Centrala Nacka

Närhet och naturbant

27 april

Kommande händelser v 18

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Inför kommande vecka sker natt mellan måndag 2/5 -tisdag 3/5  en trafikomställning.

In/utfart Hörnvägen kommer då att stängas. Skyltar för alternativ väg ställs ut.

Busshållplats Lillängen på södra sidan Värmdövägen flyttas även ner till västra sidan av korsningen.

ta 1

 

 

Busshållplats Lillängen nytt läge västerut.

bussflytt

 

Grönstreckat = Gång och Cykeltrafik.

 

info ta

 

 

 

Biltrafik till och från Hörnvägen –  följ skyltar för omledning.

ta bil

 

Gång och cykeltrafik går nästa vecka på den nya norra delen av Värmdövägen. Område 5.

3ScN Planeringsunderlag info 2020

 

Här leds trafiken över på Tisdag 3/5.

1

Inom område 3, 5 & 6 finplanering mot kv7. Etappen klar i Maj 2022.

5

2

4

Inne på Nya gatan område 2 finplaneringsarbete mot kvarter 1 & 2 (H2s hus). Etappen planeras klar i Juli 2022.

 

Trevlig helg

/Sara Axén, Arbetsledare Skanska

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)