Centrala Nacka

Närhet och naturbant

27 oktober

Kommande händelser v 44

avatar

Sara Axén

2 Kommentarer

Inför kommande vecka kommer vi att ställa om trafiken inom område 5 & 6 på Värmdövägen.

Uppdatering, omställning sker natt till Tisdag 31/10-1/11.

Rondellen kommer att justeras söderut och trafiken från sickla som kör österut kommer köra på den nya södra delen av Värmdövägen.

Se TA-plan nedan.

Rödstreckat = Arbetsområde

ta

ta _

 

________________________________________________________________________________________________

 

Vi planerar att öppna Värmdövägens bil-, cykel- och gångvägar till jul. Färdiga trafiklösningen mellan Järla Skola och Nacka Forum skall vara i full drift innan årsskiftet (Se grönmarkerat område). Det som skulle kunna påverka denna öppning är om det blir mycket kallt och snö tidigt i vinter.

Dock så kommer en del planterings- och belysningsarbeten kvarstå till våren 2023. Samt att vi kommer lägga ny asfalt över alla bilvägar våren 2023 (inom grönmarkerat område), mer info om detta kommer senare.

Området kring Nya gatan (Se orange-markerat område) styrs fortsatt utav exploatörerna som färdigställer husen och inflyttningen i lokalerna. Dessa arbeten kommer fortsatt att påverka områden nära de nya byggnaderna, vilket kan innebära kortare ingrepp i vägområdet som exploatörerna själva hanterar.

Översikt ScN  220831 Nya gatan

________________________________________________________________________________________________

 

Inom område 5-6 Värmdövägen fortsätter arbete kommande vecka med återfyll av fjärrvärme samt finplanering av gång och cykelbana. Trafik leds över på nya körbanan (se bild nedan) i mitten av veckan. Etappen klar i December 2022.

Image3ta _ScN Planeringsunderlag info 2020

Image4

Image6

Fortsatt finplanering inne på Nya Gatan område 2. Gångbana södra delen av BoTryggs fastighet. Etappen planeras klar i November. 2022.

IMG_7801

I veckan som var planterades perenner intill torget mot rondellen. Träd kommer planteras inom kort.

Image8Image2

Vi har påbörjat inkoppling av belysning på Värmdövägen och Vikdalsvägen men är i nuläget inte helt färdiga med alla inkopplingar.

Hör av er om det finns områden som känns mörka så får vi se om vi lokalt kan åtgärda detta tills belysningen inom området är helt klart och installerat.

 

Trevlig helg,

Sara Axén

Arbetsledare Skanska

21 oktober

Kommande händelser v 43

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Inför kommande vecka kommer vi att asfaltera inom område 5 & 6 på Värmdövägen. När den är färdigställd kommer rondellen att justeras söderut.

Se TA-plan nedan.

ta

ta _

ScN Planeringsunderlag info 2020

På Värmdövägen område 5 arbete med återfyll av fjärrvärme samt justering inför asfalt. Etappen klar i December 2022.

2  4 Image

Fortsatt finplanering inne på Nya Gatan område 2. Gångbana på norra sidan under kommunhuset. Asfaltering av gångbana i mitten av veckan. Samt fräsning körbana för trafiksignalskabel måndag kväll. Etappen planeras klar i slutet av Oktober 2022.

3

I Alphyddan återställning samt avslut, asfaltering inom några veckor tillsammans med intilliggande arbetsområde.

IMG_1851

Grön markering = Skanskas arbetsområde Alphyddan

alphyddan

 

 

Uppdatering gällande ombyggnationen av Värmdövägen:

Här planerar vi att starta utförandet av följande moment under perioden oktober 2022 – mars 2023.

Under kommande period, så kommer vi att starta upp med etableringsarbeten, trafikomledningar och hantering befintlig växtlighet.

Detta inför ombyggnationen delar av Värmdövägen, från Sickla station till Järla station mellan januari 2023 – 2026.

 

  1. Byggnation av kammarbrunn för hantering av dagvattnet från området. Startar oktober 2022, klart våren 2023.

Vi kommer påbörja etablering längs med Järlaleden under kommande vecka, v43. Med trafikomledningar och instängslade upplagsområden.

 

  1. Markarbeten för kommande etablering och trafikomläggningar inför ombyggnationen av Värmdövägen. Förberedande arbeten startar under oktober 2022.

Inget planerat arbete v43.

 

  1. Värmdövägen GC-Banor vid Sickla bro. Markarbeten för kommande trafikomläggningar och tillfälliga busshållplatser inför ombyggnation av Värmdövägen och Sickla Bro. Förberedande arbeten startar i november 2022.

Inget planerat arbete v43.

 

Vi uppdaterar nu löpande informationen tillsammans med Nacka kommun.

Här kan ni finna Nacka kommuns projektsida för Värmdövägen där ni kan finna mer info. Denna uppdateras också kontinuerligt.

Värmdövägen | Nacka kommun

Har ni någon fråga gällande kommande byggnationer så är ni välkomna att kontakta oss i projektet eller kommentera direkt i bloggen.

 

översikt centrala nacka förberedande arbeten 2022

 

Trevlig helg.

Sara Axén, Arbetsledare

14 oktober

Kommande händelser v 42

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Inför ombyggnationen av Värmdövägen så planerar vi att starta utförandet av följande moment under perioden oktober 2022 – mars 2023.

1.

Byggnation av kammarbrunn för hantering av dagvattnet från  Sicklaområdet. Startar oktober 2022, klart våren 2023.

2.

Markarbeten för kommande etablering och trafikomläggningar inför ombyggnationen av Värmdövägen. Förberedande arbeten startar under oktober 2022.

3.

Värmdövägen GC-Banor vid Sickla bro. Markarbeten för kommande trafikomläggningar och tillfälliga busshållplatser inför ombyggnation av Värmdövägen och Sickla Bro. Förberedande arbeten startar i november 2022.

 

Mer info om kommande ombyggnation kommer inom kort.

översikt centrala nacka förberedande arbeten 2022

 

 

ScN Planeringsunderlag info 2020

På Värmdövägen område 5 arbete med återfyll av fjärrvärme. Etappen klar i December 2022.

IMG_7317

IMG_7459

Fortsatt finplanering inne på Nya Gatan område 2. Gångbana på norra sidan under kommunhuset. Etappen planeras klar i slutet av Oktober 2022.

IMG_7314

IMG_7309

Fortsatta arbeten med finplanering runt rondell och förlängning av kanalisation inom område 6 på Värmdövägen. Etappen planeras klar i December 2022.

IMG_7456

I Alphyddan återfyll och återställning/asfaltering av området. Etappen klar i Oktober 2022.

IMG_1681 IMG_1730 IMG_1749

Grön markering = Skanskas arbetsområde Alphyddan

alphyddan

 

Trevlig helg.

Sara Axén, Arbetsledare

7 oktober

Kommande händelser v 41

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Finplanering fortsätter inne på Nya Gatan område 2. Vi utför arbeten med kantsten och justering av gångbana på norra sidan. Etappen planeras klar i slutet av Oktober 2022.

52

ScN Planeringsunderlag info 2020

På Värmdövägen område 5 arbete med återfyll av fjärrvärme samt arbeten med återställning gångbana Lillängsvägen östra sidan. Etappen klar i December 2022.

IMG_7103

14

Arbeten med finplanering runt rondell och förlängning av kanalisation inom område 6 på Värmdövägen. Etappen planeras klar i December 2022.

3Image

I Alphyddan fortsatt arbete med va-omläggning samt återfyll av fjärrvärme. Etappen klar i Oktober 2022.

IMG_1443

IMG_1460

Grön markering = Skanskas arbetsområde Alphyddan

alphyddan

 

Trevlig helg.

Sara Axén, Arbetsledare

6 oktober

Ny uppdatering av kommande info inom kort

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Vi kommer inom de kommande månaderna att informera om de kommande etapperna som planeras att utföras i vårt projekt Södra Centrala Nacka.

Med detta så kommer flikarna “Frågor och svar” och “Milstolpar” att uppdateras avsevärt för att ni skall få information om vad som skall byggas och hur vi planerar att ta oss dit.

Vi planerar nu tillsammans med Nacka kommuns representanter samt övriga aktörer för att kunna visa en så genomarbetad och tydlig plan som möjligt.

Vänligen Pär Enlove, Projektchef Skanska

30 september

Kommande händelser v 40

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Finplanering fortsätter inne på Nya Gatan område 2. Denna vecka sätter vi kantsten och justerar för gångbana på norra sidan intill kv. 1-2 (Svea Fastigheter) Etappen norra sidan planeras klar i slutet av Oktober 2022.

5 6

ScN Planeringsunderlag info 2020

Fortsatt finplanering/sten och plattläggning på torget område 5-6 mot rondell.

4

På Värmdövägen område 5 arbete med fjärrvärme på norra sidan Värmdövägen. Återställning gångbana Lillängsvägen östra sidan.  Etappen klar i December 2022.

Image

Image1

I Alphyddan fortsatt arbete med va-omläggning. Etappen klar i Oktober 2022.

7

9 10

Grön markering = Skanskas arbetsområde Alphyddan

alphyddan

 

Trevlig helg.

Sara Axén, Arbetsledare

23 september

Kommande händelser v 39

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Inne på Nya Gatan område 2 fortsätter finplanering med plattläggning vid kvarter 1 & 2. (Svea Fastigheter) Etappen planeras klar i slutet av September 2022.

Inflyttning i kvarteret fortsätter kommande vecka.

7Image4

Fortsatt plattläggning på torget område 5-6 mot rondell samt fortsatt finplanering intill busstorget.

65

Rondellens läge kommer att förskjutas något österut under början av veckan.

Image3

ScN Planeringsunderlag info 2020

På Värmdövägen område 5 fortsätter återfyll/uppbyggnad av väg och sättning belysningsfundament. Etappen klar i December 2022.

Image2

Fortsatta arbeten runt Lillängskorset område 4 med fjärrvärmerör förbi korsningen.

Planerad öppning för biltrafik igen Tisdagen den 27/9.

Image

I Alphyddan fortsatt arbete med va-omläggning. Etappen klar i Oktober 2022.

Image7

Image9

 

Grön markering = Skanskas arbetsområde Alphyddan

alphyddan

 

Trevlig helg.

Sara Axén, Arbetsledare

 

 

15 september

Kommande händelser v 38

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Inne på Nya Gatan område 2 fortsätter finplanering med plattläggning och justering för gångbana vid kvarter 1 & 2. (Svea Fastigheter) Etappen planeras klar i slutet av September 2022.

Image5Image6 Image7

ScN Planeringsunderlag info 2020

Fortsatt plattläggning på torget område 5-6 mot rondell samt sättning kantsten och uppbyggnad refug intill busstorget.

Image2 Image4

Image10

På Värmdövägen område 5 fortsätter återfyll/uppbyggnad av väg, sättning belsyningsfundament samt vidare schakt för fjärrvärme västerut på Värmdövägen. Etappen klar i December 2022.

Image3

Fortsatta arbeten runt Lillängskorset område 4 med schakt och förläggning av fjärrvärmerör förbi korsningen.

Gång- och cykeltrafik kan passera som vanligt.

Planerad öppning igen Ons den 28/9.

Image11

ta

I Alphyddan sker utlastning av berg samt schakt för omläggning av dagvatten och vattenledning. Etappen klar i Oktober 2022.

Image8 Image9

Grön markering = Skanskas arbetsområde i Alphyddan.

alphyddan

 

Trevlig helg.

Sara Axén, Arbetsledare

9 september

Kommande händelser v 37

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Avstängningen av Lillängskorset område 4 är planerad till Tisdagen den 13/9 – Ons den 28/9.

Skanska har för avsikt att lägga ner fjärrvärmerör i Värmdövägen förbi infarten till Lillängen. Det betyder att Lillängsvägen måste stängas av ca 2v.

Gång- och cykeltrafik kommer kunna passera som vanligt.

taScN Planeringsunderlag info 2020

Inne på Nya Gatan område 2 fortsätter finplanering med plattläggning och trädlådor mot kvarter 1 & 2. (Svea Fastigheter) Etappen planeras klar i början av September 2022.

Image1

På Värmdövägen område 5 fortsätter återfyll/uppbyggnad av väg, sättning belsyningsfundament samt vidare schakt för fjärrvärme västerut på Värmdövägen. Etappen klar i December 2022.

Image4Image2Image3

Plattläggning på torget område 5-6 mot rondell fortsätter under veckan.

Image

I Alphyddan fortsätter borrning och spräckning av berget samt ledningsbädd för fjärrvärme. Etappen klar i Oktober 2022.

Image5

Grön markering = Skanskas arbetsområde i Alphyddan.

alphyddan

 

Trevlig helg.

Sara Axén, Arbetsledare

7 september

Sprängning intill Stadshuskvarteren v.36

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Med start idag Onsdag 7/9-22 kommer Noccon som bygger åt Wallenstam att påbörja mindre sprängningar i grunden inom område 2.

Vid eventuella frågor angående sprängningar kontakta Eric Van Gerpen, Noccon 070 321 92 22

Skärmklipp1

ScN Planeringsunderlag info 2020