Nacka Stad

Nära och nyskapande

3 augusti

V32 Tillbaka och start efter semestern

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

De flest är nu tillbaka efter en välbehövlig semester och laddade för en spännande höst.

Under hösten kommer det hända mycket i och runt vårt projekt.

Vi kommer ge oss ut i Värmdövägen och Vikdalsvägen för att bygga om dem med uppgraderingar av ledningspaket och ytskikt.

Området visas i bild nedan och arbetet med denna etapp kommer att pågå tom 2023 i olika etapper för att påverkan på skall vara så liten som möjligt på området. Framkomligheten och säkerheten för förbipasserande genom vårt projekt är mycket högt prioriterad och vi kommer påbörja förberedande arbeten redan denna vecka.

APD-plan bakgrund etapp 1

– Utanför vårt projekt, inne på Nya gatan så har det börja växa fram hus och en ny tornkran har kommit upp under sommaren.

IMG_3121 (002)

– Norr om vårt projekt har förberedelserna för tunnelbanans slutstation startat, vid Fyrbåksrondellen.

– Väster om oss är det också full fart för tunnelbanearbetet vi framtida tunnelbaneuppgången vid Järla station.

Önskas mer info om tunnelbanans arbeten så hänvisar vi er hit nyatunnelbanan.sll.se/nacka-arbeten

 

Våra arbete under denna och nästa vecka:

– Färdigställande av Spont.

– Schakt och urlastning berg.

– Förberedande för betongarbeten, platsgjutning av en elstation.

– Förberedande arbeten för att flytta körbanan på Värmdövägen söderut och en ledningsövergång från Nya gatan söderut. Rivning av refug och byggnation av tillfällig busshållplats. Detta innebär att två körfält på Värmdövägen blir avstängda så det bara är ett öppet i vardera körriktning vid dessa arbeten.

Översikt Värmdövägen etapp 3 v32v33 rev

Vänligen Pär Enlove

23 juni

Sommar, sista rycket inför semestern

avatar

Pär Enlove

4 Kommentarer

Sommaren är här med besked och semestern närmar sig med stormsteg.

Vi kommer att ha stängt under veckorna 28-31 och åter starta v32. Dock så kommer husbyggarna inom Nya gatan att ha arbeten.

Men för att kunna säkerställa att vi skall vara klara med alla arbeten, så behöver vi arbeta på ända in i kaklet.

Detta innebär att vi tyvärr måste knacka berg denna vecka tisdag och onsdag fram till klockan 19:00

Aktuella händelser Nya Gatan

 • Sprängning i kvarteret Brytaren Mindre, klart 3/7
 • Utlastning av berg i kvarteret Brytaren Mindre, klart 3/7
 • Knackning av berget vid trapporna 3,4 och 5, klart 3/7
 • Start av spont i kv 5 & 6 mot Värmdövägen
 • Rivning av rampen ner i kv. 7 där NRGE jobbar

Vi önskar er en trevlig semester.

Vänligen Pär Enlove och Kai-Henrik Striem.

2 juni

v23, grannprojekt och fram emot sommaruppehåll.

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Sommaren närmar sig med stormsteg.

Vi har ett projekt som startat i närområdet som ni säkert har märkt. Tunnelbanans arbeten har påbörjats nere vid Järla Bro och även borta i Sickla. Önskar ni mer info om detta projekt, sms innan sprängning eller vill har kontakt med dem så hänvisar jag er till deras websida gällande arbeten i Nacka: nyatunnelbanan.sll.se/nacka-arbeten; Utöver det har SL Kundtjänst öppet dygnet runt, året runt. Man kan kontakta dem på telefon 08 600 10 00 eller via kontaktformulär på nyatunnelbanan.sll.se.  Facebook: https://www.facebook.com/nyatunnelbanan/

Under kommande period fram till semestern:

– Vi skall avsluta vår losshållning och urlatsning för denna gång. I dagsläget så är vi tvungna att knacka en hel del berg, pga att det är svårt att spränga det sista spruckna berget på ett säkert sätt. Det skall vi försöka avsluta så snart som möjligt, men knackning kan förekomma några veckor till, dock med minskad omfattning efter denna vecka. Urlastningen av sprängt berg sker parallellt med knackningen.

– Vi gör släntförstärkningar i det sista kvarteret, tomt 5&6.

– Under vecka 24 skall vi förbereda och starta upp ett spontarbete som skall vara mellan tomt 5&6 och Värmdövägen, det arbetet kommer pågå tom v27. Det är en borrad spont, där själva borrningen skall utföras under 3-5 arbetsdagar.

– Exploatörerna fortsätter att göra sina grundarbeten i kvarter 1&2, samt kvarter 7.

– På kontoret så planerar vi kommande arbete på Värmdövägen och Vikdalsvägen: grönt område markerat på ritning nedan. Det arbetet startar efter semestern.

Vänligen

/Pär Enlove; Skanska

 

APD-plan bakgrund etapp 1

15 maj

Kommande v21

avatar

Pär Enlove

3 Kommentarer

Våren är här, sen försvann den, sen kom den tillbaka och nu… Ja, det är nästan omöjligt att förutse om det skall vara regn, snö eller sol.

I projektet så kämpar vi på.

Vi håller på med de sista i losshållningen på Nya gatan inklusive tilläggsbeställningar, så vi skall vara klar inom ett par veckor.

Denna vecka har vi på Skanska haft Safety week, med extra fokus på säkerhet.

Bild safety week

Aktuella händelser under kommande vecka:

 • Sprängning i kvarteret Brytaren Mindre
 • Utlastning av berg i kvarteret Brytaren Mindre
 • Inkoppling i Vikdalsvägen där vi leder om körfälten en del öster ut. Dock kommer det fortfarande vara två filer öppna åt vardera håll, se bifogad TA-plan

Inne på kontoret så planerar vi för fullt för start för ombyggnationen av Värmdövägen och Vikdalsvägen till hösten. Mer info kommer att komma.

Vänligen Pär Enlove

 

TA plan

TA-plan för omledning av trafiken för inkoppling av vatten.

APD-plan bakgrund etapp 1

Den del av Värmdövägen och Vikdalsvägen som vi planerar att starta ombyggnationen av till hösten.

Soluppgång 20200506

En fin soluppgång

Bild 20200513

En blöt och kall förmiddag

17 april

V17

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Våren är här det känns helt ok!

Trots virusrisker så har vi turen att kunna arbeta som vanligt och det är väldigt få som är sjuka kring vårt projekt.

Detta händer i vår produktion i kommande vecka.

 • Sprängning av sista hissgropen i kv. 3 & 4
 • Sprängning i kvarteret Brytaren Mindre
 • Utlastning av berg i kvarteret Brytaren Mindre
 • Planering av kommande inkoppling av vatten i Vikdalsvägen.

Då exploatörerna tillträtt i kvarter 1o2 samt kvarter 7, så är det dem som står för den största verksamheten och om ni önskar mer info om deras arbeten så får jag hänvisa er till dem. Men som ni ser från vår Web-kamera, så har tornkranen börjat monteras.

Här hittar ni vår web-kamera för att få live-bild.

http://www.webbkameror.se/byggkameror/skanska/skanska_26_640.php

Vänligen

/Pär Enlove, Projektchef Skanska

Översikt Nya Gatanskanska_26_1280

25 mars

v13 och 14

avatar

Pär Enlove

14 Kommentarer

I vårt projekt så tågar det på. Vi följer utvecklingen av det globala coronavirusutbrottet (covid-19), precis som många av er också gör. Om vi var och en gör vår del för att förhindra spridning av viruset kan vi hjälpa till att minska risken för alla och hålla våra samhällen säkra. Vi har några medarbetare som arbetar hemifrån eller som är hemma och har olika influensa- eller förkylningssymtom, men det är i dagsläget inget som påverkar produktionen.

 • Fortsatt utlastning av berg i kv 3 & 4, den tomten som är närmast kommunhuset
 • Sprängning och knackning av berg kommer ske i övre torget
 • Påbörjar arbeten med VA-läggning i övre torget efter sprängningsarbetena
 • Återfyllning av VA-arbetena som är i gata 102 ut mot Vikdalsvägen. Efter det påbörjas schakt och ledningsbädd för högspänningskablar som skall driva den nya nätstationen som kom på plats under vecka 12.
 • Släntförstärkande åtgärder fortsätter i kvarter 3 & 4
 • Exploatören för kvarter 7 kommer att tillträda under vecka 14, Storstaden.

Vänligen

/Pär Enlove

Översikt Nya GatanDJI_0069

Drönarbild från 20200320

27 februari

Vecka 9 och 10

avatar

Pär Enlove

2 Kommentarer

Tyvärr så har vintern kommit, det är vackert men inte så praktiskt för oss.

Projektet kommer med början av vecka 10 att lämna över ett kvarter till exploatör som skall bebygga marken. Sista arbetena inför denna överlämning utförs nu.

Exploatören, som är Svea fastigheter kommer påbörja sitt arbete under vecka 10 med att etablera sina byggbodar på den plana ytan nedanför stadshuset på området för Nya gatan.

Våra arbeten som utförs och kommer utföras v9 och 10. En del arbeten kommer sked dagtid under helgen v9.

 • Fortsatta sprängningsarbeten norr om kv 5 & 6 i det som kallas övretorget.
 • Utlastning av berg i kv 5 & 6
 • Sprängning tätsömarna i kv. 3 & 4
 • Utlastning i kv. 3 & 4
 • Grundberedning av kv. 7 fortsätter och blir klart inom kort.

 

 • Färdigställa schakt i gata 102 mot Vikdalsvägen för att förlänga ut vatten och avlopp inför framtida inkoppling.
 • Släntförstärkningar inom området, med betongsprutning eller intäckning med presenningar.
 • Förberedande arbeten för att ta ner containerbarriären mot Värmdövägen.

/ Pär Enlove, Skanska

APD-plan bloggen 20200227IMG_2547IMG_2550

27 januari

Vecka 5.

avatar

Pär Enlove

2 Kommentarer

Vi kämpar på i projektet och förbereder tomterna för överlämning till exploatörerna som skall bygga bostäderna.

– Utlastning av berg och sprängning pågår fortfarande. Men sprängningarna mindre än tidigare och är extrabeställningar, tätsömmar, hissgropar och kompletteringar.

– Utlastningen av berg kommer denna vecka att pågå fram till 19:00.

– Justering och uppbyggnad av de vägar som kvarstår, samt grunden i kvarter 7.

– Färdigställande av nya cykelställ vid Stadshuset.

Vänligen Pär Enlove Skanska

bild

 

10 januari

Nytt år och nya möjligheter

avatar

Pär Enlove

2 Kommentarer

Nu är vi igång igen efter ledighet och välbehövd vila.

Aktuella händelser kommande vecka 3.

– Sprängningsarbetet fortsätter: Vi börjar bli klara i de första kvarteren som skall lämnas över. Men på grund av diverse förseningar och tillkommande beställningar så kommer vi behöva utföra sprängningsarbeten tom februari som det ser ut idag.

– Vi förlägger ledningar inom området, samt bygger upp vägar och förbereder för kvarvarande asfaltering som planerat kommer utföras i februari.

– Tältet som bergkrossen stod i skall börja monteras ned.

Vänligen Pär Enlove, Skanska

översikt NG

Drönarbild över området.

 

20 december

God jul och gott nytt år! Avstämning inför årsslut.

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Jul och nyår är runt hörnet och välbehövlig vila för många.

Vi kommer att stänga arbetsplatsen under helgerna och är åter 7/1. Endast underhållsarbete och kontorsarbete kommer utföras under denna period.

Arbetena på området går enligt plan och denna vecka har vi lagt asfalt på delar av området, så nu börjar det närma sig överlämning till exploatörerna.

Efter helgerna, med start under v2.

– Fortsätta borra och spränga o kvarter 5 och 6.

– Rensning och urlastning kvarter 7, samt 1&2.

– El-schakt och fjärrvärmearbeten, gata 102.

– Nedmontering av tält startar i början av januari.

Drönarbild 20191219

Drönarbild 2019-12-19

 

IMG_2471

Bilder från arbetsplatsen på morgonen

IMG_2483

Nylagd asfalt, 2019-12-17

IMG_2481

Till sist önskar vi från ScN – Nya gatan och Värmdövägen god jul och gott nytt år!

Vänligen Pär Enlove och Kai-Henrik Striem; Skanska