Centrala Nacka

Närhet och naturbant

17 mars

Kommande händelser v 12

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

På Vikdalsvägen område 3 fortsätter uppbyggnad av gatan samt plattläggning av gång och cykelbanan intill huset. Etappen klar i April 2022.

4

Inne på Nya gatan, område 2 pågår finplaneringsarbete mot kvarter 1 & 2 (H2s hus). Etappen planeras klar i Juli 2022.

8

ScN Planeringsunderlag info 2020

Inom område 5 & 6 Forumrondellen / Värmdövägen fortsätter arbete med Vatteninkoppling, finplanering med sten och plattläggning samt uppbyggnad av skelettjordar. Etappen klar i April 2022.

1

 

5

6

Vid parkeringen intill Lillängskorset område 4 kommer vi i slutet av veckan att arbeta med omkoppling av vattenledning samt ny spillservis.

7

Inom Elverkshuset område 1, borrning/sprängning berg.

3

Trevlig helg

Sara Axén, Arbetsledare Skanska

 

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)