Skanska bygger Värmdövägen – en del av Nacka stad

Från Sickla bro till Nacka forum

15 maj

Händer på byggen v 20

avatar

Elin Kastenholm

Lämna en kommentar

För mer regelbundna uppdateringar – följ vårt arbete på InstagramSkanska_Värmdövägen Nacka

Värmdövägen etapp 1: Sickla

Nattarbete söndag – i höjd med elcentralen (österut mot tunnelbanan) kommer vi jobba söndag natt. Arbetet startar 22.00 söndag kväll. Vi drar om gång och cykelbanan något och behöver asfaltera. I samband med asfalteringen behöver paddning/komprimering av asfalten göras. Arbetet med paddningen är över på max 15 min men kommer att ske mellan 02-03 och kommer att vara högljutt. I övrigt förväntas arbetet ej bli direkt högljutt.

Det är spännande att följa utvecklingen från gångbron mellan Alphyddan och Sickla köpkvarter. Jämför dagens utsikt mot målbilden nedan. Det kan kännas långt borta, men steg för steg närmar vi oss målet!

Dagens utsikt från gångbron.
Framtidens bild över Sickla.
Tvärbanan till vänster, Saltsjöbanan till höger och tunnelbanan under stationshuset. Bild: Nacka kommun/tmrw.inc

Värmdövägen etapp 2: Finntorp – Järla

Högljutt arbete nattetid sker i natt onsdag. Arbetet tar sen en paus och fortsätter måndag samt tisdag natt nästa vecka. Anledningen till det högljudda arbetet är borrning i marken och ner i berget för att ta reda på hur berget går, inför kommande ombyggnation av Värmdövägen. Delar av körfält stängs av under natten, men passage är hela tiden möjlig.

Nya gatan/Stadshusområdet

Torsdag den 30:e maj klockan 17:00 inviger vi granittrappan som går mellan Värmdövägen och Granithöjdens torg. Mer information kommer nästa vecka om invigningen. Så länge bjuder vi på en försmak över hur Granithöjdens torg kommer att se ut i framtiden. Du når torget genom att ta granittrappan upp från Värmdövägen.

I dagsläget har vi en bit kvar innan Granithöjdens torg står färdigt. Men bit för bit blir klart runt Stadshusområdet allt eftersom husen har inflytt.
Granithöjdens torg vid Stadshusområdet i framtiden.Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)