Centrala Nacka

Närhet och naturbant

16 maj

Kommande händelser v 20

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

s

Inför kommande vecka fortsätter arbetet med att sy ihop VA-ledningar i korsningen Hörnvägen / Värmdövägen samt fortsatt schakt längsmed södra sidan Värmdövägen, område 5. Vi kommer behöva spränga några mindre smällar under veckan, pga av berg i schakten.3

 

ScN Planeringsunderlag info 2020

Aktuell TA-plan Värmdövägen.

ta 1

ta bil

Inne på Nya gatan område 2 fortsätter finplanering och schakt för skelettjordar till trädlådor mot kvarter 1 & 2 (H2s hus). Etappen planeras klar i Juli 2022.

IMG_1286

Trevlig helg

/Sara Axén, Arbetsledare Skanska

6 maj

Kommande händelser v 19

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Inför kommande vecka fortsätter arbete med schakt för VA och fjärrvärme inom vårt nya arbetsområde på södra sidan Värmdövägen, område 5.

2

 

ScN Planeringsunderlag info 2020

Aktuell TA-plan Värmdövägen.

ta 1

ta bil

Bild1

Inne på Nya gatan område 2 fortsätter finplanering och schakt för skelettjordar till trädlådor mot kvarter 1 & 2 (H2s hus). Etappen planeras klar i Juli 2022.

4 3

Trevlig helg

/Sara Axén, Arbetsledare Skanska

27 april

Kommande händelser v 18

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Inför kommande vecka sker natt mellan måndag 2/5 -tisdag 3/5  en trafikomställning.

In/utfart Hörnvägen kommer då att stängas. Skyltar för alternativ väg ställs ut.

Busshållplats Lillängen på södra sidan Värmdövägen flyttas även ner till västra sidan av korsningen.

ta 1

 

 

Busshållplats Lillängen nytt läge västerut.

bussflytt

 

Grönstreckat = Gång och Cykeltrafik.

 

info ta

 

 

 

Biltrafik till och från Hörnvägen –  följ skyltar för omledning.

ta bil

 

Gång och cykeltrafik går nästa vecka på den nya norra delen av Värmdövägen. Område 5.

3ScN Planeringsunderlag info 2020

 

Här leds trafiken över på Tisdag 3/5.

1

Inom område 3, 5 & 6 finplanering mot kv7. Etappen klar i Maj 2022.

5

2

4

Inne på Nya gatan område 2 finplaneringsarbete mot kvarter 1 & 2 (H2s hus). Etappen planeras klar i Juli 2022.

 

Trevlig helg

/Sara Axén, Arbetsledare Skanska

21 april

Kommande händelser v 17

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Inför kommande vecka fortsätter asfaltering på Vikdalsvägen / Värmdövägen. Område 3, 5 & 6.

ScN Planeringsunderlag info 2020

Kommande avstängning  in/utfart Hörnvägen.

Vecka 18 sker natt mellan måndag 2/5 -tisdag 3/5  en trafikomställning. In/utfart Hörnvägen kommer då att stängas.  Skyltar för alternativ väg ställs ut.

Busshållplats Lillängen på södra sidan Värmdövägen flyttas även ner till västra sidan av korsningen.

ta 1

Inne på Nya gatan område 2 finplaneringsarbete mot kvarter 1 & 2 (H2s hus). Etappen planeras klar i Juli 2022.

4

Inom område 5 & 6 Forumrondellen asfaltering, samt finplanering mot kv7. Etappen klar i Maj 2022.

1

På Vikdalsvägen område 3 asfaltering vägbana samt finplanering och uppbyggnad av trädlådor på södra Vikdalsvägen. Etappen klar i Maj 2022.

2

3

På Värmdövägen område 5  asfaltering av vägbanan samt arbeten med sten och plattläggning. Etappen klar i Maj 2022.

Inom Elverkshuset område 1 fortsatt justering av botten.

5

Trevlig helg

/Sara Axén, Arbetsledare Skanska

13 april

Kommande händelser v 16

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

På onsdag nästa vecka (20/4) kommer vi att asfaltera inom område 5 Värmdövägen framför infart till gata 105.

Vi planerar leda personbilar (boende nya gatan) via Nya gatan upp och ut på Vikdalsvägen under förmiddagen. Vi kommer att ha flaggvakter på plats samt sopa gatan.  Gul markering för bilar, grönstreckat för gående.

8

Områdeskarta (asfalt område 5 samt 3 nästa vecka)

ScN Planeringsunderlag info 2020

På Vikdalsvägen område 3 asfaltering vägbana samt finplanering och uppbyggnad av trädlådor på södra Vikdalsvägen. Etappen klar i April 2022.

1

 

Inne på Nya gatan område 2 finplaneringsarbete mot kvarter 1 & 2 (H2s hus). Etappen planeras klar i Juli 2022.

Inom område 5 & 6 Forumrondellen fortsätter arbete med fjärrvärme samt finplanering mot kv7. Etappen klar i April 2022.

63

På Värmdövägen område 5  asfaltering av vägbanan samt arbeten med plattläggning. Etappen klar i April 2022.

2

Inom Elverkshuset område 1 justering av botten.

Vår på ingång och nu har de flesta av träden på Värmdövägen/Vikdalsvägen planterats.

7

Glad påsk önskar vi från projektet SCN

/Sara Axén, Arbetsledare Skanska

8 april

Kommande händelser v 15

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

På Vikdalsvägen område 3 fortsätter uppbyggnad av gatan, samt uppbyggnad av skelettjordar för trädlådor på södra Vikdalsvägen. Etappen klar i April 2022.

3

ScN Planeringsunderlag info 2020

Inne på Nya gatan, område 2 pågår finplaneringsarbete mot kvarter 1 & 2 (H2s hus). Etappen planeras klar i Juli 2022.

Inom område 5 & 6 Forumrondellen fortsätter arbete med fjärrvärme samt finplanering mot kv7. Etappen klar i April 2022.

1

På Värmdövägen område 5 förberedande arbeten för asfaltering av vägen samt plantering av träd. Etappen klar i April 2022.

2 4

Inom Elverkshuset område 1, fortsatt sprängning av berget/utlastning.

5 6

Trevlig helg

Sara Axén, Arbetsledare Skanska

1 april

Kommande händelser v 14

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

På Vikdalsvägen område 3 fortsätter uppbyggnad av gatan samt plattläggning. Övergångställe för boende från Nya gatan över till Vikdalsvägen/Nacka Forum flyttas upp norrut då vi har arbeten med vägen att slutföra inför plattläggning och asfaltering.

På östra sidan Vikdalsvägen mot Nacka Forum kommer arbeten med plantering av träd att fortsätta. Etappen klar i April 2022.

Nytt övergångsställe Vikdalsvägen 220329ScN Planeringsunderlag info 2020

2

Inne på Nya gatan, område 2 pågår finplaneringsarbete mot kvarter 1 & 2 (H2s hus). Etappen planeras klar i Juli 2022.

Inom område 5 & 6 Forumrondellen fortsätter arbete med fjärrvärme samt finplanering mot kv7. Etappen klar i April 2022.

3

På Värmdövägen område 5 förberedande arbeten för asfaltering av vägen samt plantering av träd. Etappen klar i April 2022.

4

Inom Elverkshuset område 1, fortsatt sprängning av berget/utlastning.

Skärmklipp2

 

Skärmklipp

Trevlig helg

Sara Axén, Arbetsledare Skanska

 

25 mars

Kommande händelser v 13

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

På Vikdalsvägen område 3 fortsätter uppbyggnad av gatan samt plattläggning av gång och cykelbanan intill huset. På östra sidan Vikdalsvägen mot Nacka Forum kommer även arbeten med grönytor att påbörjas. Etappen klar i April 2022.

10

Inne på Nya gatan, område 2 pågår finplaneringsarbete mot kvarter 1 & 2 (H2s hus). Etappen planeras klar i Juli 2022.

ScN Planeringsunderlag info 2020

Inom område 5 & 6 Forumrondellen fortsätter arbete med vatteninkoppling, schakt för fjärrvärme samt finplanering mot kv7. Etappen klar i April 2022.

18

På Värmdövägen fortsätter arbete med sten och plattläggning, uppbyggnad runt skelettjordar. Under veckan påbörjas även arbeten med plantering av träd. Etappen klar i April 2022.

35

6

Vid parkeringen intill Lillängskorset område 4 avslutas under veckan arbete med omkoppling av VA.

4

Inom Elverkshuset område 1, fortsatt borrning/sprängning av berget.

7

Trevlig helg

Sara Axén, Arbetsledare Skanska

 

 

 

23 mars

Info sprängning Elverkshusen

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Idag påbörjas sprängning igen på Elverkshusen/Nya gatan.

Önskar du bli informerad innan vi spränger? Man kan få ett sms ca 30 minuter innan sprängning. Anmäler man att man vill ha detta, så hamnar man på en lista där samtliga får detta sms. Man kan när som helst avanmäla sig från denna lista eller anmäla sitt intresse. I dagsläget så mailar man sitt namn och mobiltelefonnummer till par.enlove@skanska.se eller sms:ar till 072-533 93 12, så ser vi till att ni får sms.

17 mars

Kommande händelser v 12

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

På Vikdalsvägen område 3 fortsätter uppbyggnad av gatan samt plattläggning av gång och cykelbanan intill huset. Etappen klar i April 2022.

4

Inne på Nya gatan, område 2 pågår finplaneringsarbete mot kvarter 1 & 2 (H2s hus). Etappen planeras klar i Juli 2022.

8

ScN Planeringsunderlag info 2020

Inom område 5 & 6 Forumrondellen / Värmdövägen fortsätter arbete med Vatteninkoppling, finplanering med sten och plattläggning samt uppbyggnad av skelettjordar. Etappen klar i April 2022.

1

 

5

6

Vid parkeringen intill Lillängskorset område 4 kommer vi i slutet av veckan att arbeta med omkoppling av vattenledning samt ny spillservis.

7

Inom Elverkshuset område 1, borrning/sprängning berg.

3

Trevlig helg

Sara Axén, Arbetsledare Skanska