Centrala Nacka

Närhet och naturbant

12 augusti

Kommande händelser v 33

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Vi är tillbaks efter semester och igång med våra arbeten här i Nacka.

Natten mellan onsdag-torsdag 17-18/8 sker en asfaltering.

Det är del av cykelbana inom område 3 på Vikdalsvägen mot Stadshuskvarteren, samt gång och cykelbana nere vid Hörnvägen/Värmdövägen.

Vi kommer även att påbörja ett förberedande arbete i Alphyddan med Fjärrvärme och VA-läggning under kommande vecka.

ScN Planeringsunderlag info 2020

Grön markering = Skanskas arbetsområde i Alphyddan.

alphyddan

På Värmdövägen område 5 pågår återfyll av fjärrvärmerör. Etappen klar i December 2022.

6

Inom område 6 runt rondellen/Värmdövägen fortsätter finplanering. En asfaltering sker natt mellan onsdag-torsdag 17-18/8. Etappen klar i Oktober 2022.

5

Inne på Nya Gatan område 2 fortsätter finplanering med schakt för skelettjordar och trädlådor mot kvarter 1 & 2. (Svea Fastigheter) Etappen planeras klar i Augusti 2022.

1

 

4

Trevlig helg!

Sara Axén, Arbetsledare

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)