Centrala Nacka

Närhet och naturbant

11 mars

Kommande händelser v 11

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Arbetet med den nya etappen av Värmdövägen fortsätter och den här veckan har vi fräst av den norra delen av Värmdövägen inom område 5, detta lager går att återanvända till ny asfalt istället för att skickas på deponi.

fräs

ScN Planeringsunderlag info 2020

Inom område 5 på Värmdövägen fortsätter schakt för VA, dagvatten, spill och vattenledning samt kanalisation. Etappen klar 22 april 2022.

vv vv2

På Vikdalsvägen område 3 fortsätter arbete med VA. Vi gör nästa vecka botten för dagvatten, vatten och spillvatten samt fjärrvärmeledningar. Etappen klar i Juni 2021.

vv5

hv

På Värmdövägen intill Forumrondellen område 6 fortsätter schakt för elkablar från rondellen ner längsmed Värmdövägen mot kraftstationen (huset med Muralmålningen på). Under helgen 12-14/3 öppnas in-/utfart till Hörnvägen. I början på veckan kommer sprängning ske här och då leds trafiken om igen. (Se omledning av trafik nedan)

omledning

 

översikt

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)