Centrala Nacka

Närhet och naturbant

11 mars

Kommande händelser v 11

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Inne på Nya gatan, område 2 fortsätter finplanering mot kvarter 1 & 2 (H2s hus). Etappen klar i Juli 2022.

3

ScN Planeringsunderlag info 2020

På Vikdalsvägen område 3 fortsätter uppbyggnad runt trädlådor. Etappen klar i April 2022.

4 5

Inom område 5 & 6 Forumrondellen / Värmdövägen fortsätter arbete med Vatteninkoppling, finplanering med sten och plattläggning samt uppbyggnad av skelettjordar. Etappen klar i April 2022.

12

9

Vid parkeringen intill Lillängskorset område 4 kommer vi i slutet av veckan att arbeta med omkoppling av vattenledning samt ny spillservis.

Inom Elverkshuset område 1 kommer vi på måndag asfaltera väg samt lasta ut berg.

87

Trevlig helg

Sara Axén

 

4 mars

Kommande händelser v 10

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Inne på Nya gatan, område 2 fortsätter  finplanering mot kvarter 1 & 2 (H2s hus). Etappen klar i Juli 2022.

1AA3ABCF-CCFD-4098-BCC5-F5D1D26B6560

ScN Planeringsunderlag info 2020

På Vikdalsvägen område 3 fortsätter uppbyggnad runt trädlådor. Etappen klar i April 2022.

E608D6E8-DC1F-4620-904A-B72157DCF854

Inom område 5 & 6 Forumrondellen / Värmdövägen fortsätter arbete med VA-läggning, finplanering med sten och plattläggning samt uppbyggnad av trädlådor på motsatt sida intill husen. Etappen klar i April 2022.

593D8474-0149-4D3A-B211-547BE77345AB

E53263AC-6947-44ED-8815-A9C64A9F1F71

Vid parkeringen intill Lillängskorset område 4 har vi tillfälligt återställt ytan med körplåtar så den kan nyttjas i väntan på inkoppling av ny avloppsservis.

1D94D07E-AC3E-44B2-8FED-3E4B7F6945A3

Inom Elverkshuset område 1 kommer det lastas ut berg nästa vecka.

47461BB5-A08C-4B0F-B3AB-95CBCC8EB74E

Trevlig helg

Sara Axén

 

 

25 februari

Kommande händelser v 9

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

På Vikdalsvägen område 3 fortsätter uppbyggnad runt trädlådor. Etappen klar Mars 2022.

79A8CE5A-165D-4CFD-A803-D309A3BDD29A7159ECE3-7022-499A-AB10-4CCC8E095F2D

ScN Planeringsunderlag info 2020

Inne på Nya gatan, område 2 fortsätter  finplanering mot kvarter 1 & 2 (H2s hus). Nästa vecka asfalteras körbana mellan husen. Etappen klar i Juli 2022.

8D596D91-3738-424E-9DB4-B49EE9D8E85D

Inom område 6 Forumrondellen fortsätter arbete med VA-läggning, samt finplanering på motsatt sida intill husen. Etappen klar i April 2022.

99FC13F0-ECE4-46C3-B22D-FF574F88F0D8

D089AA14-BC19-4ACF-BB70-6BB662FD29DB

På Värmdövägen område 5 fortsätter arbete  med uppbyggnad av trädlådor, sten och plattläggning samt va-läggning och kanalisation. Etappen klar i April 2022.

94DEF634-5969-4D8C-B084-66E979E6406B0D19E897-590D-4795-A4D3-E22EF09FA7EB

På Elverkshusens område kommer det fortsätta lastas ut berg nästa vecka samt återställning och asfaltering av parkeringens södra del intill förskolan.

C0BE1573-C562-4DD9-A1D8-6153B15E7856

5D65BDC1-8B87-455F-BB62-BD7A28C41B92

Vid parkeringen intill Lillängskorset område 4 pågår spolning och provtagning av vattenledning inför påkoppling på ny ledning.

184DE4CB-F456-4609-98AB-1024A6D3A718

Trevlig helg

Sara Axén

18 februari

Kommande händelser v 8

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Inom område 4 Lillängskorset pågår en mindre schakt för förlängning av VA.

BAEA6F91-7BCE-4261-AE42-4CB915D5CC5F

På Värmdövägen område 5 fortsätter arbete  med uppbyggnad av trädlådor, sten och plattläggning samt va-läggning och kanalisation. Etappen klar i April 2022.

568A9128-EBBA-42B5-AABB-9F4566208EAC

EDBFE910-3886-4E13-BDC0-EAB22F1E18AA

ScN Planeringsunderlag info 2020

Inom område 6 Forumrondellen fortsätter arbete med VA-läggning, samt finplanering på motsatt sida intill husen. Etappen klar i April 2022.

EB948EE4-F75E-4EA0-B650-0A0FE8018735

Inne på Nya gatan, område 2 fortsätter  arbeten med att bygga upp gångbana, stensättning och gata runt kvarten 1 & 2 (H2s hus). Etappen klar i Juli 2022.

35FCC6D9-9252-4871-936C-FF61FD1E11FB

0DDCE751-0151-47BB-AFAA-07B8B5AAB264

På Vikdalsvägen område 3 fortsätter uppbyggnad av skelettjordar till trädlådor. Etappen klar Mars 2022.

33D9112A-38A9-428B-BF9A-90900082F264

Trevlig helg

Sara Axén

11 februari

Kommande händelser v 7

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

På Vikdalsvägen område 3 fortsätter uppbyggnad av skelettjordar till trädlådor. Etappen klar Mars 2022.

A10C8ACC-09D9-4914-8C07-AAD7EBCDFE2634457C48-31E4-4EC9-A4C8-06AFB5A26A00

ScN Planeringsunderlag info 2020

Inom område 6 Forumrondellen fortsätter arbete med VA-läggning, samt finplanering på motsatt sida intill husen. Etappen klar i April 2022.

4E2B69B9-40AE-4FE3-AE7A-C1ECCF213C7C

På Värmdövägen område 5 fortsätter arbete  med uppbyggnad av trädlådor, sten och plattläggning samt va-läggning och kanalisation. Etappen klar i April 2022.

5485F260-09C4-414E-8BDE-BF97A44ACF8D CB8BF6C4-6854-4A19-9C63-324263324ADF

Inne på Nya gatan, område 2 så fortsätter nästa vecka arbeten med att bygga upp gångbana och gata runt kvarten 1 & 2 (H2s hus). Etappen klar i Juli 2022.

A862D831-6A81-4A68-94FF-0205FA46B320

Trevlig helg

Sara Axén

4 februari

Kommande händelser v 6

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

På Vikdalsvägen område 3 fortsätter vi med kanalisation, schaktar och bygger upp skelettjordar till trädlådor. Etappen klar Mars 2022.

429CD1A4-7E8C-46FA-B05C-FB2D436BC69F

ScN Planeringsunderlag info 2020

Inom område 6 mittemot Forumrondellen förlänger vi kanalisation och bygger upp skelettjordar. Etappen klar i April 2022.

D3E68010-9C06-444E-92B0-8D8D31580487

På Värmdövägen område 5 fortsätter arbete på olika fronter med uppbyggnad av trädlådor, sten och plattläggning samt va-läggning och kanalisation. Etappen klar i April 2022.

74EA5D7D-51B7-4F1F-A40D-6C50D1E3F48A7D429150-F708-4F65-9624-0A5053C3A136

B0FCA20A-17D1-4F70-B5E0-7A2EA4DB97D2

På Elverkstorget område 1 fortsätter återställning av södra delen av parkeringen.

55425DE3-1C56-4634-9898-2FD92B3C79DE

Trevlig helg,

Sara Axén

27 januari

Kommande händelser v 5

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

På Vikdalsvägen område 3 förlänger vi kanalisation samt schaktar och bygger upp skelettjordar till trädlådor. Etappen klar Mars 2022.

2

ScN Planeringsunderlag info 2020

Inom område 6 Forumrondellen förlänger vi kanalisation och VA  samt asfalterar för framtida plattläggning intill Storstadens hus. Etappen klar i April 2022.

1

På Värmdövägen område 5 fortsätter arbete på olika fronter med uppbyggnad av trädlådor, sten och plattläggning samt va-läggning och kanalisation. Etappen klar i April 2022.

534

På Elverkstorget område 1 intill förskolan kommer vi schakta för en kanalisation fram till  ett elskåp samt påbörja återställning av södra delen av parkeringen.ta

7

 

21 januari

Kommande händelser v 4

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

På Vikdalsvägen område 3 är sponten nu kapad. Nästa vecka kommer vi fortsätta med kanalisation och skelettjordar till trädlådor. Etappen klar Mars 2022.

3v

ScN Planeringsunderlag info 2020

På Värmdövägen område 5 fortsätter arbete med uppbyggnad av trädlådor, sten och plattläggning samt va-läggning. Etappen klar i April 2022.

1

1

2

På Elverkstorget område 1 terrassering inne på byggområdet samt återställning av södra delen av parkeringen mot förskolan.

4

Trevlig helg.

/Sara Axén

14 januari

Kommande händelser v 3

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Vi är nu tillbaka i full styrka efter julledighet.

Kommande vecka fortsätter arbete i område 6 Forumrondellen med spräckning av berg, samt schakt för VA-läggning.  Etappen klar i April 2022.

ScN Planeringsunderlag info 2020

1

På Värmdövägen område 5 fortsätter arbete med uppbyggnad av trädlådor, sten och plattläggning samt va-läggning. Etappen klar i April 2022.

2

6

3

5

På Vikdalsvägen område 3, har vi tagit fram spont för kapning. Schaktar för skelettjordar till trädlådor. Etappen klar Mars 2022.

4

På Elverkstorget område 1 kommer vi nästa vecka påbörja återställning av den västra parkeringen mot förskolan. Se rödstreckat område där vi börjar arbete.

Vi börjar med att återställa den ursprungliga in-/utfarten. Sedan kommer vi fylla upp och återställa ytterligare några parkeringsrutor söderut på parkeringen där utfarten är i dagsläget.

 

Skärmklipp2

Trevlig helg.

/Sara Axén

 

23 december

Kommande händelser v 52

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Inför kommande vecka har vi en mindre styrka som kommer att arbeta med återfyllning på Elverkshusen område 1.

e

luvasa

Projektet i Nacka tackar för i år och önskar er alla en God Jul.

På återseende nästa år!

/Sara Axén