Nacka Stad

Nära och nyskapande

23 augusti

Information om krossning, och vad som händer v35

avatar

Pär Enlove

6 Kommentarer

Krossen kommer etablera på plats och starta krossningen.

Krossning kommer pågå klockan 7-17, vardagar, året ut.

Krossen kommer placeras i ett tält som snart är färdigmonterat. Tältet är en del av buller- och damm-hanteringen. Kontinuerliga mätningar göres för att säkerställa att tillåtna nivåer ej överstigs.

Mer info finner ni här www.nacka.se/krossa-sten-nyagatan.

Tält 1Tält 2

Bilder på tält som krossen skall stå i.

 

Övriga händelser under kommande vecka

 • Fortsatt borrning av berget, primärt i kv 3 & 4 samt på höjden vid kv 5 & 6 mot Värmdövägen, dock med en ljuddämpad rigg.
 • Sprängningsarbetet fortsätter, dels i kv 1 & 2 samt 3 & 4
 • Vi minskar ytterligare på lastbilstransporterna då tanken är att berget skall krossas på plats istället.
 • EL-kabeldragning åt NEAB fortsätter i form av omkoppling och skarvning (utförs av NEABs personal). Så fort de är klara med sina arbeten så återfylls det framför ställverk och transformatorstation på Värmdövägen
 • Rörläggning i gata 105 fortsätter, schakten är uppe vid korsningen mellan gata 105/101

Översikt Nya Gatan

Översikt Nya gatan

DJI_0012 mindre

En bild tagen från drönare i mitten på Juli i år.

 

Vänligen

/Pär Enlove och Kai-Henrik Striem

 

20 augusti

Tillbaka efter semestern

avatar

Kai-Henrik Striem

Lämna en kommentar

Nu börjar fler och fler komma tillbaka till jobbet efter semestern, projektet stängde under vecka 30 men annars har det varit öppet.

 • Elkabeldragning har rullat på under sommaren,
 • Det nya provisoriska VA utanför sponten är nedlagt och är i drift.
 • Losshållningen har pågått enligt plan

Kommande moment på bygget:

 • Under kommande veckan påbörjas skarvningen och inkopplingen av elkablarna så schakten på södra sidan av GC-banan på Värmdövägen kan återfyllas.
 • VA-arbetena inne på lokalgatorna som byggs fortsätter
 • Losshållningen fortsätter.
 • Vi förbereder för vår planerade krossning, där ett tält skall monteras och förhoppningsvis startar vi krossningen inom de närmsta veckorna. Mer information kommer komma. Vi arbetar tillsammans med Nackas miljöenhet för att säkerställa att buller- och dammskyddsåtgärder är tillräckliga.

Vänligen Pär Enlove och Kai-Henrik Striem

IMG_1647

En bild på de nya elkablarna som är dragna längs med Nya gatan.

5 juli

Projektet önskar trevlig sommar!

avatar

Pär Enlove

3 Kommentarer

Info om kommande veckor.

Semestern är på gång för många, vi är många i projektet som valt att passa på att ta ledigt och ladda batterierna.

Men vi kommer ha en del arbeten igång under sommaren:

 • Fortsatt borrning av berget.
 • Sprängningsarbetet fortsätter enligt plan, enligt planeringen är det fortfarande i kv. 1-2 & 3-4, men primärt i kv 3 & 4 för att göra iordning
 • Lastbilstransporterna fortsätter, mestadels med berg och en del med jordschaktsmassor.
 • Inkoppling av vatten till tvåans fritidsgård kommer ske under perioden
 • EL-kabeldragning åt NEAB utförs under perioden. Kabeln kommer att dras uppe från tvåans fritidsgård längst med Vikdalsvägen och sedan över Värmdövägen, även dragning kommer ske parallellt med Värmdövägen till transformatorstationen samt ställverket. Allt detta kommer ske innanför våra avstängningar så de påverkar inte trafiken.
 • Montage av ett buller och dammdämpande tält för krossen påbörjas under vecka 31
 • VA, Rörläggning i gata 105 och 101 fortsätter under hela sommaren.

 

 • Projektet stänger för semestern under V 30.

 

Nedan ser ni lite bilder från arbetsplatsen, också en övergripande bild från vår webkamera idag och för ett år sedan. Mycket har hänt.

Vi vill avsluta med att önska alla en riktigt trevlig sommar!

 

IMG_2235 2

Mörka moln över arbetsplatsen

IMG_2238

Rond ute på arbetsplatsen, vid vår säkerhetstavla.

IMG_2240

Läggning av VA, på de nya vägarna inne på Nya Gatan.

Webkamera 201807

Vid uppsättning webkamera Juli 2018

skanska webkamera 2019

Webkamera Juli 2019

19 juni

Sommarinformation och kommande händelser

avatar

Pär Enlove

2 Kommentarer

Sommaren är här och med den, värme och semestrar.

Vårt projekt kommer att from v28-31 gå ner i antalet resurser, då det är många som har semester. v30 kommer vi ha helt stängt.

Vi har en hel del arbeten som behöver vara klara innan denna period, så vi har ansökt om dispens hos kommunen för att få utöka arbetstiden och få arbeta till 19:00 på vardagar, för att möjliggöra ett snabbare genomförande.

Vi har fått vår ansökan om krossning i projektet beviljad och vi arbetar nu tillsammans med Nackas miljöenhet för att hitta och planera för de bästa lösningarna för driften av denna. Vi skall ha en lösning för hantering av buller och damm, där många olika förslag diskuteras för att klara av de ställda kraven. Det är inte klart hur snabbt vi lyckas komma på plats med dessa lösningar, och mer information kommer komma innan vi startar. När vi väl kommer på plats med en kross så kommer detta att minska antalet transporter till och från projektet avsevärt.

Våra arbeten både bullrar och dammar. Vi har fått in en del kommentarer och frågor kring vårat arbete med detta.

Våra åtgärder för damm fungerar väl, då vi vattnar och dammbinder våra transportvägar i väldigt stor utsträckning. Men framförallt dammar det mycket i samband med sprängningen och själva detonationen, då ett dammoln uppstår och följer med vinden. Detta moln är svårt att stoppa, men vi håller på att titta på hur vi kan minimera påverkan av denna och informera via sms 30 minuter innan sprängning, så man kan hålla sig inne om man påverkas av det. Detta moln brukar lösas upp och lägga sig inom några minuter.

Vi tittar hela tiden på hur vi kan hantera buller, då vi förflyttar oss väldigt mycket inom arbetsområdet. Men vi försöker få upp bullerskärmar och containers där det är möjligt. Planering för kommande moment tittar vi på med en anlitad akustiker som kan göra utredningar på hur mycket våra åtgärder kan hjälpa oss att hålla oss inom gällande krav.

Vad händer i projektet framöver.

– Borrning, sprängning av berg, samt utlastning för borttransport på lastbil fortsätter.

– Busshållplatsen, I och med att vi ska bygga hus på Nya gatan behöver vi tillfälligt flytta busshållplatsen ”Nacka Forum, stadshuset” några hundra meter norrut, till Vikdalsbron. Arbetet med den nya busshållplatsen på Vikdalsbron pågår t.o.m. den 20 juni. Den nya busshållplatsen kommer att öppna 21/6 enligt SL.

Mer info finner du här: https://www.nacka.se/busshallplats-nackastadshus?fbclid=IwAR1RqMvkkgWHuONYGdbwasf_2oqCwnycFqv_hAnj_sLkIpR5r5MNNYHU9MA

– Vi arbetar också med VA- och eldragningar inne på arbetsområdet, samt vid transformatorstationen söder om Värmdövägen.

Vänligen Pär Enlove

IMG_2219

En av våra vattenspridare som vattenbinder damm.

IMG_22131 rev

Busshållplatsen under konstruktion.

IMG_2216

Urlastning nedanför stadshuset.

23 maj

v20-v22

avatar

Pär Enlove

2 Kommentarer

Full fart i projektet.

Vi på Skanska hade vår Safety week under v20, en vecka där vi fokuserar extra på säkerheten. Årets tema var “bättre tillsammans”. Det är 15:e året i rad som Safety week hålls.

I vårt projekt har vi haft ett antal aktiviteter kring säkerhet, ett informationspass för personalen om belastningsergonomi, HLR-utbildning, säkerhetsgenomgång gällande lastning och lossning på projektet samt en hel del projektbesök. Vi har både haft besök från andra Skanska-avdelningar och en klass från KTH.

Säkerhetsstopp 3

Vad händer i övrigt?:

– Nattetid måndag-torsdag under vecka 21 och 22 så lägger ett nytt elstråk över Värmdövägen. Denna arbete är förlagt ca 50m väster om rondellen Värmdövägen/Vikdalsvägen.

Detta påverkar primärt trafiken som passerar nattetid, men även gång- och cykelbanan mellan rondellen och detta arbete påverkas, då rör och kablar skall dras in i elstationen. Så ta de lugnt när ni passerar här, då förändringar kan ske från dag till dag.

– Omläggning av befintligt VA Vikdalsvägen utanför spont innanför GP-link. Detta kommer att påverka trafiken då vi stänger av ett körfält.

– Vi arbetar på Vikdalsbron i södergående riktning med en ny tillfällig busshållplats, som påverkar trafiken genom att vi stängt av ett körfält.

– Vi fortsätter med sprängning och urlastning av berg. Sprängningarna går fortsatt planenligt. Vi har haft en del problem med damm, men våra åtgärder med vattning och sopning har gett resultat.

– Rivningen av däckverkstaden blev klart nu onsdag v21.  Det blev en del sanering av asbest, som vi fann i väggarna. Det har gått bra och planenligt.

– Vi har ansökt om ett krosstillstånd, för att kunna ställa upp en kross och förädla berget på plats. För att slippa köra bort berget på lastbil och sedan köra tillbaka det i förädlad form. Då det är en väldigt central plats, med både passerande, boende, arbetsplatser och skolor i närområdet, så är vi väldigt noggranna med att ta fram ett arbetssätt som påverkar så lite som möjligt.

Det är svårt att uppnå alla krav som finns och vi kommer inte att krossa om vi inte uppnår en nivå som följer gällande krav och Nackas miljöenhets granskning. Det finns olika lösningar man kan ta till och en trolig lösning är att krossen kommer att placeras inuti ett tält och bakom containrar, på det sättet kan vi minimera spridningen av damm och buller till omgivningen. Skulle vi klara kraven och få tillstånd att krossa så kommer det att pågå som längst till årsskiftet 19/20. Vi kommer endast att krossa vårt eget berg från projektet och använda det i projektet.

Vänligen Pär Enlove och Kai-Henrik Striem

IMG_2013 2

IMG_2192

 

 

6 maj

Hantering damm i projektet Nya gatan och vad är nytt under v19.

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Detta gör vi i projekt Nya gatan för att bekämpa dammet på arbetsplatsen

Schaktarbete i jord och berg är dammalstrande, i synnerhet när det är torrt utomhus. Att utsättas för damm eller kvartsdamm kan upplevas besvärande och kan om man utsätts under längre perioder vara hälsovådligt. I projekt Nya gatan arbetar vi aktivt för att begränsa spridningen av damm.

Detta gör vi:

 • Vägarna inom arbetsområdet bevattnas två gånger i veckan. Vattnet blandas upp med ett miljövänligt bindemedel som motverkar dammspridning och minskar risken för rost och slitage på fordon.
 • Vi har flera vattenspridare igång för kontinuerlig dammbekämpning inom arbetsområdet
 • Våra borriggar är utrustade med centraldammsugare och vi bevattnar berget under tiden som borrning pågår.
 • Vid behov sopar vi med vatten på omgivande vägar.
 • Vi mäter kontinuerligt luftens partikelhalt för att säkerställa att vi inte överskrider tillåtna nivåer.

Tyvärr så kan en lång torr väderlek ge generellt dammig miljö så i vårt projekt hoppas vi på regn framöver!

Uppdatering v19. Händer det något nytt?

– Under denna vecka planerar vi att tillfälligt stänga av delar ena körfältet södergående på Vikdalsvägen ned mot Värmdövägen och rondellen för att kunna färdigställa VA-arbetena bakom avstängningen.

– Vi påbörjar byggnationen av den nya busshållplatsen på Vikdalsbron, detta kommer att påverka trafiken då vi stänger av ett körfält.

– “Frågor och Svar”-fliken uppdaterad. Med info gällande damm- och buller, samt ansökan om krosstillstånd i projektet.

– Önskar ni läsa mer om projektet Nya gatan i Nacka stad. https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/centrala-nacka/nya-gatan/

 

Pär Enlove, Projektchef Skanska Sverige AB

20190215_080438

29 april

Avstämning: slutet på april, varmt och torrt.

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Detta är vad som händer på arbetsplatsen, Nya gatan.

– Vajersågningen mot stadshuset är nu klar.

– Fortsättning med borrning och sprängning.

– Urlastning och borttransport av berg och jordmassor på lastbil.

– Fortsatt rivning av den gamla däckverkstaden.

– Nyläggning och omledning av vatten- och avloppsledningar (VA).

- Under vecka 19 planerar vi att tillfälligt stänga av delar ena körfältet södergående på Vikdalsvägen ned mot Värmdövägen och rondellen för att kunna färdigställa VA-arbetena bakom avstängningen.

– Pga den torra väderleken så försvåras vårt arbete med dammbekämpning. Inom kort kommer en beskrivning av vårt arbete med hanteringen utav damm att presenteras.

Vänligen Pär Enlove, Skanska

20190416_072134

IMG_2132

 

 

29 mars

V14, Ljuset är tillbaka, kommande veckas händelser.

avatar

Pär Enlove

4 Kommentarer

- Denna vecka så fortsätter vi med losshållning av berg, med sprängning, borrning, sågning, knackning och urlastning för borttransport på lastbil.

– Vi lägger om befintliga ledningar inom schaktområdet, så de inte riskerar att bli skadade eller vara ivägen för schakten.

– En ny belysningsmast för vägbelysning är uppsatt i rondellen, för att försärka ljuset.

– När vädret tillåter är tanken att måla linjer på GC-banan samt rondellen på Värmdövägen. Kan bli någon form av temporära linjer då rådande väderlek inte tillåter permanenta.

– Vi påbörjar förberedande arbete för övergångsställe till bygget för behörig personal.

– Komplettering trädfällning och slyröjning.

– För att minska dammande vägar på byggområdet har vi damm-behandlat dessa och vattnar även berget vid behov.

Önskar er en härlig vårvecka!

(Glöm inte att det blir sommartid natten till söndag…)

Vänligen Pär Enlove och Kai-Henrik Striem, Skanska

 

Bilder: Soluppgång över projektet 2019-03-29

IMG_1291 IMG_1293 IMG_1296

 

 

 

 

 

11 mars

V11, Vintern släpper inte sitt grepp

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Kylan biter sig kvar, men solen värmer mer och mer.

Vad händer på bygget då?

– Vi fortsätter med borrning, losshållning och urlastning.

– Nu inväntar vi godkända TA-planer, sedan kommer vi sätta upp lite komplettarande belysning och avstängning i rondellen, samt en lösning för gångpassage för våra medarbetare till projektet. Förhoppningsvis är det tillräckligt varmt snart för att även kunna göra klart våra väglinjer.

– Då vi kommer närmare och närmare stadshuset, så har vi påbörjat en åtgärd för minskat buller. Två våningar med containers har ställts upp mellan projektet och stadshuset, för att minimera påverkan, nu när vi kommer in som närmast. Dessa kommer att stå så i ca 3 månader. Ett nytt moment som pågår denna vecka är vajersågning, mot stadshuset.

IMG_5899

Containers för bullerskydd.

– Vi har monterat bullerplank längs med bygget, på denna så planerar vi inom en snar framtid att sätta upp vepor som skall visa vad som skall byggas.

IMG_5963

Bullerplank

IMG_5914 2

Glada medarbetare! Kai, Sara, Göran och Monika är ute på bygget.

 

Vid tangentbordet: Pär Enlove

12 februari

Vecka 7 Medför plusgrader

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Ena veckan är det 0,5 meter snö, sedan försvinner det mesta lika fort. Troligtvis en bra kombination av ihärdiga snöröjare och smältning. I vårt projekt så är det en fördel, då vi får mer plats och lättare för fordon att komma fram.

Vad händer den kommande veckan?

 • Vi fortsätter med rensning av berget som är på Granitvägen.
 • Fortsatt borrning av berget.
 • Sprängningsarbetet fortsätter enligt plan.
 • Lastbilstransporterna fortsätter, dels med berg och dels med jordschaktsmassor.
 • Fortsatt arbete med sponten, plåtarbeten och stag.
 • Vi har påbörjat monteringen av bullerplanket. Planket monteras på GP-linken längst Vikdalsvägen och Värmdövägen. Jobbet pågår Mån-Tors. kl. 10.00 –15.00. Fredagar 10.00 -13.00. En TMA-bil stänger i samband med jobbet av ett körfält.
 • Arbete med ett bullerplank mot 2:ans fritidsgård påbörjas under nästa vecka.
 • Cykelstället intill kommunhuset demonteras under nästa vecka.

Vänligen Pär Enlove