Centrala Nacka

Närhet och naturbant

26 mars

Kommande händelser v 13

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

En härlig vecka till ändå. Här kommer följande veckas händelser.

veckan

 

ScN Planeringsunderlag info 2020

Hörnvägen är nu återfylld och asfalterad. I område 6 på Värmdövägen nära Forumrondellen fortsätter arbeten med kabelschakt. Planeras klart början av v.16. Etappen klar i Juni 2021. rondell

Uppe på Vikdalsvägen område 3 kommer vi att spränga nästa vecka för fjärrvärme. Vi kommer även att schakta för fjärrvärme och VA söderut på Vikdalsvägen. Schakten klar i Juni 2021.

anna

På Vikdalsvägens södra ände fortsätter vi förbereda för gång och cykelbana. Etappen klar i Juni 2021.

joel

På Värmdövägen område 5 ovanför Lillängskorset fortsätter schakt för VA och förläggning av kanalisation. Etappen klar 22 april 2022.

kjell

 

claes

 

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)