Skanska bygger Värmdövägen – en del av Nacka stad

Från Sickla bro till Nacka forum

9 april

Händer på bygget v 15

avatar

Elin Kastenholm

Lämna en kommentar

För mer regelbundna uppdateringar – följ vårt arbete på InstagramSkanska_Värmdövägen Nacka

Värmdövägen etapp 1 – Sickla

På torsdag kommer vi påbörja ett mindre arbete vid Alphyddestigen. En grävmaskin kommer arbeta vid Alphyddestigen och en lastbil kommer köra ut jordmassor och ta sig in och ut via gångvägen. Förmodligen kommer endast 1-2 lass att köras ut. Flaggvakter finns behjälpliga för att se till att inga personer finns i närheten när lastbilen är i rörelse. En gångbrygga sätts upp för att möjliggöra passage förbi arbetsområdet.

Inom det inringade området kommer arbetet vid Alphyddestigen att ske.

På lördag kommer vi jobba mellan 06:30-13:00 på Sickla bro. Arbetet kommer inte vara högljutt.

I ganska snabb takt fylls det nu upp runt om den nygjutna tunneln för Saltsjöbanan. För att inte trycket ska bli för stort mot tunnelns ena sida fyller man upp jämt på båda sidor hela vägen upp. Enbart en halvmeter får skilja i höjdmeter på respektive sida. Därför fyller vi upp en meter på ena sidan och sen en meter på andra sidan. En minigrävare drar ut jordmassorna ut i alla hörn och sen plattas marken till av en markvibrator. Så fortgår det tills vi är uppe vid tunneltaket.

Vi sprayar linjer på tunnelväggen för att veta att vi fyller exakt rätt mängd.
Minigrävaren skyfflar ut fyllnadsmaterialet jämt fördelat över ytan, då långgrävaren inte når ut i alla hörn.

Värmdövägen etapp 2 – Finntorp & Järla

I veckan kommer vi att bli klara med breddningen av gång- och cykelstråk samt busshållplats Kyrkviken (västgående trafik).

Busshållplats Kyrkviken med en breddad gång- och cykelbana till höger.

Nya gatan/Stadshusområdet

Natten till fredag kommer vi att jobba på Värmdövägen mellan Lillängskorset och rondellen vid Nya gatan/Stadshusområdet. Vi kommer även att stå med en sugbil vid vid korsningen Värmdövägen/Nackabacken. Arbetena förväntas inte bli högljudda.

Natten till fredag kommer arbeten att ske längs gulmarkerat område.

28 mars

Glad påsk från Värmdövägen

avatar

Elin Kastenholm

2 Kommentarer

Snart tar vi påskledigt i några dagar och kommer tillbaka på tisdag morgon igen.

Vi har jobbat med djupa schakter och rörläggning en längre tid nu. De grävs sen igen och blir inte synliga ovan mark. Men nu är vi inne i skeden som faktiskt syns för dig och mig som passerar på gatan. Det ser vi fram emot att få visa upp under våren!

Glad påsk!

26 mars

Händer på bygget v 13

avatar

Elin Kastenholm

Lämna en kommentar

För mer regelbundna uppdateringar – följ vårt arbete på InstagramSkanska_Värmdövägen Nacka

Värmdövägen etapp 1 – Sickla

Vi jobbar med flertalet olika murar i anslutning till Sickla bro och längs Värmdövägen vid Sickla. Samtidigt fortsätter rörläggning och kabeldragning längs Värmdövägen.

Runt Sickla bro och tunneln för Saltsjöbanan jobbar vi för fullt med att återfylla. Vi har lyft ner två minigrävare i de trånga schakterna mellan brovägg och stenvägg. Långgrävaren lyfter ner massor i schakten och grävmaskinerna flyttar ut massorna.

Långgrävaren står söder om bron och fyller upp med massor på båda sidor om bron/tunneln. Den kallas långgrävare för sin långa arm. Tack vare att den når över även till norra schakten slipper vi därmed störa trafiken på Värmdövägen.
Minigrävaren jobbar med fyllnadsmassor norr om bron.
Den eldrivna grävaren jobbar med fyllnadsmassor söder om bron.

Värmdövägen etapp 2 – Finntorp & Järla

Busshållplats Kyrkviken, västgående trafik, har fått en tillfällig på- och avstigning några meter ifrån ordinarie hållplats. Vi breddar gång- och cykelbanan vid ordinarie busshållplats och behöver under arbetet en tillfällig hållplats. Ordinarie hållplats kommer att skjutas några meter i sidled och förväntas vara klar inom en vecka.

Den tillfälliga busshållplatsen i förgrunden vid Kyrkviken busshållplats.

Mellan Finntorp och Järla jobbar vi nu med de ytligare schakterna för el och fiber samt att vi sätter trädlådor, belysningsfundament och kantsten. De djupare schakterna har täckts av förstärkningslager och väntar nu på att få lite finare krossmaterial som fungerar som ett bärlager inför asfalteringen.

Under kommande gång- och cykelväg har el och fibrer dragits. Arbetsområdet täcks nu av finkornigare lager.
Kommande körbanor för Värmdövägen har ett förstärkningslager som först ska packas och sen fyllas på med finare krossmaterial.
Efter att det finare lagret packats kan sen asfaltering ske.

Nya gatan/Stadshusområdet

På Nya gatan händer det mycket saker just nu.

På torsdag öppnar Kennys Gelato, så där jobbar vi med att färdigställa trottoaren utanför.

Granittrappan förväntas öppna den 17:e maj! Vi jobbar för närvarande med att bygga ramp vid sidan av trappen.

Ramp längs högra sidan monteras och tvättas rent.

Stenar som har sprängts bort från berg runt Stadshusområdet har vi sparat på vårt upplag. De kommer sen att föras tillbaka till trappen samt övre torget och bli till fina prydnadsstenar runt planteringarna.

De här fina stenarna ska så klart återanvändas och få centrala placeringar runt Stadshusområdet.

19 mars

Händelser v 12

avatar

Elin Kastenholm

Lämna en kommentar

För mer regelbundna uppdateringar – följ vårt arbete på InstagramSkanska_Värmdövägen Nacka

Värmdövägen etapp 1 – Sickla

Igår måndag flyttade vi gång- och cykelbanan något längst österut i arbetsområdet. När du går och cyklar så kommer du stöta på en extra krök. Vi behövde göra plats för det kommande murbygget vid elcentralen som du nu kommer kunna följa på nära håll om du tar en promenad längs bygget.

Under kommande veckor har vi att en så kallad långgrävare på plats vid Sickla bro. Den kommer att återfylla runt den nygjutna bron. Långgrävaren installerades på plats idag tisdag. I enbart några dagar är den nya bron fri från ställningar och utan fyllnadsmassor. Nu kommer den sakta men säkert försvinna under fyllnadsmassor och tillslut kommer vi bara se öppningarna där Saltsjöbanans tåg försvinner under mark. Så passa gärna på att kika på denna gigantiska betongkonstruktion medan den är ovan mark. En långgrävare brukar också vara väldigt spännande att få se i arbete.

Taket av tunneln till Saltjsöbanan. Ovanför kommer vägkorsning, vägbanor samt gång- och cykelbanor att gå. Runt väggarna fyller vi nu upp med stenmassor med hjälp av en långgrävare.
En extra krök har lagts till i gång och cykelbanan för att komma åt marken vid elstationen, där en stödmur ska byggas upp.

Värmdövägen etapp 2 – Finntorp & Järla

Förra veckan nådde vi en stor milstolpe på etapp 2 . Vi har lagt klart alla fyra stora rörläggningar under vägen; avloppsrör, dagvattenrör, fjärrvärme samt dricksvattenrör mellan Finntorp och Järla. Nu har arbetet gått över till att bli finplanering. Vi anlägger trädlådor, sätter kantsten och lägger de mest ytliga rören bestående av el och fiber.

Västgående busshållplats Kyrkviken kommer inom kort att flyttas några meter österut för att kunna möjliggöra en breddning av gång- och cykelbanan mellan Järlaleden och Värmdövägen. Under tiden vi bygger om busshållplatsen kommer vi att ha en tillfällig busshållplats ytterligare några meter österut, förbi övergångsstället. Skyltning kommer visa dig rätt.

Busshållplats Kyrkviken flyttas några meter österut mot närmaste lyktstolpen i bild. Under tiden vi bygger om kommer det finnas en tillfällig busshållplats bortanför övergångsstället.
Våren är alltid otroligt välkommen på ett bygge!

Nya gatan/Stadshusområdet

Vi fortsätter arbetet med att klä muren på elstationen med fina grantiplattor samt justeringar runt granittrappan.

Runt kvarter fem arbetar vi med att färdigställa marken inför att husbyggare ska sätta upp ställningar.

12 mars

Händelser v 11

avatar

Elin Kastenholm

6 Kommentarer

För mer regelbundna uppdateringar – följ vårt arbete på InstagramSkanska_Värmdövägen Nacka

Värmdövägen etapp 1 – Sickla

Nu har vi rivit ställningarna runt den nygjutna bron. Den här veckan kommer vi börja med återfyllning av material runt bron. Inuti bron jobbar vi med att putsa och laga håligheter som uppstår när man gjuter.

Den sista delen av muren vid Alphyddan gjuts den här veckan. Arbetet med två andra murar har påbörjats.

Längs Värmdövägen vid Sickla har vi påbörjat finplanering, vilket innebär att vi bland annat sätter kantsten och anlägger trädlådor.

Arbetet utanför Direkten är i princip färdigställt. Några smärre justeringar, så kan vi lämna tillbaka ytan till markägaren.

Värmdövägen etapp 2 – Finntorp & Järla

Högljutt nattarbete – tisdag & onsdag natt under Järla bro

Den här veckan behöver vi arbeta tisdag samt onsdag natt vid Järla bro, för att inte störa trafik och pendlingstrafik dagtid. Vi behöver dra kablar under båda körfälten och kommer att stänga av ett körfält per natt, för att hinna gräva upp, lägga kablar, återfylla samt asfaltera. Tyvärr förväntas arbetet bli högljutt eftersom det låter mycket att skära upp asfalt och knacka bort den betongplatta som ligger under vägen.

Nya gatan/Stadshusområdet

Vid den stora stentrappan jobbar vi för fullt med att täcka elcentralen med granitplattor. Plattorna är många och väldigt tunga. De måttanpassas och borras upp var och en för sig i olika storlekar. Det är ett stort precisionsarbete som kommer bli riktigt fint. Arbetet beräknas hålla på fram till mitten av april.

Under förra veckan lades plattorna klart på gata 101 utanför Botrygg.

På övre torget arbetas det för fullt. Vi schaktar för att anlägga skelettjord där träd ska planteras. De stora ringarna i nedersta bilden är utrymmen för träd.

4 mars

Händelser v 10

avatar

Elin Kastenholm

Lämna en kommentar

För mer regelbundna uppdateringar – följ vårt arbete på InstagramSkanska_Värmdövägen Nacka

Värmdövägen etapp 1 – Sickla

I natt ställer vi om trafiken något i Sickla. Vi har asfalterat så nära vi kan mot murbygget vid Alphyddan. Trafiken trycks mot muren för att komma åt nya delar i gatan. Gång- och cykelbanan trycks också norrut mot muren efter övergångstället om du åker mot stan. Det kommer vara tydligt skyltat och inga större förändringar från nuvarande sträckning. Arbetet kommer utföras nattetid för att inte störa trafiken men kommer inte vara mer högljutt än tidigare nattliga vägomläggningar.

Vid Sickla bro jobbar vi med att bygga form för att gjuta de sista delarna av bron. Inom de kommande två veckorna kommer ställningar att rivas och återfyllning av stenmassor kommer att ske runt bron. I nedan bild syns tomrummet mellan berget och bron. Ställningarna kommer att rivas och tomrummet kommer att fyllas upp med stenmassor.

Värmdövägen etapp 2 – Finntorp & Järla

I slutet på förra veckan tryckte vi ut gång- och cykelbanan mot södra körfältet av Värmdövägen, öster om Järla bro. Det är tydligt avspärrat med deltablock samt asfalterat för en smidig övergång mellan trottoar och vägbana


Vi är medvetna om problematiken att skolungdomar hoppar över staketet mellan vägbanorna på Värmdövägen vid Järla bro, efter att de klivit av bussen. Anledningarna till att det inte sätts upp ett övergångsställe är många, men framförallt handlar det om säkerhet. Bussar måste på ett säkert sätt kunna stanna och släppa av och på folk, på- samt avfarter mot Järlaleden ligger tätt efter busshållplats och bro, bron i sig bidrar till skymd sikt och de olika byggarbetena vid Järla bidrar också till att göra området mer utsatt. Nacka kommun tittar på framtida lösningar med korsning och övergångställe. Fram tills dess behöver vi jobba med staket för att hindra genväg över vägbanorna. Vi jobbar i nära samarbete med Trafikenheten i frågan och diskussioner förs med gymnasieskolan om att hjälpa till att sprida informationen om att använda bron för passage.

Nya gatan/Statshusområdet

Idag har vi satt igång med murbeklädnad på elnätstationen vid Nya gatan. Den ligger mellan husbyggena Noccon och Kungsmontage, vid trappen. Murbeklädanden består av fina granithällar. Bild kommer inom kort.

23 februari

Kommande händelser v 9

avatar

Elin Kastenholm

Lämna en kommentar

För mer regelbundna uppdateringar – följ vårt arbete på InstagramSkanska_Värmdövägen Nacka


Värmdövägen etapp 1 – Sickla

I morgon lördag jobbar vi mellan klockan 06:30-13:00 vid Sickla bro. Arbetet, som inte är bullrade, består av form- och armeringsarbeten.

Idag fredag har vi asfalterat och förberett inför en kommande trafikomläggning längs muren vid Alphyddan. Själva omdragningen av vägbanorna kommer att ske lite längre fram. Vi kämpar med det trånga utrymmet mellan Alphyddan och Sickla, men tråcklar oss fram och hittar lösningar. Här nedan trängs en asfaltbil med en hög brädor som prepareras inför att kommande murgjutning.

Nästa vecka gjuter vi den näst sista omgången av muren vid Alphyddan. Vi närmar oss med stormsteg en färdig mur. Men efter denna mur, som vi kallar mur 11, väntar ett antal andra på att skapas runt Sickla bro. Det ser vi fram emot!

Maskiner, yrkesarbetare, trafikanter, cyklister, gångare – alla samsas om en liten yta mellan Alphyddan och Sickla.

Värmdövägen etapp 2 – Finntorp & Järla

Idag fredag firade vi att avloppsrören, spillvattenrören och fjärrvärmerören är lagda och ihopkopplade längs Värmdövägen etapp 2 mellan Finntorp och Järla. Inom en mycket snar framtid är vi även klara med dagvattenrören. Vi jobbar nu med att återfylla marken runt rören och sätta trädlådor.

Nya gatan/Statshusområdet

Vi jobbar vidare med plattläggning runt Nya gatan. Ett fint lager med sand läggs som översta lager innan plattorna läggs.16 februari

Kommande händelser v 8

avatar

Elin Kastenholm

Lämna en kommentar

För mer regelbundna uppdateringar – följ vårt arbete på InstagramSkanska_Värmdövägen Nacka

Värmdövägen etapp 1 – Sickla

I morgon lördag jobbar vi mellan 06:30-13:00 vid Sickla bro. Arbetet är inte högljutt och består av form- och armeringsarbeten. Det kommer även att hängas upp några belysningsarmaturer under gångbron i morgon lördag, som inte heller förväntas bli högljutt.

I veckan har vi gjutit vidare både på Sickla bro och stödmuren vid Alphyddan. Muren vid Alphyddan har nu enbart två gjutningar kvar innan den är klar. Gårdagens gjutning var lite extra utmanande då muren svänger och sluttar. Att gjuta en sväng innebär lite extra arbete med formen och en sluttande gjutning kräver extra brinntid och efterarbete. Kika gärna in på Instagram och filmen för att se när vi gjuter.

I veckan har vi bland annat asfalterat och återställt utanför Direkten och börjat fylla på med grus som underlag i tunneln på Sickla bro.

Värmdövägen etapp 2 – Finntorp & Järla

Idag kopplade vi ihop sista delen av fjärrvärmeledningarna på etapp 2 mellan Finntorp och Järla. Snart är vi också klara med dricksvattenledningarna. Det är ett stort etappmål som är nått. Vi har på flera ställen längs sträckan börjat med finplanering där trädlådor och kantsten börjar läggas.

Nya gatan/Statshusområdet

I veckan har det varit fullt fokus på plattläggning runt Nya gatan. Gå gärna förbi och kika på med vilken precision som plattorna läggs.

9 februari

Kommande händelser v 7

avatar

Elin Kastenholm

Lämna en kommentar

För mer regelbundna uppdateringar – följ vårt arbete på InstagramSkanska_Värmdövägen Nacka

Värmdövägen etapp 1 – Sickla

I morgon lördag kommer vi att jobba mellan 06:30 – 10:00 vid Sickla bro. Vi jobbar med form- och armeringsarbeten kring bro och murar. Arbetet förväntas inte bli högljutt.

Nästa vecka kommer vi börja arbetet med att fylla upp marken i den nygjutna bron. Man fyller upp en bit i botten för att få bra motstånd när vi sen ska börja fylla på massor utanför bron.

Under nästa vecka kommer vi att asfaltera i området kring Direkten och sätta tillbaka planket. Där är nu omkopplingen av ledningarna klara och vi börja bli redo att lämna området.

Vi fortsätter att asfaltera vägen närmast Alphyddan för att så småningom kunna flytta trafiken närmare Alphyddan.

Värmdövägen etapp 2 – Finntorp & Järla

I veckan öppnade vi upp marken på Gamla Värmdövägen vid korsningen Värmdövägen, vid Finntorp. Man befarade att en gammal vattenläcka kunde ha underminerat marken och riskerade att skapa slukhål. Allt går inte att säga med säkerhet innan man har öppnat upp och tittat och när vi vi väl gjort det kunde vi konstatera att marken under såg fin ut.

På onsdag nästa vecka kommer vi att flytta nedfarten från Järla bro mot Nacka forum något. Därmed kommer vi åt ny mark för rörläggning. Asfaltering sker under tisdagen.

Nya gatan/Statshusområdet

Nu har vi återupptagit arbetat med trappen. Vi lägger småsten, sätter ramper och fixar till så att trappen blir enhetlig och snygg. Målet är att trappen ska öppnas 15 april. Det ser vi fram emot!

26 januari

Kommande händelser v 5

avatar

Elin Kastenholm

Lämna en kommentar

För mer regelbundna uppdateringar – följ vårt arbete på InstagramSkanska_Värmdövägen Nacka

Värmdövägen etapp 1 – Sickla

Den här veckan har vi bland annat jobbat med förberedande arbete inför en så kallad TA-omställning. TA står för trafikanordning. För att komma åt nya platser under vägen att lägga rör på behöver vi flytta om trafiken lite då och då. I början på nästa vecka lägger vi om trafiken något vid Sickla. Det kommer att synas men inte påverka framkomligheten. Vi trycker gång- och cykelbanan så nära Sickla köpkvarter vi kan och körbanorna så nära Alphyddan vi kan.

  • Natten till måndag kommer vi jobba med att ställa om trafiken. Arbetet förväntas inte blir mer högljutt än normalt trafikbuller.

Värmdövägen etapp 2 – Finntorp & Järla

I veckan öppnade vi upp stigen mot Nacka kyrka från Finntorpskorsningen. I nästa vecka kommer vi att montera belysning längs stigen.

I torsdags flyttade vi tillbaka busshållplats Järla station till sin originalplats. Vi kan nu jobba vidare med att lägga kablar under platsen där den tillfälliga busshållplatsen stod.

Fjärrvärmeledningarna är snart färdiglagada längs etapp 2 och vi har börjat med det som kallas finplanering. Vi anlägger trädlådor och senare kommer vi sätta kantsten och anlägga plattor. Finlanering har pågått under en längre tid utanför tandläkarhuset vid Järla, men vi jobbar nu med att sätta trädlådor och anlägga skelettjord vid Finntorpskorsningen. När man anlägger skelettjord så varvar man större stenar med fin jord. Jorden spolas mellan varje lager ner mellan stenarna för att säkra att träden har tillräckligt med jord när det väl är dags att plantera.

  • Vi kommer att utföra ett nattarbete längs Värmdövägen etapp 2 nästa vecka. Det förväntas inte bli högljutt.

Nya gatan/Statshusområdet

Under vecka 6 kommer vi återuppta arbetet med trappen igen. Några veckor längre fram i tiden är det dags att påbörja arbetet med torget som kallas Övre torget och ligger ovanför trappen. Nya gatan börjar med stormsteg närma sig sitt slutmål.

Kyrkviksparken

Vi arbetar vidare med återfyllning under nästa vecka.