Centrala Nacka

Närhet och naturbant

17 september

Kommande händelser v 38

avatar

Sara Axén

Lämna en kommentar

Inför kommande vecka fortsätter borrning och sprängning inom område 1. Mot slutet av veckan/alternativt början av v.39  planerar vi en trafikomläggning med förskjutning österut av forumrondellen område 6.

ScN Planeringsunderlag info 2020

På Elverkstorget område 1  fortsätter arbeten österut med VA och kanalisation. Vi har avtäckt en del berg som vi kommer börja borra i början av veckan.  Första etappen klar i November 2021.

elverks

 

vik

Inne på Nya gatan, område 2 så fortsätter arbeten med att bygga upp gatorna + trädlådor.

Första etappen intill västra sidan av kvarter 7 klar under hösten 2021.

Mellan kvarter 1-2 och kvarter  7 klar i november 2021.

nyag

Inom område 5 Värmdövägen fortsätter arbete på två fronter med uppbyggnad av trädlådor samt schakt och VA-läggning. Etappen klar i April 2022.

hannes

väväg

Väl mött /Sara Axén

Lämna en kommentar

(Obligatorisk)

(Obligatorisk, publiceras ej)