Skanska bygger Värmdövägen – en del av Nacka stad

Från Sickla bro till Nacka forum

18 april

Händer på bygget v 16

avatar

Elin Kastenholm

Lämna en kommentar

För mer regelbundna uppdateringar – följ vårt arbete på InstagramSkanska_Värmdövägen Nacka

Kyrkviksparken tar en paus

Kyrkviksparken är en central plats för hantering och rening av dagvatten. Det eventuella stoppandet av Saltsjöbanans upphöjning för med sig konsekvenser gällande Kyrkviksparken. Därav tar arbetet i parken en paus för ett omtag efter nya förutsättningar.

Frågor om Kyrkviksparken mailas till: info@nacka.se

Värmdövägen etapp 1 – Sickla

På lördag kommer vi jobba på Sickla bro mellan 06:30-13:00. Arbetet kommer inte vara högljutt.

Nu börjar vi komma riktigt långt med att fylla upp runt Sickla bro/tunneln för Saltsjöbanan och vi närmar oss taket på tunneln. Nästa vecka är sista veckan för både långgrävaren och minigrävarna som jobbar med att fylla ut alla massor runt tunneln.

Vi jobbar vidare med form, armering och betongarbeten för alla stödmurar som byggs upp runt Sickla bro. Kikar man närmare på visionsbilden nedan syns en del stödmurar runt den högra tunneln där Saltsjöbanan kommer ut. Stödmurarna håller bland annat jordmassor på plats och hindrar att det blir ras. Mellan Alphyddan och Värmdövägen finns en ganska stor höjdskillnad och då är stödmurar ett måste.

Visionsbild över Sickla bro. Den högra tunneln för Saltsjöbanan är den vi nyligen gjutit och nu kringfyller. Stödmurar kan ses runt om i bilden.
Visionsbild Nacka kommun/tmrw.inc

På Värmdövägen jobbar vi vidare med att lägga rör för vatten, dagvatten och fjärrvärme.

Värmdövägen etapp 2 – Finntorp & Järla

Vi har haft fullt fokus på att koppla in olika ledningsägare och sedan fylla på med massor runt rören inför kommande finplanering.

Busshållplats Kyrkviken västgående trafik är nu färdigställd. Cyklister och gångare har därmed fått bredare bana att färdas och gå på.

Nya gatan/Stadshusområdet

Inom en snar framtid kommer gångbanan att öppnas på norra sidan om Värmdövägen mellan Kungsvåningen och Nackabacken. Cykelbanan kommer fortsatt att gå på södra sidan om Värmdövägen.


Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)