Skanska bygger Värmdövägen – en del av Nacka stad

Från Sickla bro till Nacka forum

2 juli

Händer på bygget under semestertider

avatar

Elin Kastenholm

Lämna en kommentar

För mer regelbundna uppdateringar – följ vårt arbete på InstagramSkanska_Värmdövägen Nacka

Arbete längs Värmdövägen v 28-31

Vi jobbar under hela sommaren men med minskad styrka under veckorna 28-31. Arbete sker längs Värmdövägen vid Sickla/Alphyddan samt mellan Finntorp och Järla.

Har du frågor om arbetet eller observerar något som inte verkar vara som det ska, hör av dig till nedan kontaktpersoner. Observera aktuell vecka och kontaktperson:

Vecka 28-30
Fredrik Hasselroth, Skanska
076-867 52 75, fredrick.hasselroth@skanska.se

Vecka 31
Johan Almgren, Skanska
073-410 10 48, johan.almgren@skanska.se

Nacka kommun når du genom; kommunikation@nacka.se eller info@nacka.se

Värmdövägen etapp 1: Sickla

Under vecka 28-31 jobbar vi med att fylla upp massor runt Sickla bro, svetsningar på bron och schakter.

Trapp till plattformarna. Nu har vi lyft trappen på plats som ska leda ner resenärer till plattformen för Tvärbanan och Saltsjöbanan vid Sickla station. Konstverk i form av grafisk betong pryder väggarna längs trappen.

Trafiken är flyttad en aning närmare Sickla köpkvarter för att vi ska kunna jobba på ytan närmast Alphyddan.

Den röda bron har nu blivit svart och har täckts med tätskitsmattor. Nästa steg är gjutasfalt. I slutet på väckan börjar vi fylla upp med stenkross ovanpå bron.

Värmdövägen etapp 2: Finntorp – Järla

Under semesterveckorna 28-31 kommer vi att jobba, men med en förminskad styrka, mellan Finntorp och Järla. Arbetet består framförallt av plattläggning, kantsten och detaljarbete.

Nya gatan/ Stadshusområdet

Under veckorna 28-31 tar vi semester på Nya gatan/Stadshusområdet. Vi återupptar arbetet igen vecka 32.

Arbeten på torget pågår under vecka 27. Med paus under fyra semesterveckor kommer vi sen fortsätta arbetet efter semestrarna och under hösten.

Öppet för allmänheten. De grönmarkerade ytorna runt Kungsvåningen är öppna för allmänheten. Kartan ritas kontinuerligt om allt eftersom arbetsområdena ändras och färdigställs. Håll utkik på bloggen för uppdaterade kartor.

Information om landgången utanför Granithöljden 7-9. I mitten av augusti kommer landgången utanför Granithöjden 7-9 att tas bort. Dessa arbeten förväntas pågå i ca två veckor och under den tiden hänvisas boende och lokalhyresgäster till övriga entréer på Östra Granittrappan och vägen in/ut genom garaget. Vill du har mer detaljerad information kan du läsa mer i informationsbrevet ”Pågående arbeten Granithöjden”.

18 juni

Händer på bygget v 25

avatar

Elin Kastenholm

Lämna en kommentar

För mer regelbundna uppdateringar – följ vårt arbete på InstagramSkanska_Värmdövägen Nacka

Värmdövägen etapp 1: Sickla

Kvälls- och helgarbeten – under midsommarveckan, måndag-onsdag, kommer vi att jobba fram till 19.00 på kvällarna. På lördag jobbar ett gäng vid bron mellan 06:30-15:30. Arbetet är inte högljutt.

Asfaltering körfält – tisdag och onsdag asfalterar vi delar av de ordinarie körfälten på Värmdövägen. Det är en bit kvar tills vi är klara men det är härligt att börja se färdiga resultat.

Sickla bro. Har du också funderat över varför Sickla bro har blivit röd? Visst ser den lite cool ut! Vi håller inte på att anlägga en sprintbana utan vi skyddar bron från väder och vinterunderhåll.

Den röda ytan är en akrylatförsegling som skyddar bron från vatten och salter. Ovanpå det röda skiktet lägger vi nu en tätskiktsmatta. Och ovanpå det läggs sen gjutasfalt. Sen fyller vi upp med sten och lägger asfalt för körbanorna.
Tätningsmaterialen används på konstruktioner som ställer höga krav på varaktighet och vattentäthet. Sickla bro ska hålla i många många år framöver.

Lyftkran på plats. I måndags körde vi fram en stor lyftkran ovanför tunnelöppningarna till Saltsjöbanan och Tvärbanan. I veckan jobbar vi med att lyfta ner olika sektioner som slutligen ska bli trappen ner till perrongerna. Lyftkranen finns på plats under denna vecka.

Lyftkranen bredvid Sickla bro.
Tillfälliga släntstegar ska under veckan ersättas med en gjuten trapp.

Värmdövägen etapp 2: Finntorp – Järla

Nattarbete utanför Saltsjö-Järsla station – natten mellan onsdag och torsdag kommer vi jobba på Värmdövägen mellan östra hörnet av kyrkogården och Saltsjö-Järla station. Den buckliga asfalten behöver ersättas med ny slät asfalt. Värmen har gjort att asfalten har smält och dragit ihop sig till bucklor som nu ska rättas till. Arbetet med asfaltering är mellan varven högljutt då vi behöver skära upp gammal asfalt och packa ny asfalt med markvibrator.

Finplaneringen fortsätter på etapp 2. Vi lägger plattor, asfalterar, bygger växtbäddar och sätter kantsten.

Busshållplats Finntorp – utanför etableringen i Finntorpskorsningen förbereder vi nu för att bygga den permanenta busshållplatsen, som under hösten ska återgå till sitt ursprungsläge.

Midsommarblomster längs Värmdövägen.

Nya gatan/ Stadshusområdet

Finplanering fortsätter runt fastigheter och gator på Stadshusområdet.

Elnätstationen vid trappen har nu klotterbehandlats och har därmed fått ett djupare nyans som framhäver granitens mönstring.

11 juni

Händer på bygget v 24

avatar

Elin Kastenholm

Lämna en kommentar

För mer regelbundna uppdateringar – följ vårt arbete på InstagramSkanska_Värmdövägen Nacka

Värmdövägen etapp 1: Sickla

Lördag – arbetar vi på Sickla bro mellan 06:30-13:00. Inget högljutt arbete.

Nattarbete – onsdag natt mellan 20:00 – 02:00 arbetar vi på Sickla bro med att lägga akrylat. Vi målar på en primer/beläggning på bron för att skydda den från bland annat vatten och salter. Arbetet kommer inte att vara högljutt.

I slutet av veckan eller början på nästa kommer vi att installera en mobilkran vid Sickla bro. Den kommer att stå vid bron under hela nästa vecka och ska hjälpa oss att lyfta ner den trapp som ska gå från bron ner till perrongen på Tvärbanan och Saltsjöbanan.

Här kommer trappen att lyftas ner under nästa vecka. Till vänster kommer Tvärbanan ut ur tunneln och till höger kommer Saltsjöbanan ut ur tunneln.

Jämförande visionsbild från Sickla (Nacka kommun/tmrw.inc) där man kan skymta trappen mellan det två tågen.

Värmdövägen etapp 2: Finntorp – Järla

Nattarbete – onsdag samt torsdag natt kommer vi att jobba på Värmdövägen vid Järla bro med att skarva el och vatten under vägbanorna. Arbetet kommer delvis vara högljutt. Delar av arbetet innefattar att vi behöver packa material med padda, vilket är högljutt. Detta arbete sker i intervaller om max 20 minuter.

Vi lägger plattor för fullt längs norra gångstråken på sträckan Finntorp-Järla.

Plattor läggs längs med promenadstråken. Längs cykelstråken kommer asfaltering att läggas. Här en nylagd sträcka vid kyrkomuren, Nacka kyrka.
Rader av kantsten väntar på att läggas längs etapp 2.
Kantsten sätts med millimeterprecision och muras fast i marken för att inte rubbas av framtida trafik och snöröjning.

Nya gatan/ Stadshusområdet

I nästa vecka kommer vi börja jobba på Över torget/Granittorget. I kartan nedan (grön markering) kan du se hur du passerar mellan Granittrappan via torget och vidare till Stadshusgatan.

Kartan visar hur du kan passera vid Granittorget (kallat Övre torget i bild). Röda ytor markerar byggarbetsplats. Gröna ytor markerar där du kan gå från trappen och förbi torget.

Granittrappan mellan torget och Värmdövägen väntar fortfarande på att få handledare och belysning uppsatt. Planteringar sker först nästa höst. Men i övrigt har vi nu lämnat trappen till förmån för andra arbeten längs Stadshusområdet.

10 juni

Händer på bygget v 22-23

avatar

Elin Kastenholm

Lämna en kommentar

För mer regelbundna uppdateringar – följ vårt arbete på InstagramSkanska_Värmdövägen Nacka

Värmdövägen etapp 1: Sickla

På lördag jobbar vi 06:30-16:00 vid Sickla bro. Nästa vecka runt nationaldagen kommer delar av arbetslaget jobba en vanlig arbetsvecka, måndag till fredag samt kanske även lördag. Resten av arbetslaget jobbar 06:30-17:00 måndag till onsdag.


I veckan har vi börjat med anläggningen av en till mur längst österut i etapp 1. Där kommer vi gjuta både på måndag och tisdag.
Precisionsarbete för att få kantstenar exakt i linje med varandra.

Nästa vecka jobbar med fyllnadsarbete runt trappen som ska gå ner från Sickla bro till perrongen på Saltsjöbanan. Under vecka 24 kommer vi lyfta ner trappen på plats.

Värmdövägen etapp 2: Finntorp – Järla

Nästa vecka runt nationaldagen kommer etapp 2 inte att ha någon verksamhet 6-7 juni.

Vid Järla bro och bilskolan är vi nu klara med skarvning av kablar i marken. Den tidigare gång- och cykelbanan är tillbaka till sitt tidigare läge.
På etapp två jobbar vi bland annat med att asfaltera lagret under kommande plattor. Det betyder att vi med stormsteg närmar oss de synliga delarna längs Värmdövägen.

Nya gatan/Stadshusområdet

Nästa vecka är det nationaldagen, Stadshusområdet kommer inte att ha någon verksamhet från Skanska/Nacka den 6-7 juni.

En somrig invigning av granittrappan får sammanfatta arbetet under vecka 22. Under torsdagskvällen invigdes trappen och det mesta av arbetet denna vecka har gått åt till att färdigställa inför invigningen. Vi har fortfarande handledare att installera längs trappen samt att jord kommer fyllas upp mellan huskropp och trapp. Planteringar längs trappen sker först till hösten 2025.21 maj

Händer på byggen v 21

avatar

Elin Kastenholm

1 Kommentar

För mer regelbundna uppdateringar – följ vårt arbete på InstagramSkanska_Värmdövägen Nacka

Värmdövägen etapp 1: Sickla

Nattarbete. I natt tisdag utför vi borrningar i marken inför projektering av Värmdövägen mellan Nacka stationshus och i jämnhöjd med Setterwallska villan. Se gulmarkerad sträcka i nedan bild. Arbetet är högljutt och pågår mellan 20:00-05:00. Gatan är öppen men spärras delvis av.

Värmdövägen etapp 2: Finntorp – Järla

Nattarbete. Onsdag samt torsdag natt utför vi arbeten på Värmdövägen samt gång- och cykelbanan utanför Ekuddsvägen 4 Parkeringshus. Se gulmarkering i bild nedan. Vi kopplar in de nylagda elledningarna från Värmdövägen mot Ekudden och behöver gräva upp ett arbetsområde där ihopskarvningen sker. Skarven ligger precis mellan vägbana och gång/cykelbanan vilket gör att vi också behöver bredda vägarna
tillfälligt för såväl bilister och cyklister som gångare. Arbetena kommer vara högljudda och pågår mellan 21:00-05:00. Flaggvakter finns på plats och dirigerar trafiken vid behov.

Nya gatan/Stadshusområdet

Trappinvigning. Kom och var med på invigningen av granittrappan vid Nya gatan/Stadshusområdet torsdag 30 maj klockan 17:00. Vi ser fram emot att öppna upp trappan för alla som bor, verkar och rör sig i området. Ett steg närmare en ny fin stadsdel.

Efter invigningen i trappen fortsätter firandet med en AW vid Green Room.

Välkomna!


Vill du veta hur du tar dig fram på Nya gatan/Stadshusområdet under tiden området fortfarande är under uppbyggnad? Nedan karta visar hur området kommer att vara öppet från trappinvigningen nästa torsdag. Kartan uppdateras löpande allt eftersom bygget går framåt. De gröna markeringarna visar vart du kan vistas och passera. De röda markeringarna visar vart du inte kan vistas.

Följ bloggen för vidare uppdateringar om Nya gatan.

15 maj

Händer på byggen v 20

avatar

Elin Kastenholm

Lämna en kommentar

För mer regelbundna uppdateringar – följ vårt arbete på InstagramSkanska_Värmdövägen Nacka

Värmdövägen etapp 1: Sickla

Nattarbete söndag – i höjd med elcentralen (österut mot tunnelbanan) kommer vi jobba söndag natt. Arbetet startar 22.00 söndag kväll. Vi drar om gång och cykelbanan något och behöver asfaltera. I samband med asfalteringen behöver paddning/komprimering av asfalten göras. Arbetet med paddningen är över på max 15 min men kommer att ske mellan 02-03 och kommer att vara högljutt. I övrigt förväntas arbetet ej bli direkt högljutt.

Det är spännande att följa utvecklingen från gångbron mellan Alphyddan och Sickla köpkvarter. Jämför dagens utsikt mot målbilden nedan. Det kan kännas långt borta, men steg för steg närmar vi oss målet!

Dagens utsikt från gångbron.
Framtidens bild över Sickla.
Tvärbanan till vänster, Saltsjöbanan till höger och tunnelbanan under stationshuset. Bild: Nacka kommun/tmrw.inc

Värmdövägen etapp 2: Finntorp – Järla

Högljutt arbete nattetid sker i natt onsdag. Arbetet tar sen en paus och fortsätter måndag samt tisdag natt nästa vecka. Anledningen till det högljudda arbetet är borrning i marken och ner i berget för att ta reda på hur berget går, inför kommande ombyggnation av Värmdövägen. Delar av körfält stängs av under natten, men passage är hela tiden möjlig.

Nya gatan/Stadshusområdet

Torsdag den 30:e maj klockan 17:00 inviger vi granittrappan som går mellan Värmdövägen och Granithöjdens torg. Mer information kommer nästa vecka om invigningen. Så länge bjuder vi på en försmak över hur Granithöjdens torg kommer att se ut i framtiden. Du når torget genom att ta granittrappan upp från Värmdövägen.

I dagsläget har vi en bit kvar innan Granithöjdens torg står färdigt. Men bit för bit blir klart runt Stadshusområdet allt eftersom husen har inflytt.
Granithöjdens torg vid Stadshusområdet i framtiden.8 maj

Händer på byggen v 19

avatar

Elin Kastenholm

Lämna en kommentar

För mer regelbundna uppdateringar – följ vårt arbete på InstagramSkanska_Värmdövägen Nacka

Helgarbete på Värmdövägen etapp 1: Sickla

På delar av Sickla bro jobbar vi vanlig vecka denna vecka. Det vill säga vi jobbar torsdag-fredag 06:30-16:00 samt även lördag 06:30-12:30.

Övriga etapper

I övrigt tar vi ledigt torsdag och många är även lediga fredag.

På återhörande nästa vecka!

30 april

Händer på bygget v 18

avatar

Elin Kastenholm

2 Kommentarer

För mer regelbundna uppdateringar – följ vårt arbete på InstagramSkanska_Värmdövägen Nacka

Värmdövägen etapp 1: Sickla

Vi jobbar lördag den 4 maj mellan klockan 06:30-13:00. Arbetet består av
form- och armeringsarbeten och är inte högljutt.

Runt Sickla bro fortsätter vi likt förra veckan med rördragningar och återfyllning runt rören längs Värmdövägen samt återfyllning och murbyggen runt bron/tunneln. Det pågår arbeten på flera håll samtidigt och rör sig snabbt framåt.

Murarbeten pågår på flera ställen runt tunneln/bron.
Utfyllnaden runt tunneln är snart klar.
Mur 1 ansluter mot tunnelmynningen.
Pågående trevåningsarbete med stödmur 1!
Corten möter betong!

Värmdövägen etapp 2: Finntorp – Järla

En bit av parken, mellan byggbodsetableringen och Setterwallska villan, är avstängd för elarbeten. Vi förväntar oss att arbetet tar ungefär tre veckor. Avspärrningen kommer att vara kvar så länge vi jobbar i parken.

På gång- och cykelbanan vid trafikskolan asfalterar vi idag tisdag, en något mer kurvad sträcka. Vi behöver komma åt ledningar i marken där gång- och cykelbanan idag går. Personal finns på plats när fordon passerar in och ut men vänligen håll uppsikt för arbetsfordon.

Gång och cykelbanan kommer att svänga in där lastbilen står parkerad. Asfaltering sker idag tisdag.
Vår möter lera på bygget.

Trevlig valborg önskar vi från projekt Södra centrala Nacka!
/Nacka kommun och Skanska

Trevlig valborg!

24 april

Händer på bygget v 17

avatar

Elin Kastenholm

Lämna en kommentar

För mer regelbundna uppdateringar – följ vårt arbete på InstagramSkanska_Värmdövägen Nacka

Värmdövägen etapp 1: Sickla

Vi har nu tagit bort de flesta ställningarna runt Sickla bro. Fyllningen runt omkring går mot sitt slut och vi jobbar med att bygga flertalet olika stödmurar som ansluter till bron. På måndag kommer vår långgrävare att bytas ut mot en mindre grävmaskin som når ut i alla skrymslen och vrår.

Östra öppningen av Saltsjöbanans tunnel. Ställningarna är nu borttagna.

Det pågår otroligt många olika arbeten på en liten yta runt bron. Stödmurar byggs, formar rivs, tätskikt installeras, massor fylls upp.

I helgen kommer vi att jobba vid Sickla bro mellan 06:30-13:00. Arbetet förväntas inte bli högljutt.

Värmdövägen etapp 2: Finntorp – Järla

Vi kopplar etappvis in den nylagda vattenledningen/vattenstammen som ska förse alla områden med vatten längs Värmdövägen. I veckan kopplar vi bland annat in vattnet till Nacka kyrka och förra veckan kopplade vi på vattnet vid Finntorp.

Vattenledningarna är numer helt nedgrävda längs etapp 2 mellan Finntorp och Järla.

I kurvan på Gamla Värmdövägen ner mot Värmdövägen sätter vi kantsten som avskiljare mellan trafik och gångväg.

Kantsten läggs i kurvan på Gamla Värmdövägen ner mot Värmdövägen.

Nya gatan/Stadshusområdet

Natt mot tisdag 29-30 april kommer vi att jobba i Lillängskorset igen. Inget högljutt arbete förväntas.

Datumet för invigning av granittrappan planeras till den 30:e maj. Vi ser verkligen fram emot att lämna över trappen till alla som bor och vistas i området.


18 april

Händer på bygget v 16

avatar

Elin Kastenholm

Lämna en kommentar

För mer regelbundna uppdateringar – följ vårt arbete på InstagramSkanska_Värmdövägen Nacka

Kyrkviksparken tar en paus

Kyrkviksparken är en central plats för hantering och rening av dagvatten. Det eventuella stoppandet av Saltsjöbanans upphöjning för med sig konsekvenser gällande Kyrkviksparken. Därav tar arbetet i parken en paus för ett omtag efter nya förutsättningar.

Frågor om Kyrkviksparken mailas till: info@nacka.se

Värmdövägen etapp 1 – Sickla

På lördag kommer vi jobba på Sickla bro mellan 06:30-13:00. Arbetet kommer inte vara högljutt.

Nu börjar vi komma riktigt långt med att fylla upp runt Sickla bro/tunneln för Saltsjöbanan och vi närmar oss taket på tunneln. Nästa vecka är sista veckan för både långgrävaren och minigrävarna som jobbar med att fylla ut alla massor runt tunneln.

Vi jobbar vidare med form, armering och betongarbeten för alla stödmurar som byggs upp runt Sickla bro. Kikar man närmare på visionsbilden nedan syns en del stödmurar runt den högra tunneln där Saltsjöbanan kommer ut. Stödmurarna håller bland annat jordmassor på plats och hindrar att det blir ras. Mellan Alphyddan och Värmdövägen finns en ganska stor höjdskillnad och då är stödmurar ett måste.

Visionsbild över Sickla bro. Den högra tunneln för Saltsjöbanan är den vi nyligen gjutit och nu kringfyller. Stödmurar kan ses runt om i bilden.
Visionsbild Nacka kommun/tmrw.inc

På Värmdövägen jobbar vi vidare med att lägga rör för vatten, dagvatten och fjärrvärme.

Värmdövägen etapp 2 – Finntorp & Järla

Vi har haft fullt fokus på att koppla in olika ledningsägare och sedan fylla på med massor runt rören inför kommande finplanering.

Busshållplats Kyrkviken västgående trafik är nu färdigställd. Cyklister och gångare har därmed fått bredare bana att färdas och gå på.

Nya gatan/Stadshusområdet

Inom en snar framtid kommer gångbanan att öppnas på norra sidan om Värmdövägen mellan Kungsvåningen och Nackabacken. Cykelbanan kommer fortsatt att gå på södra sidan om Värmdövägen.