Centrala Nacka

Närhet och naturbant

5 januari

Kommande händelser v 2

avatar

Sara Axén

1 Kommentar

Översikt till Blogg

Vid Sickla Bro fortsätter bygge av provisorisk busshållplats på norra sidan Värmdövägen samt förberedande arbeten inför bygge av provisorisk väg då bron byggs om.

järla bro3

TA-Plan Sickla Bro:

sickla bro E3

I Kyrkviken fortsatt grundläggning av kammarbrunnen.

20230104_142531

TA-plan Kyrkviksparken:

TA-plan

På Värmdövägen etapp 2 asfaltering av refug i Finntorp och ny TA-uppställning kommande vecka.

TA-plan Finntorp:

Finntorp 5.1 rivning refuger

Vid Järla Norr och söder. Förberedande arbeten inför omläggning av trafik. Bygge av provisorisk busshållplats på södra sidan. bhp4

järla norr

ScN Planeringsunderlag info 2020

På Värmdövägen etapp 3 fortsatta arbeten med finplanering i rondell och norra sidan rondell, område 6 mot nacka forum samt justeringar vid Lillängen område 4.

vikd

lilläng

Inom Nya Gatan område 2 fortsätter arbeten med Finplanering/plattläggning.

 

Trevlig helg

Sara Axén

Arbetsledare Skanska

 

 

23 december

Kommande händelser v 52-1

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

2

Kommande vecka håller bygget stängt och vi är åter vecka 1  2023.

Värmdövägen område 5 är nu öppen för bil, gång och cykeltrafik på södra sidan. Vecka 1 arbeten med justeringar vid lillängen område 4, samt finplanering i rondell och norra sidan rondell, område 6 mot nacka forum.

MicrosoftTeams-image

ScN Planeringsunderlag info 2020

Inom Nya Gatan område 2 fortsätter arbeten med Finplanering/plattläggning vecka 1.

6

Översikt till Blogg

Vid Sickla Bro fortsätter bygge av 2st provisoriska busshållplatser på norra och södra sidan Värmdövägen.

Vecka 1 fortsatta arbeten med den södra hållplatsen, samt etablering nytt TA för norra sidans Busshållplats.

TA-Plan Sickla Bro:

sickla bro E2

 

sickla bro E3

På Värmdövägen etapp 2 fortsätter med förberedande arbeten med refuger. Vecka 1 asfaltering av refug i Finntorp och ny TA-uppställning.

TA-plan Finntorp:

Finntorp 5.1 rivning refuger

 

 

Vid Järla Norr kommer Ny TA-ställas ut till måndagen 2/1-23. Förberedande arbeten inför omläggning av trafik kommer utföras här.

5

TA-plan Järla Norr:

ta s1

Denna vecka har vi gjutit tätkaka för kammarbrunnen i Kyrkviksparken och vecka 1 startar grundläggning av kammarbrunnen.

41133223

 

TA-plan Kyrkviksparken:

TA-plan

 

 

1

 

Trevlig helg och God Jul på er från projektet,

Sara Axén

Arbetsledare Skanska

16 december

Kommande händelser v 51

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Inför kommande vecka något mildare väder och vi planerar asfaltering av Värmdövägen Område 5 med start måndag.

Södra delen av Värmdövägen kommer natten mot 23/12 att öppnas för biltrafik upp mot Rondellen område 6.

Trafik genom Lillängskorset kommer vara samma som i dagsläget då trafiksignal inte kommer att vara klarprogrammerad.

Det regionala cykelstråket och gångtrafik kommer att kunna passera på södra sidan från Lillängskorset och hela vägen upp på södra sidan mot rondell.

lucia

vv2vv1vv

ScN Planeringsunderlag info 2020

Översikt till Blogg

Vid Sickla Bro fortsätter bygge av 2st provisoriska busshållplatser på norra och södra sidan Värmdövägen.

Under kommande vecka arbeten med den södra hållplatsen.

Ny TA-Plan Sickla Bro:

sickla bro E2

På Värmdövägen etapp 2 fortsätter med förberedande arbeten med rivning av refuger. Kommande vecka rivning av refug i Finntorp.

finntorp2

finntorp1

TA-plan Finntorp:

Finntorp 5.1 rivning refuger

I Kyrkviksparken har våra dykare anlänt och påbörjat arbeten av avsyning av sponten och rensning av kammarbrunnen. Sedan gjutning av tätkaka under vattnet till kammarbrunn för dagvattenhantering.

testdyk kyrkviken2kyrkviken

TA-plan Kyrkviksparken:

TA-plan

 

Trevlig helg,

Sara Axén

Arbetsledare Skanska

 

9 december

Kommande händelser v 50

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Natten mellan Söndag – Måndag 11-12/12 sker fräsningsarbete på Värmdövägen.

Nattjobb ons-tors med förberedande arbete inför asfaltering av väg och gångbana på Värmdövägen område 5.

Dagtid arbete inför asfaltering av väg och gångbana.  Asfaltering sker Onsdag-Fredag.

Arbeten i Rondellen område 6 Tors-Fredag.

12 13

ScN Planeringsunderlag info 2020

Aktuell TA-plan Värmdövägen/Vikdalsvägen:

ta

ta _

Översikt till Blogg

Sickla Bro projektet har under veckan rivit av refuger för breddning av vägen. Detta för att bygga 2st provisoriska busshållplatser på norra och södra sidan Värmdövägen.

Under kommande vecka ställs ny TA-plan ut för att påbörja utformning av hållplatserna.

sicklabro_1 sicklabro_3

Kommande TA-Planer Sickla Bro:

sickla bro E2 sickla bro E3

Värmdövägen etapp 2 fortsätter med förberedande arbeten där flera refuger har rivits och asfalterats under veckan. Inom Järla norr och Finntorp kommer befintliga TA-planer tas ner och en ny TA-plan kommer ställas ut i Finntorp under mitten av nästa vecka.

Bild 1 Bild 2 Bild 3

TA-plan Finntorp:

TA rivn refug Finntorp5.1

TA-planer Järla Norr:

Järla norr S2TA Järla norr S3

I Kyrkviksparken har arbeten med schakt ur kommande kammarbrunn fortlöpt. Nästa moment blir att med hjälp av dykare rensa kammarbrunnen och gjuta en tätkaka under vattnet.

Bild 4 Bild 5

TA-plan Kyrkviksparken:

TA-plan

 

Trevlig helg,

Sara Axén

Arbetsledare Skanska

1 december

Kommande händelser v 49

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Vi kommer att stänga av Lillängsvägen kvällstid 21.00-05.00 Söndag & Måndag kväll 4 & 5 december.

Lillängsvägen kommer även veckan efter att stängas dagtid under ca.2 dagar i början av v.50. Återkommer så fort vi vet vilken dag som blir aktuell.

Inom område 5-6 (Värmdövägen etapp 3) + rondell fortsätter arbete med finplanering och uppbyggnad av väg. Etappen klar i December 2022.

ScN Planeringsunderlag info 2020Image13

4

 Aktuell TA-plan Värmdövägen/Vikdalsvägen:

ta

ta _

Finplanering fortsätter inne på Nya Gatan område 2 västra delen av BoTryggs fastighet. Etappen planeras klar i början av December 2022.

22

Översikt till Blogg

Sickla Bro projektet har startat och TA-plan för rivning av refug ställs ut natt mellan tis-ons  6-7/12  för breddning av väg. Startskottet för etablering av 2st provisoriska busshållplatser på norra och södra sidan Värmdövägen.

Sickla bro mitt refug

TA-Plan Sickla Bro:

TA sickla bro

Värmdövägen etapp 2 fortsätter med förberedande arbeten där refuger ska rivas både i Järla Norr samt Finntorp. Områdena kommer återställas till nivå av körbana.

Bild 1

Bild 2 Bild 3

TA-plan Finntorp:

TA finntorp

TA-plan Järla Norr:

Järla norr S2

I Kyrkviksparken fortsätter arbeten med att schakta ur för kommande kammarbrunn. Arbetet är en del av färdigställandet av dagvattenanläggningen i området.

Bild 5Bild 4

TA-plan Kyrkviksparken:

TA-plan

 

Trevlig helg,

Sara Axén

Arbetsledare Skanska

24 november

Kommande händelser v 48

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Mycket snö som föll denna föregående vecka har nog påverkat oss alla då framkomligheten varit begränsad.

Kommande vecka ser lugnare ut på snöfronten.

Inom område 5-6 (Värmdövägen etapp 3) + rondell fortsätter arbete med finplanering och uppbyggnad av väg. Etappen klar i December 2022.

6ScN Planeringsunderlag info 2020

1 2

Aktuell TA-plan Värmdövägen/Vikdalsvägen:

ta

ta _

Översikt till Blogg

Värmdövägen etapp 2 fortsätter med förberedande arbeten där refuger ska rivas både i Järla Norr samt Finntorp. Områdena kommer återställas till nivå av körbana.

Bild Kyrkviken

 TA-plan Finntorp:

finntorp_ta

TA-plan Järla Norr:

Järla norr S2

I Kyrkviksparken sker arbeten med att schakta ur för kommande kammarbrunn. Arbetet är en del av färdigställandet av dagvattenanläggningen i området.

Bild Finntorp

TA-plan Kyrkviksparken:

TA-plan

Finplanering inne på Nya Gatan område 2  västra delen av BoTryggs fastighet. Etappen planeras klar i November. 2022.

3

Trevlig helg,

Sara Axén

Arbetsledare Skanska

18 november

Kommande händelser v 47

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Översikt till Blogg

Nästa vecka påbörjas förberedande arbeten i Finntorp och Järla Norr som båda är en del av Värmdövägen etapp 2. TA-plan kommer ställas ut vid Järla norr.

Arbetena kommer inkludera rivning av refuger för att sedan återställa områdena till nivå av körbana.

TA-plan Järla Norr:

Järla norr S2

 TA-plan Finntorp:

TA finntorp rivn refug1

Fortsatta arbeten i Kyrkviksparken. Vi påbörjar schakt och utlastning inför vidare byggnation av dagvattenanläggning.

TA-plan Kyrkviksparken:

TA-plan

Finplanering inne på Nya Gatan område 2 fortsätter till västra delen av BoTryggs fastighet. Etappen planeras klar i November. 2022.

MicrosoftTeams-image (2) MicrosoftTeams-image (6)Image2

Inom område 5-6 Värmdövägen + rondell fortsätter arbete med belysning, finplanering och uppbyggnad av skelettjordar. Etappen klar i December 2022.

Image

MicrosoftTeams-image

Aktuell TA-plan Värmdövägen/Vikdalsvägen:

ta

ta _

MicrosoftTeams-image (5)

Trevlig helg,

Sara Axén

Arbetsledare Skanska

11 november

Kommande händelser v 46

avatar

Sara Axén

1 Kommentar

Vi har under denna vecka lagt ut slitgardiner i sjön vid Kyrkviksparken för att säkra upp arbetsområdet.

Inför kommande vecka fortsätter förberedande arbete inför kommande jobb med dagvattenhantering samt uppkrossning av framtida arbetsområde.

7

8

TA-plan

Översikt till Blogg

ScN Planeringsunderlag info 2020

Inom område 5-6 Värmdövägen fortsätter arbete kommande vecka med kanalisation och fundament för belysning, finplanering mot rondell, uppbyggnad gång och cykelbana.  Etappen klar i December 2022.

1 2 4

Aktuell TA-plan Värmdövägen/Vikdalsvägen:

ta

ta _

Fortsatt finplanering inne på Nya Gatan område 2. Gångbana södra delen av BoTryggs fastighet. Etappen planeras klar i November. 2022.

6

Trevlig helg,

Sara Axén

Arbetsledare Skanska

4 november

Kommande händelser v 45

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

TA-plan

TA-plan utsatt för kommande arbete nästa vecka i Kyrkviksparken.

Start 7e November, Måndag med arbeten för dagvattenhantering. Vägen har smalnats av för kommande byggtrafik och kommande skalskydd till arbetsområde – hastigheten har även reducerats till 30km/h.

11224455

Aktuell TA-plan Värmdövägen/Vikdalsvägen.

ta

ta _

ScN Planeringsunderlag info 2020

Inom område 5-6 Värmdövägen fortsätter arbete kommande vecka med återfyll av fjärrvärme samt finplanering av rondell, gång och cykelbana.  Etappen klar i December 2022.

2

6 8Image

Fortsatt finplanering inne på Nya Gatan område 2. Gångbana södra delen av BoTryggs fastighet. Etappen planeras klar i November. 2022.

45

Trevlig helg,

Sara Axén

Arbetsledare Skanska