Skanska bygger Värmdövägen – en del av Nacka stad

Från Sickla bro till Nacka forum

5 maj

Kommande händelser v 19

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Översikt till Blogg

Sickla Bro/Värmdövägen etapp 1

Sickla Bro klar våren 2024. Värmdövägen etapp 1 klar sommaren 2025.

Kommande vecka fortsätter arbeten med spontning vid Sickla Bro upp mot Alphyddan samt på bron inför rivning av den gamla bron.

Spräckning av berget under bron klart och mitten på maj påbörjas sprängning.

Fortsatta arbeten med ledningsbäddar och dragning av elkablar för omläggningar utav befintliga elledningar inför kommande VA-schakter.

1

2

3

4

 

Värmdövägen etapp 2

Klar med ledningsarbeten och omledning av trafiken våren  2024.

Hela etappen är klar december 2024.

Vid Järla bro lägger vi dagvattenrör betong DN1000, spillvattenrör betong DN400 samt färskvatten VRSrör DN400 mot Sickla. Här svetsar vi även ihop provisorisk fjärrvärme.

Längre bort vid kyrkmuren så har vi satt en stödmur inför en kommande tillfällig väg. Även här håller vi på med provisorisk fjärrvärme, på bilderna kan man se att vi haft en grävsug på plats för att kunna gräva oss ner på rätt nivå utan att skada högspänning (el), fiberdukter eller befintlig fjärrvärme.

Fortsatt rivning av betongplatta på Värmdövägen längs med Kyrkogårdsmuren med bortforsling av nedknackad betong.

Stöd för delar av kyrkomuren är monterade, för att skydda muren.

Etableringen vid Finntorp håller på att färdigställas och schakt för VA och Fjärrvärme i Värmdövägen väster om Finntorp pågår.  Här påbörjar även losshållning i slutet av veckan.

20230504_10444220230502_13163620230503_122415 20230503_141034

 

Värmdövägen etapp 3

Klar juni 2023.

Färdigställning refuger, anslutningar plattytor och rondellens mitt.

 

Kyrkviken

Klar juni 2023.

Fortsatt återställning efter färdiga VA-arbeten.

kyrkis2

kyrkis

 

Nya Gatan 

På Nya gatan sätter vi de två sista trädlådorna i den här etappen mot Botryggs Fastighet. Planen är att plantera träd på fredag nästa vecka.

Det pågår även arbete med stödmur och trappa mellan Wallenstam och Kungsmontages fastigheter.

 

Skärmklipp

ng ng2

22

 

Trevlig helg,

Sara Axén, Arbetsledare Skanska

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)