Centrala Nacka

Närhet och naturbant

26 februari

Kommande händelser v 9

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Snart inne i Mars och nu känns det verkligen att vi går mot ljusare tider.

ScN Planeringsunderlag info 2020SKEDE 1 VI Skede 2 Vä Blogg rev 441_

På Vikdalsvägen intill Nacka Forum område 3 har vi börjat schakta för fjärrvärme, färskvatten och dagvatten. Vi schaktar även söderut nära forumrondellen för kanalisation under Värmdövägen. Omläggning av trafik kommer ske natt mot torsdag gång och cykelstråk längsmed Värmdövägens södra del kommer förskjutas någon meter norrut. Etappen klar i Juni 2021.

vv1

rond

VA-arbetet i Lillängskorsets norra ände område 4 är snart klart, nästa vecka fyller vi upp och asfalterar området. Det kommer ske en trafikomställning i slutet på veckan. Då öppnas område 4 upp igen och nya arbetsområdet blir norra körfältet av Värmdövägen från övergångsstället/lillängskorset och upp mot forumrondellen. In/utfart till Järla Östra skolväg blir då från korsningen igen.

värm

 

Såhär ser nästa skede ut för Värmdövägen då Järla östra skolväg mot förskolan återigen öppnas. (Klicka på bilden för större bild)

nästa SKEDE

18 februari

Kommande händelser v 8

avatar

Sara Axén

4 Kommentarer

Ett delmål uppnått denna vecka, nästa vecka öppnas en del av nya  gång och cykelbanan.

Nästa vecka påbörjar vi schakt för fjärrvärme, färskvatten och dagvatten på Vikdalsvägen intill Nacka Forum område 3. Vi kommer även fortsätta schakta söderut för kanalisation under Värmdövägen. Etappen klar i Juni 2021.

vikd

 

Intill rondellen område 6 fortsätter arbetet med schakt för kanalisation ner runt rondellen. Nästa vecka kommer vi färdigställa första etappen och asfaltera där. Natten mot måndag v 8 och natten mot tisdag kommer vi att arbeta med trafikomläggningar. Gång och cykeltrafik flyttas nu över till den nyanlagda gång och cykelbanan på sträckan längsmed Nacka Forum i Områden 3. (se grön markering på  ritning nedan klicka på bilden för större bild)

SKEDE 1 VI Skede 2 Vä Blogg rev 441_

magnus

VA-arbetet i Lillängskorsets norra ände, område 4 fortsätter. Vi har nu även fått ner fjärrvärmerör. Kommande vecka fortsätter vi med kanalisation sätter kantsten och terrasserar. Klart i Februari 2021.

lill

12 februari

Kommande v7

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Ännu en härlig vecka snart till ända med stadig kyla…och SOL (!) Hoppas att ni också fått njuta av solen något i veckan som varit.

Bra och varma kläder är A & O när en är ute i kylan och jobbar som vi hela dagarna.

ScN Planeringsunderlag info 2020

 

På Vikdalsvägen intill Nacka Forum område 3 fortsätter arbetet med att färdigställa den nya gång och cykelbanan. Nästa vecka fortsätter vi med plattsättning och asfaltering. Vi kommer även fortsätta schakta söderut för kanalisation under vägen. Etappen klar i Juni 2021.

2

Intill rondellen område 6 fortsätter arbetet med schakt för kanalisation ner runt rondellen. Nästa vecka kommer vi färdigställa första etappen och asfaltera där. Natten mot torsdag och natten mot fredag kommer arbeten utföras i området och trafiken kommer att ställas om. Gång och cykeltrafik norr om rondellen kommer att ledas om/förskjutas några meter upp inom områden 3.  (se TA-plans ritning nedan)

Nya Gatan Elschakt E2 Skanska KH. Striem 210208 (003)

 

3

VA-arbetet i Lillängskorsets norra ände område 4 fortsätter. Nästa vecka lägger vi segjärnsrör och dagvattenledning samt kanalisation. Klart i Februari 2021.

1

 

Följ vår vardag på:

instagram

Vi heter Skanska_stockholm_71350 på Instagram.

 

Trevlig helg på er!

//Sara Axén, Skanska

 

 

4 februari

Kommande v 6

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Hej!

Sara heter jag som uppdaterar våra inlägg här på bloggen nu. Jag har arbetat som arbetsledare på projektet här i Nacka sen våren 2019.

11

Är mycket ute och springer här på området och hoppas kunna ge er en bra bild av vad vi producerar och vad vi har för kommande arbeten.

Är ni mer nyfikna på våra dagliga arbeten är ni välkomna att följa vårt instagram-konto där jag ibland lägger upp videoklipp och inlägg från vår vardag här på projektet.

Skärmklipp

Vi heter Skanska_stockholm_71350 på Instagram.

(går även att klicka på ikonen nedan)

instagram

Väl mött! /Sara

ScN Planeringsunderlag info 2020

På Vikdalsvägen intill Nacka Forum område 3 fortsätter arbetet med att färdigställa den nya gång och cykelbanan. Vi är nu igång med plattsättning på gång och cykelbanan också. Etappen klar i Juni 2021.

2

I Vikdalsvägens södra ände fortsätter schakt intill rondellen nära busstorget. Arbetet med schakten är uppdelad i etapper och beräknas klart inom en månad. Inga nattjobb planerade följande vecka. Hela etappen klar i Juni 2021.

1

I område 1 längsmed Värmdövägen fortsätter schakt för kommande eldragning.

3

VA-arbetet i Lillängskorsets norra ände område 4 fortsätter. Nästa vecka fortsätter vi med läggning och återfyll av vattenledning i segjärn. Klart i Februari 2021.

4

29 januari

Kommande v5

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Ännu mera snö och kyla!

Härligt om man ska ut och bygga snögubbar eller ut i skidspåret. Lite lurigare på bygget när allt täcks i snö. Vi är ändå preppade och jobbar på.

Här är kommande händelser v5:

ScN Planeringsunderlag info 2020

 • Uppe på Vikdalsvägen intill Nacka Forum område 3 kommer vi att fortsätta färdigställa den nya gång och cykelbanan. Etappen klar i Juni 2021.

4

 

 • I Vikdalsvägens södra ände kommer vi nästa vecka påbörja en schakt från Vikdalsvägen ner över Värmdövägen och rondellen mot Hörnvägen. Södra änden av område 3 samt område 6. Detta kommer att ske i etapper för att minimera påverkan av trafiken. Arbetet med schakten ner mot Hörnvägen beräknas klart inom en månad och arbetet kommer delvis att utföras nattetid för att minimera trafikpåverkan. Hela etappen klar i Juni 2021.

2

 

 • I område 1 utmed Värmdövägen har vi påbörjat en schakt för kommande eldragning.

 

 • VA-arbetet i Lillängskorsets norra ände, område 4 fortsätter. Nästa vecka fortsätter vi med läggning av vattenledning i segjärn och fortsätter schakta för VA-ledningar. Klart i Februari 2021.

1

 

 

 

Vänligen Sara Axén och Pär Enlove; Skanska.

21 januari

Kommande v4

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Slask och snö, vi kör på ändå!

Kommande händelser v4:

ScN Planeringsunderlag info 2020

 • Uppe på Vikdalsvägen intill Nacka Forum område 3 kommer vi att fortsätta med kanalisation samt börja färdigställa den nya gång och cykelbanan. Etappen klar i Juni 2021.

norra vikis

 • I Vikdalsvägens södra ände kommer vi påbörja en schakt som inom de närmsta veckorna kommer sträcka sig från Vikdalsvägen ner över Värmdövägen och rondellen mot Hörnvägen. Södra änden av område 3 samt område 6. Detta kommer att ske i etapper för att minimera påverkan av trafiken. Arbetet med schakten ner mot Hörnvägen beräknas klart inom en månad och arbetet kommer utföras nattetid för att minimera trafikpåverkan. Hela etappen klar i Juni 2021.

bild vik

 • VA-arbetet i Lillängskorsets norra ände, område 4 fortsätter. Nästa vecka förlägger vi vattenledning i segjärn och fortsätter schakta för VA-ledningar. Klart i Februari 2021.

lillängsk

Vänligen Pär Enlove och Sara Axèn; Skanska.

15 januari

V3, kommande vecka

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Kylan har tagit ett stadigt grepp om oss och många välkomnar vintern.

Snön och kylan medför tyvärr ökad halkrisk, skymd sikt och övertäckta väglinjer. Detta innebär att vi gemensamt bör ta gemensamt ansvar och ta det lugnt i trafiken. Kommunens driftenhet med entreprenörer gör sitt bästa för att hålla våra vägar is- och snöfria, men det är svårt med när vädret skiftar så mycket att hinna med alla vägar hela tiden.

Kommande veckas arbeten i projektet:

ScN Planeringsunderlag info 2020

 • I Vikdalsvägens södra ände schakt för kanalisation. Etappen klar i Juni 2021.

v3 1

 • Uppe på Vikdalsvägen intill Nacka Forum område 3. Återfyll, montage av sista trädlådan i betong. Förläggning kanalisation. Justering inför finplanering. Etappen klar i Juni 2021.

v3 2

 • VA-arbetet i Lillängskorsets norra ände, område 4 fortsätter. Nästa vecka förlägger vi dagvattenledning i betong och fortsätter schakta för VA-ledningar. Klart i Februari 2021.

v3 3

Passa på att gå ut och åka skidor eller pulka i helgen, man vet aldrig när det börjar smälta igen.

Vänligen

Pär Enlove och Sara Axén

8 januari

Kommande v2

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Nu är helgerna över för denna gång, nytt år och nya möjligheter! Vi hoppas att alla fått njuta av ledighet och firande av olika slag.

Nu är vi på plats igen, tillsammans med vinter och kyla.

ScN Planeringsunderlag info 2020

Uppe på Södra Vikdalsvägen intill Nacka Forum område 3 kommer montage av trädlådor i betong och arbeten med dränering att fortsätta. Etappen klar i Juni 2021

v2 2

I Norra delen Vikdalsvägen i område 3, förlägger vi VA samt sätter sista trädlådan. Etappen klar i Juni 2021.

v1 1

VA-arbetet i Lillängskorsets norra ände, område 4 fortsätter. Kommande vecka schaktar vi för VA och avtäcker för bergsprängning. Etapp klart i Februari 2021.

Ta det försiktigt i vinterväglaget!

Vänligen Sara Axén och Pär Enlove

 

18 december

V52 Julveckans händelser och efter nyår

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Vi knyter ihop säcken för året och tar lite julledigt.

Från julafton och till 3 januari tar har vi inga pågående arbeten. Vi startar igen måndagen den 4/1.

Bloggen kommer inte uppdateras under julhelgerna utan, nästa gång vi gör en uppdatering är det 8/1.

ScN Planeringsunderlag info 2020

v52 & v. 1 Kommande händelser

IMG_3250

 • Uppe på Vikdalsvägen intill Nacka Forum område 3 kommer montage av trädlådor i betong fortsätta, vi kommer även göra förberedande arbeten för framtida gång och cykelbana. Etappen klar i Juni 2021.

IMG_3232

 • I Vikdalsvägens södra ände fortsätter förläggning av VA och färdigställande av trädlådor. Vi kommer även inom kort påbörja schaktarbete ner genom Värmdövägen/rondellen för bland annat Fjärrvärme och el. Detta kommer att påverka trafiken. Vi återkommer med mer info om detta. Etappen klar i Juni 2021.

IMG_3254

 • Jobb med form och armering för nätstationen samt montering av dörrar och plåtar område 2 beräknas klart i slutet av Januari.

IMG_3255

 • VA-arbetet i Lillängskorsets norra ände, område 4 fortsätter. Nästa vecka förlägger vi spilledning och fortsätter schakta för VA-ledningar. Klart i Februari 2021.

Projektet önskar alla en trevlig jul och ett härligt slut på året!

Glöm inte att hålla avstånd!

Vänligen

Pär Enlove, Sara Axén, Johan Almgren, Kai-Henrik Streim och alla medarebetare i projektet Södra Centrala Nacka

 

11 december

Vecka 51 kommande händelser

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Julen närmar sig med stormsteg och vi kör ända in i kaklet.

Kommande händelser

 • Uppe på Vikdalsvägen intill Nacka Forum område 3 har montage av trädlådor i betong påbörjats och montage fortsätter även nästa vecka. Etappen klar i Juni 2021.

 

vikd norra

 • I Vikdalsvägens södra ände fortsätter förläggning av VA och schakt för trädlådor. Etappen klar i Juni 2021.

vikd södra

 • Fortsatt jobb med form och armering för nätstationen, arbetet omfattas inom område 2, Klart, avstädat samt montering av dörrar och plåtar innan jul.

GoS- nätstationen

 • VA-arbetet i Lillängskorsets norra ände, område 4 fortsätter. Nästa vecka fortsatt avtäckning av berg inför fortsatt sprängning för VA-ledningar. Klart i Februari 2021.

lillängskorset

Julhälsningar i centrala Nackas julkalender från vårt projekt.

 luva

https://www.nacka.se/underwebbar/centrala-nacka/julkalender/lucka-8/

https://www.instagram.com/centralanacka/

Vänligen Sara Axén och Pär Enlove