Skanska bygger Värmdövägen – en del av Nacka stad

Från Sickla bro till Nacka forum

22 juni

Kommande händelser v 26

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Översikt till Blogg

Sickla Bro/Värmdövägen etapp 1

Sickla Bro klar våren 2024. Värmdövägen etapp 1 klar sommaren 2025.

Under denna vecka ställde vi om trafik för gång och cykelbanan till södra sidan i höjd med Alphyddan.

Fortsatt spontning mot Alphyddan. Tack för ert tålamod, vi gör allt vi kan för att arbete ska bli klart så fort som möjligt.

Fortsatta arbeten med sponten på södra sidan Värmdövägen/gamla spårområdet.

Avtäckning berg österut för kommade sprängning och nyförläggning av dagvatten, vatten och fjärrvärmeledningar.

eeeee

e1

e13

e111

Värmdövägen etapp 2

Klar med ledningsarbeten och omledning av trafiken våren  2024.

Hela etappen är klar december 2024.

Fortsatta arbeten med förläggning av kanalisation för el och fiber samt vatten-, dagvatten-, spill och fjärrvärmeledningar.

e2222e222 e22 e2e2

Värmdövägen etapp 3

Klar juni 2023.

Åtgärdar besiktningspunkter från slutbesiktning samt arbete med återställning av busshållplatsen vid Lillängens norra sida (mot stan).

e3 e33

Nya Gatan 

På stadshusgatan håller vi på med stensättning utanför trapphus samt.

Kommande vecka planerar vi för sättning av kantsten och asfaltering.

Vid trappa 5  sätter vi fundament och förlägger kanalisation för belysning. Samt förberedande arbeten inför undergjutning trappa.

ng1ngg

ng3

ng4

Kyrkviken

Klar juni 2023.

I Kyrkviken har vi haft besiktning denna vecka som blev godkänd. Vi inväntar leverans av en så kallad ”strandmatta” med växtlighet som också agerar erosionsskydd i slänten ner mot vattenlinjen.

kv

 

Trevlig midsommarhelg önskar projektet.

/Sara Axén, Arbetsledare Skanska

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)