Skanska bygger Värmdövägen – en del av Nacka stad

Från Sickla bro till Nacka forum

25 mars

Kommande händelser v 13

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

På Vikdalsvägen område 3 fortsätter uppbyggnad av gatan samt plattläggning av gång och cykelbanan intill huset. På östra sidan Vikdalsvägen mot Nacka Forum kommer även arbeten med grönytor att påbörjas. Etappen klar i April 2022.

10

Inne på Nya gatan, område 2 pågår finplaneringsarbete mot kvarter 1 & 2 (H2s hus). Etappen planeras klar i Juli 2022.

ScN Planeringsunderlag info 2020

Inom område 5 & 6 Forumrondellen fortsätter arbete med vatteninkoppling, schakt för fjärrvärme samt finplanering mot kv7. Etappen klar i April 2022.

18

På Värmdövägen fortsätter arbete med sten och plattläggning, uppbyggnad runt skelettjordar. Under veckan påbörjas även arbeten med plantering av träd. Etappen klar i April 2022.

35

6

Vid parkeringen intill Lillängskorset område 4 avslutas under veckan arbete med omkoppling av VA.

4

Inom Elverkshuset område 1, fortsatt borrning/sprängning av berget.

7

Trevlig helg

Sara Axén, Arbetsledare Skanska

 

 

 

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)