Skanska bygger Värmdövägen – en del av Nacka stad

Från Sickla bro till Nacka forum

2 juni

Kommande händelser v 23

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Översikt till Blogg

Sickla Bro/Värmdövägen etapp 1

Sickla Bro klar våren 2024. Värmdövägen etapp 1 klar sommaren 2025.

Åtgärder för dämpning av ljud vid spontning har under veckan gjorts. Vi jobbar kontinuerligt med åtgärder för att dämpa ljudet.

Kommande vecka fortsatt spontning  mot Alphyddan samt schakt och avtäckning berg intill den gamla bron inför sprängning samt etablering av ny borrigg på det gamla  stationsområdet för spontning där.

Vi har under gångna veckan asfalterat för kommande gång och cykelbana på södra sidan Värmdövägen.

På fredagen den 9/6 kommer en underentreprenör och börjar arbetet med att riva den gamla bron. Arbetet är beräknat pågå under en veckas tid, även under helgen.

Arbete med nedmontering och omhändertagande av trappa ner mot tvärbanans perrong har pågått under veckan. Kommande vecka påbörjas arbete inför uppstagning av trappan till tvärbanans södra sida som är en del av ett konstverk och som ska bevaras.

 

Värmdövägen etapp 2

Klar med ledningsarbeten och omledning av trafiken våren  2024.

Hela etappen är klar december 2024.

Fortsatta arbeten med förläggning av vatten-, dagvatten-, spill och fjärrvärmeledningar.

e2 e22 e222 e223 e234 e2345

Värmdövägen etapp 3

Klar juni 2023.

På Värmdövägen Etapp 3 arbetar vi över hela området för att färdigställa inför stundande slutbesiktning. På dagtid arbetar vi med att färdigställa planteringsytor, plattytor samt detaljer som skyltning mm. Nattetid asfalterar vi för fullt och på slutet kommer även linjemålning innan vi är helt klara.

IMG_1352 IMG_1358 IMG_1370 IMG_1371

Kyrkviken

Klar juni 2023.

I kyrkviken inväntar vi asfaltering av körbanan och leverans av strandmatta med växter som ska planteras i strandkanten.

kv

Nya Gatan 

På Nya Gatan pågår sättning av kantsten utanför trapphus 4 Botrygg och uppbyggnad av skelettjordar utanför Kungsvåningen.

Fortsatta arbeten med uppfyllnad för skelettjordar samt lättfyll/leca bakom mur 4.

kv2 kv3

 

Trevlig helg önskar projektet.

/Sara Axén, Arbetsledare Skanska

 

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)