Centrala Nacka

Närhet och naturbant

9 december

Kommande händelser v 50

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Natten mellan Söndag – Måndag 11-12/12 sker fräsningsarbete på Värmdövägen.

Nattjobb ons-tors med förberedande arbete inför asfaltering av väg och gångbana på Värmdövägen område 5.

Dagtid arbete inför asfaltering av väg och gångbana.  Asfaltering sker Onsdag-Fredag.

Arbeten i Rondellen område 6 Tors-Fredag.

12 13

ScN Planeringsunderlag info 2020

Aktuell TA-plan Värmdövägen/Vikdalsvägen:

ta

ta _

Översikt till Blogg

Sickla Bro projektet har under veckan rivit av refuger för breddning av vägen. Detta för att bygga 2st provisoriska busshållplatser på norra och södra sidan Värmdövägen.

Under kommande vecka ställs ny TA-plan ut för att påbörja utformning av hållplatserna.

sicklabro_1 sicklabro_3

Kommande TA-Planer Sickla Bro:

sickla bro E2 sickla bro E3

Värmdövägen etapp 2 fortsätter med förberedande arbeten där flera refuger har rivits och asfalterats under veckan. Inom Järla norr och Finntorp kommer befintliga TA-planer tas ner och en ny TA-plan kommer ställas ut i Finntorp under mitten av nästa vecka.

Bild 1 Bild 2 Bild 3

TA-plan Finntorp:

TA rivn refug Finntorp5.1

TA-planer Järla Norr:

Järla norr S2TA Järla norr S3

I Kyrkviksparken har arbeten med schakt ur kommande kammarbrunn fortlöpt. Nästa moment blir att med hjälp av dykare rensa kammarbrunnen och gjuta en tätkaka under vattnet.

Bild 4 Bild 5

TA-plan Kyrkviksparken:

TA-plan

 

Trevlig helg,

Sara Axén

Arbetsledare Skanska

1 december

Kommande händelser v 49

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Vi kommer att stänga av Lillängsvägen kvällstid 21.00-05.00 Söndag & Måndag kväll 4 & 5 december.

Lillängsvägen kommer även veckan efter att stängas dagtid under ca.2 dagar i början av v.50. Återkommer så fort vi vet vilken dag som blir aktuell.

Inom område 5-6 (Värmdövägen etapp 3) + rondell fortsätter arbete med finplanering och uppbyggnad av väg. Etappen klar i December 2022.

ScN Planeringsunderlag info 2020Image13

4

 Aktuell TA-plan Värmdövägen/Vikdalsvägen:

ta

ta _

Finplanering fortsätter inne på Nya Gatan område 2 västra delen av BoTryggs fastighet. Etappen planeras klar i början av December 2022.

22

Översikt till Blogg

Sickla Bro projektet har startat och TA-plan för rivning av refug ställs ut natt mellan tis-ons  6-7/12  för breddning av väg. Startskottet för etablering av 2st provisoriska busshållplatser på norra och södra sidan Värmdövägen.

Sickla bro mitt refug

TA-Plan Sickla Bro:

TA sickla bro

Värmdövägen etapp 2 fortsätter med förberedande arbeten där refuger ska rivas både i Järla Norr samt Finntorp. Områdena kommer återställas till nivå av körbana.

Bild 1

Bild 2 Bild 3

TA-plan Finntorp:

TA finntorp

TA-plan Järla Norr:

Järla norr S2

I Kyrkviksparken fortsätter arbeten med att schakta ur för kommande kammarbrunn. Arbetet är en del av färdigställandet av dagvattenanläggningen i området.

Bild 5Bild 4

TA-plan Kyrkviksparken:

TA-plan

 

Trevlig helg,

Sara Axén

Arbetsledare Skanska

24 november

Kommande händelser v 48

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Mycket snö som föll denna föregående vecka har nog påverkat oss alla då framkomligheten varit begränsad.

Kommande vecka ser lugnare ut på snöfronten.

Inom område 5-6 (Värmdövägen etapp 3) + rondell fortsätter arbete med finplanering och uppbyggnad av väg. Etappen klar i December 2022.

6ScN Planeringsunderlag info 2020

1 2

Aktuell TA-plan Värmdövägen/Vikdalsvägen:

ta

ta _

Översikt till Blogg

Värmdövägen etapp 2 fortsätter med förberedande arbeten där refuger ska rivas både i Järla Norr samt Finntorp. Områdena kommer återställas till nivå av körbana.

Bild Kyrkviken

 TA-plan Finntorp:

finntorp_ta

TA-plan Järla Norr:

Järla norr S2

I Kyrkviksparken sker arbeten med att schakta ur för kommande kammarbrunn. Arbetet är en del av färdigställandet av dagvattenanläggningen i området.

Bild Finntorp

TA-plan Kyrkviksparken:

TA-plan

Finplanering inne på Nya Gatan område 2  västra delen av BoTryggs fastighet. Etappen planeras klar i November. 2022.

3

Trevlig helg,

Sara Axén

Arbetsledare Skanska

18 november

Kommande händelser v 47

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Översikt till Blogg

Nästa vecka påbörjas förberedande arbeten i Finntorp och Järla Norr som båda är en del av Värmdövägen etapp 2. TA-plan kommer ställas ut vid Järla norr.

Arbetena kommer inkludera rivning av refuger för att sedan återställa områdena till nivå av körbana.

TA-plan Järla Norr:

Järla norr S2

 TA-plan Finntorp:

TA finntorp rivn refug1

Fortsatta arbeten i Kyrkviksparken. Vi påbörjar schakt och utlastning inför vidare byggnation av dagvattenanläggning.

TA-plan Kyrkviksparken:

TA-plan

Finplanering inne på Nya Gatan område 2 fortsätter till västra delen av BoTryggs fastighet. Etappen planeras klar i November. 2022.

MicrosoftTeams-image (2) MicrosoftTeams-image (6)Image2

Inom område 5-6 Värmdövägen + rondell fortsätter arbete med belysning, finplanering och uppbyggnad av skelettjordar. Etappen klar i December 2022.

Image

MicrosoftTeams-image

Aktuell TA-plan Värmdövägen/Vikdalsvägen:

ta

ta _

MicrosoftTeams-image (5)

Trevlig helg,

Sara Axén

Arbetsledare Skanska

11 november

Kommande händelser v 46

avatar

Sara Axén

1 Kommentar

Vi har under denna vecka lagt ut slitgardiner i sjön vid Kyrkviksparken för att säkra upp arbetsområdet.

Inför kommande vecka fortsätter förberedande arbete inför kommande jobb med dagvattenhantering samt uppkrossning av framtida arbetsområde.

7

8

TA-plan

Översikt till Blogg

ScN Planeringsunderlag info 2020

Inom område 5-6 Värmdövägen fortsätter arbete kommande vecka med kanalisation och fundament för belysning, finplanering mot rondell, uppbyggnad gång och cykelbana.  Etappen klar i December 2022.

1 2 4

Aktuell TA-plan Värmdövägen/Vikdalsvägen:

ta

ta _

Fortsatt finplanering inne på Nya Gatan område 2. Gångbana södra delen av BoTryggs fastighet. Etappen planeras klar i November. 2022.

6

Trevlig helg,

Sara Axén

Arbetsledare Skanska

4 november

Kommande händelser v 45

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

TA-plan

TA-plan utsatt för kommande arbete nästa vecka i Kyrkviksparken.

Start 7e November, Måndag med arbeten för dagvattenhantering. Vägen har smalnats av för kommande byggtrafik och kommande skalskydd till arbetsområde – hastigheten har även reducerats till 30km/h.

11224455

Aktuell TA-plan Värmdövägen/Vikdalsvägen.

ta

ta _

ScN Planeringsunderlag info 2020

Inom område 5-6 Värmdövägen fortsätter arbete kommande vecka med återfyll av fjärrvärme samt finplanering av rondell, gång och cykelbana.  Etappen klar i December 2022.

2

6 8Image

Fortsatt finplanering inne på Nya Gatan område 2. Gångbana södra delen av BoTryggs fastighet. Etappen planeras klar i November. 2022.

45

Trevlig helg,

Sara Axén

Arbetsledare Skanska

27 oktober

Kommande händelser v 44

avatar

Sara Axén

2 Kommentarer

Inför kommande vecka kommer vi att ställa om trafiken inom område 5 & 6 på Värmdövägen.

Uppdatering, omställning sker natt till Tisdag 31/10-1/11.

Rondellen kommer att justeras söderut och trafiken från sickla som kör österut kommer köra på den nya södra delen av Värmdövägen.

Se TA-plan nedan.

Rödstreckat = Arbetsområde

ta

ta _

 

________________________________________________________________________________________________

 

Vi planerar att öppna Värmdövägens bil-, cykel- och gångvägar till jul. Färdiga trafiklösningen mellan Järla Skola och Nacka Forum skall vara i full drift innan årsskiftet (Se grönmarkerat område). Det som skulle kunna påverka denna öppning är om det blir mycket kallt och snö tidigt i vinter.

Dock så kommer en del planterings- och belysningsarbeten kvarstå till våren 2023. Samt att vi kommer lägga ny asfalt över alla bilvägar våren 2023 (inom grönmarkerat område), mer info om detta kommer senare.

Området kring Nya gatan (Se orange-markerat område) styrs fortsatt utav exploatörerna som färdigställer husen och inflyttningen i lokalerna. Dessa arbeten kommer fortsatt att påverka områden nära de nya byggnaderna, vilket kan innebära kortare ingrepp i vägområdet som exploatörerna själva hanterar.

Översikt ScN  220831 Nya gatan

________________________________________________________________________________________________

 

Inom område 5-6 Värmdövägen fortsätter arbete kommande vecka med återfyll av fjärrvärme samt finplanering av gång och cykelbana. Trafik leds över på nya körbanan (se bild nedan) i mitten av veckan. Etappen klar i December 2022.

Image3ta _ScN Planeringsunderlag info 2020

Image4

Image6

Fortsatt finplanering inne på Nya Gatan område 2. Gångbana södra delen av BoTryggs fastighet. Etappen planeras klar i November. 2022.

IMG_7801

I veckan som var planterades perenner intill torget mot rondellen. Träd kommer planteras inom kort.

Image8Image2

Vi har påbörjat inkoppling av belysning på Värmdövägen och Vikdalsvägen men är i nuläget inte helt färdiga med alla inkopplingar.

Hör av er om det finns områden som känns mörka så får vi se om vi lokalt kan åtgärda detta tills belysningen inom området är helt klart och installerat.

 

Trevlig helg,

Sara Axén

Arbetsledare Skanska

21 oktober

Kommande händelser v 43

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Inför kommande vecka kommer vi att asfaltera inom område 5 & 6 på Värmdövägen. När den är färdigställd kommer rondellen att justeras söderut.

Se TA-plan nedan.

ta

ta _

ScN Planeringsunderlag info 2020

På Värmdövägen område 5 arbete med återfyll av fjärrvärme samt justering inför asfalt. Etappen klar i December 2022.

2  4 Image

Fortsatt finplanering inne på Nya Gatan område 2. Gångbana på norra sidan under kommunhuset. Asfaltering av gångbana i mitten av veckan. Samt fräsning körbana för trafiksignalskabel måndag kväll. Etappen planeras klar i slutet av Oktober 2022.

3

I Alphyddan återställning samt avslut, asfaltering inom några veckor tillsammans med intilliggande arbetsområde.

IMG_1851

Grön markering = Skanskas arbetsområde Alphyddan

alphyddan

 

 

Uppdatering gällande ombyggnationen av Värmdövägen:

Här planerar vi att starta utförandet av följande moment under perioden oktober 2022 – mars 2023.

Under kommande period, så kommer vi att starta upp med etableringsarbeten, trafikomledningar och hantering befintlig växtlighet.

Detta inför ombyggnationen delar av Värmdövägen, från Sickla station till Järla station mellan januari 2023 – 2026.

 

  1. Byggnation av kammarbrunn för hantering av dagvattnet från området. Startar oktober 2022, klart våren 2023.

Vi kommer påbörja etablering längs med Järlaleden under kommande vecka, v43. Med trafikomledningar och instängslade upplagsområden.

 

  1. Markarbeten för kommande etablering och trafikomläggningar inför ombyggnationen av Värmdövägen. Förberedande arbeten startar under oktober 2022.

Inget planerat arbete v43.

 

  1. Värmdövägen GC-Banor vid Sickla bro. Markarbeten för kommande trafikomläggningar och tillfälliga busshållplatser inför ombyggnation av Värmdövägen och Sickla Bro. Förberedande arbeten startar i november 2022.

Inget planerat arbete v43.

 

Vi uppdaterar nu löpande informationen tillsammans med Nacka kommun.

Här kan ni finna Nacka kommuns projektsida för Värmdövägen där ni kan finna mer info. Denna uppdateras också kontinuerligt.

Värmdövägen | Nacka kommun

Har ni någon fråga gällande kommande byggnationer så är ni välkomna att kontakta oss i projektet eller kommentera direkt i bloggen.

 

översikt centrala nacka förberedande arbeten 2022

 

Trevlig helg.

Sara Axén, Arbetsledare

14 oktober

Kommande händelser v 42

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Inför ombyggnationen av Värmdövägen så planerar vi att starta utförandet av följande moment under perioden oktober 2022 – mars 2023.

1.

Byggnation av kammarbrunn för hantering av dagvattnet från  Sicklaområdet. Startar oktober 2022, klart våren 2023.

2.

Markarbeten för kommande etablering och trafikomläggningar inför ombyggnationen av Värmdövägen. Förberedande arbeten startar under oktober 2022.

3.

Värmdövägen GC-Banor vid Sickla bro. Markarbeten för kommande trafikomläggningar och tillfälliga busshållplatser inför ombyggnation av Värmdövägen och Sickla Bro. Förberedande arbeten startar i november 2022.

 

Mer info om kommande ombyggnation kommer inom kort.

översikt centrala nacka förberedande arbeten 2022

 

 

ScN Planeringsunderlag info 2020

På Värmdövägen område 5 arbete med återfyll av fjärrvärme. Etappen klar i December 2022.

IMG_7317

IMG_7459

Fortsatt finplanering inne på Nya Gatan område 2. Gångbana på norra sidan under kommunhuset. Etappen planeras klar i slutet av Oktober 2022.

IMG_7314

IMG_7309

Fortsatta arbeten med finplanering runt rondell och förlängning av kanalisation inom område 6 på Värmdövägen. Etappen planeras klar i December 2022.

IMG_7456

I Alphyddan återfyll och återställning/asfaltering av området. Etappen klar i Oktober 2022.

IMG_1681 IMG_1730 IMG_1749

Grön markering = Skanskas arbetsområde Alphyddan

alphyddan

 

Trevlig helg.

Sara Axén, Arbetsledare