Skanska bygger Värmdövägen – en del av Nacka stad

Från Sickla bro till Nacka forum

19 december

Kommande händelser v 50-1

avatar

Elin Kastenholm

Lämna en kommentar

Följ vårt arbete på InstagramSkanska_Värmdövägen Nacka

Projektet Södra centrala Nacka går snart in i julledighet som så många andra arbetsplatser. På vissa platser längs Värmdövägen kommer vi fortsatt att jobba men i mindre tappning. Vi jobbar för fullt vecka 50. Under vecka 51 och 1 har vi produktion enligt nedan.

Värmdövägen etapp 1, Sickla

Vecka 52 & vecka 1 – Vi arbetar med att lägga rör längs Värmdövägen, förberedande arbete kring muren vid Alphyddan samt nedmontering av ställningar och form runt Sickla bro.

Värmdövägen etapp 2, Finntorp & Järla

Vecka 52 – Ett arbetslag jobbar med att lägga rör vid Järla bro.

Vecka 1 – Fortsatt rörläggning vid Järla bro. Rörläggning för fjärrvärme samt anläggning av trädgropar runt kyrkomuren vid Finntorp.

Kyrkviksparken

I Kyrkviksparken jobbar vi med förberedande arbete inför julledighet under vecka 51.

Under vecka 52 samt vecka 1 kommer vi inte att utföra några arbeten i Kyrkviksparken.

Nya gatan/Statshusområdet

Under vecka 52 samt vecka 1 kommer vi inte att utföra några arbeten runt Nya gatan/Statshusområdet.

8 december

Kommande händelser v 50

avatar

Elin Kastenholm

2 Kommentarer

Följ vårt arbete på InstagramSkanska_Värmdövägen Nacka

Sammanfattande för alla etapper är att vi har slitit hårt med fullskalig vinter samtidigt som vi gräver och lägger rör utan att gräva in tjäle. Men våra otroligt duktiga yrkesmedarbetare och team jobbar på effektivt med snöbekämpning och den fortsatta rörläggningen.

Värmdövägen Etapp 1, Sickla bro

Vid Sickla bro kommer vi att jobba i helgen, lördag den 8:e december mellan klockan 07:00-16:00 samt söndag mellan klockan 07:00-12:00. Vi kommer jobba med form- och armeringsarbeten som inte förväntas bli högljutt.

Armeringsjärn på Sickla bro som håller upp konstruktionen när de sen gjuts in i betong.

Värmdövägen etapp 2, Finntorp och Järla

Vi är nu klara med att lägga vatten- samt dagvattenrör runt Finntorp. Det återstår arbete med att lägga fjärrvärme, sätta trädlådor och göra en stor mängd ytjobb och finplanering. Men det är ett stort delmål att vatten och dagvattenledningar nu är klara!

Dagvattenrör vid Finntorp som mäts in så att det ligger helt rätt.

Kyrkviksparken

Nu är anläggningsgänget som jobbade med att påla ner spont i Kyrkviksparken klara och har lämnat området. Det betyder att det högljudda arbetet är färdigt för denna gång.

1 december

Kommande händelser v 49

avatar

Elin Kastenholm

Lämna en kommentar

Följ vårt arbete på InstagramSkanska_Värmdövägen Nacka

Kartan visar Skanskas arbetsområden, vägbanan samt gång- och cykelbanan längs Värmdövägen och vid Kyrkviksparken.

Etapp 1 Värmdövägen, Sickla bro

Sprängningarna är för tillfället klara kring Skanskas arbete vid Sickla och pausas nu fram till februari. De kommande veckorna lägger vi rör för vatten och avlopp.

De sprängningar som du kanske fortsätter att observera kommer troligen från CRTG som bygger tunnelbanan vid Sickla.

Etapp 2 Värmdövägen, Finntorp, Järla

I färdiglagada rör och ledningar mellan Finntorp och Järla håller vi nu på att filma och provtrycka. Vi gör rent alla ledningar och kör in med en radiostyrd bil med ljus, kamera och mätinstrument, som mäter att lutningen är rätt och filmar alla rören så att vi kan kontrollera att allt ser korrekt ut.

För att kunna ha pågående trafik samtidigt som vi bygger om vägen jobbar vi på flera sträckor samtidigt. Det innebär bland annat att vi lägger rör på flera platser samtidigt, som sen möts och kopplas ihop. I skarven mellan rören platsbygger och gjuter vi formar för att kunna sammanfoga rören. Idag, fredag, jobbar vi med att koppla ihop spillrören/avloppsrören. I nästa vecka kopplar vi ihop rören för dagvattnet. Hopkopplingen av rören sker precis öster om Finntorpskorsningen.

Kyrkviksparken

Pålningsarbetet i Kyrkviksparken som skulle ha varit klart denna vecka har stött på diverse hinder. Därför kommer vi behöva påla även på måndag. Sen ska det högljudda arbetet vara klart.

I nästa vecka kommer vi bland annat planka in sju träd för att skydda dem från arbetet som sker i parken.

Nya gatan, stadshuskvarteren

Förra veckan hade vi slutbesiktning av de färdiga områdena runt Nya gatan. Tre av fyra områden runt Nya gatan är nu slutbesiktigade och godkända (kvarter 1 och 2, kvarter 7 samt tre sidor av kvarter 3 och 4). Vi jobbar fortfarande på gator, torgytor och trappan runt kvarter 5 och 6. Att slutbesiktningen är godkänd innebär att vi nu lämnar över områdena till Nacka kommun som tar över drift och underhåll, som exempelvis snöröjning.

24 november

Kommande händelser v 48

avatar

Elin Kastenholm

1 Kommentar

Följ vårt arbete på InstagramSkanska_Värmdövägen Nacka

Etapp 1 Värmdövägen, Sickla bro

I torsdags gjöt vi den sista delen av bilbron. Nu har vi kvar att gjuta gång- och cykelbron. Följ gärna vårt arbete på Instagram för att få mer information om gjutningen

Etapp 2 Värmdövägen, Finntorp, Järla

I Finntorp och längs kyrkogården har vi jobbat från två håll med att lägga rör för fjärrvärme, vatten och avlopp. Nästa vecka hoppas vi på att kunna koppla ihop rören till ett långt sammanhållande system.

Vi har jobbat i tre nätter med påfarten från Värmdövägen till Järlaleden. Nattetid har påfarten stängts av. Bygget tar en paus under helgen, men kommer att fortsätta under ett par nätter i början på nästa vecka. Under dagtid läggs byggplåtar på för fortsatt framkomlighet.

Kyrkviksparken

I veckan har vi pålat spontrör för att kunna gräva ner brunnar i marken. Pålningsarbetet är mer högljutt än det vanliga arbetet och därför har vi satt upp två behållare med öronproppar på var sida om arbetet i Kyrkviksparken. En när du kommer från busshållplats Kyrkviken och går mot Sickla och en när du går från busshållplats Planiavägen mot Järla. Vi beräknas bli klara med pålningsarbetet under nästa vecka.
Välkommen att ta ett par öronproppar när du passerar!

Grumlingsskydd vid arbetsområdet har lagts ut i Kyrkviken.

Nya gatan, stadshuskvarteren

Plattläggningen utanför Kungsmontage längs Värmdövägen är nu klart. Arbetet beräknades ta åtta veckor, men våra fantastiska plattläggare gjorde arbetet på enastående tre veckor! Vilken eloge till plattläggarteamet.

17 november

Kommande händelser v 47

avatar

Elin Kastenholm

2 Kommentarer

Följ vårt arbete på InstagramSkanska_Värmdövägen Nacka

Etapp 1 Värmdövägen, Sickla bro

I morgon lördag, 18:e november, kommer vi att jobba vid Sickla bro mellan 07-12. Vi jobbar med form- och armeringsarbeten som inte är bullrande. Även söndag kommer vi att utföra arbeten mellan 12-18. Inte heller det bullrande arbeten.


Två tredjedelar av Sickla bro har nu gjutits.


En lång arm transporterar betongen till den slutgiltiga destinationen.

Stödmuren vid Alphyddan börjar ta form. Fortsatta gjutningar sker i veckan.

Etapp 2 Värmdövägen, Finntorp


Stora delar av avloppsrören längs kyrkogården på Värmdövägen är nu lagda.

Samarbetet mellan maskinist och yrkesmedarbetare i gropen är alltid fascinerande att studera. Det finns en stor tillit till varandra som ofta bygger på många års samarbeten.

Kyrkviksparken

Gångvägen längs Järlasjön, mellan bryggorna, är nu avstängd. I nästa vecka kommer dykare att börja jobba med grumlingsskydd i vattnet.


Avspärrningar sätts upp för allas säkerhets skull. Tunga fordon med skymd sikt arbetar innanför avspärrningarna.


Nya gatan, stadshuskvarteren


Längs Kungsvåningen är snart plattläggningen klar.

20 oktober

Kommande händelser v 43

avatar

Elin Kastenholm

Lämna en kommentar

Följ vårt arbete på InstagramSkanska_Värmdövägen Nacka (@skanska_varmdovagen_nacka) • Foton och videor på Instagra

Etapp 1 Värmdövägen, Sickla bro

 • Sponten (järnpålarna) som pålades ner i marken i närheten av Alphyddan i somras, ska nu ingjutas och bli en fin mur. Gjutningen kommer att ske i slutet av nästa vecka. Nu bygger vi upp väggar som vi ska gjuta emot.
 • Väggar och tak har byggts upp på tunneln till Saltsjöbanan vid Sickla bro. Nu lägger vi armering för att göra konstruktionen stabil när vi gjuter.

20231019_121216 20231019_120420armering

Etapp 2 Värmdövägen, Finntorp

 • Mellan tandläkarhuset och bilskolan vid Järla bro jobbar vi med att anlägga trädlådor. Vi börjar med andra ord att närma oss hur gatan kommer att ta form i färdigt skede. Kika gärna ner från Järla bro om du vill följa det systematiska arbetet.

394455799_263460023358341_8334694249600688394_n

Kyrkviksparken

 • Markarbeten görs för att förbereda inför asfaltering av den tillfälliga körvägen upp i bågen. Asfaltering kommer att ske de närmaste veckorna och sen är vi redo att släppa på den tillfälliga trafiken, för att kunna jobba där trafiken idag går. Vi kommer då jobba med att skapa fler brunnar för rening av dagvatten.
 • Eftersom vattnet ska ledas ut i Kyrkviken, kommer vi göra markarbeten där gångvägen längs Kyrkviken går. Under en period kommer därför gångvägen att vara avstängd. Gångare kommer hänvisas upp via bågen.

394198867_331661942884164_6416271064106158160_n

Nya gatan

 • Nu sker det många fina slutarbeten runt Nya gatan med asfaltering, gjutning och plattläggning. Se bilder från trapp, torgytor och färdigställda ytor framför de nya bostadshusen.

IMG_1347 IMG_1344

13 oktober

Kommande händelser v 42

avatar

Elin Kastenholm

Lämna en kommentar

Följ gärna vårt arbete på InstagramSkanska_Värmdövägen Nacka (@skanska_varmdovagen_nacka) • Foton och videor på Instagram

instagram liten logo

Etapp 1 Värmdövägen, Sickla bro

 • På lördag (14:e oktober) jobbar vi mellan 07:00-12:00 vid Sickla bro. Vi kommer jobba med form och armering och arbetet förväntas inte bli högljutt.
 • Brobyggarna jobbar på i full fart. Det går inte bara fort, det utförs också otroligt metodiskt och välordnat, där varenda detalj är genomtänkt. Nedan visas två bilder på hur tunneln till Saltsjöbanan tar form. Ställningarna har byggts upp för att vi ska kunna gjuta själva tunneln. Den kommer sen att fungera som en plattform för Sickla bro.

42 10 42 11

Etapp 2 Värmdövägen, Finntorp

 • På söndag (15:e oktober) kommer vi att jobba utanför byggbodsetableringen vid Finntorpskorsningen. Vi kommer jobba med att lägga rör för färskvatten och arbetet förväntas inte bli högljutt.
 • I spontgropen nedanför Finntorpsbron har de två dagvattenbrunnarna nu kopplats ihop (se bild nedan).
 • En panoramabild visar hur det ser ut inifrån bygget när vi lägger rör och hur arbetet kopplas ihop från två håll.

42 13 42 14

Kyrkviksparken

 • Vi har under veckan haft problem med högre ljudnivåer, då en av våra pålar träffade på stenblock under marken. När en påle stöter emot hårdare material går det trögare och ljudnivåerna ökar. Vi har plockat bort pålen och ljudnivåerna har sjunkit.
 • Den temporära gång- och cykelbanan som går i en båge i Kyrkviksparken är öppen. Nu börjar arbetet med att dra den tillfälliga vägen.

42 3 42 5 42 6

Nya gatan (vid Nacka forum)

 • Finplaneringen (trappor, torgytor, trottoarer, kantsten) fortsätter i snabb takt. Jobbet koordineras och utförs i samråd med många olika parter som samsas om att bygga på samma yta. Vi fortsätter att färdigställa trappen och jobba med ytor runt respektive hus.
 • Trottoaren längs med Värmdövägen börjar även den ta form.

42 1 42 2 42 4

6 oktober

Kommande händelser v 41

avatar

Elin Kastenholm

Lämna en kommentar

Hej

Nu har vi startat upp ett Instagramkonto som lite mer interaktivt och snabbfotat ska ge dig information och svar på frågor kring bygget. Kontot hanterar bara frågor som rör Skanskas bygge längs Värmdövägen, Kyrkviksparken och Nya gatan. Övriga frågor hänvisas till nacka.se, nyatunnelbanan.se, exploatörer/husbyggare runt Nya gatan samt andra aktörer som också bygger i Nacka.

Välkommen att följa oss på InstagramSkanska_Värmdövägen Nacka (@skanska_varmdovagen_nacka) • Foton och videor på Instagram

instagram liten logo

Etapp 1 Värmdövägen, Sickla bro

 • I morgon lördag, kommer vi att jobba mellan 07-12 med form och armering av Sickla bro.
 • Vi kommer även att jobba lördag eller söndag på Värmdövägen i närheten av Alphyddan. Inget av jobben förväntas bli högljutt.

Etapp 2 Finntorp

 • Gå gärna upp på Finntorpsbron och spana ner på arbetet. Det är mycket som sker runt bron. Nästa vecka är sista veckan för vår så kallade långgrävare. En grävmaskin med extra lång grävarm.
 • I går torsdag, forslade vi två gigantiska brunnar till spontgropen vid Finntorpsbron. Kika in på Instagram för att se fler bilder från arbetet.

41 5 41 4

11 respektive 13 ton tunga brunnar flyttas från upplaget i Fisksätra till spontgropen vid Finntorpsbron. 13 tons precisionsarbete passas in på millimetern. 

Kyrkviksparken

 • Asfaltering har skett under dagen för en tillfällig gång- och cykelbana som kommer att gå i en båge över Kyrkviksparken. På måndag (efter morgonens rusningstrafik) kommer den befintliga gång- och cykelbanan ledas om i den nyasfalterade bågen. Vi leder först om gång- och cykeltrafiken för att vi ska kunna jobba under marken där befintlig bana går. Om några veckor kommer även trafiken att ledas upp i bågen.
 • Nu fortsätter arbetet med att anlägga ett avancerat system av dagvattenrening under mark, så att rent fint vatten kan ledas vidare ut i Kyrkviken framöver. Den tillfälliga omledningen kommer att hålla på fram till i vår.

41 7 41 6

Den tillfälliga gång- och cykelbana är färdigasfalterad och kommer att öppnas upp på måndag. Banan går i en båge i Kyrkviksparken och om några veckor leds även biltrafiken om. 

Nya gatan

 •  Den nya fina trappan från Värmdövägen upp mot Nya gatan börjar ta from ordentligt. Nästa vecka ska ni få en närmare titt på trappen, för nu är det riktigt nära att bli klart!

28 september

Kommande händelser v 40

avatar

Elin Kastenholm

4 Kommentarer

Översikt till Blogg

Cyklister

 • Den här veckan gör vi en speciell vädjan till dig som cyklist! Det har skett en del olyckor längs de olika byggarbetsplatserna runt om i Nacka. Snälla tänk på din egen samt andras säkerhet när du färdas på cykel! Sakta ner, följ cykelvägarna och följ trafikreglerna när du passerar exempelvis trafikljus och övergångsställen. Flaggvakterna finns där av en anledning, de behöver stoppa trafiken mellan varven, för att på ett säkert sätt slussa in och ut byggtrafik. Vi jobbar kontinuerligt med åtgärder – hör väldigt gärna av dig om du har tips och idéer på förbättringar för dig som cyklist!

Värmdövägen etapp 1 / Sickla bro

 • Byggandet av Sickla bro rör sig framåt. Just nu bygger vi ställningar för fullt för att kunna gjuta väggar och tak till den tunnel som Saltsjöbanan kommer att passera igenom.
 • Mindre sprängningar kan förekomma längs Värmdövägen.
 • I veckan fick vi följa med bakom kulisserna på sprängteamet och filma deras arbete. En mycket spännande dag. Håll utkik framöver på filmen som kommer att visas i sociala medier; ”Bakom kulisserna på Värmdövägen”.

Värmdövägen etapp 2 / Finntorp

 • I slutet av nästa vecka kommer vi att transportera en stor dagvattenbrunn till spontgropen vid Finntorpsbron. Den kommer att vara en viktig del av det gedigna system som ska rena dagvatten för vidare slussning ut i Kyrkviken. Brunnen är 3,80 meter hög så den behöver en specialtransport och genomtänkta färdvägar genom Nacka.
 • Natten till i morgon (fredag) kommer vi att jobba natt i närheten av Järla bro. Inget högljutt arbete genomförs.

Kyrkviksparken

 •  Som du kanske har observerat har vi nu kommer igång med arbetet igen vid Kyrkviksparken. Vi schaktar ur för den tillfälliga väg som kommer dras över Kyrkviksparken.
 • Planen är att leda om gång- och cykeltrafik genom Kyrkviksparken under vecka 41.
 • Trafiken planeras ledas om v 42 eller 43.

Nya gatan

 •  Arbetet fortsätter med att slutföra trappan och plattläggning runt om i området.

 

Slutligen vill jag återigen passa på att vädja till en ökad omtanke om varandra när ni vistas i eller passerar bygget!

40 16 40 11

För allas säkerhet, vänligen följ hastighetsbegränsningen och skyltningen längs Värmdövägen.

40 13 40 3

Våra flaggvakter och vakter ser till att både du och arbetarna kan passera och arbeta säkert längs arbetsplatsen.

40 10

Vid Sickla bro bygger vi upp ställningar för att kunna gjuta väggar och tak till tunneln som Saltsjöbanan ska passera igenom.

40 8 40 6

Det här är sprängaren Tindra. Vi fick följa med henne ut och dokumentera hur det går till när vi losshåller (spränger) berg. Inom kort kommer vår första film, i en serie av filmer; Bakom kulisserna på Värmdövägen. Där vi får följa med Tindra med flera.

22 september

Kommande händelser v 39

avatar

Elin Kastenholm

Lämna en kommentar

Översikt till Blogg

Värmdövägen etapp 1 / Sickla bro

 • Bygget av Sickla bro har satt igång med full fart. Just nu jobbar vi med att gjuta grundstommen (bild 1).
 • För att hålla tidsplanen med gjutandet kommer vi att jobba lördag 23:e september mellan 07-13. Vi kommer inte att utföra bullrande arbete.
 • Vecka 39 spränger vi regelbundet i närheten av Sickla bro för att kunna lägga nya ledningar längre ner i marken. Det kommer bli små sprängningar då vi befinner oss nära en elstation.

Värmdövägen etapp 2 / Finntorp

 • Nu är vi nästan klarar med att lösgöra berg från de gamla rötterna vid första vänstersvängen på väg upp mot Finntorp (bild 3).
 • Tidsplanen för när Finntorpsbron kommer att rivas samt byggas upp på nytt är ännu inte klart. Vi återkommer så snart som möjligt i frågan. Håll utkik i bloggen för mer information.

Kyrkviksparken

 • Vecka 39 tar vi upp arbetet igen vid Kyrkviksparken. Anledningen till att arbetet har varit vilande är på grund av att vi stötte på andra markförhållanden än vad som var beräknat. Det kan hända att markförhållandena inte är vad man har trott när man väl börjar gräva, och då behöver vi planera om och se till att vi bygger ändamålsenligt utifrån de nya förhållandena.

Nya gatan

 • Finplanering fortgår på de ställen vi har tillgång till. Vi koordinerar arbetet med många olika parter för att få plats att göra klart.
 • Snart har vi en ny fin trappa klar från Värmdövägen upp till Nya gatan.

 

39 2

Vid Sickla bro är gjutandet av bron i full gång. Vi jobbar lördag den 23:e september för att ligga i fas med tidsplanen, men arbetet är ganska tystlåtet och ligger dessutom nedbäddat mellan bergvägg och betongvägg.

39 4

Vid Finntorpsbron har vi under veckan installerat en riktigt stor brunn. Vi kallar den 2 rum och kök.

39 5

Det långsamma arbetet med att lösgöra berg från rötter till gamla fina träd vid Finntorpskorsningen är nästan klart. Här kan vi snart börja lägga ner ledningar.

39 3

Arbetet med Värmdövägen är långt mer komplext än att asfaltera en stadsgata. Vi har bland annat ett gediget system av rör (vatten och avlopp, fiber och fjärrvärme) som ska dimensioneras efter ett växande Nacka. Rören är inte bara många och tunga, de har också en väldigt massa anslutningspunkter längs Värmdövägen.

39 1

Vid nya gatan gör vi justerande ledningsarbeten i trottoaren.