Centrala Nacka

Närhet och naturbant

1 juli

Kommande händelser v 27

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Nästa vecka fortsätter arbeten på Värmdövägen område 5 med förläggning av fjärrvärmerör vidare där vi nu sågat. Etappen klar i December 2022.

4 5

ScN Planeringsunderlag info 2020

Inom område 6 runt rondell/Värmdövägen pågår finplanering. Etappen klar i Oktober 2022.

3

1

Inom Nya Gatan område 2 fortsätter finplanering med skelettjordar och trädlådor mot kvarter 1 & 2 (H2s hus) västra sida. Etappen planeras klar i Juli 2022.

2

Nere på Elverkstorget område 1 mot Järla skola färdigställs VA-arbete samt återställning av grönytor.

7 8

Trevlig helg.

Sara Axén, Arbetsledare

 

23 juni

Kommande händelser v 26

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Inför kommande vecka fortsätter inflyttning hos Svea fastigheter uppe i stadshuskvarteren närmast tvåans fritidsgård.

En liten del av gatan öppnas här, men inåt längs med Tor Boijes gata är det fortfarande avstängt och är en byggarbetsplats med lyftkranar, grävmaskiner och lastbilar.

761

ScN Planeringsunderlag info 2020

Inom Nya Gatan område 2 fortsätter finplanering med skelettjordar och trädlådor mot kvarter 1 & 2 (H2s hus) norra sida. Etappen planeras klar i Juli 2022.

3

På Värmdövägen område 5 fortsatt schakt och bergssågning under kabelstråk för fjärrvärme. Etappen klar i December 2022.

2

Inom område 6 söder om rondell/Värmdövägen pågår finplanering. Etappen klar i Oktober 2022.

4

Inom område 1 mot Järla skola kommer arbete med en VA-ledning påbörjas under nästa vecka.

 

Glad midsommar!

Sara Axén, Arbetsledare

16 juni

Kommande händelser v 25

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Lördagen den 18/6 har Nacka en gatufest i nya stadshuskvarteret, område 2. Kan komma att påverka trafiken.

Parkering finns i Nacka Forum, samt utanför kommunhuset.

(Ingen parkering inom området)

Läs mer om gatufesten här –> nacka.se

7

 

ScN Planeringsunderlag info 2020

Inom område 2 Nya Gatan fortsätter finplanering med skelettjordar och trädlådor mot kvarter 1 & 2 (H2s hus) norra sida. Etappen planeras klar i Juli 2022.

1 2

På Värmdövägen område 5 fortsatt sprängning, schakt, förläggning och svetsning av fjärrvärmerör. Etappen klar i December 2022.

6

Inom område 6 söder om rondell/Värmdövägen pågår finplanering. Etappen klar i Oktober 2022.

5

Trevlig helg

Sara Axén, Arbetsledare

10 juni

Kommande händelser v 24

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Inför kommande vecka kommer Nacka kommun att ha en gatufest inne på Nya gatan område 2. Framkomligheten kan då komma att påverkas under lördagen den 18/6.

 

På Värmdövägen område 5 utlastning av berget vi sprängt i veckan och fortsatt schakt för fjärrvärme. Eventuellt någon sprängning i slutet på veckan. Etappen klar i December 2022.

2

4ScN Planeringsunderlag info 2020

Inom område 6 söder om rondell/Värmdövägen pågår finplanering. Etappen klar i Oktober 2022.

På Vikdalsvägen område 3 pågår kompletterande plattläggning på gång och cykelbanan intill Nacka Forum.

5

Inom område 2 Nya Gatan fortsätter finplanering med skelettjordar och trädlådor mot kvarter 1 & 2 (H2s hus) norra sida. Etappen planeras klar i Juli 2022.

1

 

Trevlig helg

Sara Axén, Arbetsledare

 

3 juni

Kommande händelser v 23

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

IMG_1812

5

Fortsatt borrning och sprängning för fjärrvärme på Värmdövägen område 5 kommande vecka. Etappen klar i December 2022.

6

ScN Planeringsunderlag info 2020

Inom område 6 Värmdövägen fortsätter uppfyllnad av vägen samt finplanering. Etappen klar i Oktober 2022.

2

Inne på Nya gatan område 2 fortsätter finplanering med skelettjordar och trädlådor mot kvarter 1 & 2 (H2s hus) norra sida. Etappen planeras klar i Juli 2022.

87

 

Trevlig helg

Sara Axén, Arbetsledare

 

25 maj

Kommande händelser v 22

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Kortvecka denna vecka och i eftermiddag 25/5 öppnar vi åter igen in-/utfart Hörnvägen mot Värmdövägen. Område 6.

Vi kommer under veckan att fortsätta borra och spränga på Värmdövägen, område 5.

1ScN Planeringsunderlag info 2020

På Värmdövägen område 5 fortsatt schakt för fjärrvärme längsmed södra sidan Värmdövägen samt borrning och sprängning av berg.

4

Inom område 2,  Nya gatan fortsätter finplanering med fyll för skelettjordar till trädlådor mot kvarter 1 & 2 (H2s hus) norra sida. Etappen planeras klar i Juli 2022.

3

Trevlig helg

Sara Axén, Arbetsledare

20 maj

Kommande händelser v 21

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Inför kommande vecka fortsätter arbetet med VA-ledningar i korsningen Hörnvägen / Värmdövägen. Område 6.

Hörnvägen beräknas öppnas för trafik igen i mitten av veckan.

1

ScN Planeringsunderlag info 2020

Finplanering område 6 mot rondell.

2

Fortsatt schakt för fjärrvärme längsmed södra sidan Värmdövägen, område 5.

5

Inne på Nya gatan område 2 fortsätter finplanering och schakt för skelettjordar till trädlådor mot kvarter 1 & 2 (H2s hus). Etappen planeras klar i Juli 2022.

4

Trevlig helg

/Sara Axén, Arbetsledare Skanska

16 maj

Kommande händelser v 20

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

s

Inför kommande vecka fortsätter arbetet med att sy ihop VA-ledningar i korsningen Hörnvägen / Värmdövägen samt fortsatt schakt längsmed södra sidan Värmdövägen, område 5. Vi kommer behöva spränga några mindre smällar under veckan, pga av berg i schakten.3

 

ScN Planeringsunderlag info 2020

Aktuell TA-plan Värmdövägen.

ta 1

ta bil

Inne på Nya gatan område 2 fortsätter finplanering och schakt för skelettjordar till trädlådor mot kvarter 1 & 2 (H2s hus). Etappen planeras klar i Juli 2022.

IMG_1286

Trevlig helg

/Sara Axén, Arbetsledare Skanska

6 maj

Kommande händelser v 19

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Inför kommande vecka fortsätter arbete med schakt för VA och fjärrvärme inom vårt nya arbetsområde på södra sidan Värmdövägen, område 5.

2

 

ScN Planeringsunderlag info 2020

Aktuell TA-plan Värmdövägen.

ta 1

ta bil

Bild1

Inne på Nya gatan område 2 fortsätter finplanering och schakt för skelettjordar till trädlådor mot kvarter 1 & 2 (H2s hus). Etappen planeras klar i Juli 2022.

4 3

Trevlig helg

/Sara Axén, Arbetsledare Skanska

27 april

Kommande händelser v 18

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Inför kommande vecka sker natt mellan måndag 2/5 -tisdag 3/5  en trafikomställning.

In/utfart Hörnvägen kommer då att stängas. Skyltar för alternativ väg ställs ut.

Busshållplats Lillängen på södra sidan Värmdövägen flyttas även ner till västra sidan av korsningen.

ta 1

 

 

Busshållplats Lillängen nytt läge västerut.

bussflytt

 

Grönstreckat = Gång och Cykeltrafik.

 

info ta

 

 

 

Biltrafik till och från Hörnvägen –  följ skyltar för omledning.

ta bil

 

Gång och cykeltrafik går nästa vecka på den nya norra delen av Värmdövägen. Område 5.

3ScN Planeringsunderlag info 2020

 

Här leds trafiken över på Tisdag 3/5.

1

Inom område 3, 5 & 6 finplanering mot kv7. Etappen klar i Maj 2022.

5

2

4

Inne på Nya gatan område 2 finplaneringsarbete mot kvarter 1 & 2 (H2s hus). Etappen planeras klar i Juli 2022.

 

Trevlig helg

/Sara Axén, Arbetsledare Skanska