Centrala Nacka

Närhet och naturbant

7 juli

Kommande händelser v 28-32

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Inför kommande vecka blir det lugnare i området. Arbeten på Värmdövägen område 5 med svetsning av fjärrvärme kommer pågå men ingen bullrande verksamhet under vecka 28-31. Etappen klar i December 2022.

3

En mindre trafikomläggning inom område 4/Lillängskorset kommer att ske i början av augusti.

ScN Planeringsunderlag info 2020

Vi på Skanska är tillbaks vecka 32. Detta blir alltså vårat sista inlägg innan semester.

Inom Nya Gatan område 2 fortsätter då finplanering med skelettjordar och trädlådor mot kvarter 1 & 2 (H2s hus) västra sida. Etappen planeras klar i Augusti 2022.

1

Inom område 6 runt rondell/Värmdövägen fortsätter finplanering. Etappen klar i Oktober 2022.

2

4

Vi avslutade med en liten grillning på projektet idag. Hoppas att ni alla får en trevlig sommar.

Sara Axén, Arbetsledare

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)