Centrala Nacka

Närhet och naturbant

12 augusti

Kommande händelser v 33

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Vi är tillbaks efter semester och igång med våra arbeten här i Nacka.

Natten mellan onsdag-torsdag 17-18/8 sker en asfaltering.

Det är del av cykelbana inom område 3 på Vikdalsvägen mot Stadshuskvarteren, samt gång och cykelbana nere vid Hörnvägen/Värmdövägen.

Vi kommer även att påbörja ett förberedande arbete i Alphyddan med Fjärrvärme och VA-läggning under kommande vecka.

ScN Planeringsunderlag info 2020

Grön markering = Skanskas arbetsområde i Alphyddan.

alphyddan

På Värmdövägen område 5 pågår återfyll av fjärrvärmerör. Etappen klar i December 2022.

6

Inom område 6 runt rondellen/Värmdövägen fortsätter finplanering. En asfaltering sker natt mellan onsdag-torsdag 17-18/8. Etappen klar i Oktober 2022.

5

Inne på Nya Gatan område 2 fortsätter finplanering med schakt för skelettjordar och trädlådor mot kvarter 1 & 2. (Svea Fastigheter) Etappen planeras klar i Augusti 2022.

1

 

4

Trevlig helg!

Sara Axén, Arbetsledare

7 juli

Kommande händelser v 28-32

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Inför kommande vecka blir det lugnare i området. Arbeten på Värmdövägen område 5 med svetsning av fjärrvärme kommer pågå men ingen bullrande verksamhet under vecka 28-31. Etappen klar i December 2022.

3

En mindre trafikomläggning inom område 4/Lillängskorset kommer att ske i början av augusti.

ScN Planeringsunderlag info 2020

Vi på Skanska är tillbaks vecka 32. Detta blir alltså vårat sista inlägg innan semester.

Inom Nya Gatan område 2 fortsätter då finplanering med skelettjordar och trädlådor mot kvarter 1 & 2 (H2s hus) västra sida. Etappen planeras klar i Augusti 2022.

1

Inom område 6 runt rondell/Värmdövägen fortsätter finplanering. Etappen klar i Oktober 2022.

2

4

Vi avslutade med en liten grillning på projektet idag. Hoppas att ni alla får en trevlig sommar.

Sara Axén, Arbetsledare

1 juli

Kommande händelser v 27

avatar

Sara Axén

2 Kommentarer

Nästa vecka fortsätter arbeten på Värmdövägen område 5 med förläggning av fjärrvärmerör vidare där vi nu sågat. Etappen klar i December 2022.

4 5

ScN Planeringsunderlag info 2020

Inom område 6 runt rondell/Värmdövägen pågår finplanering. Etappen klar i Oktober 2022.

3

1

Inom Nya Gatan område 2 fortsätter finplanering med skelettjordar och trädlådor mot kvarter 1 & 2 (H2s hus) västra sida. Etappen planeras klar i Juli 2022.

2

Nere på Elverkstorget område 1 mot Järla skola färdigställs VA-arbete samt återställning av grönytor.

7 8

Trevlig helg.

Sara Axén, Arbetsledare

 

23 juni

Kommande händelser v 26

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Inför kommande vecka fortsätter inflyttning hos Svea fastigheter uppe i stadshuskvarteren närmast tvåans fritidsgård.

En liten del av gatan öppnas här, men inåt längs med Tor Boijes gata är det fortfarande avstängt och är en byggarbetsplats med lyftkranar, grävmaskiner och lastbilar.

761

ScN Planeringsunderlag info 2020

Inom Nya Gatan område 2 fortsätter finplanering med skelettjordar och trädlådor mot kvarter 1 & 2 (H2s hus) norra sida. Etappen planeras klar i Juli 2022.

3

På Värmdövägen område 5 fortsatt schakt och bergssågning under kabelstråk för fjärrvärme. Etappen klar i December 2022.

2

Inom område 6 söder om rondell/Värmdövägen pågår finplanering. Etappen klar i Oktober 2022.

4

Inom område 1 mot Järla skola kommer arbete med en VA-ledning påbörjas under nästa vecka.

 

Glad midsommar!

Sara Axén, Arbetsledare

16 juni

Kommande händelser v 25

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Lördagen den 18/6 har Nacka en gatufest i nya stadshuskvarteret, område 2. Kan komma att påverka trafiken.

Parkering finns i Nacka Forum, samt utanför kommunhuset.

(Ingen parkering inom området)

Läs mer om gatufesten här –> nacka.se

7

 

ScN Planeringsunderlag info 2020

Inom område 2 Nya Gatan fortsätter finplanering med skelettjordar och trädlådor mot kvarter 1 & 2 (H2s hus) norra sida. Etappen planeras klar i Juli 2022.

1 2

På Värmdövägen område 5 fortsatt sprängning, schakt, förläggning och svetsning av fjärrvärmerör. Etappen klar i December 2022.

6

Inom område 6 söder om rondell/Värmdövägen pågår finplanering. Etappen klar i Oktober 2022.

5

Trevlig helg

Sara Axén, Arbetsledare

10 juni

Kommande händelser v 24

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Inför kommande vecka kommer Nacka kommun att ha en gatufest inne på Nya gatan område 2. Framkomligheten kan då komma att påverkas under lördagen den 18/6.

 

På Värmdövägen område 5 utlastning av berget vi sprängt i veckan och fortsatt schakt för fjärrvärme. Eventuellt någon sprängning i slutet på veckan. Etappen klar i December 2022.

2

4ScN Planeringsunderlag info 2020

Inom område 6 söder om rondell/Värmdövägen pågår finplanering. Etappen klar i Oktober 2022.

På Vikdalsvägen område 3 pågår kompletterande plattläggning på gång och cykelbanan intill Nacka Forum.

5

Inom område 2 Nya Gatan fortsätter finplanering med skelettjordar och trädlådor mot kvarter 1 & 2 (H2s hus) norra sida. Etappen planeras klar i Juli 2022.

1

 

Trevlig helg

Sara Axén, Arbetsledare

 

3 juni

Kommande händelser v 23

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

IMG_1812

5

Fortsatt borrning och sprängning för fjärrvärme på Värmdövägen område 5 kommande vecka. Etappen klar i December 2022.

6

ScN Planeringsunderlag info 2020

Inom område 6 Värmdövägen fortsätter uppfyllnad av vägen samt finplanering. Etappen klar i Oktober 2022.

2

Inne på Nya gatan område 2 fortsätter finplanering med skelettjordar och trädlådor mot kvarter 1 & 2 (H2s hus) norra sida. Etappen planeras klar i Juli 2022.

87

 

Trevlig helg

Sara Axén, Arbetsledare

 

25 maj

Kommande händelser v 22

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Kortvecka denna vecka och i eftermiddag 25/5 öppnar vi åter igen in-/utfart Hörnvägen mot Värmdövägen. Område 6.

Vi kommer under veckan att fortsätta borra och spränga på Värmdövägen, område 5.

1ScN Planeringsunderlag info 2020

På Värmdövägen område 5 fortsatt schakt för fjärrvärme längsmed södra sidan Värmdövägen samt borrning och sprängning av berg.

4

Inom område 2,  Nya gatan fortsätter finplanering med fyll för skelettjordar till trädlådor mot kvarter 1 & 2 (H2s hus) norra sida. Etappen planeras klar i Juli 2022.

3

Trevlig helg

Sara Axén, Arbetsledare

20 maj

Kommande händelser v 21

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Inför kommande vecka fortsätter arbetet med VA-ledningar i korsningen Hörnvägen / Värmdövägen. Område 6.

Hörnvägen beräknas öppnas för trafik igen i mitten av veckan.

1

ScN Planeringsunderlag info 2020

Finplanering område 6 mot rondell.

2

Fortsatt schakt för fjärrvärme längsmed södra sidan Värmdövägen, område 5.

5

Inne på Nya gatan område 2 fortsätter finplanering och schakt för skelettjordar till trädlådor mot kvarter 1 & 2 (H2s hus). Etappen planeras klar i Juli 2022.

4

Trevlig helg

/Sara Axén, Arbetsledare Skanska

16 maj

Kommande händelser v 20

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

s

Inför kommande vecka fortsätter arbetet med att sy ihop VA-ledningar i korsningen Hörnvägen / Värmdövägen samt fortsatt schakt längsmed södra sidan Värmdövägen, område 5. Vi kommer behöva spränga några mindre smällar under veckan, pga av berg i schakten.3

 

ScN Planeringsunderlag info 2020

Aktuell TA-plan Värmdövägen.

ta 1

ta bil

Inne på Nya gatan område 2 fortsätter finplanering och schakt för skelettjordar till trädlådor mot kvarter 1 & 2 (H2s hus). Etappen planeras klar i Juli 2022.

IMG_1286

Trevlig helg

/Sara Axén, Arbetsledare Skanska