Skanska bygger Värmdövägen – en del av Nacka stad

Från Sickla bro till Nacka forum

12 maj

Kommande händelser v 20

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Översikt till Blogg

Sickla Bro/Värmdövägen etapp 1

Sickla Bro klar våren 2024. Värmdövägen etapp 1 klar sommaren 2025.

Spontning vid Sickla Bro mot Alphyddan samt på bron inför rivning av den gamla bron.

Borrning och spräckning av berg.

Dragning av elkablar för omläggningar utav befintliga elledningar inför kommande VA-schakter.

Vi har även en etablering med omklädningsrum på plats nu för vår personal vid Sickla Bro.

5 6  IMG_13998      IMG_1401

Värmdövägen etapp 2

Klar med ledningsarbeten och omledning av trafiken våren  2024.

Hela etappen är klar december 2024.

Vi har kopplat om till provisorisk fjärrvärme i veckan.

Vid Järla lägger vi rör som förra veckan.

Längs kyrkmuren sätter vi mer stödmurar och fortsätter kommande vecka.

I Finntorp håller vi på med provisorisk VA samt har breddat och asfalterat en gångbana.

C31D3DA3-BE13-4144-B0A1-ADB8B329CD00 132F90AC-18E8-4C1B-8F7F-AD391176B69EA2595B31-7C27-4FEF-92D8-931436E81A7CD1CD71AE-BAE1-44E9-A922-F2FA1644A655 F8796F1D-64AA-43F5-927F-8D8C87F81C93 62B2675D-026A-4E93-B5BC-057BA87AD90E 77653B3B-0834-48BF-AD92-0090BD728174

Värmdövägen etapp 3

Klar juni 2023.

På Värmdövägen stensättning och färdigställande av lastningsfickor mot Nya Gatan och Kungsmontage.

14

 

Kyrkviken

Klar juni 2023.

I Kyrkviken fortgår arbetet med finplaneringen. I veckan har bland annat vägräcket kommit tillbaka på plats och växtbäddar för buskar har iordningställts.

Kyrkis

Skärmklipp

Nya Gatan 

Inne på Nya gatan fortsätter finplanering intill BoTryggs fastighet, asfaltering under veckan för plattyta.

Fortsatta arbeten med stödmur och trappa mellan Wallenstam och Kungsmontages fastigheter.

ng 13 1215

 

Trevlig helg,

Sara Axén, Arbetsledare Skanska

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)