Centrala Nacka

Närhet och naturbant

30 september

Kommande händelser v 40

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Finplanering fortsätter inne på Nya Gatan område 2. Denna vecka sätter vi kantsten och justerar för gångbana på norra sidan intill kv. 1-2 (Svea Fastigheter) Etappen norra sidan planeras klar i slutet av Oktober 2022.

5 6

ScN Planeringsunderlag info 2020

Fortsatt finplanering/sten och plattläggning på torget område 5-6 mot rondell.

4

På Värmdövägen område 5 arbete med fjärrvärme på norra sidan Värmdövägen. Återställning gångbana Lillängsvägen östra sidan.  Etappen klar i December 2022.

Image

Image1

I Alphyddan fortsatt arbete med va-omläggning. Etappen klar i Oktober 2022.

7

9 10

Grön markering = Skanskas arbetsområde Alphyddan

alphyddan

 

Trevlig helg.

Sara Axén, Arbetsledare

23 september

Kommande händelser v 39

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Inne på Nya Gatan område 2 fortsätter finplanering med plattläggning vid kvarter 1 & 2. (Svea Fastigheter) Etappen planeras klar i slutet av September 2022.

Inflyttning i kvarteret fortsätter kommande vecka.

7Image4

Fortsatt plattläggning på torget område 5-6 mot rondell samt fortsatt finplanering intill busstorget.

65

Rondellens läge kommer att förskjutas något österut under början av veckan.

Image3

ScN Planeringsunderlag info 2020

På Värmdövägen område 5 fortsätter återfyll/uppbyggnad av väg och sättning belysningsfundament. Etappen klar i December 2022.

Image2

Fortsatta arbeten runt Lillängskorset område 4 med fjärrvärmerör förbi korsningen.

Planerad öppning för biltrafik igen Tisdagen den 27/9.

Image

I Alphyddan fortsatt arbete med va-omläggning. Etappen klar i Oktober 2022.

Image7

Image9

 

Grön markering = Skanskas arbetsområde Alphyddan

alphyddan

 

Trevlig helg.

Sara Axén, Arbetsledare

 

 

15 september

Kommande händelser v 38

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Inne på Nya Gatan område 2 fortsätter finplanering med plattläggning och justering för gångbana vid kvarter 1 & 2. (Svea Fastigheter) Etappen planeras klar i slutet av September 2022.

Image5Image6 Image7

ScN Planeringsunderlag info 2020

Fortsatt plattläggning på torget område 5-6 mot rondell samt sättning kantsten och uppbyggnad refug intill busstorget.

Image2 Image4

Image10

På Värmdövägen område 5 fortsätter återfyll/uppbyggnad av väg, sättning belsyningsfundament samt vidare schakt för fjärrvärme västerut på Värmdövägen. Etappen klar i December 2022.

Image3

Fortsatta arbeten runt Lillängskorset område 4 med schakt och förläggning av fjärrvärmerör förbi korsningen.

Gång- och cykeltrafik kan passera som vanligt.

Planerad öppning igen Ons den 28/9.

Image11

ta

I Alphyddan sker utlastning av berg samt schakt för omläggning av dagvatten och vattenledning. Etappen klar i Oktober 2022.

Image8 Image9

Grön markering = Skanskas arbetsområde i Alphyddan.

alphyddan

 

Trevlig helg.

Sara Axén, Arbetsledare

9 september

Kommande händelser v 37

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Avstängningen av Lillängskorset område 4 är planerad till Tisdagen den 13/9 – Ons den 28/9.

Skanska har för avsikt att lägga ner fjärrvärmerör i Värmdövägen förbi infarten till Lillängen. Det betyder att Lillängsvägen måste stängas av ca 2v.

Gång- och cykeltrafik kommer kunna passera som vanligt.

taScN Planeringsunderlag info 2020

Inne på Nya Gatan område 2 fortsätter finplanering med plattläggning och trädlådor mot kvarter 1 & 2. (Svea Fastigheter) Etappen planeras klar i början av September 2022.

Image1

På Värmdövägen område 5 fortsätter återfyll/uppbyggnad av väg, sättning belsyningsfundament samt vidare schakt för fjärrvärme västerut på Värmdövägen. Etappen klar i December 2022.

Image4Image2Image3

Plattläggning på torget område 5-6 mot rondell fortsätter under veckan.

Image

I Alphyddan fortsätter borrning och spräckning av berget samt ledningsbädd för fjärrvärme. Etappen klar i Oktober 2022.

Image5

Grön markering = Skanskas arbetsområde i Alphyddan.

alphyddan

 

Trevlig helg.

Sara Axén, Arbetsledare

7 september

Sprängning intill Stadshuskvarteren v.36

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Med start idag Onsdag 7/9-22 kommer Noccon som bygger åt Wallenstam att påbörja mindre sprängningar i grunden inom område 2.

Vid eventuella frågor angående sprängningar kontakta Eric Van Gerpen, Noccon 070 321 92 22

Skärmklipp1

ScN Planeringsunderlag info 2020

2 september

Kommande händelser v 36

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Image4

I Alphyddan kommer borrning och spräckning av berget att pågå under nästa vecka. Samt en mindre TA-omställning då arbetsområdet breddas något. Ny linjemålning i vägbana kommer ske. Etappen klar i Oktober 2022.

Image2Image

Grön markering = Skanskas arbetsområde i Alphyddan.

alphyddan

 

ScN Planeringsunderlag info 2020

Avstängningen av Lillängskorset område 4. är planerad till slutet av September. Skanska har för avsikt att lägga ner fjärrvärmerör i Värmdövägen förbi infarten till Lillängen. Det betyder att Lillängsvägen måste stängas av ca 2v. Gång- och cykeltrafik kommer kunna passera som vanligt.

ta

Inne på Nya Gatan område 2 fortsätter finplanering med plattläggning samt uppbyggnad av skelettjordar för trädlådor mot kvarter 1 & 2. (Svea Fastigheter) Etappen planeras klar i början av September 2022.

Inom område 3 Vikdalsvägen pågår under veckan arbete med skyltfundament.

Image3

På Värmdövägen område 5 fortsätter återfyll/uppbyggnad av väg, sättning belsyningsfundament samt vidare schakt för fjärrvärme västerut på Värmdövägen. Etappen klar i December 2022.

Image5 Image6

 

Trevlig helg.

Sara Axén, Arbetsledare

 

26 augusti

Kommande händelser v 35

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Inför kommande vecka fortsätter arbeten i Alphyddan  med schakt för fjärrvärme och VA. Etappen klar i Oktober 2022.23

Grön markering = Skanskas arbetsområde i Alphyddan.

alphyddan

 

ScN Planeringsunderlag info 2020

Avstängningen av Lillängskorset område 4. är planerad till slutet av September. Skanska har för avsikt att lägga ner fjärrvärmerör i Värmdövägen förbi infarten till Lillängen. Det betyder att Lillängsvägen måste stängas av ca 2v. Gång- och cykeltrafik kommer kunna passera som vanligt.

ta

Inne på Nya Gatan område 2 fortsätter finplanering med plattläggning samt schakt för trädlådor mot kvarter 1 & 2. (Svea Fastigheter) Etappen planeras klar i början av September 2022. Inom område 3 Vikdalsvägen kommer arbete med skyltfundament att färdigställas under veckan.

1

På Värmdövägen område 5 fortsätter återfyll av fjärrvärmerör samt vidare schakt för fjärrvärme västerut på Värmdövägen. Etappen klar i December 2022.

5

 

Trevlig helg.

Sara Axén, Arbetsledare

19 augusti

Kommande händelser v 34

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Under kommande vecka kommer det ske en avstängning av Lillängskorset område 4. Skanska har för avsikt att lägga ner fjärrvärmerör i Värmdövägen förbi infarten till Lillängen. Det betyder att Lillängsvägen måste stängas av ca 2v med preliminär start under kommande vecka.

Gång- och cykeltrafik kommer kunna passera som vanligt. Exakt vilken dag för omställning är inte bestämt, vi återkommer med dag under kommande vecka.

ScN Planeringsunderlag info 2020

ta

Inne på Nya Gatan område 2 fortsätter finplanering med plattläggning samt montering av trädlådor mot kvarter 1 & 2. (Svea Fastigheter) Etappen planeras klar i Augusti 2022.

2

3

På Värmdövägen område 5 fortsätter återfyll av fjärrvärmerör samt vidare schakt för fjärrvärme västerut på Värmdövägen. Etappen klar i December 2022.

Image4

Arbeten i Alphyddan fortsätter kommande vecka med schakt för fjärrvärme och VA. Etappen klar i Oktober 2022.

5

Grön markering = Skanskas arbetsområde i Alphyddan.

alphyddan

Trevlig helg.

Sara Axén, Arbetsledare

 

12 augusti

Kommande händelser v 33

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Vi är tillbaks efter semester och igång med våra arbeten här i Nacka.

Natten mellan onsdag-torsdag 17-18/8 sker en asfaltering.

Det är del av cykelbana inom område 3 på Vikdalsvägen mot Stadshuskvarteren, samt gång och cykelbana nere vid Hörnvägen/Värmdövägen.

Vi kommer även att påbörja ett förberedande arbete i Alphyddan med Fjärrvärme och VA-läggning under kommande vecka.

ScN Planeringsunderlag info 2020

Grön markering = Skanskas arbetsområde i Alphyddan.

alphyddan

På Värmdövägen område 5 pågår återfyll av fjärrvärmerör. Etappen klar i December 2022.

6

Inom område 6 runt rondellen/Värmdövägen fortsätter finplanering. En asfaltering sker natt mellan onsdag-torsdag 17-18/8. Etappen klar i Oktober 2022.

5

Inne på Nya Gatan område 2 fortsätter finplanering med schakt för skelettjordar och trädlådor mot kvarter 1 & 2. (Svea Fastigheter) Etappen planeras klar i Augusti 2022.

1

 

4

Trevlig helg!

Sara Axén, Arbetsledare

7 juli

Kommande händelser v 28-32

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Inför kommande vecka blir det lugnare i området. Arbeten på Värmdövägen område 5 med svetsning av fjärrvärme kommer pågå men ingen bullrande verksamhet under vecka 28-31. Etappen klar i December 2022.

3

En mindre trafikomläggning inom område 4/Lillängskorset kommer att ske i början av augusti.

ScN Planeringsunderlag info 2020

Vi på Skanska är tillbaks vecka 32. Detta blir alltså vårat sista inlägg innan semester.

Inom Nya Gatan område 2 fortsätter då finplanering med skelettjordar och trädlådor mot kvarter 1 & 2 (H2s hus) västra sida. Etappen planeras klar i Augusti 2022.

1

Inom område 6 runt rondell/Värmdövägen fortsätter finplanering. Etappen klar i Oktober 2022.

2

4

Vi avslutade med en liten grillning på projektet idag. Hoppas att ni alla får en trevlig sommar.

Sara Axén, Arbetsledare