Skanska bygger Värmdövägen – en del av Nacka stad

Från Sickla bro till Nacka forum

9 september

Kommande händelser v 37

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Avstängningen av Lillängskorset område 4 är planerad till Tisdagen den 13/9 – Ons den 28/9.

Skanska har för avsikt att lägga ner fjärrvärmerör i Värmdövägen förbi infarten till Lillängen. Det betyder att Lillängsvägen måste stängas av ca 2v.

Gång- och cykeltrafik kommer kunna passera som vanligt.

taScN Planeringsunderlag info 2020

Inne på Nya Gatan område 2 fortsätter finplanering med plattläggning och trädlådor mot kvarter 1 & 2. (Svea Fastigheter) Etappen planeras klar i början av September 2022.

Image1

På Värmdövägen område 5 fortsätter återfyll/uppbyggnad av väg, sättning belsyningsfundament samt vidare schakt för fjärrvärme västerut på Värmdövägen. Etappen klar i December 2022.

Image4Image2Image3

Plattläggning på torget område 5-6 mot rondell fortsätter under veckan.

Image

I Alphyddan fortsätter borrning och spräckning av berget samt ledningsbädd för fjärrvärme. Etappen klar i Oktober 2022.

Image5

Grön markering = Skanskas arbetsområde i Alphyddan.

alphyddan

 

Trevlig helg.

Sara Axén, Arbetsledare

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)