Centrala Nacka

Närhet och naturbant

17 mars

Kommande händelser v 12

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Stor omställning av trafiken på Värmdövägen kommande vecka.

Trafik leds ut på tillfällig väg mellan Station Saltsjö-Järla och Nacka station.

Omställning trafik sker tidig morgon Torsdag 23/2.

Läs mer här: Trafiken leds om till Saltsjöbanans spårområde | Nacka kommun

Skärmbild 2023-03-17 121713

Översikt till Blogg

Vid Sickla Bro kommer vi nästa vecka att asfaltera den tillfälliga vägen för trafikomläggningen här vid månadsskiftet.

Busshållplats Sickla bro har sina sista turer från nuvarande läge den 26/3.

Från 27/3 körs trafik från de nya Busshållplatserna längre ned västerut på Värmdövägen.

Stor kommande omläggning vid Sickla Bro v13.

sb2 sb3

TA-Plan Sickla Bro:

ta sickla bro

I Kyrkviken har vi i veckan lagt om trafiken för att skapa utrymme för den kommande schakten för omkoppling av den 1000-ledning som finns i backen idag.

Vi har även kopplat in de två 800-ledningarna som kommer fram under Järlaleden till kammarbrunnen.

Den här veckan startar även arbetet med våra dykare, fokuset kommer ligga på att koppla ihop befintlig sjöledning med kammarbrunnen.

Bild1

TA-plan Kyrkviksparken:

Järlaleden E2 TA

På Värmdövägen etapp 2 fortsatt asfaltering av provisorisk väg i början av veckan.

Nattjobb med fräsning i vägbanan för anslutning till befintlig väg vid på/avfarter kommer ske i mitten av veckan, sedan sker omställning av trafiken från Värmdövägen till den tillfälliga vägen natt mot Torsdag 23/3.

e2 e22

TA-plan Finntorp mot Järla:

TA

Vid Järla bro utlastning asfalt och betong samt schakt för VA.

 

 

ScN Planeringsunderlag info 2020

På Värmdövägen etapp 3, område 6 fortsatt finplanering i rondell samt mot Nacka Forum.

 

Inne på Nya gatan område 2 fortsatt finplanering mot BoTryggs fastighet.

ng

Trevlig helg,

Sara Axén

Arbetsledare

10 mars

Kommande händelser v11

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Denna vecka har varit en utmaning för alla med all snö som kom under natten mot onsdagen. Mycket förberedelser och intäckning av ytor, samt snöröjning.

e2 smö

e2snö2

Översikt till Blogg

I Kyrkviken har vi under veckan monterat Nedstigningsbrunnen och kopplat ihop den med den gjutna Kammarbrunnen.

Vi har även schaktat fram de två befintliga 800-ledningarna som ligger under Järlaleden. Även de ska kopplas till Kammarbrunnen i veckan.

Natten till måndag 13 mars kommer det att ske en trafikomläggning i höjd med arbetsområdet. Vi kommer att behöva stänga av ett körfält för att möjliggöra arbetsyta till den 1000-ledning som ska kopplas in. Trafiken kommer att regleras med trafikljus och flaggvakter.

kv kv2 kv3

 

TA-plan Kyrkviksparken:

Järlaleden E2 TA

Vid arbetsområdet intill Sickla bro fortsatt uppbyggnad av den tillfälliga vägen.

sb4 sb5 sb6

TA-Plan Sickla Bro:

ta sickla bro

På Värmdövägen etapp 2 fortsätter bygge av busshållplatser och fortsatt asfaltering av den tillfälliga vägen mellan Nacka station och Saltsjö-Järla.

e2 möte

e2

TA-plan Finntorp mot Järla:

Finntorp 7

Intill Järla bro har vi nu påbörjat rivning av asfalt inför schakt för VA-läggning. Kommande vecka fortsatt rivning asfalt och betongkaka.

järla norr

 

TA-plan Järla norr:

Skärmklipp

ScN Planeringsunderlag info 2020

På Värmdövägen etapp 3, område 6 fortsatt finplanering i rondell samt mot Nacka Forum.

 

Inne på Nya gatan område 2 fortsatt finplanering mot BoTryggs fastighet.

fp fp2

Trevlig helg,

Sara Axén

Arbetsledare

th

3 mars

Kommande händelser v 10

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Kommande vecka i Sickla bro planeras stagborrning och montering av stödmur.

Befintlig TA-plan kommer att förlängas under veckan.

sickla broIMG_1166

TA-Plan Sickla Bro:

ta sickla bro

I Kyrkviken har vi förberett för nedkapning av spont och montage av sjöledningar med hjälp av dykare.

6 7

 TA-plan Kyrkviksparken:

Finntorp 7

 

Översikt till Blogg

På Värmdövägen etapp 2 fortsätter förberedande arbeten, skydd av träd, bygge av busshållplatser och asfaltering av den tillfälliga vägen mellan Nacka station och Saltsjö-Järla.

Då vi asfalterar kommer vi även se över potthål  i området.

2

4

3

Inför nästa vecka kommer asfalt att rivas samt schakt påbörjas för va-arbeten under Järla Bro.

TA-plan Järla norr:

Skärmklipp

 

 

ScN Planeringsunderlag info 2020

På Värmdövägen etapp 3, område 6 fortsatt finplanering i rondell samt mot Nacka Forum.

ng2

 

Inne på Nya gatan områden 2 fortsatt arbete med skelettjordar för dagvattenhantering mot BoTryggs fastighet.

ng

ng3

 

Trevlig helg,

Sara Axén

Arbetsledare

24 februari

Kommande händelser v 9

avatar

Sara Axén

2 Kommentarer

Översikt till Blogg

Natten mellan Måndag-Tisdag 27-28/2 sker en trafikomställning vid Sickla Bro.

Kommande vecka borrning stag vid Sickla bro samt arbeten med dagvattenhantering.

1

TA-Plan Sickla Bro:

ta sickla bro

I Kyrkviken fortsätter arbete med att färdigställa kammarbrunnen. Vi kommer att montera nedstigningsbrunn, sätta ett tätskikt och schakta provgropar samt schakta fram de 2st 800-ledningar som skall kopplas in.

kv

TA-plan Kyrkviksparken:

 

TA-plan

På Värmdövägen etapp 2 pågår justering med väghyvel inför asfaltering av den tillfälliga vägen mellan Nacka station och Saltsjö-Järla kommande vecka.

Då vi asfalterar kommande vecka kommer vi även att se över potthål i körbanor i området.

75

TA-plan Finntorp mot Järla:

Finntorp 7

Inför nästa vecka kommer asfalt att rivas samt schakt påbörjas för va-arbeten under Järla Bro.

TA-plan Järla norr:

Skärmklipp

ScN Planeringsunderlag info 2020

På Värmdövägen etapp 3, område 6 fortsatt finplanering i rondell samt mot Nacka Forum.

8

Inne på Nya gatan områden 2 fortsatt arbete med skelettjordar för dagvattenhantering mot BoTryggs fastighet.

42

Trevlig helg,

Sara Axén

Arbetsledare

17 februari

Kommande händelser v 8

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Översikt till Blogg

Kommande vecka fortsatta arbeten med tillfälliga vägen vid Sickla bro samt fortsatta smidesarbeten.

12

TA-Plan Sickla Bro:

sickla bro E3

Arbetet med kammarbrunnen fortsätter i Kyrkviken. Den här veckan har vi byggt form och gjutit valvet. När kammarbrunnen är färdigt kommer dagvattnet från området att ledas dit för att filtreras/renas innan det rinner ut i sjön.

20230215_101258_001 20230215_101507 20230215_101651_001

TA-plan Kyrkviksparken:

 

TA-plan

På Värmdövägen etapp 2 har vi fyllt upp och förstärkt den tillfälliga vägen för justering nästa vecka med väghyvel.

TA-plan Finntorp mot Järla:

Finntorp 7

TA-plan Järla norr:

Järla Norr S1

ScN Planeringsunderlag info 2020

På Värmdövägen etapp 3, område 6 har vi nu asfalterat gång och cykelbanan mot Nacka Forum/Busstorget. När vädret tillåter kommer det även att läggas en toppbeläggning på den ytan.

Inne på Nya gatan områden 2 fortsatt schakt för skelettjordar för dagvattenhantering mot BoTryggs fastighet.

20230214_160845 20230214_160856

Trevlig helg,

Sara Axén

Arbetsledare

10 februari

Kommande händelser v 7

avatar

Sara Axén

6 Kommentarer

Översikt till Blogg

Under kommande vecka fortsätter arbeten inför tillfällig väg vid Sickla bro. Smidesarbeten kommer att utföras under helgen v. 7 och 8.

sicklabro

sb3

TA-Plan Sickla Bro:

sickla bro E3

I veckan har vi gjutit väggar till kammarbrunnen i Kyrkviken och kommande vecka fortsätter vidare formning och gjutningar.

Nedan bild på nedstigningsbrunnen som levererades i veckan. Den ska kopplas till kammarbrunnen för att det ska vara möjligt att inspektera allt när det är vattenfyllt.

kv 1

TA-plan Kyrkviksparken:

 

TA-plan

På Värmdövägen etapp 2 pågår förläggning av provisoriskt VA.

På spårområdet vid intill Nacka station samt Saltsjö Järla fortsätter arbeten med den tillfälliga vägen.

finntorp

väg

TA-plan Finntorp mot Järla:

Finntorp 7

TA-plan Järla norr:

Järla Norr S1

ScN Planeringsunderlag info 2020

På Värmdövägen etapp 3 fortsatta arbeten med finplanering norra sidan rondell, område 6 mot nacka forum.

12 13

Inne på Nya gatan områden 2 start schakt för skelettjordar för dagvattenhantering mot BoTryggs fastighet.

 

 

Trevlig helg,

Sara Axén

Arbetsledare

 

 

3 februari

Kommande händelser v 6

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Översikt till Blogg

Under kommande vecka fortsätter borrning av rör till spont i Sickla Bro. Samt förberedande arbeten inför tillfällig väg.

sicklabro1

TA-Plan Sickla Bro:

sickla bro E3

 

I kyrkviken gjutning väggar till kammarbrunn i början på veckan.

kv2kv1

TA-plan Kyrkviksparken:

 

TA-plan

På Värmdövägen etapp 2 i pågår återfyll av fjärrvärmen i Finntorp samt förläggning av provisoriskt VA på spårområdet.

fv

nacka st

På spårområdet vid intill Nacka station samt Saltsjö Järla fortsätter arbeten med den tillfälliga vägen.

stj

TA-plan Finntorp mot Järla:

Finntorp 7

TA-plan Järla norr:

Järla Norr S1

 

ScN Planeringsunderlag info 2020

På Värmdövägen etapp 3 fortsatta arbeten med finplanering norra sidan rondell, område 6 mot nacka forum.

vv

Trevlig helg,

Sara Axén

Arbetsledare

 

 

27 januari

Kommande händelser v 5

avatar

Sara Axén

3 Kommentarer

Översikt till Blogg

Sickla Bro kommande vecka utlastning material från spårområdet, asfaltering av tillfälliga GC-banan, start borrning för spont, samt anläggning av busshållsplats.

Image

TA-Plan Sickla Bro:

sickla bro E3

 

I kyrkviken sätter vi form och armering inför gjutning väggar.

kyrkviken

TA-plan Kyrkviksparken:

 

TA-plan

På Värmdövägen etapp 2 har vi nu förlagt fjärrvärmerören i Finntorp och kommer påbörja återfyll i början på veckan.

5

Vid Järla norr har vi asfalterat inför kommande trafikomläggning.

8

På spårområdet vid intill Nacka station samt Saltsjö Järla har vi börjat arbeten med den tillfälliga vägen som kommer gå från Saltsjö-Järla till strax innan Nacka station.

2

3

4

6

TA-plan Finntorp mot Järla:

Finntorp 7

TA-plan Järla norr:

Järla Norr S1

 

ScN Planeringsunderlag info 2020

På Värmdövägen etapp 3 fortsatta arbeten med finplanering norra sidan rondell, område 6 mot nacka forum.

1

 

Trevlig helg,

Sara Axén

Arbetsledare

20 januari

Kommande händelser v 4

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

På Värmdövägen etapp 2 påbörjas kommande vecka arbeten med uppbyggnad av tillfällig väg över Saltsjöbanan.

Det är ca. 1km lång sträcka mellan Nacka station och Saltsjö-Järla station som kommer bli körväg för biltrafik.

Även gång och cykelbana kommer senare att flyttas tillfälligt från Värmdövägen för att ge plats åt våra arbeten med Nya Värmdövägen.

spår2

Översikt till Blogg

Sickla Bro arbeten med belysning, breddning av väg samt bygge av tillfällig busshållplats.

IMG_1720 sickla broSickla bro getingmidjan

TA-Plan Sickla Bro:

sickla bro E3

På Värmdövägen etapp 2 fortsätter schakt och arbeten inför förläggning av fjärrvärme i Finntorp.

12

TA-plan Finntorp mot Järla:

Finntorp 7

I Kyrkviken fortsatt grundläggning av kammarbrunn.

20230119_121425

TA-plan Kyrkviksparken:

TA-plan

Vid Järla Norr förberedande arbeten med uppbyggnad av provisorisk väg. Asfaltering i slutet av kommande vecka.

1

TA-plan Järla norr:

Järla Norr S1

ScN Planeringsunderlag info 2020

På Värmdövägen etapp 3 fortsatta arbeten med finplanering norra sidan rondell, område 6 mot nacka forum.

vv

Inne på Nya Gatan område 2 ingen produktion kommande vecka. BoTrygg påbörjar inflytt på västra sidan av fastigheten.

 

Trevlig helg,

Sara Axén

Arbetsledare

13 januari

Kommande händelser v 3

avatar

Sara Axén

2 Kommentarer

Översikt till Blogg

 

sickla bro

Fortsatt förberedande arbeten inför bygge av provisorisk väg då bron byggs om vid Sickla Bro samt bygge av provisorisk busshållplats på norra sidan Värmdövägen.

TA-Plan Sickla Bro:

sickla bro E3

På Värmdövägen etapp 2 har vi nytt TA uppställt i Finntorp. Linjemålning av omledning sker i början av veckan.

Schakt för lokal nyförläggning av fjärrvärme som vi inte kommer komma åt i senare skede påbörjas denna vecka.

TA-plan Finntorp mot Järla:

Finntorp 7

I Kyrkviken fortsatt grundläggning av kammarbrunnen.

kyrkvikkyrkv

2

TA-plan Kyrkviksparken:

TA-plan

Vid Järla Norr förberedande arbeten med uppbyggnad av provisorisk väg. Asfaltering i slutet av kommande vecka.

järla norr

järla norr2

TA-plan Järla norr:

Järla Norr S1

ScN Planeringsunderlag info 2020

På Värmdövägen etapp 3 fortsatta arbeten med finplanering norra sidan rondell, område 6 mot nacka forum.

ng

Inne på Nya Gatan område 2 finplanering gångbana norrut.

 

Trevlig helg,

Sara Axén

Arbetsledare