Nacka Stad

Nära och nyskapande

6 maj

Hantering damm i projektet Nya gatan och vad är nytt under v19.

avatar

Pär Enlove

Lämna en kommentar

Detta gör vi i projekt Nya gatan för att bekämpa dammet på arbetsplatsen

Schaktarbete i jord och berg är dammalstrande, i synnerhet när det är torrt utomhus. Att utsättas för damm eller kvartsdamm kan upplevas besvärande och kan om man utsätts under längre perioder vara hälsovådligt. I projekt Nya gatan arbetar vi aktivt för att begränsa spridningen av damm.

Detta gör vi:

  • Vägarna inom arbetsområdet bevattnas två gånger i veckan. Vattnet blandas upp med ett miljövänligt bindemedel som motverkar dammspridning och minskar risken för rost och slitage på fordon.
  • Vi har flera vattenspridare igång för kontinuerlig dammbekämpning inom arbetsområdet
  • Våra borriggar är utrustade med centraldammsugare och vi bevattnar berget under tiden som borrning pågår.
  • Vid behov sopar vi med vatten på omgivande vägar.
  • Vi mäter kontinuerligt luftens partikelhalt för att säkerställa att vi inte överskrider tillåtna nivåer.

Tyvärr så kan en lång torr väderlek ge generellt dammig miljö så i vårt projekt hoppas vi på regn framöver!

Uppdatering v19. Händer det något nytt?

– Under denna vecka planerar vi att tillfälligt stänga av delar ena körfältet södergående på Vikdalsvägen ned mot Värmdövägen och rondellen för att kunna färdigställa VA-arbetena bakom avstängningen.

– Vi påbörjar byggnationen av den nya busshållplatsen på Vikdalsbron, detta kommer att påverka trafiken då vi stänger av ett körfält.

– “Frågor och Svar”-fliken uppdaterad. Med info gällande damm- och buller, samt ansökan om krosstillstånd i projektet.

– Önskar ni läsa mer om projektet Nya gatan i Nacka stad. https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/centrala-nacka/nya-gatan/

 

Pär Enlove, Projektchef Skanska Sverige AB

20190215_080438

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)