Nacka Stad

Nära och nyskapande

29 april

Avstämning: slutet på april, varmt och torrt.

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Detta är vad som händer på arbetsplatsen, Nya gatan.

– Vajersågningen mot stadshuset är nu klar.

– Fortsättning med borrning och sprängning.

– Urlastning och borttransport av berg och jordmassor på lastbil.

– Fortsatt rivning av den gamla däckverkstaden.

– Nyläggning och omledning av vatten- och avloppsledningar (VA).

- Under vecka 19 planerar vi att tillfälligt stänga av delar ena körfältet södergående på Vikdalsvägen ned mot Värmdövägen och rondellen för att kunna färdigställa VA-arbetena bakom avstängningen.

– Pga den torra väderleken så försvåras vårt arbete med dammbekämpning. Inom kort kommer en beskrivning av vårt arbete med hanteringen utav damm att presenteras.

Vänligen Pär Enlove, Skanska

20190416_072134

IMG_2132

 

 

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)