Skanska bygger Värmdövägen – en del av Nacka stad

Från Sickla bro till Nacka forum

26 maj

Kommande händelser v 22

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

 

Översikt till Blogg

 

Sickla Bro/Värmdövägen etapp 1

Sickla Bro klar våren 2024. Värmdövägen etapp 1 klar sommaren 2025.

Asfaltering Tisdag 30/5 på södra sidan Värmdövägen inför nästa trafikomställningsskede då gång och cykelbana leds över på södra sidan.

Avtäckning berg inför syn och ev. förstärkning innan sprängning.

Fortsatt spontning vid Sickla Bro mot Alphyddan samt schakt och arbeten med spont på bron inför rivning av den gamla bron.

Start nedmontering och omhändertagande av trappa ner mot tvärbanans perrong för återmontering i senare skede efter rivning och uppbyggnad av nya bron.

s s1 s3 s4 s5 s6

 

Värmdövägen etapp 2

Klar med ledningsarbeten och omledning av trafiken våren  2024.

Hela etappen är klar december 2024.

Vi har nu sytt ihop och kopplat om den provisoriska fjärrvärmen som kommer vara i bruk till i slutet av augusti. Detta gör man för att vi skall kunna riva den gamla fjärrvärmen och lägga nya fjärrvärmerör som är större dimension.

Vidare utanför tandläkarhuset och bilmekanikern så lägger vi rör och sätter brunnar. Här kommer vi att lägga om trafiken i flera skeden till, detta är nödvändigt för att vi skall kunna utföra jobbet utan att stänga av vägen helt.

Längs med kyrkmuren så har vi påbörjat en till front med rörläggning samt rivning av gamla fjärrvärmerör. Här kommer vi också göra iordning en ny ledningsbädd för den kommande nya fjärrvärmen. Kommande vecka skall vi starta en tredje front med rörläggning nästan borta vid korsningen Finntorp.

20230523_074731 20230524_142623  IMG_032220230525_073616

 

Värmdövägen etapp 3

Klar juni 2023.

På Etapp 3 jobbar vi för fullt med allt som kvarstår inför stundande besiktning. Vi har färdigställt Forumrondellen så nu är alla nya träd planterade i vår etapp.

Under kommande veckor kommer vi lägga det sista lagret asfalt på hela projektet. Det kommer ske på nattetid och innebära en hel del buller. På dagtid kommer våra stensättare arbeta med kompletteringar över hela området. I samband med detta kommer det röra sig personal i gatumiljön och det kan fattas en del linjemålning tills allt är helt klart så vänligen ta det försiktigt när ni passerar.

Vi har arbetat med kabeldragning för att få igång trafiksignaler, sågat detektorslingor i asfalten och inväntar sista programmering av trafiksignaler.

e3333e3e333 e33

 

Kyrkviken

Klar juni 2023. Återställning klar. Kommande vecka arbeten med belysning.

ng

Nya Gatan 

Asfaltering för plattläggning.

Nästa vecka Måndag har BoTrygg inflyttning.

ng3

Trappa 5

Gjutning av stödmur 3.

Montera t-stöd.

Nästa vecka fortsätta återfylla.

Image

Trevlig helg önskar projektet.

/Sara Axén, Arbetsledare Skanska

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)