Nacka Stad

Nära och nyskapande

27 januari

Vecka 5.

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Vi kämpar på i projektet och förbereder tomterna för överlämning till exploatörerna som skall bygga bostäderna.

– Utlastning av berg och sprängning pågår fortfarande. Men sprängningarna mindre än tidigare och är extrabeställningar, tätsömmar, hissgropar och kompletteringar.

– Utlastningen av berg kommer denna vecka att pågå fram till 19:00.

– Justering och uppbyggnad av de vägar som kvarstår, samt grunden i kvarter 7.

– Färdigställande av nya cykelställ vid Stadshuset.

Vänligen Pär Enlove Skanska

bild

 

10 januari

Nytt år och nya möjligheter

avatar

Pär Enlove

2 Kommentarer

Nu är vi igång igen efter ledighet och välbehövd vila.

Aktuella händelser kommande vecka 3.

– Sprängningsarbetet fortsätter: Vi börjar bli klara i de första kvarteren som skall lämnas över. Men på grund av diverse förseningar och tillkommande beställningar så kommer vi behöva utföra sprängningsarbeten tom februari som det ser ut idag.

– Vi förlägger ledningar inom området, samt bygger upp vägar och förbereder för kvarvarande asfaltering som planerat kommer utföras i februari.

– Tältet som bergkrossen stod i skall börja monteras ned.

Vänligen Pär Enlove, Skanska

översikt NG

Drönarbild över området.

 

20 december

God jul och gott nytt år! Avstämning inför årsslut.

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Jul och nyår är runt hörnet och välbehövlig vila för många.

Vi kommer att stänga arbetsplatsen under helgerna och är åter 7/1. Endast underhållsarbete och kontorsarbete kommer utföras under denna period.

Arbetena på området går enligt plan och denna vecka har vi lagt asfalt på delar av området, så nu börjar det närma sig överlämning till exploatörerna.

Efter helgerna, med start under v2.

– Fortsätta borra och spränga o kvarter 5 och 6.

– Rensning och urlastning kvarter 7, samt 1&2.

– El-schakt och fjärrvärmearbeten, gata 102.

– Nedmontering av tält startar i början av januari.

Drönarbild 20191219

Drönarbild 2019-12-19

 

IMG_2471

Bilder från arbetsplatsen på morgonen

IMG_2483

Nylagd asfalt, 2019-12-17

IMG_2481

Till sist önskar vi från ScN – Nya gatan och Värmdövägen god jul och gott nytt år!

Vänligen Pär Enlove och Kai-Henrik Striem; Skanska

2 december

V49, Krossat färdigt och vintern är här.

avatar

Pär Enlove

2 Kommentarer

Vintern har kommit och även om det är fint, så bär kylan med sig sina bekymmer. Tänk på att tunga fordon har längre stoppsträcka vid vinterväglag. Ta det lugnt i trafiken och kör inte utan vinterdäck!

– Under föregående vecka så valde vi att avsluta krossningen, då vi uppnått de volymer som vi behöver och kan hantera. ca 100 000 ton.

En del av materialet kommer transporteras till ett mellanupplag, för att sedan köras tillbaka när vi kan använda det pga platsbrist. Men vi kommer fortfarande att spara det mesta på plats i väntan på återfyllnad kring hus och uppbyggandet av vägar.

– Våra sprängningsarbeten fortsätter enligt plan.

– Arbeten med fjärrvärme och väguppbyggnad pågår inom området.

– En ny in- och utfart för byggtrafik kommer öppnas på Vikdalsvägen söder om Tvåans fritidsgård.

– Båda körfälten på Värmdövägen längs med vår arbetsplats är nu återigen öppna.

Vänligen Pär Enlove, Skanska.

 

Översikt Nya Gatan

 

IMG_1899 (002)

22 november

Vad händer på bygget och kommande vecka 48.

avatar

Pär Enlove

2 Kommentarer

Mörkt och grått är det nu, tur att det börjar komma upp lite julbelysning.

Vad händer i projektet Nya gatan:

– Containerbarriären längs med Värmdövägen kommer att flyttas in mot arbetsområdet. Detta innebär att det åter kommer vara 2 filer västerut längs med Värmdövägen under nästa vecka.

– Sprängning, borrning och krossning fortlöper enligt plan. Vi har nu krossat ca 80 000 ton 0-150.

– Kompletteringar på spont med nygjuten kantbalk fortsätter och avslutas i närtid. Då kan vi spränga ut det sista och lasta ut kvarteren för färdigställande till överlämnande till exploatörerna 2020.

– Ledningar och vägöverbyggnad inne på området går för fullt och vi förbereder för asfalt.

– Vi har mycket byggbelysning på plats, så upplever ni att det bländar och stör så vill vi att ni kontaktar oss så vi kan åtgärda. Vi flyttar runt våra belysningsmaster ofta, och ibland kan de riktas fel.

Vänligen Pär Enlove, Skanska.

IMG_2438 mindre

Översiktsbild 20191112

4 november

Vad händer V45

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

- Vi utför geotekniska undersökningar i Värmdövägen. Dvs vi har en liten borrigg som står ute i gatan med TMA-bil, för att säkerställa de geotekniska förutsättningarna.

Då det påverkar trafiken när vi gör denna undersökning så är vi tvungna att arbeta på natten mellan 4/11-5/11 (måndag till tisdag) och 5/11-6/11 (tisdag till onsdag) när vi borrar i närheten och i rondellen, Värmdövägen/Vikdalsvägen för minimera påverkan.

– Under denna vecka så fortsätter vi borra och spränga i kvarter 5&6.

– Krossningen pågår för fullt, vi har nu krossat över 50 000 ton.

– Vi gjuter kantbalk i botten på sponten.

– VA-läggning gata 102

– Återfyllning efter dragning av fjärrvärme.

 

Det är många mörka timmar på dygnet nu. Glöm inte att ta på er reflexer när ni är ute och går i Mörkret!

Vänligen

/Pär Enlove, Skanska

IMG_2412 IMG_2413Översikt Nya Gatan

15 oktober

Filmklipp på krossen Nya gatan

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Vår underentreprenör Scandrock hjälpte oss och filmade ett klipp med hjälp av sin drönare.

För att ni skall kunna se krossen och vår verksamhet lite närmare.

Vi la till lite beskrivande text och pilar för att hjälpa till med förståelse för vad man ser.

Oscarsgalan nästa! :)

Länk till klippet: https://youtu.be/cYhtqcnKLMY

Vänligen

Pär Enlove

Bild youtubeklipp

11 oktober

Gröna veckan och vad som pågår v42

avatar

Pär Enlove

2 Kommentarer

Denna veckan har vi på Skanska och i projektet haft gröna veckan.

Detta är en vecka då vi diskuterar och har tema kring miljö och klimat i våra projekt.

I Södra centrala Nacka; delprojekt Nya gatan så har vi haft en hel del händelser; diskussioner, workshop och platsbesök.

De flesta diskussioner har handlat om det vi redan gör på plats som minskar vår miljöpåverkan, för att belysa dessa.

– Krossningen på plats minskar transporter till och från projektet med.

– I projektet så går alla våra arbetsmaskiner på HVO-bränsle som är 100% förnybart.

Gröna veckan 1Gröna veckan2

Bilder från en workshop med personalen.

affisch-grona-veckan-2019_sv

 

Vad händer då i projektet nästa vecka?

– Borrning och sprängning fortsätter.

– Avtäckning och sanering fortsätter.

– Spontarbeten är nu färdigställda. Endast kompletteringar kvarstår.

– Läggning av fjärrvärmeledningar inom området.

– Återställning av gång- och cykelväg framför transformatorstationen söder om Värmdövägen fortsätter.

– Krossning fortsätter.

– Mätvärden för buller inom området för den senaste perioden visar att vi håller oss inom satta nivåer. Vilket är glädjande, då vi nu går för fullt.

ScN Nya Gatan Översikt 20191009DCIM100MEDIADJI_0004.JPG

Bilder tagna av drönare från vår mätavdelning i projektet Nya gatan på plats 2019-10-09.

 

Vänligen

Pär Enlove; Skanska

 

20 september

Avstängning av körfält på Värmdövägen och vad händer v39

avatar

Pär Enlove

8 Kommentarer

Vi har kommit väldigt långt i losshållningen av berget och spränger primärt för blivande garagen i bottenvåningarna på bostäderna som skall byggas i de 4 kvarteren på Nya Gatan. Men det återstår också en rygg, en högdel av berg ned mot Värmdövägen. Denna skall vi nu börja ta ned.

Enligt våra rutiner och mätningar för bullerhantering från arbetsplatsen så behöver vi ha ett bullerskydd ned mot boende på Musikvägen. Den framtagna lösningen för avskärmning av buller i detta läge är containers i två våningar längs med arbetsområdet. Ni har säker sett de containers vi har upp mot stadshuset samt vid vår kross.

I samband med att vi tar ned den delen av bergsryggen som är närmast Värmdövägen så måste vi tillfälligt ta ett av körfälten på körbanan i anspråk för att få plats med containers, se bild.

IMG_2290 mindre

När bergsryggen är bortsprängd och urlastad, så kommer vi att ha kvar bullerskärmen, men flytta in den på området igen, så att vi kan öppna körfältet igen. Den beräknade tiden för denna avstängning är ca 8 veckor, men hinner vi klart innan så kommer naturligtvis även återställning ske tidigare .

Här är godkänd TA-plan så ni får se hur det kommer att se ut.

Í samband med denna trafikomläggning kommer vi också att öppna upp en ny byggutfart öster om denna avstängning, se TA-plan.

Trafikomläggningen planeras att utföras under v39.

TA_20180425_5070 Nya Gatan kompl utökn bullerskydd 1 20190910 rev 2

Reviderat övergångsställ, då grind ej fick plats på södra sidan.

Vad händer i övrigt i projektet under nästa vecka, v39?

– Vi har krossat berg ungefär en vecka redan och det fungerar enligt planerat. Bullermätningar görs kontinuerligt för att säkerställa att de dämpande åtgärderna fungerar. Inom kort hoppas vi kunna lägga upp lite mer material och information om hur det fungerar med krossen, samt hur det ser ut på plats med vår hantering av damm och buller.

– Spontning pågår, med svetsning och stagning.

– Borrnings och sprängningsarbetet fortsätter, där vi förhoppningsvis kan påbörja nedtagningen av bergsryggen.

– Uppsättning av vepor längst med bullerplanket utförs upp inom kort.

– Terrassering av gatorna mellan kvarteren.

– Sanering samt rasering av befintliga kablar som går igenom kv 7 och 1&2.

 

Vänligen Pär Enlove och Kai-Henrik Striem; Skanska

 

11 september

v37 och 38 Vad händer på bygget

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Full fart i projektet!

Detta händer:

– Spontarbetena har återstartat med etapp 2, för att kunna färdigställa schakten. De har börjat med borrning och den är klar under denna vecka. Sedan skall arbetet fortgå med svetsning och montage av hammarband.

– Krossningen av berget startar vilken dag som helst nu, vi har haft lite bekymmer med elförsörjningen till krossen. Men sedan hoppas vi att det kommer att fungera.

– Fortsatt borrning av berget, i kvarter 1 & 2 samt på höjden vid kv 5 & 6 mot Värmdövägen och kv mindre brytaren, dock med en ljuddämpad rigg.

– Sprängningsarbetet fortsätter, dels i kv 1 & 2 samt tätsöm för kv 5 & 6

– Avtäckning och schakt för VA sker i gata 102

– Uppsättning av vepor längst med bullerplanket sätts upp inom kort.

– Terrassering av gatorna mellan kvarteren påbörjas.

– Sanering samt rasering av befintliga kablar som går igenom kv 7 och 5 & 6 påbörjas.

Vänligen Pär Enlove

Översikt Nya GatanIMG_2294