Skanska bygger Värmdövägen – en del av Nacka stad

Från Sickla bro till Nacka forum och närliggande områden

16 juni

Kommande händelser v 25

avatar

Sara Axén

2 Kommentarer

Trafikomställning i höjd med Alphyddan natt mot Tisdag 20/6 kommande vecka.

Gång och cykeltrafik leds lokalt över på södra sidan Värmdövägen.

TA

 

TA cykel

 

Sickla Bro/Värmdövägen etapp 1

Sickla Bro klar våren 2024. Värmdövägen etapp 1 klar sommaren 2025.

Rivningen av bron samt trappa mot stationen klar denna vecka.

Fortsatt spontning mot Alphyddan. Vi jobbar kontinuerligt med åtgärder för att dämpa ljudet.

Fortsatt spontning på södra sidan Värmdövägen/gamla spårområdet.

TA-omställning natt mot Tisdag 20/6. Se TA-plan ovan.

sb2

sb3sb4

Översikt till Blogg

 

Värmdövägen etapp 2

Klar med ledningsarbeten och omledning av trafiken våren  2024.

Hela etappen är klar december 2024.

Fortsatta arbeten med förläggning av kanalisation för el och fiber samt vatten-, dagvatten-, spill och fjärrvärmeledningar.

5 sb

 

Värmdövägen etapp 3

Klar juni 2023.

Etapp 3 har sedan i tisdags en godkänd slutbesiktning och det kommer ske lite arbete med besiktningsanmärkningar fram till semestern. Tyvärr har delar av belysningsanläggningen varit restnoterad men kommer nu monteras kommande vecka på Värmdövägens södra sida. Vi kommer även påbörja återställandet av busshållplatsen österut vid brandstationen.

IMG_1575

 

Kyrkviken

Klar juni 2023.

I kyrkviken har vi nu asfalterat och har besiktning nästa vecka.

 

Nya Gatan 

På Nya Gatan fortsatta arbeten intill trapphus 3 & 4 samt fortsatta arbeten med trappa 5.

 

Trevlig helg önskar projektet.

/Sara Axén, Arbetsledare Skanska

 

9 juni

Kommande händelser v 24

avatar

Sara Axén

2 Kommentarer

sb5

Översikt till Blogg

Sickla Bro/Värmdövägen etapp 1

Sickla Bro klar våren 2024. Värmdövägen etapp 1 klar sommaren 2025.

Idag fredag 9/6 startar rivning av den gamla bron.

Rivningsarbetet beräknas pågå under 1 veckas tid, även under helgen.

Fortsatt spontning mot Alphyddan. Vi jobbar kontinuerligt med åtgärder för att dämpa ljudet.

Vi har under veckan etablerat en ny borrigg på det gamla stationsområdet  och påbörjat spontning där.

sb

sb4  sb2

Värmdövägen etapp 2

Klar med ledningsarbeten och omledning av trafiken våren  2024.

Hela etappen är klar december 2024.

Fortsatta arbeten med förläggning av kanalisation för el och fiber samt vatten-, dagvatten-, spill och fjärrvärmeledningar.

vve2vv finntorp

Värmdövägen etapp 3

Klar juni 2023.

På Värmdövägen Etapp 3 fortsatt arbete med att färdigställa inför slutbesiktning. På dagtid arbetar vi med att färdigställa planteringsytor, plattytor samt detaljer som skyltning mm. Nattetid asfalterar vi för fullt och på slutet kommer även linjemålning innan vi är helt klara.

e333 e33 e3

 

Kyrkviken

Klar juni 2023.

I kyrkviken sker omställning av trafik samt fräsning och asfaltering tisdag kväll 13/6.

 

Nya Gatan 

På Nya Gatan fortsatta arbeten intill trapphus 4 samt fortsatt uppbyggnad av skelettjordar utanför Kungsvåningen.

 

Trevlig helg önskar projektet.

/Sara Axén, Arbetsledare Skanska

 

2 juni

Kommande händelser v 23

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Översikt till Blogg

Sickla Bro/Värmdövägen etapp 1

Sickla Bro klar våren 2024. Värmdövägen etapp 1 klar sommaren 2025.

Åtgärder för dämpning av ljud vid spontning har under veckan gjorts. Vi jobbar kontinuerligt med åtgärder för att dämpa ljudet.

Kommande vecka fortsatt spontning  mot Alphyddan samt schakt och avtäckning berg intill den gamla bron inför sprängning samt etablering av ny borrigg på det gamla  stationsområdet för spontning där.

Vi har under gångna veckan asfalterat för kommande gång och cykelbana på södra sidan Värmdövägen.

På fredagen den 9/6 kommer en underentreprenör och börjar arbetet med att riva den gamla bron. Arbetet är beräknat pågå under en veckas tid, även under helgen.

Arbete med nedmontering och omhändertagande av trappa ner mot tvärbanans perrong har pågått under veckan. Kommande vecka påbörjas arbete inför uppstagning av trappan till tvärbanans södra sida som är en del av ett konstverk och som ska bevaras.

 

Värmdövägen etapp 2

Klar med ledningsarbeten och omledning av trafiken våren  2024.

Hela etappen är klar december 2024.

Fortsatta arbeten med förläggning av vatten-, dagvatten-, spill och fjärrvärmeledningar.

e2 e22 e222 e223 e234 e2345

Värmdövägen etapp 3

Klar juni 2023.

På Värmdövägen Etapp 3 arbetar vi över hela området för att färdigställa inför stundande slutbesiktning. På dagtid arbetar vi med att färdigställa planteringsytor, plattytor samt detaljer som skyltning mm. Nattetid asfalterar vi för fullt och på slutet kommer även linjemålning innan vi är helt klara.

IMG_1352 IMG_1358 IMG_1370 IMG_1371

Kyrkviken

Klar juni 2023.

I kyrkviken inväntar vi asfaltering av körbanan och leverans av strandmatta med växter som ska planteras i strandkanten.

kv

Nya Gatan 

På Nya Gatan pågår sättning av kantsten utanför trapphus 4 Botrygg och uppbyggnad av skelettjordar utanför Kungsvåningen.

Fortsatta arbeten med uppfyllnad för skelettjordar samt lättfyll/leca bakom mur 4.

kv2 kv3

 

Trevlig helg önskar projektet.

/Sara Axén, Arbetsledare Skanska

 

26 maj

Kommande händelser v 22

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

 

Översikt till Blogg

 

Sickla Bro/Värmdövägen etapp 1

Sickla Bro klar våren 2024. Värmdövägen etapp 1 klar sommaren 2025.

Asfaltering Tisdag 30/5 på södra sidan Värmdövägen inför nästa trafikomställningsskede då gång och cykelbana leds över på södra sidan.

Avtäckning berg inför syn och ev. förstärkning innan sprängning.

Fortsatt spontning vid Sickla Bro mot Alphyddan samt schakt och arbeten med spont på bron inför rivning av den gamla bron.

Start nedmontering och omhändertagande av trappa ner mot tvärbanans perrong för återmontering i senare skede efter rivning och uppbyggnad av nya bron.

s s1 s3 s4 s5 s6

 

Värmdövägen etapp 2

Klar med ledningsarbeten och omledning av trafiken våren  2024.

Hela etappen är klar december 2024.

Vi har nu sytt ihop och kopplat om den provisoriska fjärrvärmen som kommer vara i bruk till i slutet av augusti. Detta gör man för att vi skall kunna riva den gamla fjärrvärmen och lägga nya fjärrvärmerör som är större dimension.

Vidare utanför tandläkarhuset och bilmekanikern så lägger vi rör och sätter brunnar. Här kommer vi att lägga om trafiken i flera skeden till, detta är nödvändigt för att vi skall kunna utföra jobbet utan att stänga av vägen helt.

Längs med kyrkmuren så har vi påbörjat en till front med rörläggning samt rivning av gamla fjärrvärmerör. Här kommer vi också göra iordning en ny ledningsbädd för den kommande nya fjärrvärmen. Kommande vecka skall vi starta en tredje front med rörläggning nästan borta vid korsningen Finntorp.

20230523_074731 20230524_142623  IMG_032220230525_073616

 

Värmdövägen etapp 3

Klar juni 2023.

På Etapp 3 jobbar vi för fullt med allt som kvarstår inför stundande besiktning. Vi har färdigställt Forumrondellen så nu är alla nya träd planterade i vår etapp.

Under kommande veckor kommer vi lägga det sista lagret asfalt på hela projektet. Det kommer ske på nattetid och innebära en hel del buller. På dagtid kommer våra stensättare arbeta med kompletteringar över hela området. I samband med detta kommer det röra sig personal i gatumiljön och det kan fattas en del linjemålning tills allt är helt klart så vänligen ta det försiktigt när ni passerar.

Vi har arbetat med kabeldragning för att få igång trafiksignaler, sågat detektorslingor i asfalten och inväntar sista programmering av trafiksignaler.

e3333e3e333 e33

 

Kyrkviken

Klar juni 2023. Återställning klar. Kommande vecka arbeten med belysning.

ng

Nya Gatan 

Asfaltering för plattläggning.

Nästa vecka Måndag har BoTrygg inflyttning.

ng3

Trappa 5

Gjutning av stödmur 3.

Montera t-stöd.

Nästa vecka fortsätta återfylla.

Image

Trevlig helg önskar projektet.

/Sara Axén, Arbetsledare Skanska

17 maj

Kommande händelser v 21

avatar

Sara Axén

2 Kommentarer

6

Översikt till Blogg

Sickla Bro/Värmdövägen etapp 1

Sickla Bro klar våren 2024. Värmdövägen etapp 1 klar sommaren 2025.

Under kommande vecka kommer Alphyddestigen smalnas av lokat då  arbete med befintlig vattenledning.

Vi har under veckan breddat del av gångväg upp mot Alphyddan.

Fortsatt spontning vid Sickla Bro mot Alphyddan.

Schakt och arbeten med spont på bron inför rivning av den gamla bron.

Höjning av nivå på den gamla järnvägsterassen inför borrning av spont.

Uppbyggnad av tillfällig gång och cykelbana (ca 1 års tid) på södra sidan Värmdövägen inför nästa trafikomställningsskede.

2IMG_1410

4 IMG_1408

 

Värmdövägen etapp 2

Klar med ledningsarbeten och omledning av trafiken våren  2024.

Hela etappen är klar december 2024.

Fortsatt rörläggning vid Järla.

I Finntorp fortsatt arbete med provisoriskt VA.

Fortsatt spräckning av berg västerut.

Start schakt för ny vattenledning i Finntorp.

112 155

 

Värmdövägen etapp 3

Klar juni 2023. Under veckan har vi planterat i rondellen vid Nacka Forum mot busstorget. Kommande vecka fortsätter stensättning och färdigställande av lastningsfickor mot Nya Gatan och Kungsmontage.

515

Kyrkviken

Klar juni 2023. Kommande vecka arbeten med belysning och asfaltering inför öppning av gång och cykelbana.

Nya Gatan 

Inne på Nya gatan fortsätter finplanering intill BoTryggs fastighet.

Fortsatta arbeten med stödmur och trappa mellan Wallenstam och Kungsmontages fastigheter.

Image

Trevlig helg önskar projektet.

/Sara Axén, Arbetsledare Skanska

 

12 maj

Kommande händelser v 20

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Översikt till Blogg

Sickla Bro/Värmdövägen etapp 1

Sickla Bro klar våren 2024. Värmdövägen etapp 1 klar sommaren 2025.

Spontning vid Sickla Bro mot Alphyddan samt på bron inför rivning av den gamla bron.

Borrning och spräckning av berg.

Dragning av elkablar för omläggningar utav befintliga elledningar inför kommande VA-schakter.

Vi har även en etablering med omklädningsrum på plats nu för vår personal vid Sickla Bro.

5 6  IMG_13998      IMG_1401

Värmdövägen etapp 2

Klar med ledningsarbeten och omledning av trafiken våren  2024.

Hela etappen är klar december 2024.

Vi har kopplat om till provisorisk fjärrvärme i veckan.

Vid Järla lägger vi rör som förra veckan.

Längs kyrkmuren sätter vi mer stödmurar och fortsätter kommande vecka.

I Finntorp håller vi på med provisorisk VA samt har breddat och asfalterat en gångbana.

C31D3DA3-BE13-4144-B0A1-ADB8B329CD00 132F90AC-18E8-4C1B-8F7F-AD391176B69EA2595B31-7C27-4FEF-92D8-931436E81A7CD1CD71AE-BAE1-44E9-A922-F2FA1644A655 F8796F1D-64AA-43F5-927F-8D8C87F81C93 62B2675D-026A-4E93-B5BC-057BA87AD90E 77653B3B-0834-48BF-AD92-0090BD728174

Värmdövägen etapp 3

Klar juni 2023.

På Värmdövägen stensättning och färdigställande av lastningsfickor mot Nya Gatan och Kungsmontage.

14

 

Kyrkviken

Klar juni 2023.

I Kyrkviken fortgår arbetet med finplaneringen. I veckan har bland annat vägräcket kommit tillbaka på plats och växtbäddar för buskar har iordningställts.

Kyrkis

Skärmklipp

Nya Gatan 

Inne på Nya gatan fortsätter finplanering intill BoTryggs fastighet, asfaltering under veckan för plattyta.

Fortsatta arbeten med stödmur och trappa mellan Wallenstam och Kungsmontages fastigheter.

ng 13 1215

 

Trevlig helg,

Sara Axén, Arbetsledare Skanska

5 maj

Kommande händelser v 19

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Översikt till Blogg

Sickla Bro/Värmdövägen etapp 1

Sickla Bro klar våren 2024. Värmdövägen etapp 1 klar sommaren 2025.

Kommande vecka fortsätter arbeten med spontning vid Sickla Bro upp mot Alphyddan samt på bron inför rivning av den gamla bron.

Spräckning av berget under bron klart och mitten på maj påbörjas sprängning.

Fortsatta arbeten med ledningsbäddar och dragning av elkablar för omläggningar utav befintliga elledningar inför kommande VA-schakter.

1

2

3

4

 

Värmdövägen etapp 2

Klar med ledningsarbeten och omledning av trafiken våren  2024.

Hela etappen är klar december 2024.

Vid Järla bro lägger vi dagvattenrör betong DN1000, spillvattenrör betong DN400 samt färskvatten VRSrör DN400 mot Sickla. Här svetsar vi även ihop provisorisk fjärrvärme.

Längre bort vid kyrkmuren så har vi satt en stödmur inför en kommande tillfällig väg. Även här håller vi på med provisorisk fjärrvärme, på bilderna kan man se att vi haft en grävsug på plats för att kunna gräva oss ner på rätt nivå utan att skada högspänning (el), fiberdukter eller befintlig fjärrvärme.

Fortsatt rivning av betongplatta på Värmdövägen längs med Kyrkogårdsmuren med bortforsling av nedknackad betong.

Stöd för delar av kyrkomuren är monterade, för att skydda muren.

Etableringen vid Finntorp håller på att färdigställas och schakt för VA och Fjärrvärme i Värmdövägen väster om Finntorp pågår.  Här påbörjar även losshållning i slutet av veckan.

20230504_10444220230502_13163620230503_122415 20230503_141034

 

Värmdövägen etapp 3

Klar juni 2023.

Färdigställning refuger, anslutningar plattytor och rondellens mitt.

 

Kyrkviken

Klar juni 2023.

Fortsatt återställning efter färdiga VA-arbeten.

kyrkis2

kyrkis

 

Nya Gatan 

På Nya gatan sätter vi de två sista trädlådorna i den här etappen mot Botryggs Fastighet. Planen är att plantera träd på fredag nästa vecka.

Det pågår även arbete med stödmur och trappa mellan Wallenstam och Kungsmontages fastigheter.

 

Skärmklipp

ng ng2

22

 

Trevlig helg,

Sara Axén, Arbetsledare Skanska

28 april

Kommande vecka 18

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Denna vecka har vi haft vår Safety week på Skanska, en vecka där vi i våra projekt pratar och har extra aktiviteter gällande säkerheten. Årets tema har varit lärande och nyfikenhet. Vi avslutar denna vecka med att fira med tårta i projektet.

tårta

Utskick av informationsblad gällande sprängning inom Sickla Bro, Värmdövägen etapp 1 och Värmdövägen etapp 2 delas ut idag och i början av nästa vecka inom dessa områden. Området där vi kommer starta sprängning är Söder om Finntorp ute i Värmdövägen etapp 2 i slutet av kommande vecka.

Översikt till Blogg

Önskar du bli informerad innan vi spränger?

Då kan du få ett sms 30 minuter innan sprängning.
Anmäler du att du vill ha det, hamnar du på en lista där samtliga får detta sms. Du kan när som helst avanmäla dig från listan eller anmäla ditt intresse. I dagsläget mejlar du namn och mobilnummer till par.enlove@skanska.se eller sms:ar till 073-336 02 52, så ser vi till att du får sms

Detta händer kommande vecka!

Sickla Bro/Värmdövägen etapp 1

Sickla Bro klar våren 2024.

Värmdövägen etapp 1 klar sommaren 2025.

Spontarbeten inför rivning av gamla Sickla Bro pågår, med byggvägar och borrning.

Under bron så borrar vi berget inför hydraulisk spräckning, i mitten på maj kommer vi övergå till sprängning.

Vi arbetar och med ledningsbäddar och dragning av elkablar för omläggningar utav befintliga elledningar inför kommande VA-schakter.

IMG_1322IMG_1329

Värmdövägen etapp 2

Klar med ledningsarbeten och omledning av trafiken våren  2024.  Hela etappen är klar december 2024.

Fjärrvärme- och VA-schakt, vid Järla Bro.

Fortsatt rivning av betongplatta på Värmdövägen längs med Kyrkogårdsmuren med bortforsling av nedknackad betong.

Stöd för delar av kyrkomuren är monterade, för att skydda muren.

Etableringen vid Finntorp håller på att färdigställas och schakt för VA och Fjärrvärme i Värmdövägen väster om Finntorp pågår.  Här påbörjar även losshållning i slutet av veckan.

20230427_120840

Kyrkviken

Klar juni 2023.

Här återställer vi efter färdiga VA-arbeten, med planeringsytor och stenarbeten.

Värmdövägen etapp 3

klar juni 2023.

Här fortsätter vi och färdigställer refuger, anslutningar plattytor och rondellens mitt under kommande vecka.

IMG_1023

Nya gatans finplanering

Inne bland husen så färdigställer vi gångbanor, planteringsytor och stenarbeten i anslutning till Botryggs inflyttningar.

Vi arbetar med en trappa och tillhörande stödmurar mellan Kungsmontage fastighet och Wallenstams fastighet.

 

 

Trevlig Valborg önskar projektet Södra Centrala Nacka!

/Pär Enlove, Projektchef Skanska

20 april

Kommande arbeten vecka 17

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

I projektet så har vi nu full fart och vi har aldrig varit så många i projektet samtidigt som vi är nu och arbeten pågår på alla fronter.

Planering och utskick av information gällande sprängning inom Sickla Bro, Värmdövägen etapp 1 och Värmdövägen etapp 2 pågår. Mer info kommer.

Översikt till Blogg

Detta händer kommande vecka!

Sickla Bro/Värmdövägen etapp 1

Sickla Bro klar våren 2024

Värmdövägen etapp 1 klar sommaren

Spontarbeten inför rivning av gamla Sickla Bro pågår, med smedarbeten och borrning.

Under bros så borrar vi berget inför hydraulisk spräckning, i maj kommer vi övergå till sprängning.

IMG_2532 ll

Vi arbetar och med ledningsbäddar för omläggningar utav befintliga elledningar inför kommande VA-schakter.

DJI_0008 ll

 

Värmdövägen etapp 2

Klar med ledningsarbeten och omledning av trafiken våren  2024.  Hela etappen är klar december 2024.

 

VA-schakt, vid Järla Bro

IMG_2541 ll

Fortsatt rivning av betongplatta på Värmdövägen längs med Kykogårdsmuren. Även stöd för kyrkomuren monteras, för att skydda den.

IMG_2551 ll

Etableringen vid Finntorp håller på att färdigställas och schakt i Värmdövägen väster om Finntorp är startad. Schakt fortsätter under kommande vecka.

Kyrkviken

Klar juni 2023.

Här återställer vi efter färdiga VA-arbeten, med planeringsytor och stenarbeten.

IMG_2545 ll

Värmdövägen etapp 3

klar juni 2023.

Här fortsätter vi och färdigställer refuger, anslutningar plattytor och rondellens mitt under kommande vecka.

IMG_2533 ll

Nya gatans finplanering

Inne bland husen så färdigställer vi gångbanor, planteringsytor och stenarbeten i anslutning till Botryggs inflyttningar.

Vi arbetar med en trappa och tillhörande stödmurar mellan Kungsmontage fastighet och Wallenstams fastighet.

IMG_2535 ll

Trevlig helg önskar projektet Södra Centrala Nacka!

/Pär Enlove, Projektchef Skanska

14 april

Kommande vecka 16

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Denna vecka så kommer ingen uppdatering som vanligt pga av påskledigt och sjukdom.

Men vi inkommer med en ny uppdatering på alla deletapper under nästa vecka som vanligt.

Dock så kommer här lite info om kommande sprängningar/losshållning av berg i Sickla Bro, Värmdövägen etapp 1 och Värmdövägen etapp 2.

Översikt till Blogg

Inom ett par veckor så kommer vi starta losshållning av berg dvs sprängning på Värmdövägen, vid Sickla bro samt Finntorp på Värmdövägen etapp 2.

Bortschaktandet av berget behövs för att få plats med nya, djupa och större ledningar för vatten-, avlopp- och fjärrvärmeledningar. Vi bedömer att losshållning kan pågå period fram tom vintern 2023/2024.

Alla fastigheter och verksamheter som är vibrationskänsliga har eller kommer att besiktas innan sprängning utförs inom avståndet av 50 m från sprängplatsen.

Vibrationsmätare monteras på byggnader för att mäta påverkan från eventuella vibrationer från sprängningarna.

Vi kommer spränga på fasta tider under vardagar klockan 10:00; 12:00 och 14:00. Dock inte varje tillfälle.

Följ bloggen för mer info om när sprängningarna kommer påbörjas.

Vi kommer starta upp en ny sms-tjänst, nuvarande information på bloggen kommer att justeras. Mer info kommer inom kort hur denna kommer fungera.

Trevlig helg!

mvh

/Pär Enlove, Skanska