Centrala Nacka

Närhet och naturbant

13 augusti

Kommande händelser v 33

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Nu är vi igång igen. Full fart igen med utvilad personal och mycket att göra!

Hoppas alla haft en härlig sommar!

SkärmklippSå här ser nuvarande arbetsområden och avstängningar ut.

ScN Planeringsunderlag info 2020

Inne på område 2, Nya gatans finplanering så sätter vi kantsten och bygger upp gångbanor. Första etappen intill västra sidan av kvarter 7 klar i September 2021.

IMG_0628

På Elverkstorget område 1 fortsätter arbeten med VA, fjärrvärme och kanalisation. Våra sidoentreprenörer river den gamla byggnaden för att ge plats åt de nya bostäderna. Första etappen klar i November 2021.

IMG_0623

Inom område 5 Värmdövägen fortsätter schakt och VA-läggning. Vi kommer förbereda för  att spränga borra och spränga berg inom detta område den kommande veckan. Etappen klar i April 2022.

IMG_0624

Vikdalsvägen område 3, så skall vi schakta för att ansluta ledningar till den norra infarten till Nya gatan, gata 102. Där kommer vi ta fram, samt knacka berg och förbereda för losshållning under kommande vecka. Etappen klar Mars 2022.

Ha en fin vecka!

Vänligen

/Pär Enlove och Sara Axén

 

1 juli

Kommande händelser v 27

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Äntligen känns det som sommaren är här, och den här veckan asfalteras östra Vikdalsvägen område 3 för att nästa vecka skifta över trafiken till den östra sidan. (se bild nedan)

Skärmklipp

Arbeten kommer nu utföras på den västra sidan av Vikdalsvägen. Etappen klar Mars 2022.

Skärmklipp2

Det är många som jobbat hårt in i det sista för att få till alla ytor inför asfaltering, stort tack till er.

IMG_1290s

 

ScN Planeringsunderlag info 2020

Inne på Nya Gatan fortsätter finplaneringen med arbeten runt trädlådor. Första etappen intill västra sidan av kvarter 7 klar i September 2021.

IMG_1241

På Elverkstorget område 1 fortsätter arbeten med VA, fjärrvärme och kanalisation . Första etappen klar i November 2021.

IMG_1249

Inom område 5 Värmdövägen fortsätter schakt och VA-läggning. Etappen klar i April 2022.

IMG_1245

 

IMG_1094

Detta inlägg är vårt sista innan semester. Vi jobbar v.27 ut och är tillbaks på plats v.32 igen.

Har ni några frågor eller funderingar under tiden kan ni ställa dom här, vi kollar till bloggen lite då och då.

Önskar er alla en trevlig sommar!

Vänligen/Sara Axén

23 juni

Kommande händelser v 26

avatar

Sara Axén

2 Kommentarer

Under början av nästa vecka kommer vi asfaltera östra sidan av Vikdalsvägen område 3. Detta kommer att påverka infarten till Nacka Forum med avsmalning ett körfält in/ut. Veckan efter kommer trafiken ställas om och trafiken leds då över på den östra sidan. Etappen klar Juli 2021.

IMG_1110

ScN Planeringsunderlag info 2020

Inne på Nya Gatan fortsätter finplaneringen med arbeten runt trädlådor. Första etappen intill västra sidan av kvarter 7 klar i Juli 2021.

IMG_1107

På Elverkstorget område 1 fortsätter arbeten med VA, fjärrvärme och kanalisation . Första etappen klar i November 2021.

IMG_1104

Inom område 5 Värmdövägen fortsätter VA-läggning. Etappen klar i April 2022.

IMG_1106

17 juni

Kommande händelser v 25

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

ScN Planeringsunderlag info 2020

Inne på Nya Gatan fortsätter finplaneringen med sättning av trädlådor. Första etappen intill västra sidan av kvarter 7 klar i Juli 2021.IMG_1016

På Elverkstorget sätter vi belsyningsfundament och lägger kanalisation . Första etappen klar i November 2021.IMG_1017

Inom område 5 Värmdövägen fortsätter VA-läggning. Etappen klar i April 2022. På motsatt sida Värmdövägen nära rondellen har gång och cykelbanan återfått sin bredd.

IMG_1011

På Vikdalsvägen område 3 fortsätter arbeten med VA, kanalisation och fyll över fjärrvärme. Vi börjar äntligen förbereda för asfaltering av vägen den 27,28, 29/6. Detta kan påverka infarten till P-garagets läge. Följ hänvisande skyltar. Etappen klar Juni 2021. IMG_1018

 

11 juni

Kommande händelser v 24

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

 

ScN Planeringsunderlag info 2020På norra Vikdalsvägen område 3 fortsätter stenarbeten och arbeten med gång och cykelbana. På södra delen fortsätter återfyll över fjärrvärme. Etappen klar Juni 2021.

IMG_0911 IMG_0904

Inne på Nya Gatan fortsätter finplaneringen med sättning av trädlådor. Första etappen intill västra sidan av kvarter 7 klar i september 2021.

IMG_0900

På Elverkstorget fortsätter arbeten med VA. Första etappen klar i November 2021.IMG_0888

Inom område 5 Värmdövägen fortsätter VA-läggning. Etappen klar i April 2022.IMG_0885

3 juni

Kommande händelser v 23

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Inför nästa vecka fortsätter vi inom område 3 arbeten med kantsten, refuger och VA på norra Vikdalsvägen.

På södra delen av Vikdalsvägen fyller vi över fjärrvärme och schaktar för dagvatten. Etappen klar i slutet av Juni 2021.

IMG_0596 (1)

 

ScN Planeringsunderlag info 2020

Inom område 5 på Värmdövägen fortsätter vi förläggning av dagvattenledning. Etappen klar i April 2022.

CDCDA686-5D41-483C-962E-4F01865DEEAA

På Elverkstorget område 1 börjar vi lägga fjärrvärme och  fortsätter schakt för belysning. Sprängning  i mitten av veckan. Första etappen klar i November 2021.

IMG_0595

Instängsling/skydd  av ek nere vid Elverkstorget.

IMG_0592

Inne på Nya Gatan, område 2 påbörjas nu finplanering med schakt för trädlådor. Första etappen intill västra sidan av kvarter 7 klar i september 2021.

IMG_0582

27 maj

Kommande händelser v 22

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

ScN Planeringsunderlag info 2020

 

Inom område 1, Elverkshusen fortsätter  schakt och bädd för fjärrvärme. Första etappen klar i November 2021.

 

IMG_2041

IMG_2044

På Vikdalsvägens norra del fortsätter arbete med platt och stenläggning samt brunnar till trädlådor för dagvattenhantering. Etappen klar i Juni 2021.

IMG_0405

På Vikdalsvägens södra del lägger vi dagvattenledning och fortsätter fyll över fjärrvärme. Etappen klar i Juni 2021.

IMG_0404

På Värmdövägen område 5 har vi nu sprängt och fortsätter arbete med VA. Etappen klar i April 2022.

IMG_0022

21 maj

Kommande händelser v 21

avatar

Sara Axén

2 Kommentarer

Den här veckan har vi  för 17e året i rad haft Safety week. Temat för detta år har varit hållbart arbetsliv med fokus på att öka medvetenheten kring säkerhet och välbefinnande på våra arbetsplatser. Att må bra och känna att både kroppen och knoppen räcker till även utanför arbetstid. Här nedan ser ni bild från  vår skydds och miljörond med fokus på ergonomi.

IMG_0326

5DA6733E-A2A1-4C26-A915-1492D65EA551

 

ScN Planeringsunderlag info 2020

 • I början av veckan kommer vi spränga  och fortsätta schakta för Va och fjärrvärme nere i område 1. Första etappen klar i November 2021.

IMG_2014

 •  På Värmdövägen område 5 fortsätter arbeten med VA, avtäckning av berg och sprängning under veckan.

IMG_0324

 •  Inom område 3 på södra Vikdalsvägen fortsätter schakt för fjärrvärmeledning och VA.

IMG_0294

 • På norra delen fortsätter arbeten med kanalisation och VA samt återfyllning. Etappen klar i Juni 2021.

IMG_0311

 •  Vi lagar kontinuerligt potthål i vägar i anslutning till arbetsområdet. Upptäcker ni hål i vägarna så rapportera gärna in dessa till oss här så hinner vi åtgärda dessa snabbare.

12 maj

Kommande händelser v 20

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

ScN Planeringsunderlag info 2020

 • På Värmdövägen område 5 har arbeten med Elverkstorget påbörjats. Nästa vecka fortsätter rivning och schakt inom området, samt schakt för VA. Första etappen klar i November 2021.

IMG_0023

 • Inom område 3 på södra Vikdalsvägen fortsätter schakt för fjärrvärmeledning och VA. På norra delen fortsätter återfyll av fjärrvärme och kanalisation. Etappen klar i Juni 2021.

IMG_6647

 • I område 6 på Värmdövägen nära Forumrondellen fortsätter arbeten kring kabelschakten. Etappen klar i Juni 2021 och rondellen i sin helhet September 2022.

IMG_0030

parkering

7 maj

Kommande händelser v 19

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

 •  Måndagen 10/5 stängs den östra parkeringen inom område 1 på Järla Östra skolväg. Detta för fortsatt arbete med Elverkshusen. Första etappen klar i November 2021.

 

ta plan

 

 • Vägen där den västra parkeringen stod utgör nu in/utfart till skolan med avlämningszon av barn/elever.  (se bild ovan)

 

 • På Värmdövägen område 5 har arbeten med Elverkstorget påbörjats. Nästa vecka fortsätter rivning och schakt inom området, samt schakt för VA. Första etappen klar i November 2021.

5

4

 • Inom område 3 på södra Vikdalsvägen fortsätter schakt för fjärrvärmeledning och VA. Under veckan kommer Forumrondellens läge att förskjutas något västerut. På norra delen fortsätter arbeten med kanalisation och VA. Etappen klar i Juni 2021.

2

3

 • I område 6 på Värmdövägen nära Forumrondellen fortsätter arbeten kring kabelschakten. Etappen klar i Juni 2021 och rondellen i sin helhet September 2022.

1