån i området kommer att bli lägre.

Vi  arbetar under sommaren med bergborrning, grävmaskiner och spontarbeten men med mycket mindre bullrande maskiner.

Fortsatt sprängning med tider 10, 12, 14, samt reservtid kl.17.00

 

Önskar ni sms inför sprängning?

Skicka ett sms till 073-336 02 52

Så lägger vi till ert nummer.

 

1sb 2sb14

 

Värmdövägen etapp 2

Klar med ledningsarbeten och omledning av trafiken våren  2024.

Hela etappen är klar december 2024.

Vi har under veckan asfalterat i Finntorp. Idag Torsdagen 13/7 kommer körbanan in och  ut vid Finntorp från Värmdövägen förflyttas något västerut då vi ska fortsätta schakta och förlägga fjärrvärme.

Under semester kommer ett VA-gäng köra på vid Almen nära kyrkmuren.

Vidare har vi igång två hjulgrävare som arbetar med fjärrvärme under semestern, främst borta vid gamla thairesturangen och bilverkstaden.

1358912134

Värmdövägen etapp 3

Under vecka 28 har vi utfört kompletterande arbeten med belysningsstolpar på Värmdövägen.

 

Nya Gatan 

Vi har under veckan utfört arbeten med linspänd belysning i området. Inga arbeten planerade under semester. Tillbaks vecka 32.

 

Kyrkviksparken

Inga planerade arbeten under semestern.

I början av Augusti startar etapp 1 arbeten i Kyrkviksparken där planerna för att bygga en ny dagvattendamm och ett skyfallsstråk ska förverkligas. Dammen kommer att spela en viktig roll i reningen av dagvatten från stora avrinningsområden, främst norr och öster om Värmdövägen, innan vattnet når skärmbassängen i Kyrkviken. Arbetet kommer att genomföras i flera etapper och första etappen beräknas vara klar våren 2024.

Arbetena inleds i augusti med att etablera arbetsområdet och skydda träden genom att sätta upp inhägnader. Vissa träd i den bakre delen av Kyrkviksparken kommer att behöva fällas för att möjliggöra arbetet med den kommande dagvattendammen och andra projektrelaterade åtgärder.

Senare under hösten kommer trafiken längs Järlaleden att omdirigeras lokalt på grund av arbetena med VA-ledningar som korsar Järlaleden. Från och med augusti kommer det att gälla en hastighetsbegränsning på 30 km/h förbi arbetsområdet för att säkerställa en trygg arbetsmiljö.

När ombyggnationen är slutförd kommer Kyrkviksparken att ha en ny dagvattendamm som kombineras med rekreationsytor. Medborgarna kommer att kunna vistas på dessa ytor, som kommer att vara utrustade med fasta bryggor. Området kommer också att få nya träd och växter.

Bild område Kyrkviksparken

A2665520-309B-4B29-BF5A-123869BDF387

Detta inlägg är det sista inför semestertider, vi är åter på bloggen vecka 32 och ansvarig på vårt projekt under sommaren är Fredrick Hasselroth Tel. 076 867 52 75.

Vi på projektet önskar er en fin sommar!

/Sara Axén, Skanska

 

7 juli

Kommande händelser v 28

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Översikt till Blogg

 

Sickla Bro/Värmdövägen etapp 1

Sickla Bro klar våren 2024. Värmdövägen etapp 1 klar sommaren 2025.

I början av nästa vecka borrar vi de sista pålarna för denna gång i sponten som är närmast Alphyddan.

Det innebär att den mest bullrande maskinen på bygget försvinner och ljudnivån i området kommer att bli lägre.

Vi kommer att arbeta under sommaren och fortsättningsvis med bergborrning, grävmaskiner och spontarbeten men med mycket mindre bullrande maskiner. Fortsatt sprängning med tider 10, 12, 14.

 

Önskar ni sms inför sprängning?

Skicka ett sms till 073-336 02 52

Så lägger vi till ert nummer.

DB9ACE24-C1B8-4B21-BEC8-91A291B18DF1   E310BC8E-2B6A-4064-B862-737509CFD035 58B75699-7FD2-41D5-B84E-68E85C8E28FB

Värmdövägen etapp 2

Klar med ledningsarbeten och omledning av trafiken våren  2024.

Hela etappen är klar december 2024.

Vi lyfte ner två st 36m fjärrvärme rör för en vecka sen, efter det har vi fyllt igen, asfalterat och flyttat om trafiken ovan dessa rör, allt på under en vecka. Utöver detta så har vi haft fullt upp med rörläggning på flera olika fronter.

Under semester kommer ett VA-gäng köra på vid Almen nära kyrkmuren V.28.

Vidare har vi igång två hjulgrävare som arbetar med fjärrvärme under semestern, främst borta vid gamla thairesturangen och bilverkstaden.

DD72BEA6-D781-4CFF-B215-B4E1407466ED 4019C5CE-06F8-4664-8151-877ED56BF623

D0D7298E-B5E4-4BE6-909E-FD63DF9FCB07 F87CD932-D9DF-49D6-982A-E2FAE70E15B0 59ED7805-DC73-4A03-8B74-61ED5C7B119E FF4E7C67-96A5-4D62-8971-9640A5BF338B

Värmdövägen etapp 3

Denna vecka monteras resterande belysningsstolpar på Värmdövägen.

Nya Gatan 

Trapphus 4 klart denna vecka mot BoTrygg. Vi fyller upp lite extra runt träd efter regnet. Inga arbeten planerade under semester. Tillbaks vecka 32.

033C2FF1-2FD2-4931-95C7-FAC595E70DA1 744D1D6C-E7C6-4D65-BCC9-622039D34A06 79BF0F54-7C18-4F06-9534-5FB1FE83F4AE 47A05D11-1536-4DB8-8E03-DE2830FD9730 6CEDDA4A-9459-48DE-A254-EFD83D3FB403 204F5D87-3556-4855-B7D3-E00A750E9F57

Kyrkviken

Denna vecka monterades strandmattan i Kyrkviken och vi är nu klara med denna etapps arbeten.

Efter sommaren så startar vi nästa etapps arbeten vid Kyrkviksparken.

Vi skall ned med dagvattenledningar och brunnar för hantering av dagvatten.

V32 så startar vi arbetet med att stängsla in delar av rödmarkerat område och förbereda för schaktabeten samt omledning av Järlaleden, samt gång- och cykelbanor.

Detta innebär att en del träd skall tas ned och de kommer i färdigställandet av Kyrkviksparken självklart ersättas med nya träd och andra planteringar inom samma område.

Mer information kommer.

Bild område Kyrkviksparken

7CDD4A70-ED03-48F4-AE90-7391A436B2D3

83DD5CDF-71C6-40BE-B3CC-1D79795225C4

485250B4-E5A3-4BE3-853B-AC5F71C08B5D

Trevlig helg önskar projektet.

/Sara Axén, Arbetsledare Skanska

30 juni

Kommande händelser v 27

avatar

Sara Axén

4 Kommentarer

Översikt till Blogg

Sickla Bro/Värmdövägen etapp 1

Sickla Bro klar våren 2024. Värmdövägen etapp 1 klar sommaren 2025.

Fortsatt spontning mot Alphyddan. Schakt på södra sidan för kommande dagvatten, vatten och fjärrvärmeledningar.

Fortsatta arbeten med sponten på södra sidan Värmdövägen/gamla spårområdet.

Avtäckning berg nere på gamla järnvägsterrassen samt start borrning inför sprängning med start sprängning Fredagen 7/7.

 

Önskar ni sms inför sprängning?

Skicka ert telefonnummer till:

par.enlove@skanska.se

 

s1 s11 s111 s1111 s11111

 

Värmdövägen etapp 2

Klar med ledningsarbeten och omledning av trafiken våren  2024.

Hela etappen är klar december 2024.

Fortsatta arbeten med förläggning av kanalisation för el och fiber samt vatten-, dagvatten-, spill och fjärrvärmeledningar.

e2 e22

Värmdövägen etapp 3

Klar juni 2023.

Vi har återställt busshållplatsen, rivit den tillfälliga samt asfalterat. Nästa vecka planerar vi att åtgärda riktningar på trafikskyltar och åtgärda diverse besiktningsanmärkningar.

IMG_0671 IMG_0673

Nya Gatan 

Vid trappa 5  fyller vi upp pallvis, förlägger kanalisation för belysning i trappan, samt bygger form för  under gjutningen till trappan. Nästa vecka planerar vi att gjuta dem två översta formarna

På Stadshusgatan intill BoTrygg utförs sista med plattläggning. Nästa vecka planerar vi att slutföra plattläggningen utanför trapphus 4 och montera resterande markgaller till träden.

Vi kommer troligtvis att påbörja arbete utanför trapphus 3 och 2 på Nacka Backen tidigast vecka 32.

trappa55tr5 trappa5

Kyrkviken

Klar juni 2023.

I Kyrkviken inväntar vi leverans av strandmattan.

 

 

Trevlig helg önskar projektet.

/Sara Axén, Arbetsledare Skanska