Centrala Nacka

Närhet och naturbant

15 april

Kommande händelser v 16

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Under veckan som gått har vi bland annat asfalterat och lagt marksten på Vikdalsvägen för framtida gång och cykelbanan.

sten

Våren har även smugit sig in till oss på Bygget.

vår

 

ScN Planeringsunderlag info 2020

Nästa vecka fortsätter VA-arbeten parallellt med Fjärrvärmearbeten på norra delen av område 3, Vikdalsvägen. Etappen klar i Juni 2021.

vik

Inom område 6 fortsätter arbeten runt kabelschakten vid Forumrondellen. Etappen klar i Juni 2021 och rondellen i sin helhet September 2022.

rond

På Värmdövägen område 5 fortsätter schakt och förläggning av VA samt schakt och förläggning av kanalisation.  Etappen klar 22 april 2022.

vv

Hoppas ni alla får en fin helg i vårsolen.

Vänligen /Sara Axén, Arbetsledare Skanska

1

9 april

Kommande händelser v 15

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Hoppas att alla haft en fin påskhelg.

Vi rivstartade i Tisdags med start förläggning av stora fjärrvärmerör på Vikdalsvägen, område 3. Igår utfördes förberedande asfaltering för gång och cykelbana på Vikdasvägens södra ände. Nästa vecka fortsätter vi schakt och förläggning av fjärrvärmerör. Etappen klar i Juni 2021.

vik

ScN Planeringsunderlag info 2020

I område 6 på Värmdövägen nära Forumrondellen fortsätter arbeten med kabelschakt. Planeras klart början av v16. Etappen klar i Juni 2021 och rondellen i sin helhet September 2022.

rond

På Värmdövägen område 5 ovanför Lillängskorset förlägger vi tryckspillsledning och fortsätter med VA-schakten upp längs Värmdövägen. Etappen klar 22 april 2022.

vä

1 april

Kommande händelser v14

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Ännu en vecka är över, dagen till ära så har potthål i forumrondellen lagats. Nu tar projektet lite påskledigt, nästa veckas händelser ser ni här under!

Glad Påsk!

ScN Planeringsunderlag info 2020

 

I område 6 på Värmdövägen nära Forumrondellen fortsätter arbeten med kabelschakt. Denna etapp planeras vara klar början av v.16.  Och rondellen i sin helhet September 2022.

drag

Uppe på Vikdalsvägen område 3 fortsätter vi att spräcka berg nästa vecka för fjärrvärme samt förlägga förlägga fjärrvärme och dagvatten samt fortsätta schakta för fjärrvärme. Etappen klar i Juni 2021.

Vikdalsvägen

På Värmdövägen område 5 ovanför Lillängskorset förlägger vi dagvattenledning och segjärnsledning för dricksvatten nästa vecka. Öster om VA-schakten börjar vi med schakt för trädgropar samt rensning av berg.  Etappen klar 22 april 2022.

Värmdövägen

26 mars

Kommande händelser v 13

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

En härlig vecka till ändå. Här kommer följande veckas händelser.

veckan

 

ScN Planeringsunderlag info 2020

Hörnvägen är nu återfylld och asfalterad. I område 6 på Värmdövägen nära Forumrondellen fortsätter arbeten med kabelschakt. Planeras klart början av v.16. Etappen klar i Juni 2021. rondell

Uppe på Vikdalsvägen område 3 kommer vi att spränga nästa vecka för fjärrvärme. Vi kommer även att schakta för fjärrvärme och VA söderut på Vikdalsvägen. Schakten klar i Juni 2021.

anna

På Vikdalsvägens södra ände fortsätter vi förbereda för gång och cykelbana. Etappen klar i Juni 2021.

joel

På Värmdövägen område 5 ovanför Lillängskorset fortsätter schakt för VA och förläggning av kanalisation. Etappen klar 22 april 2022.

kjell

 

claes

 

19 mars

Kommande händelser v 12

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Hagelstorm och vårtecken på bygget idag.

b

 

ScN Planeringsunderlag info 2020

Uppe på Vikdalsvägen område 3 fortsätter VA-arbetet nästa vecka. Fortsätter göra bädd och svetsa vatten och tryckspillsrör samt täcka av berg för sprängning. Etappen klar i Juni 2021.

vik2

Inom område 6, Hörnvägen/Värmdövägen fortsätter arbeten med bädd för elkablar. Helgen mot vecka 12 öppnar infart mot Hörnvägen igen. I början av vecka 12 kommer gång och cykelbana flyttas upp någon meter lokalt precis innan korsningen med Hörnvägen för sista delen på kabelförläggningen.

rond

 

På Värmdövägen område 5 fortsätter schakt och förläggning av kanalisation, samt fortsättning med schakt för VA. Etappen klar 22 april 2022.

värm2

värmöversikt

 

 

 

11 mars

Kommande händelser v 11

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Arbetet med den nya etappen av Värmdövägen fortsätter och den här veckan har vi fräst av den norra delen av Värmdövägen inom område 5, detta lager går att återanvända till ny asfalt istället för att skickas på deponi.

fräs

ScN Planeringsunderlag info 2020

Inom område 5 på Värmdövägen fortsätter schakt för VA, dagvatten, spill och vattenledning samt kanalisation. Etappen klar 22 april 2022.

vv vv2

På Vikdalsvägen område 3 fortsätter arbete med VA. Vi gör nästa vecka botten för dagvatten, vatten och spillvatten samt fjärrvärmeledningar. Etappen klar i Juni 2021.

vv5

hv

På Värmdövägen intill Forumrondellen område 6 fortsätter schakt för elkablar från rondellen ner längsmed Värmdövägen mot kraftstationen (huset med Muralmålningen på). Under helgen 12-14/3 öppnas in-/utfart till Hörnvägen. I början på veckan kommer sprängning ske här och då leds trafiken om igen. (Se omledning av trafik nedan)

omledning

 

översikt

4 mars

Uppdatering: Ny omledning trafik + händelser v 10

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Rondellen Värmdövägen/Vikdalsvägen, in- och utfart Hörnvägen

Från och med den 4 mars 2021 är in- och utfart till Hörnvägen till/från rondellen Värmdövägen/Vikdalsvägen avstängd under högst fem dagar. Gående, bil- och cykeltrafik leds om, följ orange skyltning. Avstängningen beror på att vi lägger ner ledningar för en förbättrad kapacitet i elnätet.

Vi har arbetat in i det sista med ett sätt att få detta att fungera så bra som möjligt och få så liten påverkan som möjligt. Därför ser vi stor fördel med att förlägga detta arbete under sportlovet så mycket som möjligt.

Denna omledning blev godkänd sent och därför kommer informationen sent.

Vänligen Pär Enlove

Se plan:

 

TA Hörnvägen

Biltrafik följ orange skyltning, se nedan plan:

 

omledning

 

Kommande händelser v 10:

ScN Planeringsunderlag info 2020

På Vikdalsvägen område 3 fortsätter vi på Måndag med sprängning och schakt för VA. Dagvatten, spillvatten och fjärrvärmeledningar.

vikd

 

På Värmdövägen intill Forumrondellen område 6 fortsätter schakt för elkablar. Detta arbete stänger in-/utfarten till Hörnvägen och pågår till och med fredag 11/3. (Se omledning av trafik på karta i inlägget här ovan)

hörnv

 

 

Arbetet med VA-ledningar, fjärrvärme och ny kanalisation i Lillängskorset i område 4 asfalterades klart idag och är nu klart. Trafiken ställs om för in- /utfart här igen natt till fredag 5/3.

asf

Start av nästa etapp på Värmdövägen, område 5. Del av den gamla parkeringen rivs i detta skede för fortsättning med schakt för ny gång och cykelbana samt VA och kanalisation.

varmdov

Översikt nästa etapp Värmdövägen:

översikt

 

Lillängskorset:

Skärmklipp

26 februari

Kommande händelser v 9

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Snart inne i Mars och nu känns det verkligen att vi går mot ljusare tider.

ScN Planeringsunderlag info 2020SKEDE 1 VI Skede 2 Vä Blogg rev 441_

På Vikdalsvägen intill Nacka Forum område 3 har vi börjat schakta för fjärrvärme, färskvatten och dagvatten. Vi schaktar även söderut nära forumrondellen för kanalisation under Värmdövägen. Omläggning av trafik kommer ske natt mot torsdag gång och cykelstråk längsmed Värmdövägens södra del kommer förskjutas någon meter norrut. Etappen klar i Juni 2021.

vv1

rond

VA-arbetet i Lillängskorsets norra ände område 4 är snart klart, nästa vecka fyller vi upp och asfalterar området. Det kommer ske en trafikomställning i slutet på veckan. Då öppnas område 4 upp igen och nya arbetsområdet blir norra körfältet av Värmdövägen från övergångsstället/lillängskorset och upp mot forumrondellen. In/utfart till Järla Östra skolväg blir då från korsningen igen.

värm

 

Såhär ser nästa skede ut för Värmdövägen då Järla östra skolväg mot förskolan återigen öppnas. (Klicka på bilden för större bild)

nästa  SKEDE

18 februari

Kommande händelser v 8

avatar

Sara Axén

4 Kommentarer

Ett delmål uppnått denna vecka, nästa vecka öppnas en del av nya  gång och cykelbanan.

Nästa vecka påbörjar vi schakt för fjärrvärme, färskvatten och dagvatten på Vikdalsvägen intill Nacka Forum område 3. Vi kommer även fortsätta schakta söderut för kanalisation under Värmdövägen. Etappen klar i Juni 2021.

vikd

 

Intill rondellen område 6 fortsätter arbetet med schakt för kanalisation ner runt rondellen. Nästa vecka kommer vi färdigställa första etappen och asfaltera där. Natten mot måndag v 8 och natten mot tisdag kommer vi att arbeta med trafikomläggningar. Gång och cykeltrafik flyttas nu över till den nyanlagda gång och cykelbanan på sträckan längsmed Nacka Forum i Områden 3. (se grön markering på  ritning nedan klicka på bilden för större bild)

SKEDE 1 VI Skede 2 Vä Blogg rev 441_

magnus

VA-arbetet i Lillängskorsets norra ände, område 4 fortsätter. Vi har nu även fått ner fjärrvärmerör. Kommande vecka fortsätter vi med kanalisation sätter kantsten och terrasserar. Klart i Februari 2021.

lill

12 februari

Kommande v7

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Ännu en härlig vecka snart till ända med stadig kyla…och SOL (!) Hoppas att ni också fått njuta av solen något i veckan som varit.

Bra och varma kläder är A & O när en är ute i kylan och jobbar som vi hela dagarna.

ScN Planeringsunderlag info 2020

 

På Vikdalsvägen intill Nacka Forum område 3 fortsätter arbetet med att färdigställa den nya gång och cykelbanan. Nästa vecka fortsätter vi med plattsättning och asfaltering. Vi kommer även fortsätta schakta söderut för kanalisation under vägen. Etappen klar i Juni 2021.

2

Intill rondellen område 6 fortsätter arbetet med schakt för kanalisation ner runt rondellen. Nästa vecka kommer vi färdigställa första etappen och asfaltera där. Natten mot torsdag och natten mot fredag kommer arbeten utföras i området och trafiken kommer att ställas om. Gång och cykeltrafik norr om rondellen kommer att ledas om/förskjutas några meter upp inom områden 3.  (se TA-plans ritning nedan)

Nya Gatan Elschakt E2 Skanska KH. Striem 210208 (003)

 

3

VA-arbetet i Lillängskorsets norra ände område 4 fortsätter. Nästa vecka lägger vi segjärnsrör och dagvattenledning samt kanalisation. Klart i Februari 2021.

1

 

Följ vår vardag på:

instagram

Vi heter Skanska_stockholm_71350 på Instagram.

 

Trevlig helg på er!

//Sara Axén, Skanska