Centrala Nacka

Närhet och naturbant

2 september

Kommande händelser v 36

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Image4

I Alphyddan kommer borrning och spräckning av berget att pågå under nästa vecka. Samt en mindre TA-omställning då arbetsområdet breddas något. Ny linjemålning i vägbana kommer ske. Etappen klar i Oktober 2022.

Image2Image

Grön markering = Skanskas arbetsområde i Alphyddan.

alphyddan

 

ScN Planeringsunderlag info 2020

Avstängningen av Lillängskorset område 4. är planerad till slutet av September. Skanska har för avsikt att lägga ner fjärrvärmerör i Värmdövägen förbi infarten till Lillängen. Det betyder att Lillängsvägen måste stängas av ca 2v. Gång- och cykeltrafik kommer kunna passera som vanligt.

ta

Inne på Nya Gatan område 2 fortsätter finplanering med plattläggning samt uppbyggnad av skelettjordar för trädlådor mot kvarter 1 & 2. (Svea Fastigheter) Etappen planeras klar i början av September 2022.

Inom område 3 Vikdalsvägen pågår under veckan arbete med skyltfundament.

Image3

På Värmdövägen område 5 fortsätter återfyll/uppbyggnad av väg, sättning belsyningsfundament samt vidare schakt för fjärrvärme västerut på Värmdövägen. Etappen klar i December 2022.

Image5 Image6

 

Trevlig helg.

Sara Axén, Arbetsledare

 

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)