Centrala Nacka

Närhet och naturbant

3 december

Kommande händelser v 49

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Så kom också vintern till oss i Nacka denna vecka.

Kommande vecka fortsätter sprängning i början av veckan

inom område 1.

ScN Planeringsunderlag info 2020

2

På Elverkstorget område 1  fortsätter arbeten med uppbyggnad av vägen samt fjärrvärmeläggning. Första etappen klar i början av December 2021.

elverks2

elverks

På Värmdövägen område 5 fortsätter arbete med uppbyggnad av trädlådor, läggning av kanalisation samt schakt och VA-läggning. Etappen klar i April 2022.

3

I forumrondellen område 6 fortsätter schakt för arbete med förläggning av VA. Etappen klar i April 2022.

7

Inne på Nya gatan, område 2  fortsätter arbeten med att bygga upp gatorna, intill kvarter 1-2 klar i december 2021.

ng

Vi projekterar även kommande etapper och en del av detta arbete är att undersöka och dokumentera områden som skall byggas om innan bygghandlingar och arbetssätt tas fram.

Precis innan vintern kom hann vi bland annat med en så kallad rotkartering. Där en metod är att man försiktigt tar fram rötterna på trädet för analys och dokumentering. En arborist bedömer förutsättningarna och eventuell åtgärdsplan för trädet så det inte påverkas negativt. Sedan fyller vi upp runt trädet igen enligt beskrivning från arborist.

Utifrån denna rotkartering har vi förutsättningar för hur vi kan arbeta invid trädet och hur det skall skyddas.

4 5 6

Trevlig helg

Sara Axén

26 november

Kommande händelser v 48

avatar

Sara Axén

4 Kommentarer

Kommande vecka fortsätter arbete i Forumrondellen område 6 med schakt och förläggning av VA.

4

 

ScN Planeringsunderlag info 2020

Inne på Nya gatan, område 2  fortsätter arbeten med att bygga upp gatorna, intill kvarter 1-2 klar i november 2021.

3

Inom område 5 Värmdövägen fortsätter arbete med uppbyggnad av trädlådor, läggning av kanalisation samt schakt och VA-läggning. Etappen klar i April 2022.

värdm

På Elverkstorget område 1  fortsätter arbeten med VA och kanalisation. Första etappen klar i November 2021.

2

 

Trevlig helg

Sara Axén

 

 

19 november

Kommande händelser v 47

avatar

Sara Axén

1 Kommentar

Kommande vecka startar med asfaltering av delar inom Värmdövägens och Vikdalsvägens arbetsområde. Område 3, 6 & 5. Etappen klar Mars 2022.

Natten till Torsdag 25/11 flyttas rondellen inom område 6 västerut och arbeten inom rondellen påbörjas.

TA

ScN Planeringsunderlag info 2020

vik

värmdöv

Fortsatt borrning och sprängning av berg inom område 1.

berget

Elverks

Inne på Nya gatan, område 2  fortsätter arbeten med att bygga upp gatorna. Intill kvarter 1-2 klar i november 2021.

ng

Inom område 5 Värmdövägen fortsätter arbete med uppbyggnad av trädlådor, läggning av kanalisation samt schakt och VA-läggning. Etappen klar i April 2022

värdm

 

På Elverkstorget område 1  fortsätter arbeten med VA och kanalisation. Första etappen klar i November 2021.

elverks2

Trevlig helg

Sara Axén

 

 

11 november

Kommande händelser v 46

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Kommande vecka fortsätter arbeten med borrning och sprängning av berg inom område 1.

IMG_6059

ScN Planeringsunderlag info 2020

Karta nedan över Skanskas arbetsområde samt gångstråk och bilinfarter för boende i Kv7.

TA_uppdat

Inne på Nya gatan, område 2  fortsätter arbeten med att bygga upp gatorna. Intill kvarter 1-2 klar i november 2021.

IMG_6033

På Elverkstorget område 1  fortsätter arbeten österut med VA och kanalisation och fjärrvärme. Första etappen klar i November 2021.

IMG_6062

På Vikdalsvägen område 3, börjar terrassering av vägen från mitten av Vikdalsvägen intill kv 1&2 och uppåt.  Etappen klar Mars 2022.

IMG_6046

Inom område 5 Värmdövägen fortsätter arbete med uppbyggnad av trädlådor, läggning av kanalisation samt schakt och VA-läggning. Etappen klar i April 2022.

IMG_6055 IMG_6053

Trevlig helg

Sara Axén

5 november

Kommande händelser v 45

avatar

Sara Axén

1 Kommentar

Den här veckan har vi fått några nya grannar och nästa vecka fortsätter Storstaden med inflytt i kv.7 huset närmas forumrondellen.

Nedan ser ni hur det är tänkt att gående och biltrafik kommer röra sig. Det är fortfarande mycket tunga fordon och grävmaskiner som rör sig bakom avspärrningarna så för allas säkerhet får vi respektera dessa.

TA_uppdat

ScN Planeringsunderlag info 2020

Nästa vecka fortsätter borrning och sprängning av berg inom område 1.

bryt mindre

Inne på Nya gatan, område 2  fortsätter arbeten med att bygga upp gatorna + trädlådor.

Intill kvarter 1-2 klar i november 2021.

finpl

På Elverkstorget område 1  fortsätter arbeten österut med VA och kanalisation och fjärrvärme. Första etappen klar i November 2021.

elverks elv2

På Vikdalsvägen område 3, fortsätter arbeten med kanalisation och uppbyggnad av trädlådor. Etappen klar Mars 2022.

vikd

Inom område 5 Värmdövägen fortsätter arbete med uppbyggnad av trädlådor, läggning av kanalisation samt schakt och VA-läggning. Etappen klar i April 2022.

värmdöv värmd3 värmd1

Trevlig helg

Sara Axén

29 oktober

Kommande händelser v 44

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Inför kommande vecka får vi på bygget nya grannar. Kvarter 7 – Storstaden påbörjar sin inflytt i två trapphus på Måndag 1/11. Nedan ser ni hur det är tänkt att gående och biltrafik kommer röra sig. Det är fortfarande mycket tunga fordon och grävmaskiner som rör sig bakom avspärrningarna så för allas säkerhet får vi respektera dessa.

TA1

ScN Planeringsunderlag info 2020

Vi fortsätter nästa vecka med borrning och sprängning av berg inom område 1.

bm2

Inne på Nya gatan, område 2  fortsätter arbeten med att bygga upp gatorna + trädlådor.

Intill kvarter 1-2 klar i november 2021.

finpl

På Elverkstorget område 1  fortsätter arbeten österut med VA och kanalisation och fjärrvärme. Första etappen klar i November 2021.

elverks

På Vikdalsvägen område 3, fortsätter arbeten med kanalisation och uppbyggnad av trädlådor. Etappen klar Mars 2022.

vikd

Inom område 5 Värmdövägen fortsätter arbete med uppbyggnad av trädlådor, läggning av kanalisation samt schakt och VA-läggning. Etappen klar i April 2022.

värmdöv

Trevlig helg

Sara Axén

22 oktober

Kommande händelser V 43

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Kommande vecka fortsätter med borrning och sprängning av berg inom område 1 samt österut/ närmre rondellen inom område 5, Värmdövägen.

ScN Planeringsunderlag info 2020

På Elverkstorget område 1  fortsätter arbeten österut med VA och kanalisation och fjärrvärme. Första etappen klar i November 2021.

elverks

Inne på Nya gatan, område 2  fortsätter arbeten med att bygga upp gatorna + trädlådor.

Första etappen intill västra sidan av kvarter 7 klar under hösten 2021.

Mellan kvarter 1-2 och kvarter  7 klar i november 2021.

finpl

På Vikdalsvägen område 3, fortsätter arbeten med kanalisation och uppbyggnad av trädlådor. Etappen klar Mars 2022.

vikdals

Inom område 5 Värmdövägen fortsätter arbete med uppbyggnad av trädlådor, läggning av kanalisation samt schakt och VA-läggning. Etappen klar i April 2022.

värmdöv

Trevlig helg

/Sara Axén

 

15 oktober

Kommande händelser v 42

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

ScN Planeringsunderlag info 2020

 

Kommande vecka fortsätter med borrning och sprängning av berg inom område 1 samt österut/ närmre rondellen inom område 5, Värmdövägen .

berget

På Elverkstorget område 1  fortsätter arbeten österut med VA och kanalisation. Första etappen klar i November 2021.

elverks

 

Inne på Nya gatan, område 2  fortsätter arbeten med att bygga upp gatorna + trädlådor.

Första etappen intill västra sidan av kvarter 7 klar under hösten 2021.

Mellan kvarter 1-2 och kvarter  7 klar i november 2021.

fin 105

fin101

På Vikdalsvägen område 3, asfalterar vi på måndag vid den norra infarten till Nya gatan, gata 102. Sedan fortsätter arbeten med kanalisation och uppbyggnad av trädlådor. Etappen klar Mars 2022.

vikd (2)

vikd

IMG_4886

Inom område 5 Värmdövägen fortsätter arbete med uppbyggnad av trädlådor, läggning av kanalisation samt schakt och VA-läggning. Etappen klar i April 2022.

vv 1

vv2

vv3 (2)

 

8 oktober

Kommande händelser v 41

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Nästa vecka fortsätter med borrning och sprängning inom område 1.

Aktuell TA-plan runt forumrondellen justerades något i början av förra veckan.

TA

ScN Planeringsunderlag info 2020

Borrning, sprängning och utlastning inom område 1.

IMG_4883

På Elverkstorget område 1  fortsätter arbeten österut med VA och kanalisation. Första etappen klar i November 2021.

IMG_4886

Inom område 5 Värmdövägen fortsätter arbete med uppbyggnad av trädlådor, läggning av kanalisation samt schakt och VA-läggning. Etappen klar i April 2022.

IMG_4884

Inne på Nya gatan, område 2 så fortsätter arbeten med att bygga upp gatorna + trädlådor.

Första etappen intill västra sidan av kvarter 7 klar under hösten 2021.

Mellan kvarter 1-2 och kvarter  7 klar i november 2021.

IMG_4849

På Vikdalsvägen område 3, fortsätter arbete med att ansluta ledningar till den norra infarten till Nya gatan, gata 102. Samt uppbyggnad av trädlådor.  Etappen klar Mars 2022.

IMG_4879

 

Ha en fin helg!

/Sara Axén

 

1 oktober

Kommande händelser v 40

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Vi fortsätter kommande vecka med borrning och sprängning inom område 1. För att minska damm vattnar vi berget inför sprängning och lastning på lastbilar.

berget

ScN Planeringsunderlag info 2020

Natten mot Tisdag 5/10 planerar vi en trafikomläggning med förskjutning österut av forumrondellen område 6.

TA

På Elverkstorget område 1  fortsätter arbeten österut med VA och kanalisation. Första etappen klar i November 2021.

elv

Inom område 5 Värmdövägen fortsätter arbete med uppbyggnad av trädlådor, läggning av kanalisation samt schakt och VA-läggning. Etappen klar i April 2022.

vv

Inne på Nya gatan, område 2 så fortsätter arbeten med att bygga upp gatorna + trädlådor.

Första etappen intill västra sidan av kvarter 7 klar under hösten 2021.

Mellan kvarter 1-2 och kvarter  7 klar i november 2021.

ng1ng

På Vikdalsvägen område 3, fortsätter arbete med att ansluta ledningar till den norra infarten till Nya gatan, gata 102. Samt uppbyggnad av trädlådor.  Etappen klar Mars 2022.

vik

IMG_4666

Trevlig helg

/Sara Axén