Nacka Stad

Nära och nyskapande

27 november

V48 Aktuella arbeten och händelser

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Full fart på projektet denna vecka!

Detta är våra aktuella händelser.

 • Vi fortsätter med rensningen samt blåsningen av berget
 • Fortsatt borrning av berget
 • Sprängningsarbetet fortsätter enligt plan
 • Lastbilstransporter fortsätter att köra bort material som vi gräver upp i samband med rensningen av berget.
 • Spontmaskinen är avetablerad, men svetsjobben fortsätter för plåtarna.
 • Fortsätter med jobbet att lägga rören till den nya placeringen av stokab och skanovas kablar uppe vid stadshuset.
 • Vi fortsätter under nästa vecka provisoriskt bygga om brandtrappan på gaveln till stadshuset.
 • Från och med måndag v48  kommer vi att ta in lastbilarna via Järla Östra Skolväg.

I fredags hade vi en syn utav de utförda arbetena i samband med omledningen av gång- och cykelvägen, samt flytten i sidled av Värmdövägen och Vikdalsvägen. En syn går i detta fall till så att man går igenom området med utförande entreprenör, beställare och trafikenheten, där man bedömer utförandet. Sedan kommer man överens om det krävs några åtgärder.

Vi hittade en del punkter, bland annat ojämnheter i asfalten på gång- och cykelbanan, vägmålningen, skyltning i samband med rondellen och varningsbelysning vi det obevakade cykelstället. Dessa kommer vi åtgärda omgående.

Dessa är tillfälliga lösningar och således är det ej samma krav som på den permanenta vägen som vi skall bygga. Men vi har en skyldighet att upprätthålla överenskommen nivå och underhålla den under hela byggtiden.

Så om ni upptäcker potthål, otydligheter, avsaknad av skyltar eller liknande, så får ni gärna höra av er till oss. Så att vi kan åtgärda detta snarast, för allas trevnad.

Vänligen

 

/Pär Enlove, Projektchef, Skanska

Syn 20181123

12 november

V46 Vad händer på bygget

avatar

Pär Enlove

2 Kommentarer

Denna vecka så är det fortsatt fokus på att få bort berget på Nya gatan.

– Vi tar fram berg, borrar och spränger.

– Lastar ut berget på lastbilar för borttransport. I samband med detta försöker vi få till logistiken så att vi kan köra bort mer berg per dag. En till infart kommer öppnas inom kort, så att vi får lättare att hantera alla lastbilar. Se bifogat bild (,gulmarkerade in-och utfarter).

översikt v46

– Vår spontmaskin, som borrar ner rör fortsätter under veckan.

– Vi arbetar med att provisoriskt bygga om en utav brandtrapporna på kommunhuset, så att den kan vara i drift under hela byggtiden.

– Vi gräver fram och flyttar befintliga ledningar från Granitvägen, för att kunna fortsätta schakt och sprängning där.

– Befintlig gatubelysning som tidigare har varit på G/C-vägar i området som numer står inne på arbetsområdet har släckts.

– Staketet runt vår etablering skall byggas om till en mer långvarig lösning.

Vänligen Pär Enlove

 

26 oktober

Uppdatering om avstängningen och omledningen v43

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Avstängningen och omledningen som gjordes i måndags den 22/10 har nu funnits några dagar. Vi har tillsammans med kommunen försökt vara på plats oss och samlat in information på olika sätt om hur det fungerar och vad som kan förbättras. Kommentarer via bloggen har också varit till hjälp. Tack för er hjälp!

Därför arbetar vi nu med att implementera förslag för förbättring. Bland annat skall väglinjer justeras för att öka cykelbanans bredd på delar av området. Det signalreglerade övergångsstället öster om arbetsplatsen tas bort, för att testa med hur en oreglerad lösning fungerar. Asfaltsskarvar skall ses över och åtgärdas. Skyltplaceringar skall optimeras, så de tar så lite utrymme som möjligt, för att ej störa trafikanter. Vårt mål är att dessa förbättringar skall bli klara så snart som möjligt under kommande vecka.

Vi tar självklart emot fler tips, eller kommentarer om det är något ni ser som ej fungerar bra!

Då vi nu utökat vårt arbetsområde för Nya gatan, så har vi startat upp spontarbetet bakom avstängningen. Den avstängda gång och cykeltunneln kommer börja fyllas onsdagen den 31/10. Sprängningen och urlastningen av berg fortlöper enligt planerna. Generellt så spränger vi nu bara en gång om dagen, vid 14 och måndag till torsdag. Men det kan ändras efter hand och vid förändringar.

Fliken: Frågor och svar är uppdaterad med lite nya frågor och mer information. Om det är något annat ni undrar över, så är ni välkomna att höra av er!

En tips från oss på bygget är att att anpassa  er till mörker och kyla. Alltid ha reflex på ytterkläder och väskor. Vinterdäck på bilen och cykeln om möjligt. Var försiktiga där ute!

Vänligen Pär och Kai

omledning 221018

 

16 oktober

Gröna veckan på Skanska 2018 del 2

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Förra veckan hade vi gröna veckan på Skanska, detta gjorde vi på vår arbetsplats.

På vår arbetsplats så arbetar vi med att synliggöra för våra medarbetare, underentreprenörer, beställare och samarbetspartners vad vi gör för miljön redan idag i projektet Nya gatan i centrala Nacka. Hur kan vi som individer agera för att göra lite till.

Saker vi gjort under gröna veckan:

 • Startmöte gröna veckan gå igenom temat, schemat, syftet, upplägget för årets gröna vecka och på vår arbetsplats.
 • Vi har haft ett informationspass för samtliga på arbetsplatsen, kallad KIM, kort information miljö på ca 10-15 min, gällande klimatanpassning. Den information handlar om hur vi kan anpassa oss och våra arbetssätt till t ex nya klimat, hur vi hanterar skyfall, torka och stark vin.
 • En KIM gällande masshantering, vad är det för regler i Nacka och på vår arbetsplats. Hur kan vi hjälpas åt för att återvinna så mycket schaktmassor som möjligt och vad är tillåtet. Hur vi bedömer renligheten i massorna och vad som gäller för de olika typerna av gradering.
 • Vi har samarbete med övriga distrikt och besöker varandras arbetsplatser, för att sprida de ”gröna” initiativen som vi har i våra respektive projekt.
 • Under tisdagen så erbjöds vår arbetsplats personal att delta i en av Skanska´s Webinarer, dvs en nätbaserad föreläsning. Den föreläsning som vi hade valt att lyssna på i vårt projekt, var en presentation av miljö-certifieringssystemet Ceequal. Mycket intressant!
 • Vi har även en sk. ”miljöbingo”, som alla på arbetsplatsen får i början på veckan. Det är en bingobricka på papper, där istället för siffror, så är det någon ”grönt” man gör som individ under denna vecka. T ex om man ätit en vegetarisk middag eller åkt kommunalt till jobbet, så får man kryssa för en ruta. Den som på fredag kryssat för flest rutor kommer bli vår arbetsplats miljöhjälte och få ett pris.
 • Vi har haft platsbesök från två distriktschefer i från vår region Väg och anläggning Stockholm. Mats Bylund, DC, Birka och Andreas Thuresson Mark Stockholm Syd.
 • Vi har avslutat veckan med en gemensam vegetarisk och ekologisk lunch på etableringen, en gulasch-soppa! Rätten komponerades och tillagades av vår fantastiska kollega Christel Stigbehrt, fantasiskt gott!
 • På avslutningen, så hade vi även en frågesport med miljötema, där vi slog ihop resultatet, med antalet bingo-rutor från miljöbingon. Vinnare blev vår lärling Kalle Jakobsson! Grattis!! Han vann det fantastiska priset av ett paraply, med tryck från vår gröna satsning.

Tack för allas deltagande och för en fantastisk grön vecka på vår arbetsplats. Ett speciellt tack till vår projektingenjör Monika Zelei som planerat och hållt ihop den gröna veckan på arbetsplatsen.

Vänligen /Pär Enlove

IMG_sortering

Självklart så sorterar vårt avfall vi på arbetsplatsen!

IMG_0070

Några av deltagarna som lyssnar på webinaret om Ceequal

IMG_miljömåltid

Vegetarisk och ekologisk lunch, gulaschsoppa

IMG_0309

Avslutning gröna veckan

IMG_Miljöhjälte

Vår miljöhjälte 2018!

10 oktober

Gröna veckan på Skanska 2018

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Denna vecka har vi “gröna veckan” på Skanska. Varje år har vi en vecka där vi fokuserar på klimat, grönt byggande och social hållbarhet.

Att skapa engagemang för Skanskas mål om klimatneutralitet 2045.

Genom att lägga extra fokus under en vecka kan vi utmana varandra, våra kunder och samarbetspartners att ta nya steg framåt.

Gröna veckan skapar möjlighet att sprida goda exempel, inspirera och öka kompetensen inom området.

Jag kommer lägga upp mer information om vad vi gör på just vår arbetsplats denna vecka.

Vänligen /Pär Enlove, Skanska

Gröna veckan affisch

5 oktober

Vad händer på bygget V 41?

avatar

Kai-Henrik Striem

Lämna en kommentar

Hej mitt namn är Kai-Henrik Striem och jag är produktionschef för delprojekt Nya Gatan, detta händer på bygget under nästa vecka.

–  Vi fortsätter vårt arbete på nätterna för att framkomligheten för bilister, cyklister och gående skall fungera så bra som möjligt under byggtiden. Det innebär att vi ska måla mer linjer på gatorna samt att det sista på breddningen av körfältet på värmdövägen i höjd med busstorget nedanför forum blir klart.

– Vi fortsätter med bergssprängningen, det löper på enligt plan. Som många kanske har sett börjar högen med berg växa för varje dag. Vi har för avsikt att etablera en till grävmaskin som är större än de som redan är här, för att kunna börja köra bort berget. Det kommer innebära fortsatta lastbilstransporter till och från bygget.

På grund av vissa störningar så gick det inte att påbörja bygget av en ny in och utfart till 2:ans fritidsgård förra veckan, så det är tanken att det skall göras denna istället.

Vi kommer färdigställa ytan bakom byggbodarna där den nya ÅVC:n skall stå,

 

Vänliga Hälsningar /Kai-Henrik Striem Skanska

IMG_1270-1024x768

28 september

Omledning trafik september, oktober 2019

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Hej.

Vi kommer leda om trafiken i området, för att kunna utföra schakterna och exploatera på tomten Nya gata. Gå in på www.nacka.se/stad för mer information om projektets färdigställande och byggnaderna som skall byggas.

Se bifogad bild för att få information om hur omledningen ser ut när den är klar. Då vi är tvugna att utföra denna omledning nattetid, så tar det en stund att få den helt färdig. Därför stängs det av och leds om i skeden. Omledningen står helt klar till den 22/10-18 och den kommer att kvarstå till minst sommaren 2019. Sedan skall vi bygga om stora delar av vägen inom detta område, så de kommande omledningarna kommer det informeras om i ett senare skede. Projektet beräknas vara klart till 2024.

Vi har emottagit en hel del förslag på förbättringar i från er och de som verkar i området, det tackar vi för och försöker införliva.

Vänligen Pär Enlove

Nya Gatan del2.1 rev

25 september

v39 Vad händer på bygget

avatar

Pär Enlove

10 Kommentarer

- Denna vecka startar vi upp bergsprängningen, första salvan går av klockan 12:00 idag 25/9.

Innan detta har vi övat på avstängningen som kommer ske i samband med varje sprängning. Om ni undrar varför vi är ute med våra och stänger av innan detta. Vi övar, för att säkerställa att vi kan utrymma området så snabbt som möjligt, ha avstängt så kortast möjliga tid och för att störa förbispasserande så lite som möjligt. För mer information om sprängning, se tidigare inlägg eller information under fliken “Frågor och svar”.

– Vi fortsätter vårt arbete med att flytta trafiken bort från vårt arbetsområde. Natten till onsdagen den 26/9 kommer delar av gång och cykelbanan att ledas om till södra sidan av Värmdövägen. Se tidigare inlägg för mer information.

Vi arbetar fortsättningsvis med att flytta trafiken och anpassa befintliga vägområdet för kommande ombyggnationer. Bifogad bild visar rondellen, som vi nu börjar bygga om för bättre framkomlighet under byggtiden. Tyvärr så är ombyggnationen så omfattande att befintliga träd behövdes tas ned i rondellen. Nya ledningsdragningar, minskning och flytt av “rondellmitten” ger att det ej gick att spara träden.

– Vi kommer påbörja arbetet med en ny in- och utfart till 2:ans fritidsgård.

Vänligen /Pär Enlove, Skanska

IMG_1685