Skanska bygger Värmdövägen – en del av Nacka stad

Från Sickla bro till Nacka forum

2 juli

Händer på bygget under semestertider

avatar

Elin Kastenholm

Lämna en kommentar

För mer regelbundna uppdateringar – följ vårt arbete på InstagramSkanska_Värmdövägen Nacka

Arbete längs Värmdövägen v 28-31

Vi jobbar under hela sommaren men med minskad styrka under veckorna 28-31. Arbete sker längs Värmdövägen vid Sickla/Alphyddan samt mellan Finntorp och Järla.

Har du frågor om arbetet eller observerar något som inte verkar vara som det ska, hör av dig till nedan kontaktpersoner. Observera aktuell vecka och kontaktperson:

Vecka 28-30
Fredrik Hasselroth, Skanska
076-867 52 75, fredrick.hasselroth@skanska.se

Vecka 31
Johan Almgren, Skanska
073-410 10 48, johan.almgren@skanska.se

Nacka kommun når du genom; kommunikation@nacka.se eller info@nacka.se

Värmdövägen etapp 1: Sickla

Under vecka 28-31 jobbar vi med att fylla upp massor runt Sickla bro, svetsningar på bron och schakter.

Trapp till plattformarna. Nu har vi lyft trappen på plats som ska leda ner resenärer till plattformen för Tvärbanan och Saltsjöbanan vid Sickla station. Konstverk i form av grafisk betong pryder väggarna längs trappen.

Trafiken är flyttad en aning närmare Sickla köpkvarter för att vi ska kunna jobba på ytan närmast Alphyddan.

Den röda bron har nu blivit svart och har täckts med tätskitsmattor. Nästa steg är gjutasfalt. I slutet på väckan börjar vi fylla upp med stenkross ovanpå bron.

Värmdövägen etapp 2: Finntorp – Järla

Under semesterveckorna 28-31 kommer vi att jobba, men med en förminskad styrka, mellan Finntorp och Järla. Arbetet består framförallt av plattläggning, kantsten och detaljarbete.

Nya gatan/ Stadshusområdet

Under veckorna 28-31 tar vi semester på Nya gatan/Stadshusområdet. Vi återupptar arbetet igen vecka 32.

Arbeten på torget pågår under vecka 27. Med paus under fyra semesterveckor kommer vi sen fortsätta arbetet efter semestrarna och under hösten.

Öppet för allmänheten. De grönmarkerade ytorna runt Kungsvåningen är öppna för allmänheten. Kartan ritas kontinuerligt om allt eftersom arbetsområdena ändras och färdigställs. Håll utkik på bloggen för uppdaterade kartor.

Information om landgången utanför Granithöljden 7-9. I mitten av augusti kommer landgången utanför Granithöjden 7-9 att tas bort. Dessa arbeten förväntas pågå i ca två veckor och under den tiden hänvisas boende och lokalhyresgäster till övriga entréer på Östra Granittrappan och vägen in/ut genom garaget. Vill du har mer detaljerad information kan du läsa mer i informationsbrevet ”Pågående arbeten Granithöjden”.

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)