Skanska bygger Värmdövägen – en del av Nacka stad

Från Sickla bro till Nacka forum

11 juni

Händer på bygget v 24

avatar

Elin Kastenholm

Lämna en kommentar

För mer regelbundna uppdateringar – följ vårt arbete på InstagramSkanska_Värmdövägen Nacka

Värmdövägen etapp 1: Sickla

Lördag – arbetar vi på Sickla bro mellan 06:30-13:00. Inget högljutt arbete.

Nattarbete – onsdag natt mellan 20:00 – 02:00 arbetar vi på Sickla bro med att lägga akrylat. Vi målar på en primer/beläggning på bron för att skydda den från bland annat vatten och salter. Arbetet kommer inte att vara högljutt.

I slutet av veckan eller början på nästa kommer vi att installera en mobilkran vid Sickla bro. Den kommer att stå vid bron under hela nästa vecka och ska hjälpa oss att lyfta ner den trapp som ska gå från bron ner till perrongen på Tvärbanan och Saltsjöbanan.

Här kommer trappen att lyftas ner under nästa vecka. Till vänster kommer Tvärbanan ut ur tunneln och till höger kommer Saltsjöbanan ut ur tunneln.

Jämförande visionsbild från Sickla (Nacka kommun/tmrw.inc) där man kan skymta trappen mellan det två tågen.

Värmdövägen etapp 2: Finntorp – Järla

Nattarbete – onsdag samt torsdag natt kommer vi att jobba på Värmdövägen vid Järla bro med att skarva el och vatten under vägbanorna. Arbetet kommer delvis vara högljutt. Delar av arbetet innefattar att vi behöver packa material med padda, vilket är högljutt. Detta arbete sker i intervaller om max 20 minuter.

Vi lägger plattor för fullt längs norra gångstråken på sträckan Finntorp-Järla.

Plattor läggs längs med promenadstråken. Längs cykelstråken kommer asfaltering att läggas. Här en nylagd sträcka vid kyrkomuren, Nacka kyrka.
Rader av kantsten väntar på att läggas längs etapp 2.
Kantsten sätts med millimeterprecision och muras fast i marken för att inte rubbas av framtida trafik och snöröjning.

Nya gatan/ Stadshusområdet

I nästa vecka kommer vi börja jobba på Över torget/Granittorget. I kartan nedan (grön markering) kan du se hur du passerar mellan Granittrappan via torget och vidare till Stadshusgatan.

Kartan visar hur du kan passera vid Granittorget (kallat Övre torget i bild). Röda ytor markerar byggarbetsplats. Gröna ytor markerar där du kan gå från trappen och förbi torget.

Granittrappan mellan torget och Värmdövägen väntar fortfarande på att få handledare och belysning uppsatt. Planteringar sker först nästa höst. Men i övrigt har vi nu lämnat trappen till förmån för andra arbeten längs Stadshusområdet.

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)