Centrala Nacka

Närhet och naturbant

26 augusti

Kommande händelser v 35

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Inför kommande vecka fortsätter arbeten i Alphyddan  med schakt för fjärrvärme och VA. Etappen klar i Oktober 2022.23

Grön markering = Skanskas arbetsområde i Alphyddan.

alphyddan

 

ScN Planeringsunderlag info 2020

Avstängningen av Lillängskorset område 4. är planerad till slutet av September. Skanska har för avsikt att lägga ner fjärrvärmerör i Värmdövägen förbi infarten till Lillängen. Det betyder att Lillängsvägen måste stängas av ca 2v. Gång- och cykeltrafik kommer kunna passera som vanligt.

ta

Inne på Nya Gatan område 2 fortsätter finplanering med plattläggning samt schakt för trädlådor mot kvarter 1 & 2. (Svea Fastigheter) Etappen planeras klar i början av September 2022. Inom område 3 Vikdalsvägen kommer arbete med skyltfundament att färdigställas under veckan.

1

På Värmdövägen område 5 fortsätter återfyll av fjärrvärmerör samt vidare schakt för fjärrvärme västerut på Värmdövägen. Etappen klar i December 2022.

5

 

Trevlig helg.

Sara Axén, Arbetsledare

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)