Nacka Stad

Nära och nyskapande

12 november

V46 Vad händer på bygget

avatar

Pär Enlove

2 Kommentarer

Denna vecka så är det fortsatt fokus på att få bort berget på Nya gatan.

– Vi tar fram berg, borrar och spränger.

– Lastar ut berget på lastbilar för borttransport. I samband med detta försöker vi få till logistiken så att vi kan köra bort mer berg per dag. En till infart kommer öppnas inom kort, så att vi får lättare att hantera alla lastbilar. Se bifogat bild (,gulmarkerade in-och utfarter).

översikt v46

– Vår spontmaskin, som borrar ner rör fortsätter under veckan.

– Vi arbetar med att provisoriskt bygga om en utav brandtrapporna på kommunhuset, så att den kan vara i drift under hela byggtiden.

– Vi gräver fram och flyttar befintliga ledningar från Granitvägen, för att kunna fortsätta schakt och sprängning där.

– Befintlig gatubelysning som tidigare har varit på G/C-vägar i området som numer står inne på arbetsområdet har släckts.

– Staketet runt vår etablering skall byggas om till en mer långvarig lösning.

Vänligen Pär Enlove

 

26 oktober

Uppdatering om avstängningen och omledningen v43

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Avstängningen och omledningen som gjordes i måndags den 22/10 har nu funnits några dagar. Vi har tillsammans med kommunen försökt vara på plats oss och samlat in information på olika sätt om hur det fungerar och vad som kan förbättras. Kommentarer via bloggen har också varit till hjälp. Tack för er hjälp!

Därför arbetar vi nu med att implementera förslag för förbättring. Bland annat skall väglinjer justeras för att öka cykelbanans bredd på delar av området. Det signalreglerade övergångsstället öster om arbetsplatsen tas bort, för att testa med hur en oreglerad lösning fungerar. Asfaltsskarvar skall ses över och åtgärdas. Skyltplaceringar skall optimeras, så de tar så lite utrymme som möjligt, för att ej störa trafikanter. Vårt mål är att dessa förbättringar skall bli klara så snart som möjligt under kommande vecka.

Vi tar självklart emot fler tips, eller kommentarer om det är något ni ser som ej fungerar bra!

Då vi nu utökat vårt arbetsområde för Nya gatan, så har vi startat upp spontarbetet bakom avstängningen. Den avstängda gång och cykeltunneln kommer börja fyllas onsdagen den 31/10. Sprängningen och urlastningen av berg fortlöper enligt planerna. Generellt så spränger vi nu bara en gång om dagen, vid 14 och måndag till torsdag. Men det kan ändras efter hand och vid förändringar.

Fliken: Frågor och svar är uppdaterad med lite nya frågor och mer information. Om det är något annat ni undrar över, så är ni välkomna att höra av er!

En tips från oss på bygget är att att anpassa  er till mörker och kyla. Alltid ha reflex på ytterkläder och väskor. Vinterdäck på bilen och cykeln om möjligt. Var försiktiga där ute!

Vänligen Pär och Kai

omledning 221018

 

16 oktober

Gröna veckan på Skanska 2018 del 2

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Förra veckan hade vi gröna veckan på Skanska, detta gjorde vi på vår arbetsplats.

På vår arbetsplats så arbetar vi med att synliggöra för våra medarbetare, underentreprenörer, beställare och samarbetspartners vad vi gör för miljön redan idag i projektet Nya gatan i centrala Nacka. Hur kan vi som individer agera för att göra lite till.

Saker vi gjort under gröna veckan:

 • Startmöte gröna veckan gå igenom temat, schemat, syftet, upplägget för årets gröna vecka och på vår arbetsplats.
 • Vi har haft ett informationspass för samtliga på arbetsplatsen, kallad KIM, kort information miljö på ca 10-15 min, gällande klimatanpassning. Den information handlar om hur vi kan anpassa oss och våra arbetssätt till t ex nya klimat, hur vi hanterar skyfall, torka och stark vin.
 • En KIM gällande masshantering, vad är det för regler i Nacka och på vår arbetsplats. Hur kan vi hjälpas åt för att återvinna så mycket schaktmassor som möjligt och vad är tillåtet. Hur vi bedömer renligheten i massorna och vad som gäller för de olika typerna av gradering.
 • Vi har samarbete med övriga distrikt och besöker varandras arbetsplatser, för att sprida de ”gröna” initiativen som vi har i våra respektive projekt.
 • Under tisdagen så erbjöds vår arbetsplats personal att delta i en av Skanska´s Webinarer, dvs en nätbaserad föreläsning. Den föreläsning som vi hade valt att lyssna på i vårt projekt, var en presentation av miljö-certifieringssystemet Ceequal. Mycket intressant!
 • Vi har även en sk. ”miljöbingo”, som alla på arbetsplatsen får i början på veckan. Det är en bingobricka på papper, där istället för siffror, så är det någon ”grönt” man gör som individ under denna vecka. T ex om man ätit en vegetarisk middag eller åkt kommunalt till jobbet, så får man kryssa för en ruta. Den som på fredag kryssat för flest rutor kommer bli vår arbetsplats miljöhjälte och få ett pris.
 • Vi har haft platsbesök från två distriktschefer i från vår region Väg och anläggning Stockholm. Mats Bylund, DC, Birka och Andreas Thuresson Mark Stockholm Syd.
 • Vi har avslutat veckan med en gemensam vegetarisk och ekologisk lunch på etableringen, en gulasch-soppa! Rätten komponerades och tillagades av vår fantastiska kollega Christel Stigbehrt, fantasiskt gott!
 • På avslutningen, så hade vi även en frågesport med miljötema, där vi slog ihop resultatet, med antalet bingo-rutor från miljöbingon. Vinnare blev vår lärling Kalle Jakobsson! Grattis!! Han vann det fantastiska priset av ett paraply, med tryck från vår gröna satsning.

Tack för allas deltagande och för en fantastisk grön vecka på vår arbetsplats. Ett speciellt tack till vår projektingenjör Monika Zelei som planerat och hållt ihop den gröna veckan på arbetsplatsen.

Vänligen /Pär Enlove

IMG_sortering

Självklart så sorterar vårt avfall vi på arbetsplatsen!

IMG_0070

Några av deltagarna som lyssnar på webinaret om Ceequal

IMG_miljömåltid

Vegetarisk och ekologisk lunch, gulaschsoppa

IMG_0309

Avslutning gröna veckan

IMG_Miljöhjälte

Vår miljöhjälte 2018!

10 oktober

Gröna veckan på Skanska 2018

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Denna vecka har vi “gröna veckan” på Skanska. Varje år har vi en vecka där vi fokuserar på klimat, grönt byggande och social hållbarhet.

Att skapa engagemang för Skanskas mål om klimatneutralitet 2045.

Genom att lägga extra fokus under en vecka kan vi utmana varandra, våra kunder och samarbetspartners att ta nya steg framåt.

Gröna veckan skapar möjlighet att sprida goda exempel, inspirera och öka kompetensen inom området.

Jag kommer lägga upp mer information om vad vi gör på just vår arbetsplats denna vecka.

Vänligen /Pär Enlove, Skanska

Gröna veckan affisch

5 oktober

Vad händer på bygget V 41?

avatar

Kai-Henrik Striem

Lämna en kommentar

Hej mitt namn är Kai-Henrik Striem och jag är produktionschef för delprojekt Nya Gatan, detta händer på bygget under nästa vecka.

–  Vi fortsätter vårt arbete på nätterna för att framkomligheten för bilister, cyklister och gående skall fungera så bra som möjligt under byggtiden. Det innebär att vi ska måla mer linjer på gatorna samt att det sista på breddningen av körfältet på värmdövägen i höjd med busstorget nedanför forum blir klart.

– Vi fortsätter med bergssprängningen, det löper på enligt plan. Som många kanske har sett börjar högen med berg växa för varje dag. Vi har för avsikt att etablera en till grävmaskin som är större än de som redan är här, för att kunna börja köra bort berget. Det kommer innebära fortsatta lastbilstransporter till och från bygget.

På grund av vissa störningar så gick det inte att påbörja bygget av en ny in och utfart till 2:ans fritidsgård förra veckan, så det är tanken att det skall göras denna istället.

Vi kommer färdigställa ytan bakom byggbodarna där den nya ÅVC:n skall stå,

 

Vänliga Hälsningar /Kai-Henrik Striem Skanska

IMG_1270-1024x768

28 september

Omledning trafik september, oktober 2019

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Hej.

Vi kommer leda om trafiken i området, för att kunna utföra schakterna och exploatera på tomten Nya gata. Gå in på www.nacka.se/stad för mer information om projektets färdigställande och byggnaderna som skall byggas.

Se bifogad bild för att få information om hur omledningen ser ut när den är klar. Då vi är tvugna att utföra denna omledning nattetid, så tar det en stund att få den helt färdig. Därför stängs det av och leds om i skeden. Omledningen står helt klar till den 22/10-18 och den kommer att kvarstå till minst sommaren 2019. Sedan skall vi bygga om stora delar av vägen inom detta område, så de kommande omledningarna kommer det informeras om i ett senare skede. Projektet beräknas vara klart till 2024.

Vi har emottagit en hel del förslag på förbättringar i från er och de som verkar i området, det tackar vi för och försöker införliva.

Vänligen Pär Enlove

Nya Gatan del2.1 rev

25 september

v39 Vad händer på bygget

avatar

Pär Enlove

10 Kommentarer

- Denna vecka startar vi upp bergsprängningen, första salvan går av klockan 12:00 idag 25/9.

Innan detta har vi övat på avstängningen som kommer ske i samband med varje sprängning. Om ni undrar varför vi är ute med våra och stänger av innan detta. Vi övar, för att säkerställa att vi kan utrymma området så snabbt som möjligt, ha avstängt så kortast möjliga tid och för att störa förbispasserande så lite som möjligt. För mer information om sprängning, se tidigare inlägg eller information under fliken “Frågor och svar”.

– Vi fortsätter vårt arbete med att flytta trafiken bort från vårt arbetsområde. Natten till onsdagen den 26/9 kommer delar av gång och cykelbanan att ledas om till södra sidan av Värmdövägen. Se tidigare inlägg för mer information.

Vi arbetar fortsättningsvis med att flytta trafiken och anpassa befintliga vägområdet för kommande ombyggnationer. Bifogad bild visar rondellen, som vi nu börjar bygga om för bättre framkomlighet under byggtiden. Tyvärr så är ombyggnationen så omfattande att befintliga träd behövdes tas ned i rondellen. Nya ledningsdragningar, minskning och flytt av “rondellmitten” ger att det ej gick att spara träden.

– Vi kommer påbörja arbetet med en ny in- och utfart till 2:ans fritidsgård.

Vänligen /Pär Enlove, Skanska

IMG_1685

21 september

Information om sprängning, start 25/9

avatar

Pär Enlove

2 Kommentarer

- Sprängningsarbeten ska planeras och utföras på ett sätt så att närligande byggnader, anläggningar, ledningar och installationer inte skadas genom markvibrationer, luftstötvåg eller stenkast.

I ett tidigt skede görs därför en riskanalys där vi går igenom de förutsättningar som finns för sprängning. Här inventeras byggnader, anläggningar och vibrationskänslig utrustning inom normalt inom ca 50 m från området för sprängning. I detta projekt har vi valt att utöka detta område till ca 170 m för ökad kontroll.

I riskanalysen har man räknat man fram riktvärden för vibrationer, omfattning av besiktningen enligt Svensk standard SS 460 48 66, samt fastställer kontrollåtgärder som utplacerande av ljud- och vibrationsmätare. Alla sprängningsarbeten anpassas efter det riskanalysen kommit fram till. Med hjälp av vibrationsmätningarna skräddarsyr man sedan nästa sprängsalva så att inga riktvärden ska överskridas.

 ”Svensk standard SS 460 48 66, reglerar omfattning, vibrationsriktvärden för ditt hus räknas fram genom att man väger in de specifika grundläggnings förhållanden och byggnadsmaterial som gäller för ditt hus.”

Är er fastighet inom detta område, så har ni redan blivit kontaktade och besiktning är utförd.

Hur går sprängning till?

– Vi borrar många hål i berget, till det djup som vi skall schakta ut. I se borrade hålen placerar vi sedan sprängmedel, som sedan kopplas ihop med kabel. För att säkerställa att sprängningen blir effektiv och säker, så lägger vi tunga armerade däcksmattor som täcker hela salvan.

– Vi själva sprängtillfället så säkerställer vi området genom att placera ut flaggvakter över området, enligt ett postplan som tagits ut i förhand. Vi säkerställer att ingen obehörig finns på området, stänger av vägar, gångvägar, placerar oss vid portgångar mm. När området är säkert, så rapporterar samtliga vakter in till sprängaren och sprängaren signalerar för sprängning.

I samband med att vi skall spränga, så börjar vi med en lång ljudsignal, för att uppmärksamma alla på att det kommer ske en sprängning inom kort, (________).

Innan sprängning ljuder en varning med korta ljudstötar (- – – – – -), som en väldigt stark biltuta. Några sekunder efter den sista korta signalen går sprängsalvan.

Efter sprängningen ljuder en lång sammanhängande ljudsignal (_____) som signalerar att sprängningen är över.

Flaggvakterna visar då tydligt att det är säkert och man kan återigen passera inom området. Proceduren från att vi börjar stänga av till att vi återigen öppnar området tar maximalt 10 minuter, vanligtvis runt 5 minuter.

– Efter att salvan gått, så lastar vi med hjälp av lastmaskiner och fördelar det sprängda berget på lastbilar och transporterar bort berget.

Sedan börjar det om igen, tills vi schaktat ut hela ytan. Detta arbete i denna tomt beräknas pågå till december 2019, då det är stora volymer, ca 200 000 kbm.

Efter utförd schaktning, så säkerställer vi att kvarvarande bergskärningar säkras genom skrotning med maskin, bultning eller i vissa fall nät, så att inga lösa block finns kvar.

- Hur oftas spränger vi?

Vi kommer spränga på fasta tider under vardagar, 10, 12 och 14. Dock inte varje tillfälle.

Önskar du bli informerad innan vi spränger?

Man kan få ett sms ca 30 minuter innan sprängning. Anmäler man att man vill ha detta, så hamnar man på en lista där samtliga får detta sms. Man kan när som helst avanmäla sig från denna lista eller anmäla sitt intresse. I dagsläget så mailar man sitt namn och mobiltelefonnummer till par.enlove@skanska.se eller sms:ar till 072-533 93 12, så ser vi till att ni får sms.

- Buller och damm

Höga ljudnivåer förekommer dagtid beroende på vilket skede vi är i. Exempel på dessa är borrning, sprängning av berg, tunga transporter och eventuellt krossning. Vi strävar hela efter att minimera dessa störande moment och följa gällande bullerkrav. Vi har satt upp bullermätare runt området, för att kunna mäta och följa upp detta. Dammbekämpning är en del av våra arbetsmetoder, såsom vattning och kontinuerlig renhållning utav området.

Framkomlighet, Byggtrafik

Vid omläggning av vägar och cykelvägar, kommer tydlig information att leda dig rätt. Vi kommer både informera via skyltning och genom bloggen nackastadblogg.skanska.se. Korta avstängning i samband med sprängtider. Byggtrafik: Vilka vägar som lastbilarna tar ut från området och vidare. Vi kommer att leda över gång- och cykeltrafiken på södra sidan om Värmdövägen, förbi arbetsområdet.

– Hur reagerar vi på vibrationer?

Människor och djur reagerar av naturen starkt på vibrationer även vid nivåer långt ifrån vad som kan orsaka skada på till exempel byggnader. Luftstötvågen är oftast den som känns i huset, skallrar i glas och fönster.

Vibrationer 1

Markvibrationer i relation till vardagliga vibrationer

 • I vardagen utsätts vi för vibrationer från omgivningen oavsett om det pågår byggverksamhet eller inte.
 • Vibrationers påverkan på människor:
 • 0,1-0,2 mm/s= ej märkbar
 • 0,2-1 mm/s= märkbar
 • 1-2,5 mm/s= klart märkbar (gå på träbjälklag)
 • 2,5-7 mm/s= tydligt märkbar (smälla igen en dörr)
 • 7-30 mm/s= starkt märkbar
 • 30 mm/s= mycket störande

Sprickor i byggnader

 • Byggnader inom bedömt riskområde är besiktigade innan sprängningsarbetena påbörjas.
 • Vibrationer mäts på flertalet objekt runt om arbetsplatsen under hela tiden vibrationsalstrande arbeten utförs.
 • Kolla gärna eventuella sprickor i huset före sprängning. Den vanligaste orsaken till sprickor är väder och vind, mycket sällan sprängningar.
 • Fota gärna ditt hus före.

Vibrationer 2

Jag hör inte signalen.

Det händer att vi spränger långt ifrån där vibrationerna märks och att ljudsignalerna före och efter sprängningen inte hörs ibland. Berg och byggnader kan till exempel vara i vägen för ljudet, men inte vibrationerna. Det är viktigt att ni uppmärksammar oss om detta inträffar (maila eller ring), så att vi kan förstärka signalerna. Vi upplever sprängningar och signaler individuellt. Men om man blir förvarnad eller informerad innan sprängning och tydligt hör varningssignalen så är man beredd och risken för att man upplever obehag minskas.

Hoppas denna information varit till hjälp. Delar av detta inlägg kommer läggas upp under frågor och svar, så ni lätt kommer kunna hitta det i framtiden. Informationen kommer också uppdateras i samband med att vi kommer in i nya skeden eller nya moment.

Vänligen /Pär Enlove, Skanska

 

 

18 september

Trafikomläggning v39, gång och cykelbana, Värmdövägen, väster om Nacka Forum

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Natten mellan tisdagen den 25/9 och onsdagen den 26/9 (flyttat fram en dag) så kommer vi lägga om trafiken för att kunna utföra vår bergschakt på området Nya gatan. Det kommer i dagsläget att innebära att en sträcka på gång- och cykelvägen på norra sidan om Värmdövägen kommer ledas över på södra sidan. På södra sidan är det då breddat, för att det skall fungera med dubbelriktad trafik på cykelbanan. Se bifogad bild.

För bästa framkomlighet och säkerhet för alla var goda att följ skyltar och hänvisning på plats.

Bild översikt trafikomläggning gång och cykelbana

Bild översikt trafikomläggning gång och cykelbana

Under vecka 39 kommer även sprängningen att påbörjas. Vilket kommer medföra kortare stopp i samband med våra fasta sprängtider klockan 10:00, 12:00 och 14:00. Mer information kommer inom kort.

Om ca en månad kommer denna omledning att utökas och mer information kommer inom kort.

Återkom gärna här om hur det fungerar på plats och om ni har några tips där vi kan förbättra både vår avstängning och vår information.

Vänligen /Pär Enlove