Skanska bygger Värmdövägen – en del av Nacka stad

Från Sickla bro till Nacka forum

12 maj

Kommande händelser v 20

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Översikt till Blogg

Sickla Bro/Värmdövägen etapp 1

Sickla Bro klar våren 2024. Värmdövägen etapp 1 klar sommaren 2025.

Spontning vid Sickla Bro mot Alphyddan samt på bron inför rivning av den gamla bron.

Borrning och spräckning av berg.

Dragning av elkablar för omläggningar utav befintliga elledningar inför kommande VA-schakter.

Vi har även en etablering med omklädningsrum på plats nu för vår personal vid Sickla Bro.

5 6  IMG_13998      IMG_1401

Värmdövägen etapp 2

Klar med ledningsarbeten och omledning av trafiken våren  2024.

Hela etappen är klar december 2024.

Vi har kopplat om till provisorisk fjärrvärme i veckan.

Vid Järla lägger vi rör som förra veckan.

Längs kyrkmuren sätter vi mer stödmurar och fortsätter kommande vecka.

I Finntorp håller vi på med provisorisk VA samt har breddat och asfalterat en gångbana.

C31D3DA3-BE13-4144-B0A1-ADB8B329CD00 132F90AC-18E8-4C1B-8F7F-AD391176B69EA2595B31-7C27-4FEF-92D8-931436E81A7CD1CD71AE-BAE1-44E9-A922-F2FA1644A655 F8796F1D-64AA-43F5-927F-8D8C87F81C93 62B2675D-026A-4E93-B5BC-057BA87AD90E 77653B3B-0834-48BF-AD92-0090BD728174

Värmdövägen etapp 3

Klar juni 2023.

På Värmdövägen stensättning och färdigställande av lastningsfickor mot Nya Gatan och Kungsmontage.

14

 

Kyrkviken

Klar juni 2023.

I Kyrkviken fortgår arbetet med finplaneringen. I veckan har bland annat vägräcket kommit tillbaka på plats och växtbäddar för buskar har iordningställts.

Kyrkis

Skärmklipp

Nya Gatan 

Inne på Nya gatan fortsätter finplanering intill BoTryggs fastighet, asfaltering under veckan för plattyta.

Fortsatta arbeten med stödmur och trappa mellan Wallenstam och Kungsmontages fastigheter.

ng 13 1215

 

Trevlig helg,

Sara Axén, Arbetsledare Skanska

5 maj

Kommande händelser v 19

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Översikt till Blogg

Sickla Bro/Värmdövägen etapp 1

Sickla Bro klar våren 2024. Värmdövägen etapp 1 klar sommaren 2025.

Kommande vecka fortsätter arbeten med spontning vid Sickla Bro upp mot Alphyddan samt på bron inför rivning av den gamla bron.

Spräckning av berget under bron klart och mitten på maj påbörjas sprängning.

Fortsatta arbeten med ledningsbäddar och dragning av elkablar för omläggningar utav befintliga elledningar inför kommande VA-schakter.

1

2

3

4

 

Värmdövägen etapp 2

Klar med ledningsarbeten och omledning av trafiken våren  2024.

Hela etappen är klar december 2024.

Vid Järla bro lägger vi dagvattenrör betong DN1000, spillvattenrör betong DN400 samt färskvatten VRSrör DN400 mot Sickla. Här svetsar vi även ihop provisorisk fjärrvärme.

Längre bort vid kyrkmuren så har vi satt en stödmur inför en kommande tillfällig väg. Även här håller vi på med provisorisk fjärrvärme, på bilderna kan man se att vi haft en grävsug på plats för att kunna gräva oss ner på rätt nivå utan att skada högspänning (el), fiberdukter eller befintlig fjärrvärme.

Fortsatt rivning av betongplatta på Värmdövägen längs med Kyrkogårdsmuren med bortforsling av nedknackad betong.

Stöd för delar av kyrkomuren är monterade, för att skydda muren.

Etableringen vid Finntorp håller på att färdigställas och schakt för VA och Fjärrvärme i Värmdövägen väster om Finntorp pågår.  Här påbörjar även losshållning i slutet av veckan.

20230504_10444220230502_13163620230503_122415 20230503_141034

 

Värmdövägen etapp 3

Klar juni 2023.

Färdigställning refuger, anslutningar plattytor och rondellens mitt.

 

Kyrkviken

Klar juni 2023.

Fortsatt återställning efter färdiga VA-arbeten.

kyrkis2

kyrkis

 

Nya Gatan 

På Nya gatan sätter vi de två sista trädlådorna i den här etappen mot Botryggs Fastighet. Planen är att plantera träd på fredag nästa vecka.

Det pågår även arbete med stödmur och trappa mellan Wallenstam och Kungsmontages fastigheter.

 

Skärmklipp

ng ng2

22

 

Trevlig helg,

Sara Axén, Arbetsledare Skanska

28 april

Kommande vecka 18

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Denna vecka har vi haft vår Safety week på Skanska, en vecka där vi i våra projekt pratar och har extra aktiviteter gällande säkerheten. Årets tema har varit lärande och nyfikenhet. Vi avslutar denna vecka med att fira med tårta i projektet.

tårta

Utskick av informationsblad gällande sprängning inom Sickla Bro, Värmdövägen etapp 1 och Värmdövägen etapp 2 delas ut idag och i början av nästa vecka inom dessa områden. Området där vi kommer starta sprängning är Söder om Finntorp ute i Värmdövägen etapp 2 i slutet av kommande vecka.

Översikt till Blogg

Önskar du bli informerad innan vi spränger?

Då kan du få ett sms 30 minuter innan sprängning.
Anmäler du att du vill ha det, hamnar du på en lista där samtliga får detta sms. Du kan när som helst avanmäla dig från listan eller anmäla ditt intresse. I dagsläget mejlar du namn och mobilnummer till par.enlove@skanska.se eller sms:ar till 073-336 02 52, så ser vi till att du får sms

Detta händer kommande vecka!

Sickla Bro/Värmdövägen etapp 1

Sickla Bro klar våren 2024.

Värmdövägen etapp 1 klar sommaren 2025.

Spontarbeten inför rivning av gamla Sickla Bro pågår, med byggvägar och borrning.

Under bron så borrar vi berget inför hydraulisk spräckning, i mitten på maj kommer vi övergå till sprängning.

Vi arbetar och med ledningsbäddar och dragning av elkablar för omläggningar utav befintliga elledningar inför kommande VA-schakter.

IMG_1322IMG_1329

Värmdövägen etapp 2

Klar med ledningsarbeten och omledning av trafiken våren  2024.  Hela etappen är klar december 2024.

Fjärrvärme- och VA-schakt, vid Järla Bro.

Fortsatt rivning av betongplatta på Värmdövägen längs med Kyrkogårdsmuren med bortforsling av nedknackad betong.

Stöd för delar av kyrkomuren är monterade, för att skydda muren.

Etableringen vid Finntorp håller på att färdigställas och schakt för VA och Fjärrvärme i Värmdövägen väster om Finntorp pågår.  Här påbörjar även losshållning i slutet av veckan.

20230427_120840

Kyrkviken

Klar juni 2023.

Här återställer vi efter färdiga VA-arbeten, med planeringsytor och stenarbeten.

Värmdövägen etapp 3

klar juni 2023.

Här fortsätter vi och färdigställer refuger, anslutningar plattytor och rondellens mitt under kommande vecka.

IMG_1023

Nya gatans finplanering

Inne bland husen så färdigställer vi gångbanor, planteringsytor och stenarbeten i anslutning till Botryggs inflyttningar.

Vi arbetar med en trappa och tillhörande stödmurar mellan Kungsmontage fastighet och Wallenstams fastighet.

 

 

Trevlig Valborg önskar projektet Södra Centrala Nacka!

/Pär Enlove, Projektchef Skanska

20 april

Kommande arbeten vecka 17

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

I projektet så har vi nu full fart och vi har aldrig varit så många i projektet samtidigt som vi är nu och arbeten pågår på alla fronter.

Planering och utskick av information gällande sprängning inom Sickla Bro, Värmdövägen etapp 1 och Värmdövägen etapp 2 pågår. Mer info kommer.

Översikt till Blogg

Detta händer kommande vecka!

Sickla Bro/Värmdövägen etapp 1

Sickla Bro klar våren 2024

Värmdövägen etapp 1 klar sommaren

Spontarbeten inför rivning av gamla Sickla Bro pågår, med smedarbeten och borrning.

Under bros så borrar vi berget inför hydraulisk spräckning, i maj kommer vi övergå till sprängning.

IMG_2532 ll

Vi arbetar och med ledningsbäddar för omläggningar utav befintliga elledningar inför kommande VA-schakter.

DJI_0008 ll

 

Värmdövägen etapp 2

Klar med ledningsarbeten och omledning av trafiken våren  2024.  Hela etappen är klar december 2024.

 

VA-schakt, vid Järla Bro

IMG_2541 ll

Fortsatt rivning av betongplatta på Värmdövägen längs med Kykogårdsmuren. Även stöd för kyrkomuren monteras, för att skydda den.

IMG_2551 ll

Etableringen vid Finntorp håller på att färdigställas och schakt i Värmdövägen väster om Finntorp är startad. Schakt fortsätter under kommande vecka.

Kyrkviken

Klar juni 2023.

Här återställer vi efter färdiga VA-arbeten, med planeringsytor och stenarbeten.

IMG_2545 ll

Värmdövägen etapp 3

klar juni 2023.

Här fortsätter vi och färdigställer refuger, anslutningar plattytor och rondellens mitt under kommande vecka.

IMG_2533 ll

Nya gatans finplanering

Inne bland husen så färdigställer vi gångbanor, planteringsytor och stenarbeten i anslutning till Botryggs inflyttningar.

Vi arbetar med en trappa och tillhörande stödmurar mellan Kungsmontage fastighet och Wallenstams fastighet.

IMG_2535 ll

Trevlig helg önskar projektet Södra Centrala Nacka!

/Pär Enlove, Projektchef Skanska

14 april

Kommande vecka 16

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Denna vecka så kommer ingen uppdatering som vanligt pga av påskledigt och sjukdom.

Men vi inkommer med en ny uppdatering på alla deletapper under nästa vecka som vanligt.

Dock så kommer här lite info om kommande sprängningar/losshållning av berg i Sickla Bro, Värmdövägen etapp 1 och Värmdövägen etapp 2.

Översikt till Blogg

Inom ett par veckor så kommer vi starta losshållning av berg dvs sprängning på Värmdövägen, vid Sickla bro samt Finntorp på Värmdövägen etapp 2.

Bortschaktandet av berget behövs för att få plats med nya, djupa och större ledningar för vatten-, avlopp- och fjärrvärmeledningar. Vi bedömer att losshållning kan pågå period fram tom vintern 2023/2024.

Alla fastigheter och verksamheter som är vibrationskänsliga har eller kommer att besiktas innan sprängning utförs inom avståndet av 50 m från sprängplatsen.

Vibrationsmätare monteras på byggnader för att mäta påverkan från eventuella vibrationer från sprängningarna.

Vi kommer spränga på fasta tider under vardagar klockan 10:00; 12:00 och 14:00. Dock inte varje tillfälle.

Följ bloggen för mer info om när sprängningarna kommer påbörjas.

Vi kommer starta upp en ny sms-tjänst, nuvarande information på bloggen kommer att justeras. Mer info kommer inom kort hur denna kommer fungera.

Trevlig helg!

mvh

/Pär Enlove, Skanska

 

6 april

Kommande händelser v 15

avatar

Sara Axén

2 Kommentarer

Översikt till Blogg

Sickla bro/Värmdövägen etapp 1.

Det är förändringar i gång och cykelstråk inom området. Vi har flaggvakter på plats och har under veckan kompletterat med skyltning mot Sickla, Bussar och Tvärbana.

För mer info : Nya resvägar vid Sickla bro | Nacka kommun

sickla bro

Vid Sickla bro pågår åter igen arbeten med spontning ovanpå den gamla vägen.

Vi täcker även av markvegetation i slänten upp mot Alphyddan för en kommande spont där. På den gamla järnvägsterassen/tvärbanan har vi även täckt av berget inför sänkning av denna. Under vecka 16 kommer vi att påbörja borrning av berget.

1713

15

TA-plan Sickla Bro:

E1 TA

På Värmdövägen etapp 2 under Järlabron vid ”tandläkarhuset” har vi under veckan dardat/spräckt berg för att få plats med ledningarna som skall läggas. Väljer metoden att spräcka berg istället för sprängning för att det inte blir samma vibrationer vilket är skonsammare mot närliggande konstruktioner. Efter det har vi återgått till att lägga ledningar. I början av nästa vecka så vänder vi håll och lägger ledningar mot Sickla/väster.

På Värmdövägen längs med Kyrkmuren så har vi rivit bort asfalt och betongplatta som låg under vägen. Denna samlas ihop och sedan krossas på plats, detta gör man för att separera betong från armering som i sedan tur sorteras. Betong kommer köras bort på tipp medans stål från armering går till skrot för återvinning. Vi har även börjat schakta och sätta L-stöd mot kyrkmuren. L-stöd är en stödmur som man använder för att avlasta tryck ifrån den befintliga kyrkmuren då det annars finns en risk att den välter.

Nere vid Finntorpskorset håller vi på att förbereda marken för vår kommande etablering, för er som inte vet vad en etablering är så är det där vi har vårt platskontor, där vi byter och samt äter mat osv. Enligt plan så kommer vi påbörja bygga upp etableringen under kommande vecka.

 

För mer info om trafiken runt Finntorp : Trafiken leds om till Saltsjöbanans spårområde | Nacka kommun

finntorp

20230405_101947_e2

20230405_070037_e2

20230405_070216_e2

e2

 TA-plan Finntorp mot Järla:

TA

I Kyrkviken är vi äntligen färdiga med Kammarbrunnen. Alla ledningar är på plats, sponten kapad och återfyllningen är tillbaka.

Vi har även återställt TA-planen till det läge den hade för 1 månad sedan, så nu är båda körfälten öppna igen.

Nu återstår arbetet med finplaneringen, det innebär att vi under våren och sommaren kommer att återställa gångbanan, sätta upp parkbänk, plantera träd och buskar samt anlägga en strandmatta.

20230403_101412_kv

TA-plan Kyrkviken:

TA_kyrkviken

ScN Planeringsunderlag info 2020

Inom område 2 Finplaneringen har vi den här veckan lagt plattor utanför Botrygg trapphus 5, och förberett inför inflytt nästa vecka på Tisdag.

Tisdag nästa vecka fortsatt montering av betongelement för trädlådorna och hjälpa Botrygg att schakta för dränering.

MicrosoftTeams-image (2) MicrosoftTeams-image (3) MicrosoftTeams-image

Inom område 6 Fortsatt finplanering intill rondell.

12

 

Glad påsk från projektet här i Nacka.

Vänligen,

Sara Axén

påskgodis

 

30 mars

Kommande händelser v 14

avatar

Sara Axén

3 Kommentarer

Inför kommande vecka omläggning av trafiken till tillfällig väg vid Sickla Bro natten mot Tisdag 4/4.

Översikt till Blogg

Vid Etapp 1/Sickla Bro har vi under veckan tillfälligt lett om gångbanan för att kunna asfaltera en bättre gång och cykelbana intill den tillfälliga vägen.

Busshållplats Sickla bro hade sina sista turer den 26/3.

Från 27/3 körs nu trafik från de nya Busshållplatserna längre ned västerut på Värmdövägen (Sickla västra).

e1   e111

Kommande TA-plan Sickla Bro från 4/4 :

E1 TA

I Kyrkviken har vi kapat det sista i sponten och kommer att koppla in 1000-ledningen i nedstigningsbrunnen imorgon fredag. Nästa vecka kommer vi att påbörja återfyllningen och planen är att återställa trafikavstängningen av ett körfält under natten till onsdag.

kv kv2

 TA-plan Kyrkviksparken:

Järlaleden E2 TA

På Värmdövägen etapp 2 har vi denna vecka fräst av den gamla körbanans asfalt, material som kan återvinnas vid ny asfaltsproduktion.

Vi har även förberett för bodetableringsområde i Finntorp. Nästa vecka påbörjas rivning av betongkakan i Värmdövägen. Det är stora maskiner som kommer att bullra en del. Arbetet beräknas pågå ca. 1 månad.

e2

e2 3

Vid  Järla bro fortsatt rörläggning på Värmdövägen utanför tandläkaren, där vi också har stött på berg.

På Värmdövägen mot Sickla, längs Kyrkmuren har vi sågat och sedan rivit asfalt & betong. Där kommer vi påbörja jobb med urschaktning samt sättning av L-stöd i nästa vecka, om allt går enligt plan.

jb3 jb2 jb1

TA-plan Finntorp mot Järla:

TA

 

ScN Planeringsunderlag info 2020

På Värmdövägen etapp 3, område 6  förberedande arbeten med bland annat flytt av staket inför fortsatt finplanering och stensättning på gångbanan längsmed vår bodetablering/söder om rondell samt stensättning i rondellen.

e3

Inne på Nya gatan område 2 har vi asfalterat på gata 101 intill BoTryggs fastighet. Stensättning har även påbörjats utanför trapphus 5.

Vi arbetar även utanför trapphus 4 med schakt för trädlådor och nästa vecka planerar vi att bygga klart lådorna utanför trapphus 5.

ngg

Trevlig helg,

Sara Axén

Arbetsledare

24 mars

Kommande händelser v 13

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Under Torsdagen denna vecka ställdes trafiken över på tillfällig väg mellan Nacka och Järla station. Nedan i bild är den västra påfarten från Sickla.

Gång och cykeltrafik går nu längs södra sidan.

Busshålplatser i Finntorp flyttade österut på Nya vägen.

För mer info : Trafiken leds om till Saltsjöbanans spårområde | Nacka kommun

e2

 

Skärmbild 2023-03-17 121713

 

Översikt till Blogg

Vid Sickla Bro har vi asfalterat stor del av blivande körbana denna vecka.

Under Fredagen 24/3 skjuts gång och cykeltrafik några meter söderut för förberedande arbeten inför asfaltering av gång och cykelbanan kommande vecka.

Busshållplats Sickla bro har sina sista turer från nuvarande läge den 26/3.

Från 27/3 körs trafik från de nya Busshållplatserna längre ned västerut på Värmdövägen.

Omläggning till tillfällig väg vid Sickla Bro natt mot Tisdag 4/4 vecka 14.

 

sb1 sb2 sb4

TA-plan Sickla Bro:

ta sickla bro

I Kyrkviken har fokus denna vecka legat på att koppla in sjöledningen i kammarbrunnen och vi är i skrivande stund äntligen färdiga. Nästa vecka fortsätter vi med att koppla in den 1000-ledning som kommer från Sicklasidan.

Avstängningen av det ena körfältet kommer att vara fortsatt avstängt även nästa vecka, tack för ert tålamod och förståelse.

kv1

kv2 kv3

TA-plan Kyrkviksparken:

Järlaleden E2 TA

På Värmdövägen etapp 2 har vi påbörjat avstädning av Värmdövägen inför fräsning av den gamla körbanans asfalt med start i början av veckan.

s2

Vid arbetsområdet intill Järla bro har vi precis startat schakt och läggning av VA och ska fortsätta mot väster där vägen nu har blivit omlagd.

Vi lägger dagvatten i dimension betong 1000, spill betong 400 samt vatten gjutjärn 400. Ju längre söderut vi kommer så blir det större dimensioner på samtliga ledningar.

Övergångsstället väster om Järla bro har skjutits något västerut. En förbättrad linjemålning sker kommande vecka.

jb2 jb1

TA-plan Finntorp mot Järla:

TA

 

ScN Planeringsunderlag info 2020

På Värmdövägen etapp 3, område 6 fortsatt finplanering i rondell samt mot Nacka Forum.

Inne på Nya gatan område 2 fortsatt finplanering mot BoTryggs fastighet.

sg

Trevlig helg,

Sara Axén

Arbetsledare

17 mars

Kommande händelser v 12

avatar

Sara Axén

2 Kommentarer

Stor omställning av trafiken på Värmdövägen kommande vecka.

Trafik leds ut på tillfällig väg mellan Station Saltsjö-Järla och Nacka station.

Omställning trafik sker tidig morgon Torsdag 23/2.

Läs mer här: Trafiken leds om till Saltsjöbanans spårområde | Nacka kommun

Skärmbild 2023-03-17 121713

Översikt till Blogg

Vid Sickla Bro kommer vi nästa vecka att asfaltera den tillfälliga vägen för trafikomläggningen här vid månadsskiftet.

Busshållplats Sickla bro har sina sista turer från nuvarande läge den 26/3.

Från 27/3 körs trafik från de nya Busshållplatserna längre ned västerut på Värmdövägen.

Stor kommande omläggning vid Sickla Bro v13.

sb2 sb3

TA-Plan Sickla Bro:

ta sickla bro

I Kyrkviken har vi i veckan lagt om trafiken för att skapa utrymme för den kommande schakten för omkoppling av den 1000-ledning som finns i backen idag.

Vi har även kopplat in de två 800-ledningarna som kommer fram under Järlaleden till kammarbrunnen.

Den här veckan startar även arbetet med våra dykare, fokuset kommer ligga på att koppla ihop befintlig sjöledning med kammarbrunnen.

Bild1

TA-plan Kyrkviksparken:

Järlaleden E2 TA

På Värmdövägen etapp 2 fortsatt asfaltering av provisorisk väg i början av veckan.

Nattjobb med fräsning i vägbanan för anslutning till befintlig väg vid på/avfarter kommer ske i mitten av veckan, sedan sker omställning av trafiken från Värmdövägen till den tillfälliga vägen natt mot Torsdag 23/3.

e2 e22

TA-plan Finntorp mot Järla:

TA

Vid Järla bro utlastning asfalt och betong samt schakt för VA.

 

 

ScN Planeringsunderlag info 2020

På Värmdövägen etapp 3, område 6 fortsatt finplanering i rondell samt mot Nacka Forum.

 

Inne på Nya gatan område 2 fortsatt finplanering mot BoTryggs fastighet.

ng

Trevlig helg,

Sara Axén

Arbetsledare

10 mars

Kommande händelser v11

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Denna vecka har varit en utmaning för alla med all snö som kom under natten mot onsdagen. Mycket förberedelser och intäckning av ytor, samt snöröjning.

e2 smö

e2snö2

Översikt till Blogg

I Kyrkviken har vi under veckan monterat Nedstigningsbrunnen och kopplat ihop den med den gjutna Kammarbrunnen.

Vi har även schaktat fram de två befintliga 800-ledningarna som ligger under Järlaleden. Även de ska kopplas till Kammarbrunnen i veckan.

Natten till måndag 13 mars kommer det att ske en trafikomläggning i höjd med arbetsområdet. Vi kommer att behöva stänga av ett körfält för att möjliggöra arbetsyta till den 1000-ledning som ska kopplas in. Trafiken kommer att regleras med trafikljus och flaggvakter.

kv kv2 kv3

 

TA-plan Kyrkviksparken:

Järlaleden E2 TA

Vid arbetsområdet intill Sickla bro fortsatt uppbyggnad av den tillfälliga vägen.

sb4 sb5 sb6

TA-Plan Sickla Bro:

ta sickla bro

På Värmdövägen etapp 2 fortsätter bygge av busshållplatser och fortsatt asfaltering av den tillfälliga vägen mellan Nacka station och Saltsjö-Järla.

e2 möte

e2

TA-plan Finntorp mot Järla:

Finntorp 7

Intill Järla bro har vi nu påbörjat rivning av asfalt inför schakt för VA-läggning. Kommande vecka fortsatt rivning asfalt och betongkaka.

järla norr

 

TA-plan Järla norr:

Skärmklipp

ScN Planeringsunderlag info 2020

På Värmdövägen etapp 3, område 6 fortsatt finplanering i rondell samt mot Nacka Forum.

 

Inne på Nya gatan område 2 fortsatt finplanering mot BoTryggs fastighet.

fp fp2

Trevlig helg,

Sara Axén

Arbetsledare

th