Centrala Nacka

Närhet och naturbant

15 september

Kommande händelser v 38

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Inne på Nya Gatan område 2 fortsätter finplanering med plattläggning och justering för gångbana vid kvarter 1 & 2. (Svea Fastigheter) Etappen planeras klar i slutet av September 2022.

Image5Image6 Image7

ScN Planeringsunderlag info 2020

Fortsatt plattläggning på torget område 5-6 mot rondell samt sättning kantsten och uppbyggnad refug intill busstorget.

Image2 Image4

Image10

På Värmdövägen område 5 fortsätter återfyll/uppbyggnad av väg, sättning belsyningsfundament samt vidare schakt för fjärrvärme västerut på Värmdövägen. Etappen klar i December 2022.

Image3

Fortsatta arbeten runt Lillängskorset område 4 med schakt och förläggning av fjärrvärmerör förbi korsningen.

Gång- och cykeltrafik kan passera som vanligt.

Planerad öppning igen Ons den 28/9.

Image11

ta

I Alphyddan sker utlastning av berg samt schakt för omläggning av dagvatten och vattenledning. Etappen klar i Oktober 2022.

Image8 Image9

Grön markering = Skanskas arbetsområde i Alphyddan.

alphyddan

 

Trevlig helg.

Sara Axén, Arbetsledare

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)