Skanska bygger Värmdövägen – en del av Nacka stad

Från Sickla bro till Nacka forum

30 mars

Kommande händelser v 14

avatar

Sara Axén

3 Kommentarer

Inför kommande vecka omläggning av trafiken till tillfällig väg vid Sickla Bro natten mot Tisdag 4/4.

Översikt till Blogg

Vid Etapp 1/Sickla Bro har vi under veckan tillfälligt lett om gångbanan för att kunna asfaltera en bättre gång och cykelbana intill den tillfälliga vägen.

Busshållplats Sickla bro hade sina sista turer den 26/3.

Från 27/3 körs nu trafik från de nya Busshållplatserna längre ned västerut på Värmdövägen (Sickla västra).

e1   e111

Kommande TA-plan Sickla Bro från 4/4 :

E1 TA

I Kyrkviken har vi kapat det sista i sponten och kommer att koppla in 1000-ledningen i nedstigningsbrunnen imorgon fredag. Nästa vecka kommer vi att påbörja återfyllningen och planen är att återställa trafikavstängningen av ett körfält under natten till onsdag.

kv kv2

 TA-plan Kyrkviksparken:

Järlaleden E2 TA

På Värmdövägen etapp 2 har vi denna vecka fräst av den gamla körbanans asfalt, material som kan återvinnas vid ny asfaltsproduktion.

Vi har även förberett för bodetableringsområde i Finntorp. Nästa vecka påbörjas rivning av betongkakan i Värmdövägen. Det är stora maskiner som kommer att bullra en del. Arbetet beräknas pågå ca. 1 månad.

e2

e2 3

Vid  Järla bro fortsatt rörläggning på Värmdövägen utanför tandläkaren, där vi också har stött på berg.

På Värmdövägen mot Sickla, längs Kyrkmuren har vi sågat och sedan rivit asfalt & betong. Där kommer vi påbörja jobb med urschaktning samt sättning av L-stöd i nästa vecka, om allt går enligt plan.

jb3 jb2 jb1

TA-plan Finntorp mot Järla:

TA

 

ScN Planeringsunderlag info 2020

På Värmdövägen etapp 3, område 6  förberedande arbeten med bland annat flytt av staket inför fortsatt finplanering och stensättning på gångbanan längsmed vår bodetablering/söder om rondell samt stensättning i rondellen.

e3

Inne på Nya gatan område 2 har vi asfalterat på gata 101 intill BoTryggs fastighet. Stensättning har även påbörjats utanför trapphus 5.

Vi arbetar även utanför trapphus 4 med schakt för trädlådor och nästa vecka planerar vi att bygga klart lådorna utanför trapphus 5.

ngg

Trevlig helg,

Sara Axén

Arbetsledare

3 Kommentarer

 • Marc

  kl 11:11 e m den mars 31, 2023

  Det blev väldigt kalt på alphyddestigen efter att alla träd kapades. Och jag kan se markeringar vid fler träd som ska ner. Är tanken att det kommer planteras nytt längs stigen? Varför behövdes träd kapas som inte är i närheten av den temporära körbanan?

  • Pär Enlove

   kl 7:57 f m den april 17, 2023

   Hej Marcus.
   Ledsen för sent svar.
   Ja, jag beklagar att vi behöver ta ned träd för vår produktion. Ibland blir det tyvärr sämre innan det blir bättre. Värmdövägen är inne i ett starkt utvecklingsskede med många arbeten som pågår samtidigt. Under gatan ska nya ledningar för avlopp, vatten, el, värme, tele, fiber och dagvattenhantering dras. Vissa träd behöver tas ner för att vi ska kunna bredda gång- och cykelvägar men nya träd kommer att planteras. Träden kommer att rama in de nya stadsrummen och skapa en ombonad miljö. Det är årstid och väderlek som avgör när det är möjligt att utföra plantering av träd och annan växtlighet. Det kommer ge stadsrummet en känsla av både park och stad. De träd som ska vara kvar får ett extra yttre skydd för att rotsystem, stam och krona ska klara sig väl under ombyggnadsprocessen.
   Träden som är nedtagna är bedömda att de måste tas ned för de schakter och åtgärder som skall utföras under året.
   mvh
   /Pär Enlove, Projektchef Skanska.

 • Oscar

  kl 8:24 f m den april 26, 2023

  Naturbant

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)